Globalt er nesten en halv million helsetjenestearbeidere infiserte av koronaviruset

En rapport publisert på onsdag av Det internasjonale rådet for sykepleiere (INC) [International Council of Nurses] konstaterer at globalt har mer enn 600 sykepleiere bukket under for koronavirusepidemien, og at anslagsvis 450 000 helsetjenestepersonell av alle varianter har blitt smittet.

Antallet dødsofre blant sykepleiere er mer enn det dobbelte av de 260 som ble rapportert av ICN den 6. mai, delvis fordi flere land nå melder rapporter, men hovedsakelig på grunn av den pågående innvirkningen av pandemien, som nå har rammet 6,5 millioner mennesker i hele verden, med mer enn 380 000 dødsofre.

Den Genève-baserte sykepleierforeningen sa det ikke var noen faktisk telling av antallet helsetjenestpersonell som er smittet fordi så mange lands helseetater ikke dokumenterer dødsfall og infeksjoner etter yrke. ICN har samlet statistikk fra noen land og anekdotiske rapporter fra andre, for å produsere det lave anslaget av 230 000 helsetjenestepersonell som er smittet. Det høyere estimatet på 450 000 er basert på funnet at 7 prosent av alle de som pådrar seg Covid-19 er helsetjenestepersonell, og derav kalkulerer de 7 prosent av det totale antallet av 6,5 millioner tilfeller som er rapportert.

Leger og sykepleiere kneler foran 10 Downing Street i London, torsdag 28. mai 2020. [Foto: AP Photo/Frank Augstein]

Infeksjonsrater blant helsetjenestepersonell er spesielt høye i Latin-Amerika, samtidig som 30 prosent av alle tilfeller i Irland er helsetjenestepersonell. I andre land, deriblant Spania og Tyskland, er smitte- og dødsratene for helsepersonell mye lavere. USA ser ut til å være i den øvre enden av skalaen – de første estimatene viste at helsetjenestepersonell utgjorde 10 til 20 prosent av de smittede – men det er ingen aktuelt oppdaterte tall som dekker alle 50 delstater.

ICN fornyet sin appell til alle lands regjeringer om både å føre omfattende dokumentasjon og å øke tiltakene for besørgingen av personlig verneutstyr (PPE) [Personal Protective Equipment] og andre tiltak for å beskytte sykepleiere som er i frontlinja i kampen mot pandemien.

«I ukevis nå har vi bedt om å få data om infeksjoner og dødsfall blant sykepleiere,» står det i uttalelsen. «Vi trenger en sentral database med pålitelige, standardiserte og sammenlignbare data om alle infeksjoner, perioder med karantene og dødsfall, som er direkte eller indirekte relaterte til Covid-19 ... Uten disse dataene vet vi ikke de sanne kostnadene av Covid-19, og det vil gjøre oss mindre i stand til å hanskes med andre pandemier i fremtiden.»

ICN-rapporten bemerker også «uforholdsmessige antall dødsfall blant svarte, asiatiske og minoritetsetniske HCW-er (helsetjenestearbeidere)», spesielt filippinske arbeidere i Storbritannia.

Den alarmerende rapporten fra sykepleiernes gruppe kom da den globale totalen av infeksjoner økte med mer enn 100 000 for femte dag på rad, en usett økning som er konsentrert på den vestlige halvkule: Brasil, Chile, Peru og Mexico, så vel som i USA. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektøren for Verdens helseorganisasjon (WHO), sa: «I flere uker har antallet tilfeller rapportert hver dag fra de amerikanske kontinentene vært mer enn fra resten av verden til sammen.»

Han refererte spesielt til Brasil og Peru, mens dr. Mike Ryan, som leder WHOs nødssituasjonsprogram for helse, uttrykte bekymring for et voksende utbrudd i Haiti, fremdeles i de tidlige stadiene. Mexico rapporterte landets høyeste enkelt-dags økning i antallet Covid-19-tilfeller, med 3 891. Brasil rapporterte rekorden på 1 262 nye dødsfall forårsaket av koronavirus, og økte landstotalen til 31 199, tredje-flest i verden, med 550 000 bekreftede tilfeller, på andreplassen bare etter USA.

Andre globale hotspots inkluderer India, som rapporterte 9 614 nye tilfeller, som brakte landets total til godt over 200 000.

Samtidig fortsetter konsekvensene av koronaviruset i USA i storskala, selv om det nesten ikke rapporteres i de nasjonale mediene midt under den politiske omveltningen som ble utløst av politimordet på George Floyd i Minneapolis. Mens de daglige dødstallene har gått ned i New York, New Jersey og Michigan, de første episentrene, dør det fortsatt mer enn 1 000 mennesker dagen i USA av Covid-19.

Den raskeste veksten er i de sørlige og vestlige delstatene, som gjennomførte den tidligste og mest vidtrekkende gjenåpningen av økonomien, og avsluttet nesten alle nedstenginger ved midten av mai.

Ifølge den siste oppdateringen fra Johns Hopkins University har 20 amerikanske delstater økende daglige rater av nye koronavirustilfeller, deriblant California, landets mest folkerike stat, som hadde 17 000 nye tilfeller i forrige uke, den høyeste ukentlige kosten siden pandemien begynte. Alene Los Angeles County utgjorde 10 000 tilfeller.

I midtvesten rapporterte Wisconsin om det høyeste antallet nye tilfeller på én dag, 483, som brakte statens samlede total til 19 400, med 616 dødsofre.

Forfatteren anbefaler også:

Over 90,000 health care workers worldwide have been infected with COVID-19

[14. mai 2020]

__________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Dow Jones til 25 000 der antallet pandemidødsofre når 100 000 (28. mai 2020)

Den globale pandemien og den globale krigen mot immigranter og flyktninger (27. mai 2020)

Amerikansk pandemi-tilsløring ansvarlig for tituseners død (23. mai 2020)

Loading