Morenoistiske Izquierda Diario taus om spansk dom over Covid-19-nedstengninger

Den morenoistiske grupperingen CRT, Revolusjonære arbeideres strømning [Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras], har reagert med en total likegyldighet til Spanias forfatningsdomstols reaksjonære rettskjennelse som sa tiltakene med Covid-19-nedstengninger innført våren 2020 var grunnlovsstridige. CRT’s nettavis Izquierda Diario [‘Venstresidens dagsavis’] har sagt absolutt ingenting.

Forrige måned besluttet Konstitusjonsdomstolen at restriksjonene som ble iverksatt for å stoppe spredningen av koronaviruset gikk ut over den proklamerte status av alarm, den juridiske mekanismen anvendt for å innføre tiltakene for sosial distansering, eksempelvis nedstengninger. Rettsutfordringen ble innmeldt av ytrehøyrepartiet Vox.

https://www.wsws.org/no/articles/2021/07/17/per1-j17.html

WSWS har bemerket betydningen av denne rettskjennelsen. Vi skrev: «Rettsbeslutningen i Spania representerer en eskalering av politikken for ‘flokkimmunitet’, som hele det europeiske borgerskapet fører. Denne politikken for å holde ikke-essensielle arbeidere på jobb, og la viruset spre seg, for å unngå noen oppbremsing av strømmen av selskapsprofitter, vil føre til tusenvis flere Covid-19-dødsfall. Denne politikken ble uttrykt på det groveste av Storbritannias statsminister Boris Johnson, som i et lekket privat kabinettmøte i fjor angivelig forlangte: ‘Ikke flere nedstengning – la kroppene hopes opp høyt, i tusenvis.’»

Styringsklassens signal er klart: Det skal ikke bli noen tiltak som begrenser spredningen av viruset som ville sette profittakkumuleringen i fare.

Bare få dager etter rettskjennelsen ble ei rekke begrensede tiltak suspendert, som var gjeninnført på regionalt nivå for å stoppe spredningen av viruset. Høyesterett på Kanariøyene, en region som tiltrekker seg massevis av europeisk turisme, suspenderte regionalregjeringens tiltak som påla restauranter, hoteller og treningssentre å forlange Covid-19-sertifikater for å slippe inn. Søndag avviste Høyesterett i provinsen Asturias portforbudet pålagt fra kl. 01:00 til kl. 06:00 i forskjellige byer og tettsteder i Asturias, hvor viruset sprer seg ukontrollert.

Begge regionene har en ekstrem smittefare, etter å ha overskredet 350 tilfeller per 100 000 innbyggere i syv påfølgende dager, samtidig som sykehusene blir stadig mer overfylte.

Den femte bølga har så langt infisert 500 000 mennesker, hovedsakelig personer i aldersgruppa fra 12 til 29 år, og har forårsaket nesten 500 personers unødvendige dødsfall. 98 mennesker døde av viruset i forrige uke. Dette er praktisk talt det dobbelte av de 50 ukentlige dødsfallene som ble rapportert uka før, og tredoblet de 32 dødsfallene fra tre uker tilbake. Disse tallene er forventet å stige de kommende dagene.

Morenoistiske CRT – som var helt likegyldige [engelsk tekst] da koalisjonsregjeringen av Sosialistpartiet (PSOE) og Podemos i april kunngjorde opphevingen av alle restriksjoner for sosial distansering, og framprovoserte den nåværende infeksjonsbølga – har forholdt seg helt taus om den nylige rettsbeslutningen.

Deres siste artikkel om Covid-19-situasjonen, publisert den 16. juli, «Ny bølge av infeksjoner i møte med utmattet offentlig helsesystem», sa ingenting om konstitusjonsdomstolens reaksjonære rettskjennelse kunngjorde to dager før. Bemerkelsesverdig er at denne artikkelen ble skrevet for nesten tre uker siden.

Som sedvanlig skylder CRT spredningen av viruset bare på regionale og føderale myndigheters manglende investeringer i det offentlige helsevesenet. Nettstedet Izquerda Diario skrev: «Situasjonen [med den femte bølga] var heller ikke uforutsigbar. Som i de fire foregående bølgene begynte gjenkomsten å merkes av primærhelsetjenesten og det offentlige helsevesenet. … Verken PSOE-Podemos-regjeringen eller de regionale myndighetene har imidlertid styrket det offentlige helsevesenet.»

Ifølge CRT er en ytterligere årsak til virusets spredning «regjeringers nektelse av å frigjøre vaksinepatenter», som de hevder tillot «pandemien å utvikle nye varianter som øker virusets smittsomhet, som igjen har forpurret regjerings vaksinasjonsplaner».

Massevaksinering og styrkingen av det offentlige helsevesenet er helt avgjørende elementer, som WSWS har insistert. Disse tiltakene representerer imidlertid bare den ene komponenten av det som må bli en global innsats for å få utryddet viruset, sammen med andre tiltak som bruk av munnbind, sosial distansering og massetesting.

CRTs unnlatelser av å kommentere sosial distansering og nedstengninger som en nødvendig vitenskapelig politisk orientering mot viruset, og Izquierda Diarios taushet om forfatningsdomstolens rettskjennelse er ingen tilfeldighet. Under pandemien har morenoistene konsekvent motsatt seg tiltak for sosial distansering, og har reagert ambivalent på den lidelse og død som hovedsakelig har rammet arbeiderklassen på grunn av styringselitens kriminelle håndtering av pandemien. Mens de har posert som kritikere av politikken til kapitalistregjeringen til PSOE og Podemos, sammenfaller deres posisjon i virkeligheten med styringsklassens, i alle dens fundamentale orienteringer.

Om CRT skulle være ærlig måtte de faktisk si de er enige i utfordringen fra det høyreekstreme partiet Vox og konstitusjonsdomstolens rettskjennelse. CRT eskalerte i januar deres agitasjon mot sosial distansering. Izquierda Diario førte en artikkel med den sarkastisk tittelen «Flere restriksjoner, oppskriften for å konfrontere den tredje bølga», der de fordømte kritisk nødvendige folkehelsetiltak, som eksempelvis nedstengninger og tiltak for sosial distansering, som «autoritære og smertelindrende».

Morenoistene erklærte: «Som om det var ei kran skrur de [PSOE-Podemos-regjeringen] av våre friheter og bevegelser, etter eget forgodtbefinnende.» Dette språket var et ekko av Vox’, som angrep nedstengninger som «historiens største krenkelse av rettigheter».

Dette kom etter at CRT forsvarte gjenåpningen av skoler. I september i fjor, da Madrid bestemte seg for å gjenåpne skolene selv om det innebar at viruset raskt ville spres, oppfordret CRT til en «trygg» gjenåpning av skolene, samtidig som det ble erkjent at lærernes og elevenes sikkerhet «ikke kan garanteres».

I mai [engelsk tekst], da PSOE-Podemos-regjeringen avsluttet alarmstatusen – den juridiske mekanismen som forfatningsdomstolen nå avviste som en mekanisme for å kunne tillate regionale myndigheter å innføre helsetiltak, eksempelvis nedstengninger, portforbud og restriksjoner på mobiliteten – kom ikke CRT med noen kritikk av denne hensynsløse utsettelsen av millioner av spanske arbeiders liv for fare. I stedet nektet de å varsle om den alvorlige faren Covid-19 fortsatt utgjør. De forlangte heller ingen fortsatt innsats for å bekjempe pandemien.

Midt under den femte bølga har CRTs viktigste intervensjon vært å lansere [engelsk tekst] en politisk kriminell kampanje for oppmuntring av ungdom til å strømme tilbake til nattklubber og barer. Til tross for de åpenbare helserisikoene reist av gjenåpningen av disse fasilitetene oppfordret de aktivt til at de skulle forbli åpne, og oppmuntret til deltakelse, der de sa: «Unge mennesker har rett til å more seg.» En av deres artikler erklærte: «Det er på tide å kreve en trygg gjenopptakelse av det sosiale, kulturelle og pedagogiske liv.»

En ungdomsrepresentant for CRT ble invitert, på offentlig fjernsyn i beste sendetid i Catalonia, til å agitere for «antigen-tester og tiltak for å gjenoppta en nødvendig sikker sosialisering».

CRTs taushet om rettsbeslutningen gjenspeiler de materielle klasseinteressene som denne tendensen er basert på. Den taler for velstående sjikt fra den øvre middelklassen og fagforeningsbyråkrater, som med deres posisjoner og livsstil er avhengig av aksjemarkedenes stigning og utbyttingen av arbeidere. Disse interessene er i tråd med kravene fra konstitusjonsdomstolen, Vox og PSOE-Podemos-regjeringen, mot offentlige folkehelsetiltak.

Mot den reaksjonære, antivitenskapelige politikken til CRT og andre pseudo-venstre-organisasjoner har Den internasjonale komiteen av Den fjerde internasjonale (ICFI) konsekvent kjempet for massevaksinering, som del av en global kamp for å få utryddet viruset, gjennom bruk av munnbind, tiltak for sosial distansering, massetesting og nedstengning av ikke-essensiell produksjon inntil hele verdens befolkning har blitt trygg.

Slike tiltak, som forlangt i uttalelsen fra WSWS’ redaksjonsråd, publisert den 29. juli, må betales av de billioner som er oppsamlet av de superrike. En slik kamp kan bare føres gjennom et politisk brudd med alle representantene for pseudo-venstre, som del av en uavhengig kamp ført av arbeidere og ungdom for sosialisme i Spania, og internasjonalt.

Loading