Perspective

Wuhan-ærekrenkingen: Washington Post lærer Amerika å hate

Washington Post publiserte mandag en redaksjonell lederartikkel som gjenoppliver den diskrediterte påstanden at Covid-19 er et biologisk konstruert virus, skapt i Kina av verdens ledende koronavirusforskere, Shi Zhengli og dr. Peter Daszak, med finansiering fra National Institutes of Health under dr. Anthony Fauci.

Ifølge denne hetsende ærekrenkingen ble det genetisk manipulerte viruset ved et uhell sluppet løs fra Wuhan Institutt for virologi, og hendelsen ble tildekket gjennom en konspirasjon av den kinesiske regjeringen og alle anerkjente vitenskapelige autoriteter, som angivelig konspirerte i samarbeidet for å avvise laboratorielekkasje-«teorien».

** image; caption: Et overblikksbilde av P4-laboratoriet, inne på området Wuhan Institutt for virologi, sett etter et besøk av Verdens helseorganisasjons team i Wuhan, i Kinas provins Hubei, onsdag 3. februar 2021. [Foto: AP Photo/Ng Han Guan]

Det er ikke ett ord i denne lederartikkelen («For å forhindre den neste pandemien må vi finne kilden til Covid-19. Kinas tause motvilje er uakseptabel») som ikke gjentatte ganger har blitt motbevist av forskere, internasjonale organer [engelsk tekst] og til-og-med av den amerikanske regjeringen selv.

Wuhan lab-løgna er ikke motivert av vitenskap, men av geopolitikk. Der USA, Australia og Storbritannia tar trekk for å framprovosere en militær konfrontasjon med Kina over Taiwan, er formålet med denne flommen av løgner å demonisere Kina og det kinesiske folket, og å gjøre syndebukker av dem for en sykdom som har drept over én million amerikanere.

Man blir ikke kvitt mistanken at Post’s ærekrenkende hetsing ble gitt redaksjonens imprimatur for å skåne forfatterne fra skammen av å publisere den under egne navn.

Post ignorerer hvert eneste element av informasjon som motbeviser avisas narrativ, og foretar massive sprang over enhver tvil – påstanden at noe kan ha skjedd presenteres som bevis på at det skjedde – for å underbygge lab-lekkasje-falskneriet.

For dette formålet påstår Post at forskere som søker etter pandemiens naturlige opprinnelser har endt opp «tomhendte». Dette motbevises av nylige gjennombrudd, deriblant oppdagelsen av flaggermus-koronavirus med bindende domener som er nærmere den ville typen av Covid-19 enn Delta-varianten er.

Verdens helseorganisasjons (WHO) granskningsrapport om Covid-19’s opprinnelser erklærte i februar at narrativet om en lab-lekkasje var «svært usannsynlig», og fastslo at det ikke var verdt ytterligere granskning. Etter at Bidens Hvite hus beordret de amerikanske etterretningsbyråene til å gjennomgå «teorien», konkluderte fire av fem involverte byråer at Covid-19 «ikke er genetisk konstruert».

Post ignorerer ganske enkelt disse konklusjonene, og erklærer at rapportene «reiste flere spørsmål enn de besvarte».

De skamløse, hetsende ærekrenkingene bare fortsetter og fortsetter. Post refererer, og lenker til, Josh Rogin’s diskrediterte artikkel fra 14. april 2020, som feiltolket en diplomatkabel fra utenriksdepartementet, som etter at den i sin helhet ble frigitt førte til at Post selv ble nødet til å erklære: «Den fullstendige kabelen styrker ikke påstanden om at ei ulykke på laboratoriet forårsaket at viruset unnslapp.»

Post bare antyder de reelle motivene i artikkelens siste avsnitt. Lederartikkelen konkluderer: «Ingen etterforskning vil lykkes så lenge Kinas dører forblir lukket.»

Nøkkelen for å dekode disse kryptiske utsagnene besørges i en lederartikkel publisert av Post mindre enn 24 timer seinere, med tittelen «Hvordan den amerikanske regjeringen kan motsette seg Kinas trussel i Taiwan».

Lederartikkelen er den mest åpent uttalte oppfordringen til en militær konflikt med Kina til dags dato, av noen avis som nominelt motsetter seg Donald Trump. Den oppfordrer til en massiv oppbygging av det amerikanske militæret, på toppen av de hundrevis av milliarder dollar som ble lagt til forsvarsbudsjettet under Trump, og erklærer at USA må underbygge sine trusler mot Kina over Taiwan «hva angår militær avskrekking».

Post roser det faktum at «USA har solgt artilleri for $ 750 millioner til Taiwan og fortsatte utplasseringen av Marine-instruktører til øya som ble påbegynt under president Donald Trump».

Trekkene som Post roser har brakt Øst-Asia til randen av krig, der de pusher for at den taiwanske regjeringen går for en formell uavhengighet fra Kina, og provoserer Beijing til militær konflikt. Den aggressive destabiliseringen av Asia-Stillehavsregionen er utelukkende Washingtons verk, og Post egger dette på. Avisa fortsetter: «USA må selv investere tyngre i hard-makt virkemidlene – spesielt marinestyrker – som trengs for å understøtte landets forpliktelser i Øst-Asia.»

Lederartikkelen fordømmer militærbudsjettet forespurt av Biden-administrasjonen – det største i historien – som totalt utilstrekkelig, og erklærer at «nye skip ... kan kanskje gjøre større inntrykk på Kina enn sågar de strengeste ord».

Med andre ord, Post, som feilaktig påstår at Kina er ansvarlig for en dødelig pandemi som har drept én million amerikanere, går også åpent inn for at USA forbereder seg på å slåss en krig med Kina.

Post’s mål er å korrumpere den offentlige opinion, for å få folket til å hate, gjennom promoteringen av ei løgn som kan brukes til å berettige en krig.

Den militære og politiske kampanjen mot Kina er motivert av to faktorer. Først og fremst er det amerikansk imperialismes geopolitiske imperativer, som den deler med sine allierte i Storbritannia og Australia. Den amerikanske styringsklassen ser på Kina som en hovedtrussel mot dens globale hegemoni.

For det andre, og ikke mindre viktig, styringseliten bestreber seg desperat på å få innesluttet og kontrollert en voksende krise innenlands, gjennom etableringen av en ekstern fiende, det vil si, det å få skapt en kunstig «nasjonal enhet» militæraggresjon, og som den uunngåelige følgekonsekvensen, undertrykking innenriks.

Washington Post, i likhet med New York Times, er et organ for amerikansk imperialisme. Det som presenteres på avisas sider blir nøye gjennomgått og koordinert med de amerikanske etterretningsbyråene, om ikke direkte skrevet av dem. Deres jobb er å selge krig.

Finansoligarkiet som Post taler for, medregnet avisas eier Jeff Bezos, er dypt desorientert av tiltakende finansielle, økonomiske og politiske kriser. De er betatt av den desperate ideen at løsningen på Amerikas innenlandsproblemer er en krig.

I det normale hendelsesforløpet straffer historien styringsklasser som tyr til slike katastrofale tiltak med revolusjoner.

Men en krig mellom USA og Kina ville være den første verdenskrigen utkjempet med atomvåpen på begge sider. Det er en overhengende fare for, om ikke arbeiderklassen kan mobiliseres for å stoppe krigen, at dødstallene vil kunne telles i millioner.

Presserende nødvendig handling er påkrevet nå. Arbeidere i USA trer inn i den mest betydningsfulle bølga av streiker og kamper på flere tiår. Det er nødvendig for arbeidere å ta opp kravet, ikke bare om anstendige lønninger og trygge arbeidsbetingelser, men for en kamp mot alle former for ekstrem sjåvinisme, nasjonalisme og xenofobi, og for arbeiderklassens internasjonale enhet mot krig og mot kapitalistsystemet.

Loading