Med stigende pandemidødstall utsetter regjeringer administrering av andre vaksinedose

Hittil har nesten 1,9 millioner mennesker rundt om i verden omkommet i koronaviruspandemien. Siden begynnelsen av desember har det globalt blitt registrert et syv-dagers gjennomsnitt på rundt 600 000 daglige nye tilfeller, med lite som tyder på at det nåværende vinteroppsvinget avtar.

USA er pandemiens globale episenter. Landet rapporterte tirsdag rekorden 3 738 dødsfall på én enkelt dag, og ytterligere 233 513 nye tilfeller, som skjøv antallet sykehusinnleggelser for Covid-19 til en ny én-dag-topp på 131 215. Fatalitetsraten for registrerte tilfeller svirrer rundt 1,6 prosent. Men med infeksjoner på det nåværende nivået vil dødstallene uunngåelig bli enda mer uhyrlige.

Sykepleiere og leger på en Covid-19-enhet i Texas [Foto: Miguel Gutierrez Jr.]

I Los Angeles County har ambulansearbeidere blitt tilsendt et notat fra fylkets anropssentral for ambulansetjenester [Emergency Medical Services Agency] der det står at anviste anordninger «trer i kraft umiddelbart: På grunn av den alvorlige innvirkningen av Covid-19-pandemien på EMS [medisinske nødtjenester] og sykehus som tar imot 911-pasienter [nødanropsnummeret i USA] skal ikke voksne pasienter med klar traumatisk og ikke-traumatisk hjertestans utenfor sykehus transporteres for innleggelse [dersom] gjenopptakelse av spontan sirkulasjon ikke oppnås i felten.»

Kort sagt, her gjøres det klart at såfremt pasienten ikke spontant begynner å puste igjen etter 20 minutters gjenopplivingsforsøk, da vil vedkommende ikke bli transportert til et sykehus.

Hilda Solis, helserådgiver [Supervisor] for LA County, sa til CNN: «Sykehus erklærer interne katastrofer og må nå åpne kirkesamfunns treningssentre omfunksjonert til sykehusenheter. Våre helsetjenestearbeidere er fysisk og mentalt utmattet og syke.»

Nasjonens helsekrise er forventet å vokse enda mer katastrofal. Det har vært 365 859 dødsfall i USA siden det første ble rapportert i februar i fjor. Ifølge helsedataetaten Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), ved University of Washington, vil totalantallet dødsfall innen den 4. februar nå anslagsvis 502 600. IHME forventer at ytterligere 135 000 personer vil dø i løpet av de fire neste ukene, et gjennomsnitt på 4 800 dødsfall dagen.

Til tross for denne dystre statistikken tvinger delstatsregjeringer og lokalmyndigheter på tvers av hele landet lærere tilbake til klasserommet og lover falskt et trygt miljø for skoleelever og utdanningspersonal.

Regjeringer over hele verden nekter å iverksette de bredbaserte folkehelsetiltakene – medregnet nedstengingen av alle skoler og ikke-essensielle næringsvirksomheter, med full inntektsbeskyttelse for arbeidere og småbedrifter – som fordres for å få begrenset pandemien og reddet liv. I møte med den resulterende eksplosjonen av infeksjoner og dødsfall forflytter noen land seg til å strekke ut administreringen av Covid-19-vaksiner, der det er forsyningsmangler og slett organisert distribusjon, ved å utsette den andre dosen av doseringsregimet på to etapper. Deres holdning er at delvis vaksinering av flere mennesker raskere vil redde flere liv enn å tilby færre mennesker hele vaksineringsregimet.

Både i Storbritannia og USA har folkehelsemyndigheter og forskere hevdet at Pfizer-BioNTechs mRNA-vaksine gir en bemerkelsesverdig effektivitet, på over 90 prosent fra den 12. dagen etter inokulering, med bare én enkeltdose.

Den andre dosen av AstraZenecas vaksine, som ble rullet ut denne uka i Storbritannia, vil bli administrert 12 uker etter den første. Wall Street Journal skrev: «En talsmann for AstraZeneca sa at den britiske reguleringsmyndighetens doseringsråd ble ‘støttet av sterke bevis’, deriblant elimineringen av sykehusinnleggelser av Covid-19 av én dose. Vaksinen var ca. 70 prosent effektiv tre uker etter den første dosen, og med utsettelse av den andre dosen, sa reguleringsmyndigheten.»

Det gjenstår å få presentert bevis for disse påstandene.

Ifølge en kommentar publisert i Lancet om effektiviteten av Oxford-AstraZenecas Covid-19-vaksine, viste to-dose-regimet gitt med tre til fire ukers mellomrom en effektivitet på 70,4 prosent 14 dager etter den andre dosen. Halvdosen etterfulgt av fulldose-regimet hadde vist 90 prosent effekt, som nå blir videre evaluert av prøver. De to standarddosene gitt med tre til fire ukers mellomrom ga bare 62 prosent effektivitet mot Covid-19-infeksjon.

Hvorfor én enkelt standarddose av vaksinen plutselig skulle generere en så høy effekttivitetsrate gjenstår å bli forklart.

Pfizer har offisielt uttalt at deres vaksine ikke har blitt evaluert for utsettelser av administreringen av den andre dosen. Den siterte effektiviteten på 95 prosent utvikler seg bare 12 dager etter at den andre dosen er gitt. «Det er ingen data som viser at beskyttelse etter den første dosen er opprettholdt etter 21 dager,» hevdet selskapet. En studie publisert i New England Journal of Medicine i forrige uke fant bare 50 prosent effektivitet etter én dose av Pfizer-vaksinen.

Under Verdens helseorganisasjons (WHO) presseorientering i Genève den 5. januar forklarte dr. Alejandro Cravioto fra Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) at bare under «eksepsjonelle omstendigheter» skulle den andre dosen av Pfizer-BioNTechs mRNA-vaksine gis uker etter tidsplanen for andredosen.

Dr. Joachim Homback, generalsekretær for SAGE, klargjorde disse kommentarene der han sa disse anbefalingene var basert på begrensede kliniske data om en utsettelse i den andre dosen på rundt seks uker. Pasienter i Pfizers kliniske fase tre-studier ble gitt dosen i tidsrommet fra 19 til 42 dager, selv om flertallet fikk den i perioden fra 19 til 28 dager. Forskere har ettertrykkelig uttalt at det ikke foreligger bevis som støtter en utsettelse av den andre dosen av disse vaksinene ut over anbefalingen som er på seks uker.

Når det gjelder Moderna-vaksinen, som med stor sannsynlig veldig snart vil motta nødbruksautorisering av EU, uttalte denne uka Moncef Slauoi, sjefrådgiver for USAs vaksineutviklingsprogram Operation Warp Speed, at føderale embetsrepresentanter vurderte å halvere dosene for å overvinne flaskehalser for produksjonen og distriberingen. Ei talskvinne for selskapet Moderna fortalte imidlertid Wall Street Journal at selskapets autorisering av deres vaksineprøver og tillatelsen innvilget for nødanvendelse var «knyttet til to doser av deres vaksine med én måneds mellomrom ... de kunne ikke kommentere på regulatoriske diskusjoner som involverte andre doseringsalternativer.»

Hva angår Modernas vaksine rapporterte legen Lindsey R. Baden MD [Medical Doctor], fra Brigham and Women’s Hospital i Boston, forfatteren av en annen studie publisert i New England Journal of Medicine den 30. desember, at en sekundæranalyse viste 95,2 prosent effektivitet 14 dager etter den første injiseringen av vaksinen. Dette var imidlertid ikke prøveprotokollen og er fortsatt spekulativt, og krever ytterligere studier for bekreftelse av et slikt én-dose-regime.

Snarveier er ofte reaksjonære refleksreaksjoner, og forskere er ikke mindre immune mot dem enn politikere og statsledere. I nåværende situasjon er de en respons på den stadig voksende sosiale krisen som kommer fra regjeringenes nekting, der alle er kontrollert av kapitalisteliter, av å treffe de tiltak som er nødvendige for å beskytte og ta vare på befolkningen i sin helhet. Forsøk på å avvike fra vitenskapen lagt til grunn for vaksineprøvene vil bare ytterligere øke offentlighetens mistillit og skape nye og uforutsette kriser.

Loading