Perspective

Dow Jones til 25 000 der antallet pandemidødsofre når 100 000

Handelsgulvet på New York Stock Exchange ble gjenåpnet tirsdag morgen, for første gang siden den 23. mars. New York-guvernør Andrew Cuomo var blant de tilstedeværende for å feire ringingen av åpningsklokka, der han droppet det dystre oppsynet fra sine daglige koronavirusoppdateringer og utvekslet albuehilsner med Wall Street-investorer. For de neste seks-og-en-halv timene fortsatte finansmiljøet deres feiring av pandemiens børsopptur [‘bull market’].

Da handelsgulvet ble stengt ned i mars var indeksen Dow Jones Industrial Average nede på 18 000. Den har siden steget omtrent 40 prosent. Stinn av billionene av dollar i redningspakkemidler besørget av CARES Act, steg Dow Jones Industrial Average ytterligere 530 punkter, en økning på 2,2 prosent over stengingen sist fredag.

Innen 15 minutter etter åpningsklokka tvitret president Trump en entusiastisk melding. «Aksjemarkedet er opp STORT, DOW passerer 25 000. S&P 500 over 3 000. Statene må åpne opp ASAP. Overgangen til Storhet har startet, foran planen. Det vil bli opp- og nedturer, men neste år vil bli et av de beste noensinne!»

New York State-guvernør Andrew Cuomo ringer The Opening Bell for å markere gjenåpningen av NYSE-handelsgulvet, på tirsdag den 26. mai 2020, i New York. [Foto: New York Stock Exchange via AP Images]

I den verden som bebos av det overveldende flertallet av befolkningen markerer slutten på Memorial Day-weekenden [o. anm.: fridag til minne om falne i Amerikas kriger] og den semi-offisielle starten på sommeren, overgangen til en ny sesong av død og ekstrem utrygghet, usikkerhet og reell fare. For antallet omkomne vil det bare være «oppturer». Innen sommeren 2020 går mot sin slutt vil antallet Covid-19-ofre være over 200 000.

Trump er en ondskapsfull løgner og politisk kriminell. Han er for dum til å være en fullverdig Hitler, og mangler en ekte fascistbevegelses massebase. Det er ingenting genuint folkelig med hans program. Trumps faktiske støttekrets er den sosialt parasittiske selskaps-finanseliten. Han uttrykker, uten forlegenhet eller tilbakeholdenhet, dens dypeste sentimenter: Dow på 25 000 er langt viktigere enn koronavirusdødsfall på 100 000.

Blant hovedfaktorene som underbygger Wall Streets eufori er troen på at alle systematiske og nasjonalt koordinerte innsatser for å kunne begrense spredningen av pandemien på bekostning av Wall Streets interesser har kommet til en ende. Dr. Anthony Fauci er gårsdagens mann. Forsøket fra fellesskapet av vitenskapens og folkehelsevesenets representanter på å utdanne allmennheten og implementere et nasjonalt program for testing, kontaktsporing og sosial distansering, har blitt drastisk undergravet av den vedvarende og innfule kampanjen som Trump-administrasjonen og betydelige deler av mediene har gjennomført, for å diskreditere den føderale folkehelseetaten Center for Disease Control (CDC), Verdens helseorganisasjon (WHO) og det vitenskapelige samfunn som helhet.

Dr. Mike Ryan, en utøvende direktør i Verdens helseorganisasjon, forsøkte å motvirke illusjonen om at det verste av pandemien er over, da han på mandag uttalte: «Akkurat nå er vi ikke i den andre bølga. Globalt er vi midt i den første bølga.»

Meningsmålinger viser at et betydelig flertall av befolkningen ikke er enig i hastverket for å få «gjenåpnet økonomien». Det ville være en feiltakelse å ekstrapolere fra scenene av masseansamlinger i løpet av Memorial Day-weekenden, eksistensen av bred folkelig støtte for den politiske retningslinja for «flokkimmunitet» – det vil si, å tillate den uhemmede spredningen av viruset gjennom hele befolkningen. Mange av disse ansamlingene var motivert av et forståelig ønske, uansett hvor vill-ledet, om å fornøye seg over en viss grad av lettelse etter en lang og uforlignelig periode av sosial isolering.

Men det er også visse dypt forankrede tendenser i USAs historie og kultur som spiller seg ut. Det er en lang tradisjon for mistillit og fiendtlighet til statsautoritet, som strekker seg helt tilbake til den opprinnelige revolusjonære æras folkelige slagord: «Ikke tråkk på meg». Det er også det sterke elementet av individualisme, som reagerer på forsøk for å diktere personlig opptreden.

Disse sosiale og kulturelle karaktertrekkene har imidlertid, i mangel av en velutviklet klassebevissthet og politisk sosialistisk orientering, ofte vært utnyttet og manipulert av styringseliten til reaksjonære formål – og særlig i form av antikommunisme.

Ei rekke verdifulle studier som dokumenterer medienes bestrebelser for å få manipulert opinionen og undergravd tiltakene for å begrense spredningen av Covid-19 er utgitt av Becker Friedman Institute ved University of Chicago. Et dokument med tittelen «Desinformasjon under en pandemi», av professorene Leonardo Burszteyn (University of Chicago), Aakaash Rao (Harvard University), Christopher Roth (Warwick University) og David Yanagizawa-Drott (University of Zurich), sier:

Bestrebelser for å begrense en pandemi er avgjørende betinget av at befolkningen opprettholder nøyaktige oppfatninger. Likevel ble spredningen av det nye koronaviruset (Covid-19) i 2020 ledsaget av spredning av nyheter som bagatelliserte trusselens omfang, og som avviste viktigheten av tiltak utformet for å begrense epidemien. Spesielt har Fox News, det mest-sette kabelnettverket, stått overfor vidtrekkende kritikk for å ha spredt desinformasjon om pandemien.

Rapporten henter frem uttalelsene fra Fox-kommentatoren Sean Hannity, og etablerer en empirisk kobling mellom hans seerskare og fiendtlighet til de politiske retningslinjene om å søke-ly-på-stedet [‘shelter-in-place’]. Rapporten viser også at Hannitys og beslektet høyreorientert propaganda resonerer med deler av befolkningen som har blitt hardt rammet av tapet av arbeidsplasser og inntekter.

Uansett hvor interessante de empiriske funnene fra Becker Friedman Institute-forskningen imidlertid er, tilbyr den liten innsikt inn i det dypere sosiale, politiske, kulturelle og intellektuelle miljøet som muliggjør spredningen av reaksjonær og antivitenskapelig propaganda. Den unndrar seg en undersøkelse av de sosio-økonomiske og klasseinteressene som betjenes av Fox News. Mens rollen til Fox og Hannity er relevant dokumentert, ignorerer rapporten den destruktive og skadelige rollen som de mer respektable representantene for etablissementsmediene har spilt for å fremme den hensynsløse tilbake-til-arbeid-kampanjen.

Faktisk har både Washington Post og New York Times besørget politisk legitimitet til bestrebelsen med å få svekket tiltak for å begrense pandemien. Så langt tilbake som i mars begynte Times mest innflytelsesrike spaltist, Thomas Friedman, å utpeke Sveriges «flokkimmunitet»-retningslinje som et eksempel til etterfølgelse. Den samme linja har blitt fremmet av Post i redaksjonelle lederartikler og i meningskronikker. Små demonstrasjoner som ble arrangert i Lansing, Michigan og andre byer i opposisjon til sosial distansering og suspenderingen av næringslivsaktivit, ble bredt publisert av media. Men slike protester har ikke oppnådd dimensjoner av en massebevegelse.

I den grad arbeiderklassen mangler et program og perspektiv – som bare kan utvikles på et eksplisitt antikapitalistisk, sosialistisk og internasjonalistisk fundament – appellerer kampanjen «tilbake til arbeidet» til den voksende frustrasjonen. Men denne frustrasjonen kan oppheves.

Oppgaven for den revolusjonære sosialistbevegelsen er å fremme et program og perspektiv innen arbeiderklassen som viser veien fremover.

Utbruddet av pandemien har avslørt den uoverstigelige kløfta som eksisterer mellom det styrende kapitalistoligarkiet og arbeiderklassen. For styringseliten må responsen på pandemien ikke gis anledning til å komme i veien for deres økonomiske interesser. Den krever en gjenopptakelse av arbeidet, uansett kostnadene i menneskeliv, for at utbyttingsprosessen og utvinningen av profitt fra arbeidskraften til arbeiderklassen kan komme i gang.

Arbeiderklassens standpunkt setter den primære og ufravikelige prioriteten på forsvaret av menneskeliv. Innen arbeiderklassen vokser opposisjonen mot å gjenåpne fabrikker og arbeidsplasser der spredningen av viruset setter liv i fare. Realiteten ved infiserte kjøttpakkeanlegg og bilproduksjonsanlegg reiser krav til kollektiv handling for å få stengt ned utyrgge arbeidsplasser.

Socialist Equality Party (SEP) støtter slike bestrebelser, og partiet vil gjøre alt det kan for å bistå arbeidere i utviklingen av kampen mot underordningen av liv til profitter. Vi fornyer vår oppfordring om å bygge grunnplan-sikkerhetskomitéer, som er nødvendige for å ta forsvaret av arbeidernes liv ut av selskapsledelsens hender.

Kampen mot pandemien er, i den endelige analysen, en politisk kamp mot kapitalistsystemet. Det krever vekkingen i arbeiderklassen, i USA og internasjonalt, av en mektig sosialistisk bevissthet og politisk kultur, som fundamentet for en revolusjonær bevegelse for å få avskaffet profittsystemet.

______________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Covid-19-pandemien: En trigger-begivenhet i verdenshistorien (5. mai 2020)

The American oligarchy decides for death (5. mai 2020)

Trumps og Pompeos «store løgn» (5. mai 2020)

Loading