Perspective

Facebook sensurerer WSWS-artikkel som avslører «Wuhan lab»-konspirasjonsteorien

Siden onsdag ettermiddag har Facebook blokkert sine brukere fra å dele World Socialist Web Sites’ perspektivartikkel med headingen «Washington Post’s ‘Wuhan Lab’-konspirasjonsteori står avslørt»

Sensuren begynte mindre enn 12 timer etter at artikkelen først ble lagt ut. Da Facebook grep inn, hadde artikkelen vært vist 1 500 ganger.

Facebook-varsel om at en WSWS-artikkel er sensurert fordi selskapet «ikke tillater falsk informasjon som gjentatte ganger har blitt motbevist».

Mange lesere bekreftet at når de forsøkte å dele artikkelen mottok de en melding om at «ingen

andre kan se din postering» fordi Facebook «ikke tillater falsk informasjon som gjentatte ganger har blitt motbevist», med antydning at artikkelen inneholder «feilinformasjon om Covid-19». Noen lesere rapporterte at deres Facebook-kontoer umiddelbart etter deling av artikkelen ble suspendert i tre, og i noen tilfeller sju dager.

Absolutt ingenting i WSWS’ artikkel var galt, falskt eller misvisende. Artikkelen det er snakk om var basert på Verdens helseorganisasjons posisjon, som har ekskludert etterforskning av en ikke-naturlig opprinnelse for Covid-19 med den begrunnelse at det ikke foreligger noe bevis som støtter påstanden.

WSWS-artikkelen rettet oppmerksomhet mot the Post’s under hånden innrømmelse i deres lederartikkel den 22. februar, der avisa innrømmet at til tross for deres tidligere erklæringer at sykdommens menneskeskapte opprinnelse er et «sannsynlig scenario», har ingen bevis blitt offentliggjort for å støtte denne påstanden, og avisa oppfordret den amerikanske regjeringen til å gi ut all informasjon den har.

Gitt at artikkelen er i full overensstemmelse med Facebooks retningslinjer, hva var det som motiverte denne sensuren? Det er to overlappende forklaringer.

Det er vanskelig å unngå konklusjonen at det var direkte kommunikasjon mellom Washington Post og Facebook. The Post ble uten tvil forarget av eksponeringen av deres pinlige tilbaketog.

Men det er ikke bare et spørsmål om Washington Post-eier Jeff Bezos’ sårede ego. WSWS-artikkelen undergravde et narrativ som er sentralt for den amerikanske styringsklassens utenriks- og innenrikspolitiske interesser: påstanden at Beijing er skyld i Covid-19-pandemien.

WSWS-uttalelsen avslørte veldig klart, på grunnlag av en analyse av Washington Post-lederen, den falske karakteren av «Wuhan Lab»-narrativet, en propagandaløgn som er sentral i kampanjen mot Kina. Biden-administrasjonen har fortsatt å pushe denne løgnen, som ble aggressivt promotert av Trump.

Det ironiske er at WSWS blir beskyldt for nettopp det vi avslørte, det vil si falske påstander om opprinnelsen til Covid-19-pandemien. På helt orwellsk maner fører ansløring av løgner til anklager om løgn.

Gjennom hele historien har krig alltid vært ledsaget av både løgner og sensur. USA har gjort det klart at deres primære militære mål er å forberede for «stormaktskonflikt», spesielt med Russland og Kina, hvilket innebærer behovet for å kontrollere og undertrykke enhver informasjon som forpurrer krigskapende operasjoner.

Siden 2016 er et langt framskredent regime for regjeringssensur blitt satt på plass i USA. Dette sensurprogrammet håndheves av selskaper som Google, Facebook og Twitter. Men drivkraften for

sensurregimet kommer fra de høyeste nivå i staten, som bruker kraftig teknologi for å stryke vekk det som er igjen av rettigheter i henhold til Konstitusjonens første endringstillegg.

Facebook sysselsetter titusenvis av personer i deres avdeling for innholdsmoderering. I en høring i Senatet i januar 2018 skrøyt Monica Bickert, Facebooks sjef for terrorismebekjempelse, at selskapet hadde ansatt titusenvis av innholdsmoderatorer, mange med bakgrunn fra militæret, etterretningstjenestene og politiet. Hun bemerket at Facebook kan skryte av «et dedikert team for terrorismebekjempelse» bestående av «tidligere offisielle etterretnings- og politirepresentanter».

Overlappingen mellom militær/etterretningsapparatet og private selskaper er så fullstendig at det er umulig å fortelle hvor det ene begynner og det andre slutter.

Sensurregimet er svimlende i omfang og kapasitet. Med et knappetrykk kan enhver eksponering av amerikansk militarisme fjernes fra sirkulasjon på Internett. Så snart staten identifiserer en artikkel, et faktum eller en uttalelse den finner upassende, sender den instruksjoner til Facebook og Google for å undertrykke det. Som Facebooks sensur viser skal det ikke bare iverksettes tiltak mot de som publiserer materialet, men også mot de som leser og distribuerer det.

Hver sensurhandling legger grunnlaget for den neste, og skaper forutsetningene for undertrykking ikke bare av sosiale medier, men også av nettsteder, e-post og andre direkte former for kommunikasjon. Trusselen er rettet mot alle sosialistiske, venstreorienterte og progressive organisasjoner, og det må bli en felles kamp for å motsette seg den.

Det mest kritiske anliggendet er å mobilisere støtte i arbeiderklassen, som i siste instans er det sentrale målet for angrepet. Tilgangen til informasjon om Covid-19 er et spørsmål om liv og død. Arbeiderklassen trenger å vite sannheten slik at den kan bevæpne seg til forsvar for arbeideres liv.

Eksponeringen av militærpropaganda er også et anliggende om liv og død. Den amerikanske krigen i Irak, som førte til mer enn én million menneskers død, ble berettiget og forberedt på grunnlag av løgner. En krig med Kina ville ha langt større katastrofale konsekvenser.

Facebooks beslutning om å sensurere WSWS-artikkelen som avslører USAs falske narrativ om Covid-19s opprinnelse er en advarsel om hvor langt framskredne disse krigsforberedelsene er.

Loading