Koronaviruspandemien truer minst én million menneskeliv som er i faresonen for AIDS, tuberkolose og malaria

Anslag fra FN, International AIDS Society, antituberkoloseorganisasjonen Stop TB Partnership, og fra Imperial College London spår at forpurringer av forsyningskjedene forårsaket av koronaviruspandemien kan føre til minst én million ekstra dødsfall forårsaket av AIDS, tuberkulose og malaria, da ressurser som tradisjonelt anvendes for bekjemping av disse sykdommene blir omdirigert for å få bekjempet utbrudd av Covid-19.

Et flertall av disse forutsette dødsfallene vil sannsynligvis finne sted i Afrika, der det har vært mer enn 481 000 tilfeller og minst 11 400 dødsfall forårsaket av koronavirus. Utsatte land inkluderer Sør-Afrika, Egypt, Nigeria, Ghana og Algerie, som har vært hardt rammet. Mens det totale antallet tilfeller og dødsfall i disse landene for tiden er lavere enn i andre regioner av verden, deriblant USA, India og Brasil, har Verdens helseorganisasjon (WHO) gjentatte ganger advart om farene forårsaket av pandemien i Afrika, som har noen av de minst utviklede helsetjenesteinfrastrukturer i verden.

Samtidig krever viruset livene til sykepleiere, leger og andre helsearbeidere [engelsk tekst] der de forsøker å få bekjempet og kontrollert pandemien. Situasjonen har også gjort at institusjoner som Leger uten grensen (MSF) [Médecins Sans Frontières], som tidligere har besørget ressurser til å bekjempe HIV/AIDS, i stedet har blitt tvunget til å fokusere på behandlingen av pasienter med Covid-19.

En mann i Suleiman Khel, Pakistan, med hans 10-måneder-gamle poliorammede datter på fanget, 6. mai 2020 [Foto: AP Photo/Muhammad Sajjad]

Den overhengende krisen ble understreket av dr. Anton Pozniak, president i antiAIDS-organisasjonen International AIDS Society. Han uttalte til CNN: «Tiltakene for sosial distansering og nedstenginger for å få kontrollert spredningen [av koronaviruset] har forpurret HIV-forebyggingen og behandlingsprogrammene, og satt viktig HIV-forskning på vent.»

Hans kommentarer ble understreket av utgivelsen av FN-rapporten UN Global AIDS Update 2020, som tegner et dystert bilde av den årelange fremgangen med å få eliminert HIV/AIDS-pandemien. Organisasjonens modeller viser at dersom medisinsk utstyr for AIDS blir forpurret i seks måneder vil det kunne bli mellom 471 000 og 673 000 ytterligere AIDS-relaterte dødsfall i Afrika sør for Sahara, bare innen slutten av 2021.

Rapporten oppsummerer også status for de siste ti årenes kamp mot denne pandemien. For tiden lever 38 millioner mennesker med HIV på tvers av verden, men av disse får bare 25,4 millioner noen form for behandling, som er et gap på 12,6 millioner mennesker. Samtidig var det en reduksjon på 23 prosent av nye HIV-infeksjoner i årene fra 2010 til 2019, hovedsakelig fokusert i Øst- og Sør-Afrika. Samtidig har det vært en økning i antallet infeksjoner andre steder i verden, deriblant en økning på 72 prosent i Øst-Europa og Sentral-Asia, en økning på 22 prosent i Midtøsten og Nord-Afrika, og en økning på 21 prosent i Latin-Amerika.

I 2019 var det totalt 690 000 AIDS-relaterte dødsfall, i tillegg til 1,7 millioner nye infeksjoner over hele verden. FN-modeller har anslått at 2020 ville ha vært det første året antallet AIDS-relaterte dødsfall falt til under 500 000, ned til anslåtte 470 000. I stedet truer den eksploderende koronaviruspandemien med å sette kontrollen med HIV tilbake med minst 12 år.

WHOs generaldirektør dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bemerket ved tirsdagens åpning av den 23. internasjonale AIDS-konferansen at: «En ny WHO-undersøkelse viste at tilgangen til HIV-medisiner har blitt betydelig redusert som resultat av koronaviruspandemien. 75 land har rapportert at de risikerer å tømme deres lagre av antiretrovirale medisiner (ARV).» ARV er av de viktigste måtene HIV kan behandles. Disse medikamentene må tas regelmessig for å holde pasienter friske og forhindre videre overføring av viruset.

«Funnene fra denne undersøkelsen er dypt foruroligende,» konkluderte dr. Tedros.

En tilsvarende rapport fra Imperial College London viser at malariaepidemier i den samme regionen, Afrika sør for Sahara, kan spre seg ukontrollert i kjølvannet av koronaviruspandemien, og forårsake minst 380 000 ytterligere dødsfall enn det som har vært forventet.

Malaria er forårsaket av en parasitt som først og fremst overføres gjennom myggstikk, der sykdommen introduseres fra myggens spytt inn i offerets blodbaner. Symptomene inkluderer feber, tretthet, oppkast, hodepine, anfall, koma og død. I 2018 var det 228 millioner rapporterte infeksjoner over hele verden, som resulterte i 405 000 dødsfall. Sykdommen er vanligst i Afrika, Asia, Mellom- og Sør-Amerika.

Samtidig som sykdommen er livsfarlig er den mest effektive måten å få kontrollert spredningen av malaria det å få distribuert insektmiddel-behandlet myggnetting, fortrinnsvis opphengt over sengene. De koster anslagsvis $ 2 per stk., har effektiv virkning opptil fire år, og hver av dem beskytter i gjennomsnitt to personer. Det er nå imidlertid en stor risiko for at pandemien, som fortsetter å vokse eksponentielt i regioner som allerede er hardt rammet av malaria, vil kollapse forsyningskjedene for nye myggnett. Dette truer med å doble antall forventede dødsfall forårsaket av malaria.

Det må også bemerkes at Imperial College-artikkelen forutser at det i et scenario der koronaviruset ikke kontrolleres eller undertrykkes, og mottiltak heves – som er nåværende situasjon i USA, Brasil, India, Sør-Afrika og andre land – vil den endelige totalen av dødsfall for selve Covid-19-pandemien vil være i størrelsesorden 3,3 millioner.

Koronaviruspandemien har også forverret risikoen for å pådra seg og dø av tuberkulose. Organisasjonen Stop TB Partnership publiserte nylig funn som viser at selv om det opprettholdes en form for nedstenging og gjenopptakelser av næringsvirksomheter innrettet på å få stoppet koronaviruset, kan det fortsatt bli ytterligere 6,3 millioner infeksjoner og 1,4 millioner dødsfall av tuberkulose. For å sitere fra rapporten: «Globale tuberkuloseforekomster og dødsfall i 2021 ville øke til nivåer sist sett i årene fra henholdsvis 2013 og 2016 – hvilket innebærer på grunn av Covid-19-pandemien å bli satt tilbake minst 5 til 8 år i kampen mot tuberkulose.»

Tuberkulose er for tiden dødsårsak nummer én på planeten forårsaket av en smittsom sykdom, og har vært en av de mest dødelige bakteriene gjennom hele historien. I 2018 var det anslagsvis 10 millioner aktive tilfeller over hele verden, og nesten én av fire personer er mistenkt å ha en latent tuberkuloseinfeksjon. Selv om sykdommen er håndterbar med antibiotika dreper den fortsatt anslagsvis 1,5 millioner mennesker hvert år. Patogenet er også et av de mer motstandsdyktige mot behandling med medisiner.

Det å ha en tuberkuloseinfeksjon setter også en person i større fare for å dø av Covid-19. I India, som i dag har 720 000 koronavirustilfeller og har registrert mer enn 20 000 bekreftede dødsfall, er det rundt 7 370 nye tilfeller av tuberkulose og 1 230 nye dødsfall forårsaket av sykdommen hver dag. Det utgjør om lag 2,7 millioner nye tuberkuloseinfeksjoner og i underkant av 450 000 nye dødsfall hvert år. Kombinasjonen av de to sykdommene har potensial til å produsere en folkehelsekatastrofe av episke proporsjoner i landet og regionen.

Disse farene eksisterer også i store deler av Afrika. Nigeria og Sør-Afrika har henholdsvis den nest høyeste dødsraten for tuberkulose i verden, og den fjerde og nest høyeste dødsraten for Covid-19 i Afrika. Indonesia, som har den tredje høyeste dødsraten for tuberkulose i verden, er et av landene som er hardest rammet av pandemien i sørøst-Asia, med 65 000 tilfeller og stigende tall.

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Dow Jones til 25 000 der antallet pandemidødsofre når 100 000

(28. mai 2020)

Den globale pandemien og den globale krigen mot immigranter og flyktninger

(27. mai 2020)

Amerikansk pandemi-tilsløring ansvarlig for tituseners død

(23. mai 2020)

Loading