Sverige tvunget til å innrømme undertelling av koronavirusdødsfall

Sveriges nasjonalråd for helse og velferd meldte tirsdag tall som avslørte at antallet koronavirusdødsfall har vært underestimerte i de offentlige angivelsene. På onsdag ble det meldt at de totale infeksjonene i landet med 10 millioner innbyggere passerte 20 000, med nesten 2 500 dødsfall.

Uoverensstemmelsen skyldtes det offentlige helserådets politikk for bare å telle dødsfall etter en positiv Covid-19-test bekreftet av et laboratorium. Landsstyret for helse og velferd bemerket imidlertid at per den 21. april var det bare 82 prosent av dødsfallene knyttet til koronavirus som hadde en positiv laboratorietest. Antatt at denne diskrepansen har vedvart den siste uka vil det ha vært anslagsvis 400 flere virusdødsfall enn de 2 462 offisielt registrert onsdag, som meldt av det offentlige helserådet.

Denne betydelige undertelling av dødsfall kan ikke forklares med en feil, men er et direkte produkt av den svenske regjeringens «flokkimmunitet»-strategi. I motsetning til sine nordiske naboer og andre europeiske land, unnlot Sverige å innføre noen generell nedstenging, og forsinket til-og-med i noen tid forordninger med begrensede retningslinjer for sosial distansering. Ansamlinger av opptil 50 personer er fremdeles tillatt, og butikker, restauranter, skoler og ikke-essensielle næringsvirksomheter av alle typer har forblitt åpne.

Folk sosialiserer og drikker på Medborgarplatsen i Stockholm, Sverige, lørdag den 4. april 2020 [Foto: AP Photo/Andres Kudacki]

Som resultat har befolkningen vært utsatt for et hensynsløst eksperiment, som noen forskere har sammenliknet med å spille «russisk roulette». Selv om man tar de lavere offisielle dødstallene som referansegrunnlag overstiger dødsraten i Sverige dramatisk nabolandene. I Norge, med en befolkning på anslagsvis halvparten av Sveriges, er det registrert 7 660 tilfeller og 206 dødsfall. Sverige har derfor en dødsrate per innbyggerantall mer enn fem ganger høyere enn nabolandet.

Nektingen av å innføre strenge sosiale distanseringstiltak strekker helsevesenet til sitt ytterste. Johanna Sandwall, kriseansvarlig i landsstyret for helse og velferd, uttalte imidlertid under tirsdagens daglige orientering at intensivavdelinger over hele landet har 30 prosent ledig kapasitet. Hun erkjente dog at i noen områder var det null ledig kapasitet. Spurt om hvor disse var avsto hun fra å svare.

Stockholm har vært den hardest rammede regionen, og har registrert nær 8 000 tilfeller og over halvparten av Sveriges totale dødsfall. Viruset har bredt seg uhemmet gjennom hovedstadsregionens eldreomsorgshjem, der pasientene står for halvparten av alle dødsfall i Stockholm-regionen.

I en avslørende bemerkning begrunnet statsepidemiolog Anders Tegnell, som leder de daglige pressekonferansene om Covid-19, Sveriges strategi ved å hevde at det er nødvendig å ha en kontrollert spredning av viruset, i stedet for å forhindre at det smitter allmennheten. Selv om han hevder at myndighetene ikke bevisst fører noen «flokk immunitet»-politikk, er nettopp dét logikken i denne tilnærmingen.

Forrige uke ble folkehelsetaten tvunget til å rette opp en blatant feil i deres tallangivelser. Tegnell hevdet mandag den 20. april at Stockholm bare var noen uker vekk fra «flokkimmunitet», og hevdet at en tredjedel av regionens befolkning allerede var blitt smittet. Noen dager senere revurderte folkehelseetaten dette tallet ned til 26 prosent, som fortsatt er svært spekulativt med tanke på mangelen på testing for koronavirus.

Ekspertkritikk av regjeringens håndtering av krisen fortsetter å vokse. Den 12. april publiserte Dagens Nyheter en artikkel skrevet av 22 forskere fra ei rekke forskningsinstitutter og universiteter der de oppfordret til stenging av alle kafeer og skoler. Der de anvendte data fra de tre dagene frem til påskehelga, viste de virkningen av regjeringens unnlatelse av å treffe avgjørende tiltak. De skrev at fra den 7. til den 9. april hadde «10,2 mennesker per million innbyggere dødd av Covid-19 hver dag i Sverige, mens tallene for i Italia var 9,7, i Danmark 2,9, i Norge 2,0 og i Finland 0,9.»

Artikkelen oppfordret i tillegg å besørge relevant og riktig verneutstyr for helsepersonell som arbeider med eldre, og massetesting for alt av medisinsk personell.

De grufulle konsekvensene av myndighetenes unnlatelse av å iverksette slike tiltak kom for en dag i forrige uke da en 39-år-gammel sykepleier døde etter å ha pådratt seg Covid-19 fra en pasient, ved Karolinska Universitetssykehus i Huddinge.

Sonja Aspinen, en eldre pleiearbeider i Nynäshamn, sør for Stockholm, sa at mangelen på utstyr har bidratt til å spre viruset gjennom omsorgsboliger. «Det har ikke vært vilje til å teste oss systematisk, i hvert fall ikke på de stedene der jeg har jobbet. Selv der det har vært personer med symptomer, har de ikke blitt testet,» fortale hun til Euronews.

Sosialdemokrat-statsminister Stefan Löfven erkjente at «beredskapen ikke har vært god nok» for pandemien, men la skylden på tidligere regjeringer, for å ha skapt ressursmangel innen helseomsorg og sosialtjenester.

Forfatteren anbefaler også:

Ekperter kritiserer den svenske regjeringen for ikke å forhindre spredningen av Covid-19

[4. april 2020]

Swedish deal to avert early elections
[13. januar 2015]

___________________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Pandemien, profitter og kapitalismens berettigelse for lidelse og død

[20. april 2020]

Wall Street mesker seg på død

[16. april 2020]

Trumps kampanje for gjenåpning av næringsvirksomhet setter livet på spill for hundretusener

[13. april 2020]

Loading