Amerikansk propagandakampanje promoterer løgner som beskylder Kina for Covid-19

De siste dagene har styringskretser i Amerika og Europa iverksatt en aggressiv mediekampanje som promoterer påstanden at Kina er ansvarlig for Covid-19-pandemien. Dette går hånd i hånd med ei bølge av søksmål rettet mot Kina, med krav om at Kina må betale billioner av dollar i erstatning til Amerika og landets europeiske allierte, og fornyede US Navy-utplasseringer til Sør-Kinahavet.

I sentrum for denne oppflammende kampanjen er ubegrunnede påstander om at koronaviruset som forårsaker Covid-19 unslapp fra et virologilaboratorium i Wuhan, Kina, pandemiens første episenter. Denne kampanjen legitimerer og fremmer falske rykter som sirkulerer på sosialmedier om at Covid-19 er produkt av kinesiske mikrobakterielle krigføringsprogrammer. Alle disse uttalelsene er grunnløse, og ingen holder vann konfrontert med gjentatte uttalelser fra ledende forskere i Amerika og internasjonalt.

Dette er politiske løgner like skamløse som USAs løgn i 2002 om at Irak hadde «masseødeleggelsesvåpen» (WMD), som fungerte som påskudd for den illegale amerikanske 2003-invasjonen av Irak. Genomet til koronaviruset som forårsaker Covid-19 er kartlagt i Kina og gransket av biologer internasjonalt. De har fastslått at viruset er et tidligere ukjent, naturlig forekommende koronavirus som har sin opprinnelse i flaggermus, og som ikke tidligere var i noe laboratoriums besittelse.

Likevel er det en uopphørlig kampanje på gang, som dystert antyder at Covid-19 er produkt av ondsinnet kinesisk aktivitet. Sist helg, da USAs Covid-19-tilfeller passerte 730 000 og antallet dødsfall nærmet seg 39 000, spekulerte den amerikanske presidenten Donald Trump at Kina bevisst hadde fremprovoserte pandemien: «Den kunne ha vært stoppet i Kina før den startet, med det ble den ikke, og hele verden lider på grunn av det. ... Hvis det var en feiltakelse, vel en feil er en feil. Men dersom de var bevisst ansvarlige, ja, jeg mener, da burde det virkelig bli konsekvenser.»

Trumps spekulasjoner om at Kina er «bevisst ansvarlig» for Covid-19 etterfulgte en flom av artikler i Det demokratiske partiets medier som angrep Kina og beskyldte Wuhan-laboratorier. «De fleste eksperter sier at det ikke er holdepunkter for at Kina bevisst konstruerte viruset som et våpen,» skrev Washington Post i en redaksjonell lederartikkel, og innrømmet at slike påstander er «konspirasjonsprat». Denne påstanden om at «de fleste» eksperter opponerer mot konspirasjonsteorier om kinesisk mikrobiologisk krigføring er i seg selv misvisende: Alle vitenskapelige eksperter avviser denne grunnløse og oppildnende påstanden.

Post-artikkelen fortsatte: «En mer urovekkende forklaring er at koronaviruset utilsiktet ble spredt fra Wuhans Institutt for virologi (WIV), som hadde utført forskning på flaggermus-koronavirus.». Artikkelen fordømte Kina og skrev at «den kinesiske modellen – bedrag, tildekking og omskriving av historien – er en del av problemet, ikke løsningen.»

Disse løgnene motbevises konfrontert med etablert vitenskap angående SARS-CoV-2-koronaviruset som forårsaker Covid-19, som er gjennomgående omtalt i dusinvis av artikler i ledende vitenskapelige publikasjoner. I én slik artikkel, «Det proksimale opphavet av SARS-CoV-2,» i vitenskapsmagasinet Nature, skrev et team av biologer fra USA og Storbritannia: «Her gjennomgår vi hva som kan utledes om SARS-CoV-2s opprinnelse fra komparativ analyse av genomdata. Vi tilbyr et perspektiv på kjennetegnene ved SARS-CoV-2-genomet, og diskuterer scenarioer for hvordan det kunne ha oppstått. Våre analyser viser tydelig at SARS-CoV-2 ikke er en laboratoriekonstruksjon, eller et bevisst manipulert virus.»

Basert på en detaljert analyse av virusets genom og indre struktur, først presentert av kinesiske forskere, konkluderer forfatterne med at zoonotisk overføring (dvs. overføring av et virus som forekommer naturlig i dyr over til mennesker) førte til fremveksten av SARS-CoV -2. De skriver: «Dersom genetisk manipulering hadde vært utført, ville antagelig et av de flere revers-genetiske systemene som er tilgjengelige for beta-koronavirus blitt brukt. De genetiske data viser imidlertid ugjendrivelig at SARS-CoV-2 ikke er avledet fra noe tidligere anvendt virusstamme. I stedet foreslår vi to scenarioer som plausibelt kan forklare SARS-CoV-2s opphav: (i) naturlig seleksjon i en dyrevert før zoonotisk overføring; og (ii) naturlig seleksjon hos mennesker etter zoonotisk overføring.»

Den plutselige spredningen av nye, dødelige virus som hopper over til mennesker fra andre dyrebærere er ikke et kinesisk, men et velkjent internasjonalt fenomen. Covid-19s fremkomst fra et flaggermusvirus, som kan ha smittet mennesker på markeder for levende dyr, minner om fremveksten av det første SARS-lungebetennelsesvirus i Kina i 2002. Samtidig er fremveksten i Afrika i 1981 av HIV-viruset som forårsaker AIDS, eller av menneskelig ape-kopper [‘monkeypox’] i USA i 2003, eksempler på det samme naturlige fenomenet.

Disse sykdommene ble referert i en artikkel forfattet av ei gruppe amerikanske leger i magasinet New England Journal of Medicine, med tittelen «Ut av Pandoras eske – Nok et nytt koronavirus», hvor man analyserte hvordan den plutselige spredningen av det tidligere ukjente Covid-19-viruset kunne oppstå. Artikkelen forklarer at denne typen virus, som har et RNA-genmateriale som har «genetisk tilbøyelighet til feilreplisering», kan mutere med stor hastighet og plutselig bli smittsomt blant mennesker.

«SARS-CoV-2 slapp ikke ut fra ei krukke,» skriver de. «RNA-sekvenser ligner veldig på de virus som i all stillhet sirkulerer i flaggermus, og epidemiologisk informasjon impliserer et flaggermus-virus som har infisert ikke-identifiserte dyrearter til salgs på Kinas markeder for levende dyr. … Det tok genomet til arten menneske 8 millioner år å utvikle seg med 1 prosent. Mange RNA-dyrevirus kan utvikles med mer enn 1 prosent i løpet av få dager. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor vi i tiltakende grad ser fremveksten av zoonotiske virus.»

Ikke desto mindre, i total forakt for vitenskapelige bevis, promoterer amerikanske medier og embetsrepresentanter uberettigede, urovekkende påstander om at viruset spredte seg fra Wuhans Institutt for virologi (WIV). Dette instituttet ble grunnlagt i 2015 som et laboratorium klassifisert etter P4-høysikkerhetsforordninger, i samarbeid med det amerikanske Nasjonallaboratoriet i Galveston, Texas og det franske Nasjonalinstituttet for helse og medisinsk forskning (INSERM), for å granske høyst farlige patogener. Et annet biologisk forskningslaboratorium i Wuhan har den lavere P2-klassifiseringen for biosikkerhet.

Peter Navarro, amerikansk funksjonær for Det hvite hus og forhandler om utenrikshandel, har hevdet at den mest sannsynlige kilden til pandemien er WIV, og han krever at Kina beviser at laboratoriene ikke hadde Covid-19-viruset. «Det vi vet er at ground zero for dette viruset var bare få kilometer fra dette laboratoriet,» sa Navarro. «Hvis du ganske enkelt bruker en Occam-barberhøvel-tilnærming, om at den enkleste forklaringen sannsynligvis er den mest relevante, da mener jeg det påhviler Kina å bevise at det ikke var dette laboratoriet.»

Før Washington Post offentliggjorde sin lederartikkel som angrep Kina, hadde avisa en tekst skrevet av Josh Rogin som hevdet at Wuhan-laboratorier hadde, om ikke produsert så i det minste lekket Covid-19-viruset. «Den kinesiske regjeringen nekter fortsatt å svare på grunnleggende spørsmål om det nye koronavirusets opprinnelse, mens de undertrykker ethvert forsøk på å granske hvorvidt noen av laboratoriene var involvert,» hevdet Rogin, og refererte en ikke-navngitt amerikansk embetsfunksjonær for nasjonal sikkerhet: «Akkurat nå er balanseregnskapet som heller til den siden at det lekket ut fra laboratoriet fullpakket av kulepunkter, og det er nesten ingen på den andre siden av balansen.»

Akkurat som Washington i 2002 satte Irak i den umulige posisjonen å skulle bevise at landet ikke hadde sine ikke-eksisterende masseutryddelsesvåpen (WMD), plasserer amerikanske regjeringsrepresentanter Kina i den umulig posisjonen å skulle bevise et negativ-resultat – at landet ikke hadde viruset i sin besittelse før pandemien. Posts påstand i dette kontekst, om at «balanseregnskapet» peker på kinesisk ansvar for viruset, er et reaksjonært bedrageri. I virkeligheten viser en overveldende tyngde av vitenskapelige bevis at Kina ikke hadde, og ikke kunne ha hatt viruset i sin besittelse før pandemien.

Ikke bare har offisielle WIV-representanter gjentatte ganger benektet at de hadde prøver av SARS-CoV-2-viruset som forårsaker Covid-19 før pandemien, men forskere internasjonalt har bestemt avvist påstander om at WIV hadde viruset. Scimex, nettstedet for vitenskapsnyheter i Australia-New Zealand, forespurte biologers kommentarer om SARS-CoV-2-virusets opprinnelse, deriblant Edward Holmes, professor i evolusjonsvirologi ved University of Sydney.

Holmes skrev: «Den nærmeste kjente slektningen til SARS-CoV-2 er et flaggermusvirus kalt RaTG13, som ble oppbevart ved Wuhans Institutt for virology (WIV). Det er noen ubegrunnede spekulasjoner om at dette viruset var opphav til SARS-CoV-2. (i) RaTG13 prøver ble imidlertid innhentet fra en annen provins i Kina (Yunnan) enn der Covid-19 først dukket opp; og (ii) nivået av genomsekvensdivergens mellom SARS-CoV-2 og RaTG13 er tilsvarende et gjennomsnitt på 50 år (og minst 20 år) evolusjonsendring. Følgelig, SARS-CoV-2 ble ikke avledet fra RaTG13.»

Nature-studien forklarte også hvorfor forskere avviser påstander om at laboratoriemanipulering av andre virus kunne ha produsert SARS-CoV-2-viruset. Studien pekte på helt nye funksjoner ved dette viruset, inkludert et poli-basisk spaltningssted, og molekyler kalt O-koblede glykaner på virusets overflate. Disse karaktertrekkene antas å være kritiske for å gjøre viruset farlig: De beskytter utveksten viruset bruker for å binde seg til ACE2-reseptorer for å trenge inn i menneskelige celler (for å kunne replisere seg), uten detektering av immunsystemet. Nature-artikkelen understreket at det er høyst usannsynlig at slike karaktertrekk kunne ha oppstått av at et annet virus ble manipulert i et laboratorium.

De skrev: «En hypotetisk generering av SARS-CoV-2 ved hjelp av cellekultur eller passering gjennom dyr, ville ha krevd forutgående isolering av et progenitorvirus med veldig høy genetisk likhet, hvilket ikke er beskrevet. Påfølgende generering av et poli-basisk spaltningssted ville da ha krevd gjentatt passering i cellekultur, eller i dyr med ACE2-reseptorer lik menneskers, men slikt arbeid har heller ikke tidligere vært beskrevet. Endelig, det er også lite sannsynlig at genereringen av de forutsette O-linkede glykanene har skjedd på grunn av passasje i cellekultur, da slike karaktertrekk antyder involveringen av et immunsystem.»

Spørsmålet som må reises er hvorfor imperialistiske styringsklasser lanserer en propagandakampanje uten noe vitenskapelig grunnlag, og antyder at Kina forsøkte å forgifte verden – selv om den kinesiske byen Wuhan selv var det første offeret.

For å forstå den nå pågående antiKina-propagandakampanjen er det verdt å minne om pestpandemien i det 14. århundres Europa. En tredjedel av befolkningen døde av en sykdom som hverken kunne forstås eller behandles, på et tidspunkt da eksistensen av virus og bakterier var ukjent. Frykt og panikk grep befolkninger som var totalt forsvarsløse mot pesten. Der ryktene spredte seg om at sykdommen var forårsaket av jøder som forgiftet brønner gikk kristne befolkninger til opprør, organiserte pogromer og massakrerte jødiske befolkninger i byer på tvers av Europa.

Moderne vitenskap og teknologi har virkelig forbløffende kraft og potensial. Midt under den farligste pandemien på over et århundre står menneskeheten overfor en helt annen situasjon enn den som pestofrene konfronterte for 700 år siden. Vitenskapen kan identifisere patogener, teste for dem og begynne å jobbe med medisiner eller vaksiner for å behandle dem, bare uker etter utbruddet, selv mot tidligere ukjente sykdommer som Covid-19. Vitenskapen åpner for muligheter for kontaktsporing og isolering og behandling av syke, som vil kunne kutte infeksjons- og dødelighetsraten. Menneskeheten kan opprettholdes og ernæres med mat og medisiner som er produsert og distribuert av arbeidskraften til bare en liten del av verdens arbeidende befolkning. Milliarder kunne følgelig søke ly i sine hjem, i påvente av at smitten skulle stanses og av utviklingen av effektive behandlingsmetoder.

Årsaken til at disse teknikkene ikke kan anvendes fullt ut er kapitalismens sosiale tilbakeståenhet. Tiår med innstramninger og nedskjæringer har stengt sykehus og medisinske fasiliteter, sultefôret finansieringen av forskning på vaksiner mot koronavirus, skåret ned arbeidernes levestandarder og ført billioner av dollar over i lommene til superrike eliter i Amerika og Europa. Regjeringer benyttet ikke grunnleggende sporings- og karantene-tiltak – eller fikk engang besørget tilstrekkelig tilbud av ansiktsmasker – i alle verdens rikeste land. I stedet beriket et ørlite finansaristokrati i Amerika og Europa seg med billioner av dollar i redningspakker for banker og næringsvirksomheter, mens arbeidere og småbedrifter konfronterer arbeidsløshet, økonomisk ruin og til-og-med sult og hungersnød i tillegg til frykten for Covid-19.

I dag prøver styringsklassen å skyve masser av mennesker bakover, over i en barbarisk jakt etter syndebukker. I en strategi politiske antisemitter som fascistene i det 20. århundres Europa lett ville ha forstått, jobber den for å forringe arbeiderklassens bevissthet med appeller til frykt og etnisk hat. Alle de komplekse vitenskapelige spørsmålene og de sosiale motsetningene feies til side, med ett enkelt, hysterisk og helt falskt slagord: Skyld på Kina!

AntiKina-kampanjen til styringsklassen har ingenting å gjøre med behandling av sykdommen, og alt å gjøre med å viderføre politikken med handelskrig og militæropptrapping som Washington og deres europeiske allierte har truet Kina med i årevis før pandemien.

Samtidig som US Navy sender skip til Sør-Kinahavet krever de imperialistiske styringselitene massive, økonomiske straffebetalinger fra Kina, som er fullstendig uten belegg. Fra Florida er det allerede på gang et søksmål [‘class action suit’; ett søksmål representerer mangfoldige klagere] mot Kina for milliarder av dollar over Covid-19, og den amerikanske delstaten Missouri har også kunngjort at den vil saksøke Kina. I Storbritannia forlangte den høyreorienterte tenketanken Henry Jackson Society at Kina må betale $ 6,3 billioner [NOK 67,35 billioner] i erstatning til Washington og de europeiske maktene, mens den tyske avisa Bild oppfordret Berlin til i utgangspunktet å kreve fra Kina et sted mellom $ 127 og $ 382 milliarder [NOK 1,4 til 4,08 billioner], med henvisning til Covid-19s skader påført den tyske økonomien.

Flammende uttalelser om at Kina er ansvarlig for dødsfallene til hundretusener av amerikanske og europeiske borgere, sammen med kravene om massive økonomiske straffer som ville slå Kina konkurs, har en umiskjennelig politisk logikk. Nesten 20 år etter Irak-krigen kjører imperialistmaktene kjelke i blinde mot nok en enda større katastrofe: Konflikt med Kina, en atomvåpenbestykket makt ved verdensøkonomiens kjerne.

Det er kritisk for arbeidere og ungdommer i Amerika, Europa og internasjonalt å avvise denne reaksjonære og grunnløse imperialistkampanjen mot Kina. Kinesiske arbeidere, som gjennomgikk en lang og drakonisk innesperringsperiode for å begrense Covid-19-pandemien, og som med sin arbeidskraft produserer millioner av respirasjonsmasker, ventilatorer og annet sentralt medisinsk utstyr som blir sendt ut over hele verden, er ikke fiender av arbeidere i andre land. De er klassebrødre og -søstre i en felles kamp mot imperialistkrig og mot Covid-19-pandemien.

Hva angår embetsrepresentantene og mediene som fordømmer Kina i Amerika og Europa, er de avslørt som utøverne av en fascistisk kampanje for å oppildne nasjonale hat basert på løgner.

__________________________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Pandemien, profitter og kapitalismens berettigelse for lidelse og død

[20. april 2020]

Wall Street mesker seg på død

[16. april 2020]

Trumps kampanje for gjenåpning av næringsvirksomhet setter livet på spill for hundretusener

[13. april 2020]

Loading