Perspective

Hvordan avslutte pandemien: Saken for utrydding

Den 24. oktober arrangeres et online-webinar av World Socialist Web Site og Den Internasjonale Arbeideralliansen av Grunnplan-Sikkerhetskomitéer – International Workers Alliance of Rank-and-File Committees (IWA-RFC) – for å forklare den presserende nødvendigheten for å adoptere en politikk for utrydding av Covid-19. Et panel av forskere og epidemiologer vil besørge den kritiske kunnskapen som er nødvendig for å utvikle en bred og internasjonal bevegelse for endelig å sette en stopper for pandemien.

Det internasjonale webinaret kommer på et kritisk stadium av pandemien. På den ene siden er det et voksende forlangende blant arbeidende mennesker for effektiv handling for å få slutt på pandemiens mareritt. Skolestreiken den 1. oktober, kalt for av britiske forelder Lisa Diaz, for å opponere mot den uansvarlige gjenåpningen av skoler som har utsatt barns liv for en enorm risiko, fikk en betydelig respons fra arbeidere over hele verden.

På den andre siden forlater regjeringer, der de opptrer under enormt press fra globale selskaps- og finansinteresser, alle tiltak som tidligere har vært iverksatt for å stoppe spredningen av pandemien.

På mandag kunngjorde New Zealands statsminister Jacinda Ardern gjenåpningen av skoler og næringsvirksomheter i Auckland, landets største by. New Zealand hadde vært et av få land som implementerte en «zero-Covid»-strategi.

Restriksjonene oppheves ikke fordi de har mislyktes, men fordi de har lykkes. På New Zealand har bare 27 mennesker dødd av Covid-19 siden pandemien startet. Suksess med å redde liv gjennom politikk utarbeidet av samvittighetsfulle forskere har imidlertid gått på bekostning av selskapsprofitter. Konfrontert med en utdypende økonomisk krise og forpurringer i forsyningskjedene, forlanger de gigantiske transnasjonale konsernene og bankene fjerningen av alle restriksjoner på businessoperasjoner, uansett de infeksjoner og dødsfall som vil bli den uunngåelige konsekvensen.

En lignende kurs blir fulgt i Australia, der restriksjoner på reiser har blitt hevet etter et åpent brev fra store selskaper som fordømmer de «store feiltakene» truffet av myndighetene føderalt og på destatsnivå, i forsøk på å dempe spredningen av viruset.

Et enormt press er lagt på landene i Asia/Stillehav-regionen, som har drevet fram et skarpt oppsving av pandemien over hele regionen. Forlangender om en kursendring er også rettet mot Kina, verdens mest folkerike land, som gjennom aggressive folkehelsetiltak har begrenset dødstallet til mindre enn 5 000 i en befolkning på 1,4 milliarder.

I USA og de største europeiske maktene har alle pretensjoner om seriøse tiltak for å stoppe smittespredningen blitt forlatt. Skoler har blitt åpnet igjen for tilstedeværende undervisning, som har ført til en kraftig økning i antall tilfeller og dødsfall blant barn, og ukjente konsekvenser for en hel generasjon som står foran utsikter til «Long Covid». Barn har blitt returnert til skolene for å pådra seg og spre viruset, slik at deres foreldre kan komme seg tilbake i arbeid og pumpe ut profitter for selskapseliten.

Linja i amerikanske medier er at det er «nødvendig å leve med viruset», og at ytterligere folkehelsetiltak må droppes.

«Covid-19 er igjen på retrett,» skrev David Leonhardt i New York Times på mandag, der han påsto at et lite fall i antallet tilfeller indikerer at det verste av pandemien med all sannsynlighet er over. Pandemien vil fortsette, vedgår han, men den bør tillates bli endemisk i befolkningen. «Covid kommer heller ikke til å forsvinne med det første. Viruset vil fortsette å sirkulere i årevis, tror mange forskere. Men vaksinene kan forvandle Covid til en håndterbar sykdom, ikke så forskjellig fra influensa eller allminnelig forkjølelse ... Uansett hva høsten måtte bringe, det verste av pandemien er med all sannsynlighet bak oss.»

Dette er en farlig illusjon. Ikke bare er det store flertallet av verdens befolkning fortsatt ikke vaksinert, inkludert alle barn under 12 år, men den fortsatte spredningen av viruset garanterer utviklingen av nye avgreininger, blant andre slike som muligens er mer smittsomme og vaksineresistente. Covid-19 er dessuten langt fra noen «vanlig forkjølelse». Det er et utrolig dødelig virus, som skulle det bli gitt anledning til å bli endemisk kan drepe ytterligere millioner mennesker.

Trekkene for å fjerne alle restriksjoner for spredningen av pandemien retter et kaldt lys på de sosiale og økonomiske interessene som har bestemt regjeringspolitikken fra starten av. Responsen på pandemien har blitt drevet av styringselitens økonomiske privilegier, uttrykt i det autoritative prinsipp at det å redde liv må balanseres mot «økonomien», at «kuren ikke må bli verre enn sykdommen».

WSWS har identifisert de tre grunnleggende strategiene for å adressere viruset: 1) «flokkimmunitet», det vil i all hovedsak si å oppmuntre til spredning av viruset, basert på påstanden at dersom nok mennesker blir smittet vil det i siste instans føre til en slutt på pandemien; 2) skadebegrensning, som hevder at en amorf samling av halvveistiltak, kombinert med vaksinering, vil få brakt pandemien under kontroll; og 3) utrydding, universell implementering av hvert et våpen i arsenalet av tiltak for å bekjempe Covid-19, koordinert på global skala

Pandemiens nåværende tilstand, og den systematiske oppgivelsen av restriksjonene som har vært iverksatt, gjør det klart at den eneste levedyktige metoden for å avslutte pandemien er utrydding. Vaksinering kan, selv om det er et effektivt verktøy, bare stoppe overføring dersom det kombineres med aggressive folkehelsetiltak, medregnet nedstengning av ikke-essensiell produksjon og skoler, i parallell med massetesting, kontaktsporing og isolering av infiserte personer.

Uten en intervensjon fra arbeiderklassen for å tvinge gjennom en endring av politisk retningsorientering vil viruset fortsette å spre og utvikle seg, som vil kreve en svimlende kostnad i menneskeliv.

Grunnlaget for politisk handling må være kunnskap og forståelse. I møte med en uopphørlig propagandakampanje fra regjeringer og media er det livsviktig og presserende nødvendig å bevæpne allmennheten med vitenskapelig sannhet.

Arbeiderklassen kan ikke fremme kampen mot pandemien uten bistand fra vitenskap, og implementeringen av de vitenskapelig nødvendige tiltakene for å stoppe pandemien betinger byggingen av en bevegelse i arbeiderklassen. Forskere og vitenskapsrepresentanter som er dedikerte til folkehelse må motstå det enorme presset som bankene og storselskapene utøver, og ta et standpunkt til forsvar for menneskeliv.

Millioner av liv har allerede gått tapt, og millioner flere vil gå tapt om ikke en endring av politikken blir implementert. Pandemien kan og må stoppes. Koordinerte og aggressive folkehelsetiltak, implementert på global skala, kan stoppe viruset én gang for alle.

Online-webinaret den 24. oktober vil presentere den vitenskapelige saken for utrydding, for et globalt publikum. Vi oppfordrer alle våre lesere til å registrere dere for webinaret i dag, snakke med deres kolleger om det, og promotere arrangementet så bredt som mulig på sosiale medier.

Loading