Britisk lege i rettsmedisinsk patologi snakker med WSWS: «Dette er en verdensomspennende medisinsk nødssituasjon, og vi burde ikke utsette vårt frontlinjepersonal i NHS for fare»

En erfaren lege innen rettsmedisinsk patologi tok kontakt med World Socialist Web Site. Han reiste bekymringer om Johnson-regjeringens fiaskoer i bekjempelsen av koronaviruspandemien, inkludert mangelen på personlig verneutstyr (PPE; Personal Protective Equipment), og innvirkningen på sikkerheten og moralen for de ansatte i Storbritannias nasjonale helsevesen (NHS; National Health Service).

WSWS: Hva merner du om den britiske regjeringens respons på koronavirusutbruddet?

Deres forsinkede tiltak for å forhindre spredning av sykdommen og deres utilstrekkelighet kommer fra en mangelfull strategi. Det regjeringen sa om «flokkimmunitet» er ikke basert på vitenskap. Normalt oppnås flokkimmunitet gjennom vaksinasjon. For eksempel med polio-vaksinasjon eller annen vaksinering, hvis du kan få immunisert rundt 80 prosent av befolkningen, da vil også resten av befolkningen ha fordel av det. Du lar ikke mennesker bli infisert under en global pandemi som forårsaker et fortsatt ukjent antall dødsfall og lidelser, for å kunne oppnå flokkimmunitet. Det er fullstendig feil og helt kriminelt.

Siden virus utvikler seg og muterer er det veldig vanskelig å finne en vaksine. Dessuten er det noen ganger verdiløst å ha flokkimmunitet, siden folk kan bli smittet av en annen variant av viruset. Faren med regjeringens strategi er at de mest sårbare menneskene som har underliggende helsemessige betingelser kan dø under den raskt spredende pandemien. Noen av dem kan overleve og ha immunitet mot Covid-19, men jeg har hørt nyheter fra Kina om at noen har blitt infisert på nytt. Jeg tror det muligens kan være resultat av en mutasjon av viruset. Et virus endrer stadig sitt ytre proteindekke og sin RNA-struktur.

Derfor burde regjeringen ha iverksatt tiltak for å få stanset spredningen av viruset ved å teste, kontaktspore og sosial distansering – og fremfor alt ved å ha forberedt NHS til å møte utfordringene i god tid før vi kom til dette stadiet. Det er for sent for alt, på grunn av grov uaktsomhet og manglende forberedelser. På grunn av politikken med å utvikle flokkimmunitet, eksponerte de hele landet for dette viruset.

Dette stammer fra deres politiske agenda. Amerika fulgte også Storbritannias strategi om «flokkimmunitet», selv om de ikke brukte denne samme frasen. Se hvor de er nå!

Her i dette landet er det mange sårbare mennesker – de som er over 70 og 80 år, gravide, personer med multippel sklerose, immunkompromitterte mennesker, de med kronisk obstruktiv lungesykdom, astma og tunge røykere. Dette viruset kan forårsake veldig alvorlig lungebetennelse. Derfor kan Covid-19 drepe titusenvis av mennesker, og derfor er regjeringens tilnærming en massiv forbrytelse mot menneskeheten. De gjennomførte ikke testing, og de tester fremdeles ikke nok, og de besluttet ikke de nødvendige tiltak for å få begrenset spredningen. Strategien deres videreføres!

De trodde først viruset vil forbli i Kina og Asia. Deretter trodde de kanskje at det vil stoppe i Iran. Da det kom til Italia trodde de kanskje at bare den uanvendelige gruppa av mennesker ville dø av viruset og at resten her i Storbritannia ville overleve. Men dette viruset bryr seg ikke hvem som er hvem. Det smitter alle. De mest utsatte personene vil dø, men mange andre også.

WSWS: NHS står overfor enorme utfordringer på grunn av ressurskutt og personalmangel. Er det forberedt på tilstrømmingen av pasienter?

Vi har bare rundt 4 100 ICU-sengeposter [på intensivavdelinger; Intensive Care Unit], og jeg er sikker på at de fleste av dem allerede er belagt. I Italia blir sykehusarbeidere overveldet, selv om de har flere ventilatorer per innbygger enn Storbritannia. Tilfellene deres spratt plutselig i været, og de kunne ikke takle det. Når en pasient er på en ventilator, kan de beslaglegge den i flere dager. Så mange pasienter som hadde behov for ventilatorer gikk uten i Italia, og de døde. Det er akkurat det som kommer til å skje her. Bare tanken på det er skremmende!

I Italia ble mange ansatte i frontlinja syke av viruset og jeg tror 46 leger har avgått til dags dato. Selv om du har ventilatorer, uten de ansatte med kunnskap og kompetanse, kan du ikke ivareta pasienter. Det burde være nok anestesileger og andre helsearbeidere med ferdigheter til å intubere og ventilere pasienter. Hvis disse helsearbeiderne blir smittet på grunn av mangel på personlig verneutstyr, da vil det være ytterligere en katastrofe. Dette er en verdensomspennende medisinsk nødssituasjon, og vi burde ikke utsette vårt frontlinjepersonal for fare.

Sør i England har anestesileger sagt at alle ventilatorene vil være beslaglagt innen begynnelsen av april. I midten av april vil tre av fire pasienter som trenger ventilator være uten noen tilgjengelige. For tiden, dersom du ikke har en ventilator, da intuberer du pasienter og sender dem til sykehus der ICU og ventilatorfasiliteter er tilgjengelige. Men hvor kan du sende dem når alle sykehus blir overveldet? Pasienter blir intubert når alle de andre alternativene for å behandle respirasjonssvikt er forsøkt. Da vil vi se pasienter kollapse og dø for våre øyne.

I Italia har jeg sett medisinske fagprofesjonelle tvunget til å ta veldig vanskelige beslutninger om hvem som skal intuberes og ventileres og hvem ikke. I tillegg til koronaviruskrisen, vil pasienter komme med andre kirurgiske og medisinske nødssituasjoner som sepsis, blødning etter fødsel, hjertestans og spredt intravaskulær koagulering. Så, de vil fortsatt ha behov for ventilatorer.

WSWS: Mener du at myndighetenes besørging av personlig verneutstyr (PPE) er tilstrekkelig?

Det er farlige konsekvenser for personalet at det er manko på skikkelig PPE. NHS Trust ber deg om å anvende minimale PPE-er, som ei kirurgimaske, hansker og et tynt plastforklede for mistenkte tilfeller av Covid-19 og en skikkelig FFP3-maske, kjortel, hansker og øyebeskyttelse for bekreftede tilfeller av viruset. Dette er i strid med Verdens helseorganisasjons [WHO] retningslinjer, og du kan bli smittet innen du har testresultater av mistenkte Covid-19 pasienter.

Selv for en normal epidemi, som er begrenset til ett enkelt land, anbefaler WHO full beskyttelse for å forhindre at helsearbeidere smittes. Du kan ikke behandle pasienter med mindre du passer på helsepersonalet. Arbeidere skal betrakte enhver mistenkt pasient som et positivtilfelle inntil tester viser noe annet. NHS-myndighetene og regjeringen er ansvarlige for å utsette personalet for denne potensielt dødelige sykdommen ved ikke å besørge riktig verneutstyr. Hvis du tar disse helsemyndighetene frem for en straffedomstol, er jeg sikker på at de ville bli funnet skyldige i grovt uaktsomt drap.

Vi er allerede helt forferdelig underbemannet. Du må også tenke på helsearbeidernes mentale helse og velvære. De tenker på sine familier og kjære. De tenker på å måtte isoleres. De ser mennesker dø og de jobber i en situasjon der alle er redde. Stress- og angstnivået er høyt.

En av mine venner jobber på et sykehus i London som rådgivende anestesilege. De hadde en enorm tilstrømning av pasienter på én dag. For den første pasienten han intuberte hadde han et sett med riktig verneutstyr, og det var alt han hadde. For de påfølgende pasientene måtte han utføre jobben uten riktig verneutstyr. Flere dager senere besørget Trust skikkelige PPE-er, men min venn kan fremdeles bli infisert. Hvem kan erstatte fagpersoner som ham hvis han blir syk? Ikke mange.

En annen venn, en øre-, nese- og halskirurg, fortalte meg at han fremdeles utfører høyrisikoundersøkelser og prosedyrer uten skikkelige PPE-er.

Regjeringen burde lytte til profesjonelt helsepersonell, helsearbeidere og helseeksperter, ikke til såkalte rådgivere som er likegyldige overfor livene til frontlinjestaben, de eldre og de syke. NHS-ansatte er så strukket at de er utslitte, selv før tsunamien av virusinnleggelser starter.

Dette har vi visst siden desember i fjor. Allerede før dét, helt siden november i fjor, da prøvde en lege i Wuhan i Kina å varsle publikum og den kinesiske regjeringen om viruset. Først gjorde hans innsats ingen nytte, og han ble også offer for sykdommen. Boris Johnsons regjering har ingen unnskyldninger å komme med. Dette er et land med en av de største økonomiene i verden, og vi har mye kompetanse og kunnskap innen områdene medisin og helse. Noen land følger Storbritannias vitenskapelige ledelse på disse feltene. Men vitenskapelige råd og helseeksperters advarsler falt på døve ører.

Forfatteren anbefaler også:

UK doctors speak out on coronavirus pandemic

[17. mars 2020]
Britiske regjeringskilder vedgår «blod på våre hender», relatert NHS-kutt og koronavirus

[31. mars 2020]

Johnson-regjeringen fordømmes for sin politikk om «flokkimmunitet» mot COVID-19

[17. mars 2020]

Loading