Perspective

Facebook eskalerer angrep mot det sosialistiske venstre

Facebook er engasjert i en eskalerende kampanje av internettsensur rettet mot den sosialistiske venstresiden. Hele Facebook-sider blir tatt ned, og individuelle kontoer deaktiveres permanent, uten forklaring eller noen mulighet til å kunne påklage det.

Det siste sensurtiltaket er Facebooks sletting av den offisielle siden til International Youth and Students for Social Equality (IYSSE) ved University of Michigan (UM). IYSSE er student- og ungdomsbevegelsen til Socialist Equality Party (SEP). Den har vært offisiell campusstudentgruppe ved UM siden 2007, og Facebook-kontoen har vært aktiv siden 2013.

Både gruppas president og fakultetsrådgiveren har fått deres kontoer deaktivert, i tillegg til seks andre administratorers kontoer.

Dette arkivbildet fra den 23. oktober 2019 viser Facebook-sjef Mark Zuckerberg avlegge vitnesbyrd i en høring for Representantenes hus’ komité for finansielle tjenester [House Financial Services Committee] på Capitol Hill i Washington.

De som er omfattet av Facebooks politiske utrensking inkluderer ledende medlemmer av SEP i Michigan, hvor partiets hovedkvarter er beliggende, så vel som den nasjonale redaksjonen av World Socialist Web Site. Både IYSSEs nasjonalsekretær Genevieve Leigh og Niles Niemuth, amerikansk administrerende redaktør av World Socialist Web Site, har fått deres kontoer slettet. Begge er medlemmer av SEPs nasjonale ledelse.

Mer informasjon begynner å komme ut om andre målrettede grupper. Facebook har også fjernet sider og mer enn et dusin individuelle kontoer tilknyttet Struggle La Lucha og Socialist Unity Party i USA. Sent i forrige uke ble sider tilknyttet Socialist Workers Party i Storbritannia slettet, i tillegg til de personlige kontoene til sidenes moderatorer. Mens hovedsiden ble gjenopprettet er mange av sidene i lokale partigreiner og medlemskontoer fortsatt deaktivert.

Disse Facebook-handlingene finner sted i en bestemt politisk kontekst. Det er en enorm og pågående politisk krise innen staten, en rasende pandemi som har drept nesten 430 000 i USA, en ekstrem økonomisk krise og voksende harme i arbeiderklassen mot hele den kapitalistiske styringselitens politiske orientering. Styringsklassen er vettskremt av veksten av sosial opposisjon nedenfra.

For mindre enn tre uker siden tilskyndet USAs president Donald Trump en fascistisk oppstand i Washington D.C. med sikte på å velte valgresultatet og avskaffe demokratiske rettigheter. De sentrale målene for Trumps stadig mer febrilt vanvittige og fascistiske uttalelser det siste året har vært «sosialisme» og «marxisme».

Demokratene har for deres del kommet til makten under Biden-administrasjonens oppfordring om «enhet» med Det republikanske partiet. Biden har insistert på behovet for et «sterkt» Republikaner-parti og motsetter seg enhver granskning og eksponering av involvering i og støtte til det fascistiske opprøret.

Washington Post publiserte på søndag en artikkel under overskriften: «Capitol-angrepet vil anspore til bredt tilslag mot innenlandske ekstremister.» Mens artikkelen refererer til høyreorientert vold som «en sykdom som ser ut til å ha tatt tak i nasjonens nervesystem,» er det tydelig ut fra Facebooks handlinger at hovedmålet ikke er høyresiden, som uansett kan stole på støtte fra staten og deler av styringsklassen. Under kategorien «innenlandsk ekstremisme» vil angrepet være fokusert på venstresiden.

Målet er å halshugge sosialistisk motstand mot det ekstreme høyre. Faktisk inkluderte de siste innleggene fra IYSSE ved UM før Facebooks handlinger lenker til WSWS’ online-møte «Hvor går Amerika? Trumps kupp og veksten av fascisme,» og til WSWS-uttalelsene «Pandemien og Trumps kuppforsøk,» «Demokrater bønnfaller om to-parti-enighet der Republikanerne roper om blod,» og «Hva hadde skjedd om Trumps fascistmobb hadde tatt gisler?»

Facebook og andre sosialmedieselskaper handler ikke alene. De jobber tett med staten og spesielt med Det demokratiske partiet, som er ekstremt følsomt for og imot alle manifesteringer av sosial opposisjon nedenfra.

Helt siden begynnelsen av 2017 har World Socialist Web Site avslørt og mobilisert til motstand mot sensur og svartelisting av venstreorienterte og sosialistiske synspunkter. Dette begynte med Googles trekk for å endre deres søkealgoritmer for å promotere «autoritativt innhold» og nedgradere «alternative synspunkter». Sundar Pichai, administrerende direktør for Googles morselskap Alphabet, har vedgått at World Socialist Web Site var spesielt målrettet.

Googles handlinger ble fulgt opp av ei rekke tiltak fra Facebook, Twitter, YouTube, Reddit og andre sosialmedieplattformer som har blokkert tilgangen til og sensurert sosialistiske synspunkter.

Nå, under betingelser av en uforlignelig krise, eskalerer styringsklassen sin sensurkampanje. Det er signifikant at IYSSE-siden og SEP-lederne som Facebook først sikter på er i Michigan, der SEP og WSWS har en betydelig innflytelse i arbeiderklassen. I mars i fjor, da pandemien begynte sin enorme spredning i USA, lanserte bilarbeidere i Michigan spontane arbeidsnedleggelse mot å bli tvunget til å opprettholde arbeidet under utrygge betingelser.

Artikler og uttalelser publisert av WSWS som oppfordret til en arbeidsnedleggelse, ble lest av titusenvis av arbeidere, først og fremst via Facebook.

Pådrivet i retning av sensur kan bare reverseres gjennom den bredest mulige mobiliseringen av motstand blant arbeidere, unge mennesker og progressive intellektuelle og journalister!

Socialist Equality Party oppfordrer alle som leser denne uttalelsen om følgende handlinger:

1. Send uttalelser som krever en umiddelbar reversering av Facebooks handlinger til info@support.facebook.com og zuckerberg@fb.com. Send kopier av brevene til comments@wsws.org for publisering på World Socialist Web Site.

2. Del denne uttalelsen så bredt som mulig med venner og kolleger og på sosiale medier, deriblant Facebook, Twitter og andre plattformer. Inkluder emneknaggen #StopCensoringSocialism.

3. Send til WSWS all informasjon om sensur av venstreorienterte individer og publikasjoner fra Facebooks eller andre sosialmedieselskapers side, slik at vi kan publisere og opponere mot disse angrepene.

Loading