Tidligere rådgiver avslører Johnson-regjeringens plan for flokkimmunitet, som forutså 800 000 dødsfall i Storbritannia

Boris Johnsons tidligere sjefrådgiver Dominic Cummings har bekreftet at Konservativ-regjeringen planla en flokkimmunitetspolitikk som forutså hundretusener av menneskers død.

En øvelse utført av Englands folkehelseetat – Public Health England (PHE) – avslørt av Cummings, utarbeidet scenarioer basert på at opptil 800 000 mennesker kunne dø av Covid-19.

Cummings opplyser at bak lukkede dører arbeidet arkitektene for sosialt drap i Downing Street på en Plan B, med antakelser om over en kvart million kunne dø, i hans formulering ved at de «kvaltes til døde», etter å ha blitt tvunget til å forkaste en Plan A da de ble fortalt dén ville se over en halv million dødsfall.

I dette arkivbildet fra 24. mai 2020 forlater Storbritannias statsminister Boris Johnsons seniorrådgiver Dominic Cummings 10 Downing Street, i London. [Foto: AP Photo/Alberto Pezzali, Arkiv]

Cummings var sentral i alle regjeringens pandemibeslutninger inntil dagen han forlot embetet i november i fjor. Johnson hyret ham som sin hovedrådgiver, etter at Cummings hadde ført tilsyn med Vote Leave-kampanjen for Brexit-folkeavstemmingen i 2016. Han avgir denne uka vitnesbyrd for parlamentet i felleshøringen for helse- og sosialkomitéen og vitenskap- og teknologikomitéen, som del av en parlamentarisk granskning av «lærdommene som kan trekkes av håndteringen av pandemien, og som kan anvendes nå og i framtiden».

I løpet av den siste uka har Cummings vært så eksplisitt som mulig – inkludert med framleggingen av dokumentasjon – ved å erklære at Johnson-regjeringen gjennomførte en flokkimmunitetspolitikk helt fra pandemien startet, og har utført planlegging som så for seg massedød. Dette avsløres i ei rekke tweets, som per mandag kvelddenne uka i alt hadde omfattet 59 meldinger.

Cummings besørger nå detaljer, og han bekrefter det som allerede var kjent, at flokkimmunitet var den offisielle og offentlig erklærte politikken fra Johnson og hans medisinske sjefrådgivere, inntil regjeringen av offentlige ramaskrik ble tvunget til å iverksette en nedstengning den 23. mars 2020.

En tweet sier: «Flokkimmunitet var ikke ‘en hemmelig strategi’, det var DEN OFFISIELLE STRATEGIEN, OFFENTLIG FORKLART PÅ TV/RADIO! Halpern, fra SAGE, forklarte den bokstavelig og eksplisitt på radio den 11/3/20, som andre også gjorde.»

Dette er en referanse til uttalelsen fra dr. David Halpern, et medlem av regjeringens spesialgruppe for vitenskapelig rådgivning i nødssituasjoner – Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) – som fortalte BBC den 11. mars 2020 at på et ikke angitt «tidspunkt» ville regjeringen ønske å isolere «risikogrupper slik at de i utgangspunktet ikke får sykdommen, og når de kommer ut av kokongen, da er flokkimmunitet oppnådd i resten av befolkningen».

Den 5. mars 2020 dukket Johnson opp på ITVs program This Morning for å forklare: «En av teoriene er at man kanskje må ta det på haka, ta det hele på én gang, og la sykdommen, for å si det sånn, forflytte seg gjennom befolkningen uten å gå til så mange drakoniske tiltak.»

Den 12. mars, 11 dager før regjeringen ble tvunget til sin første nedstengning, insisterte sir Patrick Vallance, regjeringens fremste medisinvitenskapelige rådgiver: «Det er ikke mulig å forhindre at alle pådrar seg det, og dét er heller ikke ønskelig fordi man vil ha litt immunitet i befolkningen, for å beskytte oss selv i framtiden.» Vallance sa til Sky News, den 13. mars: «Omtrent 60 prosent er den typen tall man trenger for å oppnå flokkimmunitet.»

Blant dokumentene Cummings henviser til er lysbilder presentert for regjeringens beredskapskomité for nødssituasjoner, kalt Cobra (COBR). Han uttaler i en tweet (nr. 38): «Flokkimmunitet innen sep [september] var *bokstavelig talt den offisielle planen i alle dokumenter/grafer/møter* inntil den ble forkastet.»

Tweet nr. 46 viser et offisielt «Cabinet Secretariat»-dokument merket «Official Sensitive», der Cummings sier: «Et COBR-dok. fra uka 9/3/20 forklarer offisiell tenkning bak Plan A: dvs. undertrykking [av viruset] vil enten ikke fungere, eller ville føre til 2. toppnivå under NHS’ vinterkrise, så den anbefalte tilnærmingen for flokkimmunitet var det dept. [Department of Health and Social Care] / Kabinettkontoret beskrev som ‘enkel-topp optimal strategi.’»

Helseminister Matt Hancock og Michael Goves Kabinettkontor forsto sent «flokkimmunitetens konsekvenser: 100-vis, 1000-vis kvalt til døde + ingen NHS for *noen som helst* i flere måneder + døde ikke begravet + økon. implosjon; så vi flyttet til Plan B: undertrykking + Manhattan-prosjekt for medisiner/vaksiner + test & trace osv.»

Tweet nr. 40 sier: «I uka 9/3 [9. mars] ble No10 [Downing Street] av forskjellige personer gjort oppmerksom på at den offisielle planen ville føre til en katastrofe. Den ble da erstattet av Plan B. Men hvordan ‘flokkimmunitet innen september’ kunne ha vært planen inntil den uka, det er et grunnleggende anliggende for hele katastrofen.»

Cumming fortsetter i tweet nr. 49: «Jenny Harries fortalte oss, den samme uka [9/3/20] da flokkimmunitet var den offisielle planen, munnbind er en ‘DÅRLIG idé’, ‘vi ønsker ikke å forpurre folks liv’, handling ‘for tidlig vil bare føre til at en ny epidemitopp dukker opp seinere’». Harries rådga regjeringen som visedirektør for Englands folkehelseetat – Deputy Chief Medical Officer. Cummings henviser til hennes påfølgende forfremmelser i april i år, til stillingen som øverste sjef for UK Health Security Agency og til sjef for [helsevesenets virussporing] NHS’ Test and Trace, og avslutter tweeten: «Så Whitehall [regjeringen] har promotert henne, selvfølgelig».

Tweet nr. 51 viser et COBRA-dokument fra tidlig mars i fjor der enkeltordene «Dødsfall» er skrevet i ei grå rute ved siden av en graf der totalantallet 259 000 dødsfall og over 4 000 daglige dødsfall blir presentert som «optimalt for strategien for én enkel-topp». På samme graf anslår ei linje «ikke gjør noen ting» at totalantallet dødsfall ville bli 510 000 – med opptil over 14 000 daglige dødsfall – såfremt ingen tiltak ble iverksatt. Cummings oppgir i dette dokumentet: «Det var i uka 9. september vi begynte å utarbeide Plan B for å omgå flokkimmunitet inntil [foreliggende] vaksiner. Selv ETTER at vi skiftet over til Plan B, hadde COBR-dokumenter grafene «OPTIMAL enkel-topp strategi» som viste 260 000 døde fordi systemet var så forvirret i alt kaoset ...»

Død av enda større målestokk ble aktivt vurdert i Downing Street. I tweet nr. 31 avslører Cummings: «Det var en PHE-øvelse kalt Exercise NIMBUS i en hypotetisk framtid 14/4/20, med COBR-slides om utsikter.» Dokumentets forside er merket «OFFISIELT SENSITIVT».

Tweeten fastslår at det ville bli ei antatt toppuke den 13. mai 2020, med 33 millioner infelsjonstilfeller av Covid-19 i befolkningen, i løpet av ei «16 ukers bølge». Om dette scenarioet erklærer han at sykehusene ville vært fulle innen den 14. april 2020, og at det ville vært mer enn «800 000 dødsfall» og «skolene fortalt å holde åpent (!!)» Cummings indikerer at PHE-øvelsen fant sted i mars 2020, dvs. før eller rundt det tidspunktet da regjeringen ble tvunget til å pålegge den første nedstengningen.

Cummings forsøker utvilsomt å distansere seg fra den morderiske politisk orienteringslinja for flokkimmunitet han har vært implisert i, og hevder nå at nesten ingen dødsfall ville ha skjedd i Storbritannia med «kompetente ansvarlige personer». Sunday Times rapporterte i mars 2020 at bare noen få uker tidligere, ved slutten av februar, hadde Cummings skissert regjeringens strategi under et privat møte, der en observatør beskrev politikken som «flokkimmunitet, beskytt økonomien og skulle det bety at noen pensjonister dør, så la det stå til».

Cummings indikerer at Tory-regjeringen aldri kunne ha sluppet unna med sine planer for massedrap hadde mediene så mye som stilt spørsmål ved fornektelsen til helseminister Matt Hancock, den 13. mars 2020, da han skrev i Sunday Telegraph: «Vi har en plan, basert på ekspertisen til verdensledende forskere. Flokkimmunitet er ikke del av den.»

I tweet nr. 38 erklærer Cummings: «Mediene er generelt elendige på Covid, men til-og-med jeg har blitt overrasket over én ting: Hvor mange hacks som har etterplapret Hancocks linje om at ‘flokkimmunitet ikke var planen’, når ‘flokkimmunitet innen september’ [2020 ] var *bokstavelig talt den offisielle planen i alle dokumenter/grafer/møter* inntil den ble forkastet.»

Han sier imidlertid ikke at regjeringen overlevde både agendaen for planlagt flokkimmunitet og den katastrofale politikken som senere har vært ført, framfor alt takket være opposisjonen Labour Party – først under Jeremy Corbyn og deretter hans etterfølger sir Keir Starmer, som begge erklærte en politikk for «konstruktiv kritikk». Corbyn avslørte faktisk i august [engelsk tekst], etter å ha holdt det hemmelig i flere måneder: «Vi var involvert i møter med regjeringen gjennom hele våren i år, og [skyggehelseminister] Jon Ashworth og jeg husker tydelig vi gikk til et møte på regjeringskontoret, der vi fikk et foredrag om flokkimmunitet.»

Toryene vendte gjentatte ganger tilbake til deres foretrukne politikk for flokkimmunitet hver gang en nedgang i antallet infeksjonstilfeller kunne anvendes til å berettige det, og avsluttet i fjor sommer den første nedstengningen, med støtte fra Labour og fagforeningene. De fleste arbeidere ble tvunget inn på fabrikker, kontorer og butikker.

Det var under denne perioden, i slutten av oktober, at det rapporteres at Johnson hadde en utblåsning i Downing Street: «Ingen flere f***ing nedstengninger, la kroppene stables opp i tusenvis». En påfølgende midlertidig og ekstremt begrenset nedstengning hadde liten eller ingen innvirkning, og skapte forutsetningene for ei ny bølge av pandemien i månedene fra desember 2020 til februar 2021, som tok enda flere liv enn den første – selv under en tredje nedstengning – med opp til 2 500 daglige sykehusinnleggelser på høydepunktet.

Denne nedstengningen er forlengst avsluttet og politikken avslørt av Cummings har blitt gjeninnført, med dødelig effekt midt under spredningen av den svært smittsomme indiske varianten.

Loading