Raseri i Russland over pensjonsreform

Forrrige torsdag sendte det russiske arbeidsdepartementet et lovforslag til Dumaen (parlamentet) som foreslår en heving av pensjonsalderen for menn fra 60 til 65 år og kvinner fra 55 til 63 år. Lovforslaget ble med hensikt presentert på første dagen av verdensmesterskapet i fotball [FIFA World Cup 2018], da Russland spilte mot Saudi Arabia på Luzhniki-stadion i Moskva. Lovforslaget, som fortsatt skal gjennom flere juridiske behandlingsprosesser, forventes vedtatt til høsten. Ifølge meningsmålinger opponerer nittito prosent av befolkningen mot tiltaket.

På grunn av lav forventet levealder for store deler av befolkningen vil hevingen av pensjonsalderen bety at et stort antall av Russlands arbeidere ikke vil leve lenge nok til å se sin pensjon. Selv om forventet levetid, som falt dramatisk under den kapitalistiske restaureringen på 1990-tallet, har steget over de siste 18 årene og nå står på 72,5 år, lever bare 57 prosent av russiske menn til 65 år.

I 62 av Den russiske føderasjonens 85 regioner er gjennomsnittlig forventet levealder for menn lavere enn 65 år. I tre av regionene er den under 60. Den er spesielt lav for mange som har hatt industrijobber, blant annet menn som har jobbet i kullgruvedrift og metallurgisk og kjemisk industri. Kvinner i Russland, som har en gjennomsnittlig levealder på 77,06 år, overlever sine mannlige motparter med mer enn 10 år.

Pensjonsreformforslaget vil jekke opp pensjonsalderen for en rekke spesialkategorier av arbeidere som hittil har vært i stand til å avslutte sine yrkeskarrierer tidligere enn gjennomsnittet. Dette inkluderer de som er sysselsatt i det høye nord, der pensjonsalderen heves fra 50 for kvinner og 55 for menn, til henholdsvis 58 og 60 år.

Den gjennomsnittlige pensjonen i Russland, på 13.300 rubler ($ 210 dollar / NOK 1.717) per måned, er så lav at 17 millioner av de 47 millioner pensjonistene i Russland for nåværende fortsatt jobber, de fleste av dem i lavtlønnede yrker. Det er derimot i mange yrker så godt som umulig å finne arbeid etter at man har passert midten av 50-årene. Pensjonsreformen vil bety at mange eldre mennesker, som ikke kan finne arbeid og som ikke kvalifiserer for å motta en pensjon, blir ledige og helt avhengig av familie og venner som bistår dem økonomisk. De arbeidsløse mottar så godt som ingen statsstøtte i Russland.

Gjennomsnittlig arbeidslønning i Russland er for tiden rundt 35.900 rubler ($ 567 / NOK 4.637) per måned, med realinntekter som har gått ned med 11 prosent de siste fire årene. Å måtte støtte et ekstra familiemedlem på slike fattigdomslønninger vil skyve allerede fattige familier ut i absolutt nød. Ifølge offisielle statistikker lever rundt 19,6 millioner russere, dvs. rundt 13,4 prosent av befolkningen, nå i ekstrem fattigdom. De må overleve på 9.828 rubler (knapt $ 174 / NOK 1.420) per måned. Millioner flere lever på randen av ekstrem fattigdom og har ikke råd til å reise på ferie eller kjøpe seg nye klær.

Hevingen av pensjonsalderen, som har vært diskutert i årevis innen de styrende elitene, er det mest vidtrekkende angrepet på befolkningens levestandard siden kapitalismen ble restaurert på 1990-tallet. Som en del av den pågående omfordelingen av rikdom fra befolkningen over til landets superrike oligarki, er trekket også en del av Kremls overtyrer til internasjonal finanskapital, som lenge har krevd at regjeringen kutter de sosiale utleggene.

Den russiske regjeringen har forholdt seg merkbart vag om sine nøyaktige planer. Imidlertid er det allment antatt at tiltaket er basert på forslag fra Senter for strategisk forskning, ledet av tidligere finansminister Alexei Kudrin. Kudrin er en nær fortrolige av president Putin. Han er et viktig bindeledd mellom presidentens administrasjon og de mer åpent pro-imperialistiske kreftene som aktivt jobber for en forhandlet avklaring mellom imperialismen og russisk big business.

Det er fortsatt uklart om pensjonsalderen vil bli heves gradvis over de neste 15 årene, eller om hele spranget tas på en gang, slik en representant for det stalinistiske Kommunistpartiet nylig foreslo.

Eksperter har kalt hevingen av pensjonsalderen en blatant «konfiskering» av befolkningens formue. Ifølge Maksim Krivelevitsj’ beregninger, som foreleser ved Handels- og ledelseshøyskolen ved Det fjerne østens føderale statsuniversitet, vil staten effektivt sett tilrane seg 1 million rubler ($ 16.000 / NOK 130.843) fra hver arbeidende kvinne og 1,5 millioner rubler ($ 24.000 / NOK 196.265) fra hver arbeidende mann. Pengene, som er opptjent av arbeidstakere gjennom flere tiår og innbetalt til det statlige pensjonssystemet, blir omdirigert til statsbudsjettet som regelmessig anvendes til å kausjonere ut oligarker og banker som rammes av de siste vestlige sanksjonene og den finansielle krisa.

Per skrivende stund har over 2,15 millioner mennesker signert et opprop iverksatt av Russlands konføderasjon for arbeid (KRT) i slutten av forrige uke, adressert til president Vladimir Putin, statsminister Dmitri Medvedev og til Den føderale forsamlingen, som krever at pensjons-«reformen» ikke blir gjennomført.

I kommentarer til oppropet uttrykte mange arbeidere sitt raseri og hat til det styrende oligarkiet og regjeringen. For å sitere bare noen få kommentarer:

• «Jeg ble ranet av dette landet i 1991, i 1997, i 2008 – jeg tar ikke imot det lenger.»

• «Det er penger for krig, fotball og Mercedes-er for embetsrepresentanter, men ikke for pensjoner?»

• «Folk vil gå på barrikadene.»

• «Dette er et genocid mot befolkningen. La oss først introdusere en gjennomsnittlig pensjon på 13.000 rubler for regjeringen og for Statsdumaen, og la dem prøve å leve på det i bare et halvår ... Hvor skal denne hæren av 60-åringer jobbe? Menneskene vil ganske enkelt falle fra uten hjelp ... »

• «Det er 10 år igjen før jeg går av med pensjon. Etter denne reformen vil jeg ikke se min pensjon i det hele tatt. Og dette etter alt misligholdet, nedskrivingene, restruktureringen, prisliberaliseringen og alle de andre eksperimentene som ble gjort med oss?»

• «Jeg ville gjerne se om noen som helst av dere, og presidenten selv for den del, klarte å overleve bare ett år på vår elendige lønninger, i en alder av 65!!!!!»

• «Vi trenger en lov om den fullstendige konfiskeringen [av formuer] fra «le nouveau riche» [de nyrike].»

• «Vi gir allerede staten for mye av våre lønninger, vi betaler skatt, oppvarmingen blir dyrere og så videre, og nå vil de også heve pensjonsalderen, det vil bety at etter at du går av med pensjon vil det bli enda mindre tid for om mulig å kunne oppleve litt glede og tilfredshet ... Vi har tross alt naturressurser og får milliarder av å selge dem! Men alt går i lommene på et par dusin oligarker, Putins «venner»! La oss opponere mot denne uhyrligheten!»

Oppropet som er sponset av KRT er et forsøk på å kontrollere det olkelige raseriet, da den russiske regjeringseliten frykter en sosial eksplosjon over virkningene av pensjonsreformen. Av tilsvarende grunner annonserte Alexei Navalnij, den høyreorienterte lederen av den såkalte liberale opposisjonen, at han ville organisere protester mot reformen fra den 1. juli. I virkeligheten er Navalnijs program helt fiendtlig til arbeiderklassen. Han taler for politiske og sosiale krefter som er ansvarlige for den kapitalistiske restaureringen og søker nå tettere kollaborering med amerikansk imperialisme.

Loading