Antisemittisk propaganda distribuert ved det polske parlament, og regjeringen driver heksejakt på Holocaust-historikere

På onsdag ble en utgave av den høyreorienterte avisa Tylko Polska, med en forsideartikkel om «Hvordan å identifisere en jøde», distribuert ved det polske Sejm (parlamentet). Helt på nazi-måten for antisemittisk propaganda listet artikkelen «navn, antropologiske egenskaper, karaktertrekk, utseender, operasjonsmetoder» og «desinformasjonsaktiviteter», som angivelig byr anledning til å identifisere jødiske mennesker.

En parlamentariker fra sentrum-høyre partiet ‘Polen Kommer Først’ fordømte utdelingen av avisa som en «absolutt skandale», og beskrev den som full av «skitne tekster, som om de var hentet ut av nazi-aviser». Etter et internasjonalt offentlig ramaskrik erklærte Sejm-kansleriet, som i utgangspunktet nektet å handle, at avisa skulle fjernes fra kiosker ved det polske parlamentet.

Det var ingenting utilsiktet ved distribueringen av denne ytrehøyreavisa ved Sejm. Selve publiseringen var del av det som bare kan beskrives som en statsstøttet heksejakt på Holocaust-historikere.

Avisa Tylko Polska hadde ved siden av artikkelen «Hvordan identifisere en jøde» overskriften «Angrep på Polen under en konferanse i Paris», med et bilde av historikeren og sosiologen Jan Gross, som har skrevet utførende om polske pogromer mot jøder.

Det avisa beskrev som et «angrep på Polen» var faktisk et angrep fra det ytrehøyre på en konferanse om Holocaust-studier, avholdt i Paris den 21. og 22. februar. Konferansen ble arrangert av den prestisjefylte Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) [‘Skolen for eleverte sosialvitenskaplige studier’], under headingen «Den nye polske Holocaust-historieskolen». Konferansen ble forstyrret av ei gruppe på rundt 30 polske antisemitter og nasjonalister, tilknyttet høyreavisa Gazeta Polska, som ropte antisemittiske fornærmelser til de som presenterte på konferansen (blant dem Jan Gross) og fordømte dem for å spre «antipolske» sentimenter. I ukene som ledet opp til konferansen hadde arrangørene i Paris mottatt truende telefonanrop og postforsendelser. For å trygge sikkerheten startet konferansen den første dagen bak lukkede dører.

Ifølge franske medier var det polske regjeringskontrollerte Institutt for nasjonalminnet (IPN) «effektivt tilstede, og uttrykte seg uten å fordømme det som foregikk». Den polske ambassadøren i Paris re-tvitret også IPNs kritikk av konferansen i nasjonalistiske toner på sin Twitter-konto.

Mens arrangørene fra EHESS senere publiserte en uttalelse som fordømte de polske nasjonalistenes inntrengning som «et angrep på ytringsfrihet og akademisk frihet», forsøkte Polens visestatsminister Jarosław Gowin å nedtone hendelsen i et offisielt brev. Han benektet at fornærmelsene hadde en åpen antisemittisk karakter, og fordømte konferansedeltakernes kritikk som beskrev PiS-regjeringen fra partiet Lov og Rettferdighet som et «regime», som «ikke-beskyttet akademisk frihet».

I tillegg til Tylko Polska, har mange høyreorienterte og pro-PiS-publikasjoner fordømt konferansen. Avisa Wiadomości kalte eksempelvis konferansen en «festival for antipolsk sverting».

Dette hovedsakelig statsstøttede ytrehøyreangrepet på konferansen i Paris – en uforlignelig hendelse i historien over det senere europeiske akademiske liv – var produkt av en massiv kampanje i Polen mot alle de som arbeider med Holocaust-historie og med polsk antisemittisme. Denne kampanjen er siktet inn på at den pågående statssponsede systematiske omskrivningen og forfalskningen av den polske nasjonalismens historie, og nazismens forbrytelser får stå uimotsagt.

Den «juridiske» rammen for denne kampanjen ble skapt med «Holocaust-loven», som ble vedtatt av det polske parlamentet og av presidenten tidlig 2018, som kriminaliserer tale og skrifter som adresserer polakkers forbrytelser mot jødene.

I løpet av de siste par årene har et ukjent antall mindre kjente historikere og studenter blitt utsatt for denne kampanjen. Nå er den åpent rettet mot de mest kjente personlighetene i polsk-jødisk historiografi: Dariusz Stola, lederen av POLIN-museet for polsk-jødisk historie, og Barbara Engelking, medgrunnlegger og leder av Senter for forskning på jødeutryddingen (Centrum Badań nad Zagładą Żydów). Begge er forskere med verdensrenomé og ledere av institusjoner som er blant de viktigste internasjonalt for forskning og allmennhetens opplysning om Holocaust.

I februar annonserte den polske regjeringen at den ikke ville støtte forlengelsen av Dariusz Stolas kontrakt, som utløper ved slutten av året, og la ut en konkurranse om stillingen som museets direktør. En underskriftskampanje som fordømte regjeringens forsøk på å fjerne Stola fra hans stilling, ble signert av over 4 500 personer. Stola bekjentgjorde at han ville søke på nytt på stillingen.

Tiltakene mot Stola kom etter offisiell kritikk av en spesiell utstilling på POLIN-museet, presentert i fjor, i anledning 50-årsdagen for den antisemittiske kampanjen som ble ført av den polske stalinistregjeringen i årene 1968 og 1969.

Som respons på studentprotester i Polen i mars 1968, under den massive generalstreiken i Frankrike, der den polske stalinistregjeringen fryktet at arbeiderklassens kamper i Vest-Europa skulle spre seg til Polen og undergrave dens styre, utløste regjeringen en ondsinnet antisemittisk kampanje mot studentlederne. Den stalinistiske pressen presenterte protestene som en intervensjon av jødiske krefter «utenfra». I løpet av de påfølgende to årene ble minst 13 000 mennesker, blant dem mange overlevende fra Holocaust, og noen av landets ledende akademikere og vitenskapsmenn, tvunget til å forlate landet og gi opp sitt polske statsborgerskap. Utstillingen, som åpent reiste paralleller med den nåværende PiS-regjeringens promotering av antisemittisme, ble sett av anslagsvis 116 000 mennesker. POLIN-museet selv har vært besøkt av godt over én million siden de åpnet sine dører i 2014.

Det polske kulturdepartementet, som er blant POLIN-museets hovedsponsorer, nektet å støtte utstillingen økonomisk. Polens viseminister for kultur angrep POLIN-utstillingen, og hevdet falskt at «ingen polakker» hadde vært involvert i denne kampanjen. Statsminister Mateusz Morawiecki, som i november marsjerte sammen med ytrehøyrekrefter, sa at Polen ikke hadde noe å be om unnskyldning for angående 1968, og at ansvaret for hendelsene var helt og holdent hos en «ytre stormakt», det vil si Sovjetunionen, som hadde «okkupert» landet.

Parallelt med kampanjen mot Stola, og med kanskje enda større voldsomhet har regjeringen og høyreorienterte medier angrepet Barbara Engelking og hennes Senter for forskning på jødeutryddelsen. Angrepene startet etter utgivelsen av et omfattende, to-bind-verk om «Skjebner til jøder i utvalgte distrikter av okkuperte Polen», som er redigert av Engelking og Jan Grabowski og publisert under Senterets ægide. Boka, basert på år med forskning, detaljerer skjebnen jødene led, inkludert de som oppholdt seg i skjul i nazi-okkuperte Polen. Den tar opp det polske «Blå politiets» rolle i jakten på jøder, der de overleverte de oppsporede til nazistene eller de myrdet dem på egen hånd, såvel som antisemittiske pogromer begått av polske nasjonalister. Studien fant at de fleste av de 200 000 polske jødene som ble myrdet utenfor nazistenes konsentrasjonsleirer, ble drept direkte av poalkker, eller med deres hjelp.

Boka og dens redaktører ble utsatt for et intenst angrep, frontet av IPN og den polske Antiærekrenkingsligaen, en ekstremistisk nasjonalistisk gruppering for akademikere nært knyttet til regjeringspartiet PiS. Historikeren Jan Grabowski har påpekt at mye av «kritikken» fra medlemmer av IPN, var basert på notoriske antisemittiske løpesedler.

Regjeringen har siden fjernet Engelking fra hennes stilling som sjef for Det internasjonale rådet for statsmuseet for den tidligere konsentrasjons- og dødsleiren Auschwitz-Birkenau.

Til deres kreditt er ingen av historikerne beredt til å gi etter for det enorme presset fra staten og tilknyttede ytrehøyrekrefter. Stola har fordømt angrepene han har vært utsatt for og publisert en uttalelse, på vegne av POLIN, til forsvar for Engelking og hennes Forskningssenter. Grabowski har saksøkt den polske Antiærekrenkingsligaen for en Warszawa-domstol, for «ærekrenkelse». Han uttalte: «Handlingslinja anvendt mot Engelking og meg selv er utformet for å sette et eksempel. Polske historielærere har fortalt meg at de nå er under press for kun å undervise i henhold til regjeringens ideologi. Studenter av historie og doktorgradsstudenter sier åpent at de ikke ønsker å takle brennbare emner fordi de frykter for sine karrierer.»

PiS-regjeringen er i fronten for det som er en internasjonal kampanje for systematisk å styrke fascistiske krefter, gjennom statsstøtte og gjennom målrettede historieforfalskninger. Disse politiske retningslinjene har skapt et farlig høyreorientert politisk klima, som i økende grad påminner om det som var på 1930-tallet.

Ved begynnelsen av året ble Paweł Adamowicz myrdet. Som borgermester i Gdansk hadde han vært en uttalt kritiker av PiS-regjeringens promotering av antisemittisme og fremmedhat. Senere samme måneden fikk ca. 100 fascister marsjere på området for Auschwitz-dødsleiren, hvor mer enn 1 million jøder ble myrdet av nazistene under Holocaust. I februar ble kontorene til den polske politiske og menneskerettighetsaktivisten Paweł Kasprczak målrettet av nazi-graffiti, inkludert ordene «Røde Svin» og «Jude raus» [tysk for ‘Jøde vekk’].

Forfatteren anbefaler også:

Polish government seeks to criminalize mention of Polish crimes during Holocaust

[30. januar 2018]

The POLIN Museum of the History of Polich Jews in Wasaw

[9. januar 2017]

Polish PiS government encourages anti-Semitism

[29. august 2016]

Loading