Delta-variant sprer seg til 74 land, og data antyder den blir dominerende virusmutasjon i hele verden

Delta-varianten av koronaviruset, først oppdaget i India, har nå spredt seg til minst 74 land, ifølge rapporter samlet inn av Verdens helseorganisasjon (WHO), og den truer med en massiv gjenoppblomstring av pandemien samtidig som gjenåpninger fortsetter over hele verden.

Varianten ble først identifisert i oktober i fjor, og er mest sannsynlig ansvarlig for den 35 ganger store økningen av rapporterte infeksjonstilfeller i India fra februar til mai, som nådde en topp på mer enn 390 000 daglige tilfeller, med en tilsvarende 45 ganger økning av antallet daglige dødsfall, som toppet med 4 500 rapporterte omkomne. Til nå har India registrert 29,6 millioner kjente infeksjonstilfeller og minst 377 000 offisielt talte dødsfall, et antall som er bredt forstått å være langt lavere enn de faktiske virusofrene.

SARS-CoV-2 [Bilde: Centers for Disease Control and Prevention]

Det har vært mer enn 177 millioner pandemitilfeller globalt, og minst 3,8 millioner dødsfall.

Nå er det et oppsving av tilfeller av Delta-varianten over hele Storbritannia. Siden midten av mai er antallet nye infeksjonstilfeller i landet mer enn tredoblet til nesten 7 500 hver dag, hvorav minst 90 prosent er resultat av Delta-varianten, ifølge den britiske folkehelseetaten Public Health England (PHE).

I USA er det bekymring for at en lignende trend skal vise seg. Mutasjonen utgjør nå omtrent 10 prosent av alle nye tilfeller, og Scott Gottlieb, tidligere kommisjonær for Food and Drug Administration, advarte på CBS om at de infisert med Delta-varianten «har en høyere virusbelastning» og «skiller ut mer av viruset». Ifølge den føderale amerikanske folkehelseetaten CDC [US Centers for Disease Control and Prevention] er Delta nå den tredje vanligste varianten av koronavirus i USA, etter variantene Alpha (Storbritannia) og Gamma (Brasil), og er den nest vanligste varianten registrert av helse- og sosialdepartementets regioner 2, 7 og 8, som omfatter delstatene Colorado, Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, New Jersey, New York, North Dakota, Puerto Rico, South Dakota, Utah, Jomfruøyene og Wyoming.

Antallet infelsjonstilfeller forårsaket av Delta-varianten har forøvrig blitt mer enn tredoblet de siste to ukene, en trend som indikerer at Delta sannsynligvis vil bli den dominerende varianten i USA innen utgangen av juni, dersom den fortsetter å spre seg med samme rate.

I Indonesia har antallet infeksjonstilfeller steget med 37 prosent de sju siste dagene, som resultat av den nye mutasjonen. Ytterligere utbrudd har blitt oppdaget i Kina, Sør-Asia, langs Stillehavskysten og på tvers av Afrika.

Som resultat av slike utbrudd har nedgangen i totaltallet av daglige tilfeller i verden begynt å avta. Samtidig som antallet nye tilfeller nå har sunket i syv uker på rad, hovedsakelig takket være vaksinasjonsarbeid, skjuler ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) den globale nedgangen en vekst av tilfeller forårsaket av Delta-varianten, spesielt i regioner med lav grad av vaksineringer. WHOs generaldirektør dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus sa nylig: «Det betyr at risikoen har økt for mennesker som ikke er beskyttet, som er størstedelen av verdens befolkning.»

Risikoene er mangfoldige. En studie utført av PHE av infeksjonstilfeller av Delta-varianten i England fant at den forårsaker 2,61 ganger flere sykehusinnleggelser enn Alpha-varianten, og forårsaker ca. 4,1 ganger flere sykehusinnleggelser enn det opprinnelige viruset. Delta-varianten er også mye mer overførbar, et sted fra 50 til 60 prosent mer smittsom enn Alpha-varianten, og dermed mer enn dobbelt så smittsom som det opprinnelige, ville koronaviruset.

Delta-variantens evne til å spre seg har blitt kvantifisert av ei rekke forskere og representanter for forskjellige lands folkehelsemyndigheter. I Australia bemerket Allen Cheng, viseadministrerende direktør for delstaten Victorias helsedepartement, at reproduksjonsraten (R0) for Delta-varianten sannsynligvis er ca. 5, som betyr at én person som er smittet med viruset vil spre det til fem andre dersom tilfellet forblir utenfor enhver kontroll. Sykdomsmodellering utført ved Imperial College London estimerer R0-verdien for Delta-varianten til å være så høy som 8.

Til sammenligning ble R0 for det opprinnelige koronaviruset estimert til å være fra 2,0 til 2,5. Sagt på en annen måte, dersom ti personer ble smittet med den opprinnelige varianten, ville rundt 1 520 mennesker være smittet etter fire uker, såframt det ikke ble iverksatt noen tiltak for å demme opp for virusets utbredelse. Ti mennesker smittet med Delta-varianten vil derimot infisere 4 millioner mennesker i løpet av samme periode. Slike høye reproduksjonsrater er grunnen til at virus som meslinger er så farlige, og hvorfor det brukes så mye krefter på å utvikle og distribuere vaksiner.

Selvfølgelig sprer ikke virus seg generelt så raskt, da de dempes av folkehelsetiltak, vaksiner og våre eget immunforsvar. Koronavirusvaksinene har for eksempel vist seg i stor grad effektive for forhindring av alvorlig sykdom og død forårsaket av Delta-varianten.

Den mye høyere overførbarheten betyr imidlertid at flere mennesker må vaksinere seg for å stoppe spredningen av varianten dersom den blir dominerende, noe den for øyeblikket er satt til å bli. Mens tidligere estimater av terskelverdier for flokkimmunitet fordret at minst 70 prosent av verdens befolkning måtte være vaksinert, innebærer Delta-varianten en nødvendig vaksinasjonsrate på 80 til 85 prosent, som utgjør en forskjell på fra 800 millioner til 1,2 milliarder mennesker.

Forøvrig, vaksiner har bare vist seg å være effektive mot Delta-varianten etter at hele vaksineprogrammet er fullført. Beskyttelsen mot infeksjon etter bare én enkelt dose av Pfizer-vaksinen, eksempelvis, er i beste fall 36 prosent effektivitet for forhindring av alvorlig infeksjon, ifølge tallene fra PHE. Som resultat har det vært tusenvis av pasienter i Storbritannia som så langt har pådratt seg Delta-varianten etter bare å ha fått deres første vaksinedose.

Slike infeksjoner utgjør en tilleggsfare for den britiske befolkningen, og for verdensbefolkningen forøvrig: Mens Delta-varianten ikke selv er immun mot vaksinen, betyr dens evne til å infisere delvis vaksinerte individer at det er en åpenbar mulighet for at den kan utvikle seg til å bli helt immun mot vaksinen. Dersom en slik «flukt»-variant skulle utvikle seg, ville den gjenantenne pandemien, og med enda større virulens enn noen gang.

Løsningen for en slik potensiell katastrofal situasjon er både å akselerere distribusjonen av vaksiner over hele verden, og å opprettholde og utvide omfattende folkehelsetiltak. Som dr. Mike Ryan, en WHO-direktør, bemerket på mandag, «Jeg vil bare minne oss alle om at vi i 2020 brukte, hva var det, nesten $ 2 billioner dollar på forsvar. Jeg tror det for hele verden var rundt $ 1 981 milliarder i forsvarsutgifter. De $ 16 milliarder dollar [som er nødvendig for at WHO får vaksinert hele verden] representerer mindre enn 1 prosent av ett års utgifter til militært forsvar i hele verden. Vi må da vitterlig ha råd til 1 prosent av det beløpet, for å redde liv og få slutt på denne pandemien.»

Og som dr. Tedros bemerket, mens «høye vaksineringsrater har hjulpet til å få antallet infeksjonstilfeller og dødsfall av Covid-19 ned til nesten rekordlave nivå» i verdens rikere land, må fortsatt de fleste «utelukkende stole på folkehelse- og sosialtiltak» deriblant nedstengning, bruk av munnbind, testing og kontaktsporing, «som har vært ryggraden i responsen til dags dato».

Slike tiltak blir nå imidlertid forlatt, i stor skala. I USA, for eksempel, med administrasjonen til Demokraten Joe Biden som anfører for stormingen, har mandater for bruk av munnbind i stor grad blitt frafalt, og skoler og arbeidsplasser er planlagt helt gjenåpnet til høsten. Man tenker lite på de 600 000 menneskeliv som har gått tapt bare i dette landet, eller på de ytterligere høydenivåer av massedød som vil komme, ettersom praktisk talt alle folkehelsetiltak blir forkastet, selv om antallet infeksjoner av den farligste koronavirus-varianten så langt fortsetter å stige.

Loading