Perspective

600 000 døde i USA av Covid-19: Amerikansk kapitalisme «normaliserer» massedød

Kirkeklokka i Den amerikanske nasjonalkatedralen – US National Cathedral – kimte torsdag 600 ganger, én gang for hver tusen personer som har mistet livet til Covid-19 i USA. Men denne lite publiserte begivenheten, som ikke engang nådde opp til kveldsnyhetenes oppmerksomhet, var blant de eneste offentlige erkjennelsene av den forferdelige milepælen med 600 000 døde.

Den 22. februar, bare én måned etter hans innvielse, holdt USAs president Joe Biden en tale til minne om de 500 000 menneskene som til da hadde dødd av pandemien. «Selv om vi så lenge har kjempet mot denne pandemien,» erklærte Biden, «må vi motstå fristelsen for å bli følelsesløse for sorgen. Vi må motstå det å se hvert enkelte liv som et tall i statistikken, eller en forbigående nevnelse i nyhetene.»

Ett-hundre-tusen dødsfall senere, har akkurat det skjedd. I nyhetene stiger faktisk disse dødsfallene ikke engang opp til en «blur», en ‘uklar forstyrrelse’ som han kalte det. Kveldenyhetene nevner ikke antallet mennesker som samme dagen døde, og langt mindre påminnes personer som har gått bort.

Medienes beslutning om å «gå videre» fra pandemien ble eksemplifisert av New York Times, som tidligere denne måneden kunngjorde at de ville avslutte avisas seksjon «De vi har mistet». Times skrev: «Behovet for å føre en krønike over tapene har vokst mindre presserende etter hvert som antallet har gått ned i store deler av verden, etter hvert som graden av vaksinering har steget og et stort antall mennesker har vendt tilbake til et mer normalt liv.»

Ingen som ser på kveldsnyhetene ville få vite at 15 000 mennesker har mistet livet av Covid-19 i USA i løpet av de 30 siste dagene – mer enn det som dør av aids i løpet av et helt år. Og da helsestatistikketaten Institute for Health Metrics and Evaluation ved University of Washington i forrige måned estimerte at de faktiske Covid-19-dødstallene var nærmere 900 000, ble tallet stort sett ignorert av mediene.

Hva angår «mye av verden» raser pandemien fortsatt tøylesløst, stikk i strid med Times’ påstander. Selv før vi når årets halvveismarkering, har flere dødd av pandemien i 2021 (1 884 000) enn i hele 2020 (1 880 000). India registrerte denne uka 6 148 nye daglige dødsfall, det høyeste antallet hittil, etter at Bihar, en av de fattigste delstatene, reviderte antallet dødsfall til å innlemme de som døde hjemme eller på private sykehus.

Når Times sier at «et stort antall mennesker har vendt tilbake til det normale liv», alluderes det til det faktum at det er en bevisst bestrebelse for å skape en feirende stemning over hele det politiske etablissementet og i alt av mediene, som effektivt sett erklærer pandemien over selv om hundrevis av mennesker dør hver eneste dag.

Eller, som Biden sa det i en tale tidligere denne måneden, «Amerika er på vei inn i sommeren, på en dramatisk forskjellig måte fra fjorårets sommer. En sommer med frihet, en sommer med glede, en sommer med sammenkomster og feiringer. En hel-amerikansk sommer, som dette landet fortjener.»

Denne kampanjen søker å få berettiget oppgivelsen av alle seriøse tiltak for å begrense pandemien, med sikte på å sikre full gjenåpning av skoler og arbeidsplasser, for å fortsette å generere profitter for finansoligarkiet.

Etter at USA hadde passert milepælen på 300 000 dødsfall, bemerket World Socialist Web Site bestrebelsene for å «normalisere» død av en massiv skala. Vi skrev den gangen:

Normaliseringen av død har sitt opphav i beslutningen, forankret i klasseinteresser, om å behandle «økonomisk helse» og «menneskeliv» som sammenlignbare fenomener, med førstnevnte prioritert framfor sistnevnte. Så snart sammenligningens og prioriteringens legitimitet er akseptert – som den er av det politiske etablissementet, oligarkene og media – blir massedød vurdert som uunngåelig.

Siden da har nesten alle gjenværende folkehelsetiltak, som restriksjonene med sosial distansering, eller sågar bruken av munnbind, blitt demontert. Den 13. mai omgjorde den føderale folkehelseetaten CDC – Sentrene for sykdomskontroll og forebygging – veiledningene om bruk av munnbind, og oppfordret vaksinerte personer til å slutte å bruke munnbind og praktisere sosial distansering i tettfylte områder.

Opphevingen av munnbindmandater ble motarbeidet av epidemiologer, som advarte for at flertallet av innbyggerne i USA fortsatt er uvaksinert, samtidig som farlige nye varianter av Covid-19 har oppsving over hele verden.

Overalt i verden er det oppsving av den såkalte Delta-varianten av Covid-19 – den mest overførbare hittil. Denne virusvarianten forårsaker nå 91 prosent av infeksjonstilfellene i Storbritannia, meldte Johnson-regjeringen på torsdag. Antallet daglige nye infeksjonstilfeller i Storbritannia har de to siste ukene blitt doblet, og Financial Times advarte for at antallet sykehusinnleggelser vokser «eksponentielt».

Delta-varianten er nå også den raskest voksende varianten i USA, som har omtrent samme prosentandel av totalbefolkningen fullvaksinert som Storbritannia (42 prosent).

Epidemiologer advarer for at USA kan stå overfor en massiv gjenoppblomstring av Covid-19, med kombinasjonen av synkende vaksineringsrate, spesielt i delstatene sør i landet med store befolkninger fortsatt uvaksinerte, og opphevingen av mandatene for bruk av munnbind og sosial distansering.

I møte med denne truende katastrofen forlater delstater bestrebelsene for engang å telle antallet personer som har blitt smittet. Wall Street Journal rapporterte på onsdag: «Et økende antall delstater bremser tempoet for deres rapporter om sentralt viktige pandemidata, deriblant antallet infeksjonstilfeller, dødsfall og sykehusinnleggelser.» Journal bemerket at «halvparten av delstatene ikke lenger leverer daglige rapporter. Noen har gått fra å rapportere data hver dag, til nå fem dager i uka. Minst tre delstater har redusert frekvensen til tre ganger i uka, og Florida og Alabama gikk denne uka over til en tidsplan med én gang i uka.»

Epidemiologer fordømte demonteringen av mekanismer for engang å holde styr på sykdommens utviklingsforløp. «Det siste vi trenger der vi skal konfrontere framveksten av den hyperoverførbare Delta-varianten er ikke å ha hånd om dataene,» skrev Eric Topol, direktør for Scripps Research Translational Institute. Topol advarte: «Etter hvert som vaksineringen har blitt trappet ned i USA, reduseres ikke lenger antallet nye infeksjonstilfeller.»

Epidemiologer advarer også for at Delta-varianten retter seg mot unge enda mer aggressivt enn tidligere varianter, og understreker farene ved pådrivet for å gjenåpne skoler.

Men til tross for faren har Biden-administrasjonen bare forskanset seg på sine bestrebelser for å komme tilbake til 100 prosent personlig og tilstedeværende undervisning i skolene, drevet av forlangendet fra styringsklassen om fortsatt tilgjengelighet av billig arbeidskraft, med lagringen av barn på skolene.

Arbeidere må avvise styringsklassens kampanje for å oppheve tiltak for å få begrenset og kontrollert pandemien, som har som formål å «normalisere» massedød, for å lette finansoligarkiets berikelse. Der USA fortsatt er truet av en ny gjenoppblomstring av den globale pandemien er det desto mer presserende for arbeidere å motsette seg opphevingen av sosial distansering og bruk av munnbind, og den pågående demonteringen av helsevesen-infrastrukturen for å spore og isolere Covid-19-tilfeller.

Bestrebelsen for å «normalisere» massedød gjenspeiler kapitalismens grunnleggende sosiale dynamikk, med underordningen av menneskeliv til finansoligarkiets berikelse. Det er denne sosiale ordenen som bærer ansvaret for pandemiens enorme kostnader, som i siste instans er det grusomme uttrykket for inkompatibiliteten mellom kapitalisme og samfunnets behov.

Loading