Perspective

Den sosiale og økonomiske katastrofen intensiveres, med 6,6 millioner amerikanere som har meldt seg arbeidsledige

Ifølge det amerikanske arbeidsdepartementet [US Labor Department] søkte 6,6 millioner arbeidere om ledighetsstøtte i forrige uke, der helsekrisen forårsaket av koronaviruspandemien utvikler seg til å bli den største økonomiske krisen siden 1930-tallet.

I løpet av de siste tre ukene meldte 16,8 millioner amerikanere seg arbeidsløse og søkte ledighetsstøtte i den største og raskest voksende bølga av arbeidsplassnedskjæringer i USA noen gang. Under det globale finanskrasjet i 2008 og 2009 tok det 44 uker – omtrent 10 måneder – for at søknader om støtte nådde så høye nasjonale nivåer som de har nå på mindre enn én måned.

Så overveldende som disse tallene er, er de likevel en underestimering av katastrofens fulle omfang. Millioner av ikke-dokumenterte arbeidere som har mistet sine jobber i restauranter, byggebransjen, servicejobber og andre sektorer, kvalifiserer ikke for ledighetsstøtte og er derfor ikke med i tallene.

Arbeidsledige i kø for hjelp med søknader om ledighetsstøtte ved One-Stop Career Center i Las Vegas. [Foto: AP Photo/John Locher]

Dessuten overveldet de tre siste ukenes flom av søkere delstatenes arbeidsledighetskontorer, der de overveldet telefonlinjene, krasjet nettsteder og etterlot hundretusener ute av stand til å få meldt sine fordringer.

I forrige uke var det 170 000 nye krav i Florida, som brakte totalen på tre uker til nesten en-halv-million. Statens automatiserte system brøt sammen på slutten av mars, etter 860 000 registrerte oppringninger ble foretatt over en periode på fire dager. I Hialeah, nær Miami, ble hundrevis av permitterte arbeidere tvunget til å risikere deres helse og stille fysisk i kø utenfor et lokalt bibliotek for å få utlever papirsøknader.

California så svimlende 925 450 innmeldte fordringer i forrige uke, på toppen av de 1,06 millioner søknadene innlevert i uka til den 28. mars, og de 186 000 søknadene som ble innmeldt uka til den 21. mars. I likhet med resten av landet har store og små bedrifter blitt stengt pga. den statsdekkende nedstengingen.

Denne uka kunngjorde Eventbrite, et nettbasert foretak for eventarrangering fra San Francisco Bay Area, at de kutter arbeidsstyrken nesten til halvparten. Online-evalueringsforetaket Yelp meddelte sine ansatte at de sier opp 1 000 arbeidere og permitterer 1 100, det det ser seg tvunget til «seriøse kostnadsreduksjoner» for å «overleve under koronaviruspandemien», rapporterte San Jose Mercury News.

Blant andre store stater meldte Georgia 388 175 nye søknader, Michigan 384 844, New York State 345 246, Texas 313 832 og Ohio 272 129.

I New York City fortalte Corrine Chin, en 23 år gammel markedsføringsarbeider fra Brooklyn, til Wall Street Journal at hun periodevis ringer New Yorks arbeidsdepartement hundrevis av ganger om dagen, men at hun ikke har klart å få seg ei krone siden hun ble permittert i midten av mars.

Allerede før krisen levde millioner av arbeidere fra lønnsslipp til lønnsslipp. Éngangsutbetalingen på $ 1 200 [NOK 12 357] som er lovet under den feilbenevnte CARES-loven (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act), vil gjøre lite om den noen gang kommer.

Nesten én av tre amerikanere (31 prosent) forventer at bidragsbeløpet ikke vil opprettholde dem for én måned, eller overhode hjelpe dem, ifølge en ny rundspørring foretatt av Bankrate.com blant nærmere 1 500 voksne. Nesten en tredjedel av leilighetsbeboerne kunne ikke betale deres husleie for april, og $ 1200 er mindre enn den månedlige median-husleia.

Mens millioner står overfor økonomisk ruin, vil stimuluspakka besørge billioner til bankene og storselskapene. Samme dag som de nye ledighetstallene ble utgitt, skjøt aksjeindeksene Dow Jones og S&P 500 til værs på nyheter om at sentralbanken US Federal Reserve vil bruke $ 2,3 billioner [NOK 23,68 billioner; dvs. 23 680 milliarder] for å kjøpe opp Wall Streets og gigantselskapenes dårlige gjeld.

I løpet av de to siste ukene, da antallet koronavirusdødsfall økte fra 550 til nesten 17 000, steg børsindeksen Dow Jones med 28 prosent, den raskeste stigningen noen gang. For finansoligarkiet er det ingen køer å vente i for å motta den amerikanske regjeringens utdelinger. Mens småbedrifter står overfor håpløse hindringer for å kvalifisere for lån, har sentralbankens eiendeler og dens operasjoner pengetrykking blitt overført til Wall Street.

Samtidig forsøker Trump-administrasjonen kynisk å utnytte den enorme økonomiske motgangen forårsaket av bedriftsnedleggelser og nedstenginger for å argumentere for en for tidlig gjenopptakelse av arbeid, under forhold der pandemien fortsetter å spre seg raskt på arbeidsplassene.

Det er et stigende tidevann av sosial opposisjon i USA, og rundt om i verden, med krav om tilstrekkelig beskyttelse mot pandemien og dens ødeleggende økonomiske og sosiale konsekvenser. Det essensielle prinsippet som må lede responsen på krisen i helsevesenet og i økonomien, er at arbeiderklassens behov må ha absolutt prioritet over de rikes formuer og profitter.

Socialist Equality Party (SEP) krever nødstiltak for å hanskes med arbeidernes økonomiske krise:

• Full lønn for alle arbeidere og avbestilling av alle leie-, bruks- og andre betalinger i løpet av pandemien.

• Oppheving av redningsplankene for storselskaper og Wall Street. Den umiddelbare omdirigeringen av finansielle og industrielle ressurser til å bekjempe pandemien, og besørgingen av arbeidere innen helsetjenester, servicenæringer og industrier med alt nødvendig utstyr.

• Gratis og universelle helsetjenester for alle, inkludert alle som er arbeidsledige. Full lønn og statsborgerskapsrettigheter for alle immigranter som har blitt oppsagte og permitterte.

• Stopp Covid-19-pandemien! Livene til tusenver av arbeidere kan reddes gjennom nødtiltak for å utvide medisinske omsorgstjenester, testing og behandling.

• Alle bransjer som blir berget av regjeringen må i stedet konverteres til offentlige redskaper under arbeiderklassens demokratiske kontroll, og omdirigeres til produksjon av kritiske nødvendigheter.

• En massiv økning av beskatningen av de rike og beslagleggelse av de billioner av dollar som er hamstret av selskaps- og finansoligarkene.

Pandemien har brakt de grunnleggende klasseskillene i samfunnet opp i dagen. Arbeiderklassen er den essensielle og progressive kraften i samfunnet – som redder liv, produsere og transportere mat, medisiner og andre nødvendige varer, og som opprettholder infrastrukturen i et moderne massesamfunn. Styringsklassen, i sin vanvittige fiksering på selvberikelse, har vist seg å være den største hindringen for en vitenskapelig og human respons på pandemien.

I hver en handling den har gjort de siste tre månedene har styringsklassen demonstrert sin forakt for arbeiderklassens liv og helse. Forholdene i USA speiles forøvrig, i forskjellige former, i hvert eneste kapitalistland. Mens styringselitene utnytter deres kontroll over staten for å tildele seg billioner, står arbeidere overfor død, arbeidsledighet og ruinering.

Begivenhetenes gang beviser nødvendigheten av en fullstendig omstrukturering av samfunnet på sosialistisk grunnlag. Presserende påkrevde sosiale nødvendigheter kan bare realiseres gjennom massemobiliseringen av arbeiderklassen basert på et sosialistisk program og overføringen av politisk makt fra kapitalistklassen til arbeiderklassen. Vi oppfordrer innstendig arbeidere og unge mennesker til å bli med Socialist Equality Party for å slåss for dette programmet.

 

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Arbeiderklassen, sosialisme og kampen mot pandemien

[2. april 2020]

Koronaviruspandemien og perspektivet for sosialisme

[31. mars 2020]

Hvordan bekjempe COVID-19 pandemien: Et handlingsprogram for arbeiderklassen

[18. mars 2020]

Loading