Perspective

Hevngjerrig rettsbeslutning beviser at den britiske staten ønsker å se Assange død

I en rettshøring i London på tirsdag erklærte distriktsdommer Vanessa Baraitser at skueprosessen om Julian Assanges utlevering skal fortsette i mai, til tross for at Storbritannia er under en nasjonalt nedstenging og koronaviruspandemien raskt brer seg gjennom landets fengselssystem.

Baraitsers rettskjennelse var den andre i løpet av fjorten dager som setter Assanges liv og sikkerhet i fare, og som understreker den perversjonen av rettferdighet som blir begått mot ham.

Den 25. mars avviste hun Assanges juridiske teams søknad om kausjon, der de beskrev den «veldig reelle» og potensielt «dødelige» faren koronaviruspandemien utgjør for hans helse.

Assange blir for tiden holdt varetektsfengslet i Londons maksimalsikkerhetsanstalt Belmarsh Prison. Han står overfor utlevering til USA, der han ville bli dømt for falske spionasjeanklager og fengslet for livstid for å ha eksponert krigsforbrytelser og menneskerettighetsbrudd av påfølgende amerikanske regjeringer.

Det var for nøyaktig ti år siden at WikiLeaks publiserte videoen Collateral Murder. Bildene av amerikanske okkupasjonsstyrkers vilkårlige nedskyting av ubevæpnede irakiske sivile og to journalister ble sett med skrekk og gru av millioner over hele verden.

Hele tiden siden har USA og landets allierte – medregnet Storbritannia og Australia – jaktet på Assange. De er fast bestemt på å få brakt ham til taushet for alltid, som del av deres dreining til autoritært styre, og påleggingen av nye militærprovokasjoner og massive innstramminger forlangt av et kriminelt finansoligarki.

Assanges helse har blitt systematisk ødelagt av et tiår med vilkårlig internering. I mai i fjor fant Nils Melzer, FNs spesialrapportør om tortur, at Assange foreviste medisinsk verifiserbare symptomer på psykologisk tortur, som følge av hans ti-år-lange forfølgelse.

WikiLeaks-grunnleggeren har en kronisk lungetilstand som gjør ham spesielt utsatt for luftveissykdom, i tillegg til ei rekke andre medisinske problemer.

Siden november i fjor har gruppa Doctors for Assange, bestående av mer enn 200 medisinske fagpersoner fra hele verden, advart for at Assange kan dø bak murene fordi han har blitt benektet tilstrekkelig medisinsk behandling. Deres oppfordringer om at han må bli overført til et universitetssykehus har blitt avvist av de britiske myndighetene.

Doctors for Assange skrev forrige måned i et åpent brev: «Julian Assanges liv og helse er i høynet risiko på grunn av hans vilkårlige forvaring under denne globale pandemien. Denne faren vil bare vokse etter hvert som koronaviruset sprer seg.»

Dr. Stephen Frost uttalte på vegne av gruppa, til World Socialist Web Site: «Mr. Assange må antas av leger å være sterkt immunkompromittert og derfor ha en betydelig økt risiko for å bli smittet og kunne dø av koronavirus i ethvert fengsel, og ganske spesielt i et fengsel som Belmarsh. Hver ekstra dag som Mr. Assange er fengslet i Belmarsh Prison utgjør en økt trussel mot hans liv.»

Utallige menneskerettighetsorganisasjoner har advart for at Storbritannias fengsler er «drivhus» for koronavirus. Skulle Assange forbli i fengselet, argumenterte hans forsvarsadvokat Edward Fitzgerald QC for to uker siden, da ville han være «alvorlig truet, under omstendigheter han ikke kan unnslippe».

Dommer Baraitser besluttet imidlertid at «den globale pandemien ... ikke gir grunnlag for Assanges løslatelse». Hun hadde «ingen grunn til ikke å stole på» regjeringens råd om beskyttelese av fanger mot viruset, «som både bevisbasert, pålitelig og hensiktsmessig».

Da rettkjennelsen ble avgitt hadde 19 fanger på tvers av 12 forskjellige fengsler allerede testet positivt for viruset og 4 300 fengselsansatte var i selv-isolering, derav hundre fra Belmarsh.

Innen hun ledet Assanges høring på tirsdag var det kjent at 107 fanger var smittet på tvers av 38 forskjellige britiske fengsler, hvilket betyr at viruset er bekreftet å være tilstede i minst en tredjedel av fengslene i England og Wales. Ytterligere 1 300 fanger var under selv-isolering. Av de tre fengslene som topper rapporterte tilfeller er to i London – Wandsworth med 11 og Thameside, som ligger rett ved Belmarsh, med 7. Ni innsatte er rapportert å ha omkommet etter å ha vært smittet, derav en innsatt i Belmarsh Prison.

Den britiske regjeringen bekjentgjorde sent i forrige uke planer om å løslate flere tusen lavrisikofanger, og kom med den forbløffende kunngjøringen at fordi Assange «ikke sonet noen forvaringsstraff» ville han ikke kunne anses som kvalifisert. Bare én konklusjon kan trekkes: WikiLeaks-grunnleggeren blir holdt fengslet med den forsettelige hensikt å utsette ham for en dødelig sykdom.

Under tirsdagens høring anmodet Assanges advokater at den neste fasen av utleveringsprosessen, planlagt gjenopptatt den 18. mai, måtte utsettes. De redegjorde for den orwellske situasjonen deres klient står overfor under betingelsene av en nasjonal nedstenging.

Fitzgerald forklarte at Assanges allerede minimale kontakt med hans juridiske team har blitt ytterligere begrenset. Advokatene hans «er for tiden ikke i stand til å ha noen rimelig kommunikasjon med ham». De er ute av stand til å få besøkt ham i fengselet, eller til å kunne kontakte ham via video, og har bare vært i stand til å holde noen få telefonsamtaler med deres klient. Assanges forsvar blir derfor nå i vesentlig grad utført per post, hvilket er usikkert og tar uker å bli mottatt.

Det er ingen sjanse for at utleveringshøringen blir gjennomført på en rettferdig måte mens epidemien og nedstengingsrestriksjonene fortsetter, der Assange, vitner, juridiske team, pressen og allemennheten ikke er i stand til å delta med personlig fremmøte.

Fitzgerald fortsatte med å si at uansett er Assange for syk til å kunne delta trygt i saksprosessen, til-og-med virtuelt. For å få tilgang til videolinken i Belmarsh må han bevege seg på tvers av fengselet, stille i kø med andre og anvende delte fasiliteter – alle potensielle muligheter for å bli påført koronavirus. Fitzgerald sa at, gitt Assanges helsetilstand, ville det være uberettiget å få ham fremstilt i retten på denne måten.

Baraitser var uberørt, og sa hun hadde til hensikt å holde seg til datoen 18. mai, for å få hørt så mye av bevismaterialet som mulig den måneden, der vitner om nødvendig kunne delta via videolink.

Ikke bare avviser den britiske regjeringen å godta koronaviruspandemien som grunnlag for kausjon, men den vil heller ikke la den forstyrre skueprosessens tidsplan. Skulle de ikke lykkes med å sikre at Assange dør i fengsel, skal ingen bekymring om forestillingen av en rettferdig saksprosess forhindre dem fra å få styrt Assange til et amerikansk fengsel som planlagt, i det som utgjør en utenomrettslig overlevering [‘extraordinary rendition’]. Med begivenheter som til overmål overgår Franz Kafkas fantasi, kan det hende at hele utleveringshøringen bli gjennomført i fravær av ikke bare den siktede, men også hans advokater og vitner!

Dommer Baraitser insisterte, som en understrekning av den fullstendig hvngjerrige karakteren av kampanjen mot Assange, også på å oppheve rapporteringsbegrensningene som forhindrer at hans partner og barn blir offentlig navngitte. WikiLeaks-grunnleggeren har forsøkt å opprettholde deres anonymitet for å sikre deres sikkerhet.

Baraitser grusomme påstand var at det ikke var «noe bevis» for at Assanges partner ville bli utsatt for trakassering dersom hennes navn skulle bli avslørt, eller for at en hvilken som helst amerikansk instans skulle ønske henne eller hennes barn noen skade. Hun hadde mage til å hevde at hennes avgjørelse var motivert av «den sterke allmenne interessen» for «nøyaktig rapportering» av saken. Som hun meget vel vet har Assange blitt bakvasket, og hans sak har med viten og vilje vært forvrengt av foretaksmediene i et tiår. Det å gi ut partnerens navn er ment å tilføre bålet brensel.

Disse handlingene av naken kriminalitet utføres under forhold der verdens oppmerksomhet er rettet mot koronaviruspandemien, og verdens regjeringers kriminelle responser på den. Men virusets innvirkninger må ikke tillates å tildekke opptrapping av det ondskapsfulle overgrepet mot det tjueførste århundres viktigste journalist.

Koronaviruspandemien har understreket at offentlighetens tilgang til sann og nøyaktig informasjon er et spørsmål om liv og død. I hvert et land blir arbeidende mennesker konfrontert av regjeringer og selskaper som systematisk har løyet om implikasjonene av en nødssituasjon for folkehelsen som startet i desember i fjor – assistert av korrupte og føyelige medier.

Assange grunnla WikiLeaks for å opprettholde offentlighetens rett til å vite. Han forfulgte denne forpliktelsen heltemodig, og høstet fiendskapen til imperialistregjeringer og deres lakeier i politikk og medier over hele verden. Det er på høy tid å tilbakebetale gjelden.

Kommende lørdag markerer at det er 12 måneder siden Assange ble illegalt utvist fra Ecuadors London-ambassade, hvor han var en politisk flyktning, for å bli brutalt arrestert av det britiske politiet. Det siste årets begivenheter har demonstrert og hevet over enhver tvil at formålet med hele operasjonen mot WikiLeaks-grunnleggeren har vært intet mindre enn hans fysiske og psykologiske ødeleggelse.

Det må slås alarm: Assanges liv er i overhengende fare. Hans skjebne avhenger av byggingen av den internasjonale arbeiderklassens massebevegelse for hans umiddelbare og ubetingede løslatelse. Bli med i denne kampen i dag!

__________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Arbeiderklassen, sosialisme og kampen mot pandemien

[2. april 2020]

Koronaviruspandemien og perspektivet for sosialisme

[31. mars 2020]

Hvordan bekjempe COVID-19 pandemien: Et handlingsprogram for arbeiderklassen

[18. mars 2020]

Loading