Oppsving av mer overførbar og dødelig Delta-variant i Storbritannia, som truer Europa og Amerika

Delta-varianten av Covid-19-viruset eksploderer i Storbritannia, i ei bølge som snart også vil innlemme resten av Europa.

Tall offentliggjort på fredag av den britiske folkehelseetaten Public Health England (PHE) har revet i filler regjeringens forsøk på å bagatellisere trusselen som reises.

Ifølge PHE utgjør Delta-varianten nå 96 prosent av alle nye infeksjonstilfeller i Storbritannia. Den er anslagsvis 60 prosent mer overførbar enn den tidligere dominerende Alpha-varianten. Tallet på 60 prosent ble bekreftet av professor Neil Ferguson og Senter for global analyse av smittsomme sykdommer ved Imperial College London: «Tallgrunnlaget er nå etablert. Vi mener omtrent 60 prosent er det beste estimatet, mens sannsynlighetområdet er fra 40 til 80 prosent mer smittsomt.»

Reisende passerer gjennom London Underground tunnel på Green Park-stasjonen sist uke [Foto: WSWS media]

I løpet av den siste uka steg antallet bekreftede tilfeller av Delta-varianten med 240 prosent, opp fra 12 431 til 42 323, en avdekning som til dels skyldes en raskere metode for genomsekvensering.

PHE-analyser viser også at infiserte av Delta-varianten har dobbelt så høy sannsynlighet for å måtte innlegges for sykehusbehandling, som de smittet av den tidligere dominerende Alpha-varianten.

Virusets økte overførbarhet driver et oppsving av infeksjoner over hele landet. På fredag ble det registrert 8 125 nye Covid-19-tilfeller, det høyeste antallet på én dag siden 26. februar. De 7 siste dagene er mer enn 45 895 tilfeller registrert – en økning på 58,1 prosent fra uka før.

Ifølge data fra appen ZOE Covid Symptom Study App, operert av King’s College London, er det nå faktisk i gjennomsnitt 11 908 daglig avdekkede tilfeller, mer enn det dobbelte av tallet registrert av studien i forrige uke.

Regjeringens SAGE-rådgivere – Scientific Advisory Group for Emergencies – anslår at i Storbritannia ligger reproduksjonsraten (R) i området fra 1,2 til 1,4. Ferguson sa på torsdag at R-raten varierte fra 1,2 til 2,5 i landets forskjellige regioner, med 1,5 som gjennomsnittet.

PHE rapporterer at antallet Covid-19-infeksjoner dobles for hver 4,5 til 11,5 dager, varierende for de forskjellige deler av landet. Infeksjonstilfeller av Covid-19 øker i alle regioner i England, med de høyeste tallene i nordvest, der raten av infeksjoner nå er 149,6 tilfeller per 100 000 innbyggere – opp fra 89,4 i forrige uke. Nordvest-regionen er hjemstavn for fem områder med de største uke-til-uke økningene i perioden fram til den 6. juni: Blackburn med Darwen (fra 438,9 til 625,9), South Ribble (fra 128,2 til 305,1), Burnley (fra 135 til 303,6), Ribble Valley (fra 149,5 til 310,4) og Salford (fra 131,4 til 265,4).

Ett av ti lokalområder i Storbritannia registrerer for øyeblikket smittetall som er høyere enn 100 per 100 000 innbyggere.

Antallet sykehusinnleggelser begynner å stige sammen med antallet infeksjoner. Nasjonalt har antallet bare klatret marginalt de siste ukene, til litt over 1 000, men dette tilslører skarpe stigninger i regioner med de fleste antall nye infeksjonstilfeller. Nordvest i landet har antallet sykehuspasienter innlagt med Covid-19 steget fra et lavt nivå på 149 den 16. mai til 271 den 11. juni. Antallet Covid-19-pasienter under intensivbehandling har økt fra et lavt nivå på 12 til 45 den 6. juni.

Vaksinering byr utvilsomt betydelig beskyttelse, men denne reduseres for Delta-varianten. Ifølge PHE-analyser er vaksinene 15 til 20 prosent mindre effektive mot symptomatisk infeksjon etter én dose, og det er en viss reduksjon også etter to doser.

Av de 383 personene i England som ble sykehusinnlagt med Delta-varianten fra februar og fram til den 7. juni, var 251 ikke-vaksinerte, 86 hadde fått én vaksinedose og 42 hadde fått begge dosene. Av de 42 som døde, var 23 ikke-vaksinerte, 7 hadde fått én dose og 12 hadde fått begge.

Ferguson forklarte, der han kommenterte risikoen for ei tredje bølge, at modelleringen «sier det er en risiko for ei vesentlig tredje bølge, (men) vi kan ikke si noe endelige angående omfanget av den – den kan bli vesentlig lavere enn den andre bølga, eller den kan bli av samme størrelsesorden.»

Han understreket at det fortsatt var «mye usikkerhet» om hvordan viruset ville spres, og hvordan det ville oversettes til antall sykehusinnleggelser. Antall dødsfall ville «sannsynligvis bli lavere» gitt vaksineringen, «men det kan likevel bli ganske bekymringsfullt».

Den høyreorienterte intimideringsatmosfæren mot leger og forskere som antyder behovet for strengere folkehelsetiltak er slik at denne faretruende situasjonen blir møtt med en absurd debatt om hvorvidt og hvor lenge man eventuelt skal utsette «Frihetsdagen», planlagt for den 21. juni. Fjerningen av de siste restene av pålagte folkehelserestriksjoner i løpet av ei drøy uke vil utvilsomt bli katastrofal. Men infeksjonstilfellene øker allerede eksponentielt under det nåværende regimet, med økonomien allerede i vesentlig grad gjenåpnet, i tillegg til skoler, høyskoler og universiteter.

Det som er nødvendig for å få brakt oppsvinget under kontroll er å styrke beskyttelsestiltak slik at vaksinasjonsprogrammet kan fullføres under trygge betingelser, og etableringen av skikkelige kontroller ved grensene, og stringent håndhevede test- og sporingsprosedyrer. Men regjeringen er ikke interessert i det økende antallet infeksjoner og av deres konsekvenser. Det eneste tallet som angår dem er aprils vekst på 2,3 prosent for Storbritannias økonomi, forårsaket av gjenåpningen av butikker og serverings- og bevertningsvirksomheter – den raskeste vekststigningen siden juli i fjor. Denne veksten av profitter er alt de har tenkt å beskytte, uansett hva det måtte koste i antall menneskeliv.

Den samme prosessen er på gang over hele Europa, der regjeringer bruker det faktum at antallet infeksjonstilfeller har falt betydelig, resultatet av gjennomførte folkehelsetiltak de siste månedene, som en unnskyldning for å få opphevet disse tiltakene, nå i møte med Delta-varianten.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) lemper 36 av Europas 53 land for øyeblikket på innførte restriksjoner.

Denne uka tillot Frankrike kafeer og restauranter å servere innendørs, museer og kinoer å øke besøkskapasiteten, treningsstudioene å åpne og portforbud ble skjøvet tilbake fra kl. 21:00 til kl. 23:00. Belgia og Italia innskrenket portforbudene og gjenåpnet innendørsbetjening på barer og restauranter. Tyskland åpnet skolene på nytt, og droppet tiltak som delte klasser og delt fjern og tilstedeværende undervisning, og lempet på reiserestriksjoner.

Bare 35 prosent av europeerne har blitt vaksinert med den første dosen, og bare 20 prosent er fullvaksinert. Delta-varianten vil derfor være i stand til å spre seg gjennom befolkningen som ild i tørt gress, og vil forårsake et stort antall sykehusinnleggelser og dødsfall. Det er allerede rapportert om klynger sørvest i Frankrike, og den nye mutasjonen utgjør nå offisielt opptil 2,5 prosent av tilfellene i Tyskland.

Briter i kø for å bli vaksinert sist uke i Whalley Range-distriktet i Manchester [Foto: WSWS media]

Hans Kluge, WHOs regionaldirektør for Europa, advarte sist uke for at varianten var «satt til å få fotfeste i regionen». Han forklarte: «Vi har vært her før. I fjor sommer steg antallet tilfeller gradvis i de yngre aldersgruppene, før det deretter flyttet over inn i eldre aldersgrupper, som førte til et rystende ... tap av liv ut over høsten og vinteren 2020. La oss ikke gjøre den samme feilen igjen.» Han la til at vaksinedekningen fortsatt er «langt fra tilstrekkelig til å beskytte regionen mot en gjenoppblomstring ... mange blant de sårbare befolkningsgruppene over 60 år er fortsatt ubeskyttet.»

Disse advarslene betyr ingenting for den europeiske styringsklassen, som legger et sterkt press på befolkningen for å stille opp bak politikken om «å lære seg å leve med viruset».

Dette ble oppsummert i kommentarene fra Christian Drosten på onsdag, den ledende tyske virologen som tidligere har vært kritisk til regjeringens håndtering av pandemien. Han erkjente sannsynligheten for ei ny bølge, men bagatelliserte alvorlighetsgraden og sa den «i framtiden sannsynligvis vil bli tolket som den første endemiske, normale vintereffekten» av et virus som nå må betraktes som del av det normale liv, og som kan håndteres med vaksinering.

Farene er enda mer framskredne i Amerika, hvor Delta-varianten nå utgjør 6 prosent av avdekkede infeksjonstilfeller, ifølge den føderale folkehelseetaten CDC – Centers for Disease Control and Prevention – seks ganger så høy rate som for én måned siden. I noen av de vestlige delstatene i USA utgjør Delta-varianten nå 18 prosent av tilfellene. Mens prosentandelen av befolkningen som er fullvaksinert er omtrent den samme som i Storbritannia, ligger USA 10 prosentpoeng etter hva angår første vaksinedosen, og der i landet har vaksineringsraten faktisk avtatt.

Det eneste perspektivet for en fullstendig utryddelse av Covid-19 er det gjennomført av arbeiderklassen for en global kamp for sosialisme, der den må slåss for effektive restriksjoner for å få brakt ned antallet infeksjoner, og for et fullfinansiert offentlig helsevesen for å få holdt viruset undertrykt.

Loading