Mislykket bremsing av Covid-19-spredning har ført til massedød på svenske pleiehjem

Nektingen av Sveriges regjering av Sosialdemokratene/De Grønne om å innføre nedstengingstiltak for å forhindre spredningen av koronavirus har vunnet utstrakt hyllest i internasjonale medier. Publikasjoner fra USA Today til Storbritannias Daily Telegraph og Tysklands Der Spiegel har hyllet Sveriges «unike» respons på krisen, som et eksempel på hvordan man kan veie økonomiske interesser mot menneskeliv. Anders Tegnell, Sveriges statsepidemiolog, og andre av landets topp helseembedsrepresentanter har blitt innvilget utstrakt plass til å spre det som i det vesentlige er, til tross for at de fornekter det, en politikk for flokkimmunitet.

Dette gjøres spesielt tydelig i de forferdelige dødstallene som er registrert i Sveriges eldreomsorgsboliger. Av landets mer enn 3 300 dødsfall rapportert til dags dato, har halvparten vært beboere på pleiehjem; og ytterligere et fjerdedel som fikk omsorg i sine hjem. Disse forferdelige tallene er underestimater, da svenske offisielle statistikker bare inkluderer tilfeller der en positiv koronavirustest er bekreftet av et laboratorium.

Med en befolkning på bare 10 millioner er Sveriges dødstall mer enn tre ganger de samlede omkomne i Danmark, Finland og Norge, som til sammen har mer enn 16 millioner innbyggere.

Viruset har løpt løpsk i pleiehjem fremfor alt på grunn av utilstrekkelig verneutstyr og den usikre karakteren av jobbene i pleiesekstoren. Som konsekvens av privatiseringspolitikken støttet av hele det politiske etablissmentet i Sverige siden 1990-tallet har private tilbydere tjent store summer på eldreomsorgen, mens ansatte mangler stillingsbeskyttelser og tilstrekkelig verneutstyr. «De hadde papirservietter festet med gummistrikk, det var ansiktsmaskene deres,» sa en svensk lege til Tysklands Süddeutsche Zeitung om forholdene ved pleiehjem.

Det har fremkommet rapporter om omsorgsarbeidere med symptomer som fortsetter å jobbe av frykt for å miste jobben og inntekten. I Sörmland, en region med omsorgsboliger som har hatt store utbrudd, er minst 20 prosent av alt personell i halvparten av pleiehjemmene timeansatte, eller de er ansatt via et bemanningsbyrå, som betyr at de ikke mottar noen lønn dersom de blir hjemme. Myndighetene mislyktes også med å utføre noen massetesting av omsorgsarbeidere for å identifisere hvem som var smittet. Sverige har gjennomført bare 14 700 tester per 1 million innbyggere, mindre enn både Peru og Chile.

Sterke bevis tyder på at myndighetene nekter alle over 80 år intensivbehandling i Stockholm-regionen, hjemstavn til omtrent halvparten av alle Sveriges tilfeller. Ifølge den tyske allmennkringkasteren NDR fikk mindre enn 1 prosent av alle koronaviruspasienter over 80 år – bare 50 av flere enn 5 200 – intensivbehandling.

Til sammenligning var det samme tallet for pasienter i den aldersgruppen i Tyskland 12 prosent, ifølge en analyse basert på en mindre gruppe pasienter utført av Robert Koch Institute. Johnny Hellgren, leder for Sveriges intensivomsorgsregister, uttalte til NDR: «Det kan være flere etiske diskusjoner og flere diskusjoner om nytteløshet, før en pasient legges inn på intensivavdeling i Sverige.»

Bak eufemismer om «etiske diskusjoner» opptrer den svenske styringsklassen med kald misaktelse for menneskeliv. Offentlig kritikk tiltar, inkludert fra medisinske eksperter som krever [engelsk tekst] strengere restriksjonstiltak og mer testing og kontaktsporing.

Koalisjonen av Sosialdemokratene/De Grønne har svart ved å promotere svensk nasjonalisme og kollektivt ansvar. Statsminister Stefan Löfven erkjente at hans regjering ikke har beskyttet eldre i tilstrekkelig grad, mens han bekjentgjorde et minimalt ekstrabidrag på SEK 2 milliarder til støtte for eldreomsorgen. Dette er bare en brøkdel av de hundrevis av milliarder som er gjort tilgjengelige for storselskaper og bankene ved statlige redningspakker.

Sosialminister Lena Hallengren, også sosialdemokrat, la til: «Som samfunn bærer vi et fellesansvar for at denne sektoren ikke har blitt bedre utrustet. Vi ofret for lite oppmerksomhet til arbeiderne, deres arbeidsforhold og deres yrkes omdømme.»

Dette er en samling løgner. Det svenske folket er ikke samlet ansvarlig for den katastrofale responsen på pandemien. Tvert imot skyldes det svært høye dødlighetsnivået i Sverige regjeringens nekting av å pålegge nedstenging og gjennomføre massetesting, så vel som politikken for privatisering og angrep på arbeidere som har vært ført de to siste tiårene og som har torpedert helsevesenet, eldreomsorgen og andre sentrale sosialtjenester.

I motsetning til andre europeiske land tillot svenske myndigheter de fleste skoler, alle restauranter, barer og klubber, og de fleste virksomheter å holde åpent gjennom hele pandemien. Samlinger på opptil 50 personer er fremdeles tillatt.

Dette tillot viruset å spre seg stort sett ukontrollert over et land der helsevesenet og sosialtjenestene ikke var i noen befatning til å takle et oppsving av pasienter. Fra sosialdemokratenes regjeringsperiode fra 1994 til 2006, til Frederick Reinfeldts høyreorienterte Allianse (fra 2006 til 2014), og den næværende sosialdemokratiske statsminister Löfvens funksjonstid (fra 2014 til i dag), intensiverte hver regjering ødeleggelsen av helsevesenet, sosialtjenestene og velferdsstaten, som en gang var blant de mest robuste og helhetlige i verden.

Löfvens sosialdemokrater har spilt en avgjørende rolle i å videreføre håndhevingen av innstrammingspolitikken for arbeidsfolk og skattelettelser og subsidier for de velbeslåtte. Etter å ha fremstått fra 2014-valget som det største partiet, men uten parlamentarisk flertall, sluttet Socialdemokraterna og De Grønne en enestående avtale med de høyreorienterte Allianse-partiene for å forbli i embetet.

Avtalen med partiene Moderaterna, Centern, Liberalerne og Kristelig-demokratene forpliktet Sosialdemokratene til å implementere Alliansens budsjett for 2015 og ga de fire opposisjonspartiene et veto over påfølgende utlegg. Etter 2018-valget inngikk Sosialdemokratene og De Grønne en mer formell samarbeidsavtale med Centern og Venstre for å sikre et parlamentarisk flertall.

De svenske Sosialdemokratenes omfavnelse av den tradisjonelle høyresiden ble kledd ut som et dristig grep for å stoppe fremveksten av de høyreekstreme Sverige Demokratene. I virkeligheten var det imidlertid en del av et bredere skifte av sosialdemokratiske partier og deres fagforeningsstøttespillere over hele verden mot fritt-marked-politikk og støtte til imperialistkriger. Sverige ble med i bombingen av Libya i 2011, og integrerte sine væpnede styrker inn i USA-ledede NATO-operasjoner mot Russland.

Ifølge Heritage Foundation, ei høyreorientert amerikansk tankesmie, tar Sverige førsteplass på deres globale privatiseringsrangeringsliste. Ingen andre land privatiserte flere offentlige tjenester mellom 1996 og 2012 enn Sverige, bemerket tankesmia.

I tillegg til eldreomsorgssektoren, førte privatiseringstiltak til en eksplosiv vekst av private sykehus og skoler. Sveriges utdanningssystem sluser stadig mer offentlige midler til privatdrevne utdanningsinstitusjoner, en modell som inspirerte David Camerons Tory-regjering i Storbritannia i dens tilnærming til privatisering av skoler.

Den brutale virkeligheten av Sveriges tilnærming til Covid-19 er at tusenvis av liv ofres for å berike en finanselite som har økt sin formue dramatisk de siste årene, ved å ødelegge nettopp de sosialtjenestene og arbeiderbeskyttelsene som nå glimrer med sitt fravær. Ingen andre OECD-land har sett en inntektsulikhet som siden 1990-tallet har økt raskere enn Sverige.

Lisa Pelling fra den Stockholm-baserte tankesmia Arena Idé skrev i 2019 om virkningen av dette på de i de øverste 10 prosentene av samfunnet: «Dagens svenske ansikt av ulikhet viser en person som lever sitt hverdagsliv som var det på mange måter på en annen planet. Det er en som ikke lenger trenger å lage maten, ta oppvasken eller hente sine dagligvarer – som får sine skjorter vasket og strøket av betalt (og skattefratrukket) arbeid. Ulikhetens ansikt er en person som har råd til å ta boliglån for ikke bare ett hjem, men også for et hjem nummer to, og som får et skattefratrekk for å få sine ofte romslige boliger vasket og vedlikeholdt. Det er en person som – uten å måtte betale skolepenger – kan sende sine barn til sosialt adskilte skoler, der godt forberedte, motiverte barn blir undervist av de best forberedte lærerne. Det er en person som kvalifiserer for privat helseforsikring, som gjør det mulig å hoppe i køen for undersøkelser og behandlinger – også på skattefinansierte klinikker og sykehus.»

Der regjeringen mislykkes med å beskytte menneskeliv, underbygger dette voksende sosiale skillet folkelig opposisjon mot hele det politiske etablissementet. Til tross for mediekanalenes bestrebelser på å fremstille Sverige som samlet bak regjeringens uansvarlige avslag på å beordre en nedstenging for å begrense spredningen av koronavirus, er virkeligheten veldig annerledes. En fersk meningsmåling fant at bare 51 prosent av de spurte godkjenner regjeringens håndtering av pandemien – et tall som faller til 40 prosent blant de under 30 år.

____________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Covid-19-pandemien: En trigger-begivenhet i verdenshistorien (5. mai 2020)

The American oligarchy decides for death (5. mai 2020)

Trumps og Pompeos «store løgn» (5. mai 2020)

Loading