Perspective

Facebook rensker ut venstreorienterte sider og enkeltpersoner

Facebook utførte på fredag en utrenskning av sider og kontoer for venstreorienterte, antikrigorganisasjoner og progressive, deriblant ledende medlemmer av Socialist Equality Party. Facebook ga ingen forklaring på hvorfor kontoene ble deaktivert, eller engang en offentlig erkjennelse av at slettingene hadde funnet sted.

Skjermbilde av Facebooks kontovarsel om deaktivering

Minst et halvt dusin ledende medlemmer av Socialist Equality Party (SEP) fikk deres Facebook-kontoer permanent deaktivert. Dette inkluderte den offentlige kontoen til Genevieve Leigh, nasjonalsekretær for International Youth and Students for Social Equality (IYSSE), og den personlige kontoen til Niles Niemuth, amerikansk administrerende redaktør for World Socialist Web Site. Noemuth var i 2016 Socialist Equality Partys kandidat for USAs visepresident.

Facebook deaktiverte også Facebook-siden for London Buss-sjåførers Grunnplan-Komité [London Bus Drivers Rank-and-File Committee], som ble opprettet med støtte fra Socialist Equality Party (UK) for å organisere opposisjon blant buss-sjåfører. Dette kom etter en bredt diskutert oppfordring til buss-sjåførers arbeidsnedleggelse for å kreve elementær beskyttelse mot Covid-19-pandemien.

Ingen av individene som fikk deres kontoer deaktivert hadde brutt Facebooks retningslinjer. Deres forsøk på å anke slettingen av kontoene resulterte i en feilmelding som sa: «Vi kan ikke vurdere beslutningen om å deaktivere din konto.»

Uten forklaring eller forvarsel har Facebook effektivt beslaglagt immateriell eiendom til dem de har målrettet, og kuttet dem av fra mange år av deres bilder, skrifter og online-diskusjoner.

Socialist Workers Party (SWP) i Storbritannia var også målskive. Partiets viktigste nasjonale Facebook-konto ble deaktivert, med anslagsvis 20 000 følgere, sammen med partiets studentgruppe, Socialist Workers’ Student Society med deres anslagsvis 5 000 følgere, så vel som partiets årlige Marxism-festival, med 12 000 følgere.

I tillegg ble hele greiner av organisasjonen deaktivert på Facebook, spesielt i Skottland, så vel som Facebook-kontoene til individuelle medlemmer, ifølge SWP-representant Lewis Nielsen. «Dette har vært et samordnet angrep på oss,» uttalte Nielsen til World Socialist Web Site.

Etter omfattende protester på Twitter og andre sosialmedienettverk, reverserte Facebook forbudet mot SWPs hovedside, selv om sidene til ei rekke lokale partigreiner og medlemmer forblir deaktiverte.

Angrepet mot ledende medlemmer av SEP og andre venstreorienterte organisasjoner er en kalkulert sensurhandling, på oppdrag fra staten og styringklassen, for å få brakt opposisjon til taushet. Disse handlingene er del av en mangeårig kampanje for å skape rammeverket for sensur i USA og internasjonalt.

Slike sensurhandlinger er en desperat respons på veksten av folkelig opposisjon mot ulikhet, sosial elendighet og styringsklassens katastrofale respons på Covid-19-pandemien, som har satt profitter over beskyttelsen av menneskeliv.

World Socialist Web Site har i årevis advart om at Facebook, Twitter og Google slår ned på venstreorienterte politiske organisasjoner.

Siden 2016-valget har de amerikanske etterretningsagenturene tatt til orde for internettsensur, under påskudd om å bekjempe «falske nyheter» [‘fake news’]. Selv om disse handlingene har vært presentert som å være rettet mot høyreekstreme konspirasjonsteorier, har de faktisk uforholdsmessig rammet venstreorienterte, antikrig og sosialistiske organisasjoner.

Google kunngjorde i 2017 at de ville promotere «autoritative» nyhetskilder over «alternative synspunkter», som førte til et massivt fall i søketrafikken til venstreorienterte nettsteder.

David North, styreleder for det internasjonale redaksjonsrådet for World Socialist Web Site, publiserte den 25. august 2017 et åpent brev til Google med krav om at selskapet måtte stoppe sensuren av sosialistiske, antikrig og progressive nettsteder. «Sensur av denne størrelsesorden er politisk svartelisting,» skrev North. «Den åpenbare hensikten med Googles sensuralgoritme er å blokkere nyheter som deres foretak ikke vil ha rapportert, og for å undertrykke meninger som dere ikke er enig med.»

I vitnesbyrd for Kongressen i november i fjor ble Googles administrerende direktør Sundar Pichai spurt: «Kan du nevne for meg én høyt profilert person eller enhet av en liberal ideologi som du har sensurert?» Han svarte: «Vi har hatt samsvarsanliggender med World Socialist Review,» i en åpenbar referanse til World Socialist Web Site.

Facebook og Twitter fulgte opp Googles eksempel og fjernet venstreorienterte kontoer og sider med millioner av følgere. Fredag var en ny milepæl i denne kampanjen, der Facebook systematisk fjernet hele sosialmedie-tilstedeværelsen for en venstreorientert organisasjon, samme dag som de slettet dusinvis av andre kontoer.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg avlegger vitnesbyrd online, under en høring om antitrust for Representantenes hus’ underkomité for justis, på Capitol Hill i Washington, onsdag 29. juli 2020. [Foto: Mandel Ngan/Pool via AP]

Uansett våre meningsforskjeller med Socialist Workers Party forsvarer vi ubetinget partiets rett og deres medlemmers rett til ubehindret tilgang til sosialmedier, og krever øyeblikkelig gjenoppretting av alle deres kontoer.

Det er essensielt for alle venstreorienterte organisasjoner å kunne uttrykke seg fritt, for å tydeliggjøre forskjellene mellom dem, og la arbeidere og ungdom selv bestemme deres oppfatninger.

Det må bli en enhetlig respons fra alle venstreorienterte organisasjoner mot denne typen sensur. Det er nettopp i denne situasjonen at arbeiderbevegelsens historiske slagord må bringes frem: «En skade på én er en skade for alle!»

Vi oppfordrer innstendig alle supportere av Socialist Equality Party og World Socialist Web Site til kraftfullt å protestere mot Facebook, på vegne av alle dem sensuren er rettet mot. Vi ber våre lesere om å komme med offentlige uttalelser på hver en plattform som er tilgjengelig for dem, og protestere mot sensuren av både SEPs og SWPs medlemmer. Vi oppfordrer arbeidere ved Facebook og andre teknologiselskaper om å registrere deres protest mot denne handlingen, og kreve at den blir omgjort.

For å koordinere og videreføre deres kamper må arbeidere ha ubehindret tilgang til informasjon. Når de går til kamp mot storselskapene og finansoligarkiet de tjener, må arbeidere reise kravet om forsvar av ytringsfriheten og opposisjon mot internettsensur.

Loading