Forelesning på SEP’s sommerskole 2021

Wuhan Lab-løgna: Hvem skal klandres for Covid-19-pandemien?

Følgende rapport ble levert av Andre Damon, skribent for World Socialist Web Site, på 2021-sommerskolen til Socialist Equality Party (USA), avholdt fra 1. til 6. august. Damon har skrevet ekstensivt om pandemien i USA og internasjonalt. Alle de vesentlige rapportene fra skolen blir publisert på WSWS. Talens tekst følger under videoen.

Hvem skal klandres for Covid-19-pandemien? En rapport av Andre Damon på SEP’s Summer School 2021

Introduksjon

Den andre debatten før 2020-presidentvalget i USA, som fant sted den 22. oktober 2020, ble dominert av Covid-19-pandemien. Demokratenes kandidat Joe Biden skoldet Donald Trump’s respons på sykdommen i en ubesvarlig tiltale av den sittende presidenten.

«220 000 amerikanere døde. Om du ikke hører noe annet jeg sier i kveld, så hør dette ... Enhver som er ansvarlig for så mange dødsfall burde ikke forbli som president i USA.»

«Det er over 70 000 nye infeksjonstilfeller per dag,» fortsatte Biden. «Faktum er at da vi visste at det kom, da det rammet, hva skjedde? Hva sa presidenten? Han sa: ‘Don’t worry. Det kommer til å forsvinne. Det vil være vekk innen påske. Ikke være bekymret. Varmt vær. Don’t worry.’»

Biden la til at Trump «sier vi lærer å leve med det. Folk lærer å dø med det.»

Til denne skoldende fordømmelsen fra Biden’s side hadde Trump bare ett svar:

Det er ikke min skyld at det kom hit. Det er Kina’s skyld. Og vet dere hva? Det er ikke Joe’s skyld at det kom hit heller. Det er Kina’s skyld. De sørget for at det ikke kom inn i resten av Kina, stort sett, men de forhindret det ikke fra å komme ut til verden, også til Europa og til oss.

Trump’s påstand at Kina kunne klandres for pandemien var kombinert med insisteringen på at ingenting ville bli gjort for å stoppe spredningen av sykdommen. «Nei, vi kommer ikke til å stenge ned.»

Et utsyn over P4-laboratoriet, inne på området til Wuhan Institutt for virologi (WIV), sett etter et besøk av teamet fra Verdens helseorganisasjon (WHO) i Wuhan, i Kina’s provins Hubei, onsdag 3. februar 2021. [Foto: AP Photo/Ng Han Guan]

Mens Biden sa at enhver president som presiderte over 220 000 dødsfall ikke fortjente å forbli president, har ytterligere 203 000 mennesker dødd under hans egen periode i embetet. Og den daglige infeksjonsraten har langt overgått hva den var på tidspunktet for debatten, der USA nå rutinemessig logger over 150 000 daglige tilfeller.

Biden har, i likhet med Trump, forsøkt å erklære pandemien å være over, frarådet å bruke munnbind og forlangt full gjenåpning av næringsvirksomheter og skoler.

Den 13. mai sa Biden at Amerika nærmet seg «målstreken» for pandemien. En måned seinere sa han: «Amerika er på vei inn i sommeren, på en dramatisk annerledes måte enn fjorårets sommer: En frihetens sommer, en gledens sommer, en sommer med sammenkomster og feiringer. En hel-amerikansk sommer som dette fortjener landet etter den lange, lange, mørke vinteren vi alle har holdt ut.»

Biden proklamerte: «Ta av dere munnbindet, dere har fortjent retten til det.»

Akkurat som Biden har omfavnet Trump’s forsøk på å ønske vekk Covid-19, har han på samme måte godtatt den medfølgende konsekvensvurderingen: At Kina er skyld i det enorme antallet dødsfall, som er resultatet av styringsklassens politiske orientering for «flokkimmunitet».

Etter den første verdenskrig var det dominerte anliggende over alle andre i global politikk spørsmålet om «krigsskyld», fra Versailles-traktaten, til Ruhr-krisen i 1923, til framveksten av nazistene. Hvem bar ansvaret for de 20 millioner menneskene som døde under den første verdenskrigen? Styringsklassen i hvert land prøvde å klandre deres rivaler, for å avlede oppmerksomheten fra deres egne rovgriske krigsmål, og fra deres egne krigsprofitører.

Så også i dag, den amerikanske styringsklassen forsøker å projisere sin egen skyld for massemord over på en ekstern fiende. Etter den første verdenskrigen var det et element av sannhet i alle disse beskyldningene, fordi alle de krigførende partene i imperialistkrigen deltok for å sikre deres egne rovgriske interesser.

Påstanden i dag, at Kina er ansvarlig for pandemien, er ikke annet enn ei skamløs løgn.

Denne forelesningen vil gjennomgå spørsmålet som ble reist i tittelen på Alexander Herzen’s berømte russiske roman fra 1840-tallet: Hvem skal klandres? Den vil gjennomgå responsen på pandemien både i Kina og i USA – den sanne historien om pandemien – og tilbakevise myten om Kina’s ansvar for det massive dødstallet i USA, og plassere skylden der den hører hjemme: Helt og holdent på amerikansk kapitalismes skuldre.

Responsen på pandemien i Kina

Den 20. januar 2020 gjennomførte en delegasjon fra Verdens helseorganisasjon (WHO) et feltbesøk i Wuhan, Kina for å lære om landets respons på pandemien. Funnene forklarer hvordan Kina stort sett var i stand til å undertrykke pandemien gjennom et massivt program for å inneslutte Covid-19. Til dags dato har færre enn 4 636 mennesker dødd i Kina av pandemien – omtrent det antallet som bukket under for Covid-19 i USA den 12. januar 2021.

Rapporten uttalte:

I møte med et tidligere ukjent virus har Kina rullet ut den kanskje mest ambisiøse, smidige og aggressive bestrebelsen for sykdominneslutning i historien...

Oppnåelsen av Kina’s eksepsjonelle dekning med, og overholdelse av disse tiltakene for inneslutning har bare vært mulig på grunn av det kinesiske folkets dype engasjement for kollektiv handling i møte med denne felles delte trusselen.

På individnivå har det kinesiske folket reagert på dette utbruddet med mot og overbevisning. De har akseptert og etterfulgt de mest stringente inneslutningstiltakene – enten det var oppheving av offentlige sammenkomster, de måneder-lange rådene eller anvisningene om å «forbli hjemme», eller forbud mot reiser. Gjennom et intensivt ni-dager-langt besøk på lokaliseringer på tvers av Kina, i ærlige og oppriktige diskusjoner på nivå fra lokalsamfunnsmobiliserere og helsepersonell i frontlinja, til toppforskere, guvernører og borgermestere, ble teamet [‘Joint Mission’] slått av oppriktigheten og engasjementet som hver og en bringer til denne Covid-19-responsen.

Kina’s dristige tilnærming for å inneslutte den raske spredningen av dette nye respiratoriske patogenet har endret utviklingsforløpet av en raskt eskalerende og dødelig epidemi... Nedgangen av Covid-19-tilfeller over hele Kina er reell.

Joint Mission estimerer at denne tilnærmingen som Kina har tatt, virkelig med innsats av alt-av-myndigheter og alt-av-lokalsammfunn, har avverget eller i det minste forsinket hundretusenvis av Covid-19-tilfeller i landet. Som en forlengelse, reduksjonen som er oppnådd av kraften av Covid-19-infeksjon i Kina har også spilt en betydelig rolle for å beskytte det globale samfunnet og skape en sterkere første forsvarslinje mot internasjonal spredning.

Men, rapporten gikk videre til å advare:

Mye av det globale samfunnet er enda ikke beredt, i tankegang og materielt, til å iverksette tiltakene som er blitt satt i verk for å inneslutte Covid-19 i Kina. Disse er de eneste tiltakene som for tiden har vist seg å avbryte eller minimere overføringskjeder blant mennesker. Grunnleggende for disse tiltakene er ekstremt proaktiv overvåkning for umiddelbart å kunne oppdage tilfeller, veldig rask diagnose og umiddelbar isolering av tilfeller, rigorøs sporing og karantene for nære kontakter, og en eksepsjonelt høy grad av forståelse og akseptering i befolkningen for disse tiltakene.

USA’s respons på pandemien

Den 24. januar 2020 avholdt Senatets helsekomité og Senatets utenrikskomité en orientering for lukkede dører, åpen for alle senatorer, om Covid-19-utbruddet. Komitée-ansatte fortalte WSWS at det ikke ble ført noen offentlige registre over møtetinnholdet eller deltakelsen. Medierapporter indikerer imidlertid at Richard Burr, styreleder for Senatets etterretningskomité, og senator Kelly Loeffler deltok.

Dr. Anthony Fauci fortalte journalister, da han kom ut fra høringen: «Jeg tror ikke dette er noe den amerikanske offentligheten burde være bekymret eller redd for.» Han la til: «Jeg tror risikoen er veldig lav akkurat nå, for USA.»

Hva enn som ble sagt privat under høringen så fikk Loeffler ikke den samme meldingen som Fauci kommuniserte offentlig. Umiddelbart etter høringen begynte Loeffler å selge aksjer i den første av 29 aksjetransaksjoner, som hun gjennomførte over flere uker. Samtidig som hun dumpet aksjer som tapte verdi, kjøpte hun aksjer i online-møte-selskapet Citrix – som opererer Gotomeeting og Gotowebinar – med business som har boomet under pandemien.

Den 27. februar fortalte Burr i all hemmelighet ei gruppe velbeslåtte Washington-innsidere i en privat klubb kjent som Tar Heel Circle, som betalte så mye som $ 10 000 for årsmedlemskap, at pandemien ville bli langt mer alvorlig enn det offentligheten ble fortalt. «Det er én ting jeg kan fortelle dere om dette: Det er mye mer aggressivt i sin overføring enn noe vi har sett i nyere historie,» sa han, ifølge et hemmelig opptak av kommentarene som National Public Radio kom i besittelse av. «Det er med all sannsynlighet mer likt 1918-pandemien.»

Disse uttalelsene motsa rett ut tonen i en offentlig uttalelse Burr skrev bare tre dager tidligere, der han erklærte at USA var «bedre forberedt enn noen gang før» for å respondere på en pandemi. Burr skulle deretter trekke seg som styreleder av Senatets etterretningskomité, i respons på påstander om at han solgte aksjer basert på innsideinformasjonen han mottok.

Washington Post rapporterte at lovgivere flere ganger i løpet av de to første månedene av 2020 ble omfattende orientert om faren pandemien utgjorde.

Amerikanske etterretningsbyråer meldte illevarslende, klassifiserte advarsler i januar og februar, om den globale faren reist av koronaviruset samtidig som president Trump og lovgivere bagatelliserte trusselen og unnlot å iverksette tiltak som kunne ha bremset spredningen av patogenet.

Artikkelen fortsatte:

Til sammen tegnet rapportene og advarslene et tidlig bilde av et virus som viste egenskapene for en klodeomspennende pandemi, som ville fordre at regjeringer treffer raske tiltak for å inneslutte den. Men til tross for den vedvarende rapportflyten, fortsatte Trump offentlig og privat å nedtone trusselen viruset utgjør for amerikanerne. Lovgivere også, gikk heller ikke for alvor til verks med viruset, før denne måneden [det vil si, i mars]...

Fra 31. januar til 18. februar solgte Dianne Feinstein, den rangerte Demokraten i Senatets etterretningskomité, aksjer for mellom $ 1,5 millioner og $ 6 millioner.

Gjennom hele januar måned steg antallet nye Covid-19-infeksjonstilfeller i den kinesiske provinsen Hubei jevnt, og nådde en topp ved slutten av måneden. Byen Wuhan, der sykehussystemet ble totalt overveldet, ble satt under nedstengning, og innbyggerne fikk bare lov til å gå ut for å handle dagligvarer.

USA’s president Donald Trump fortalte tidlig i februar Bob Woodward at han nettopp hadde hatt en samtale med Kina’s president Xi Xinping, som hadde besørget den amerikanske presidenten en klar og rett på sak vurdering av farene reist av pandemien. «Dette er dødelige ting,» sa Trump. «Det er også mer dødelig enn ... selv dine belastende influensaer ... dette er fem prosent [fatalitetsrate for infeksjonstilfeller] mot én prosent og mindre enn én prosent.»

I hans diskusjon med Woodward unnvek Trump den antivitenskapelige demagogien i hans offentlige uttalelser, og demonstrerte en klar og presis forståelse av sykdommen. «Den går gjennom lufta, Bob. Det er alltid vanskeligere enn berøring,» sa Trump, en vurdering helt i tråd med den nåværende vitenskapelige konsensus.

Som demonstrert av Trump’s beskrivelse av hans telefonsamtale med Kina’s president Xi Jinping, var kinesiske myndigheter like transparente overfor amerikanske embetsrepresentanter som de var med folkehelsemiljøet, der de presist forklarte sykdommens smittemåte, dens fatalitetsrate og tiltakene som var påkrevd for å inneslutte den.

Vi vet nå at utbredt overføring i lokalsamfunn allerede fant sted i USA tidlig i januar. Men til tross for tilgjengeligheten av en Covid-19-test fra Verdens helseorganisasjon ble det praktisk talt ikke utført noen tester USA i hele januar-måned og nesten hele februar, ifølge tall fra COVID Tracking Project.

Beslutningen om ikke å teste befolkningen i de to første månedene av pandemien har aldri blitt overbevisende forklart. Som Financial Times bemerket hadde Jared Kushner, som bak kulissene organiserte Det hvite hus’ pandemi-respons «argumentert med at testing av for mange, eller bestilling av for mange ventilatorer, det ville skremme markedene, så det burde vi bare ikke gjøre.»

Trump-administrasjonen pekte på det lave antallet offisielt erkjente infeksjonstilfeller, og hevdet at faren var lav, mens den frarådet offentligheten fra å treffe viktige tiltak for sosial distansering, som kunne ha stoppet spredningen av pandemien.

World Socialist Web Site derimot, meldte de sterkeste advarsler. Vi skrev den 28. februar [publisert 29. februar på norsk]:

Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) oppfordrer til en globalt koordinert nødrespons og beredskap mot den utbredende koronaviruspandemien. Arbeiderklassen må forlange at regjeringer tilgjengeliggjør de nødvendige ressursene som skal til for å begrense og få kontroll på spredningen av sykdommen, for å behandle og ivareta de som er infiserte og for å sikre levebrødet for de hundrevis av millioner mennesker som vil bli rammet av de økonomiske konsekvensene.

Da senatorene dumpet deres aksjer var det enda ingen testing, selv med utbredt samfunnsoverføring i USA. Den første utvidede runden med Covid-19-tester fant sted den 29. februar.

Gjennom månedene januar og februar opprettholdt ledende personer innen Det demokratiske partiet en lufttett taushet om pandemien. Dette var i tråd med posisjonen inntatt av New York Times, som ikke skrev en eneste lederartikkel om emnet fra 29. januar til 29. februar.

Innen midten av mars, da pandemien totalt overveldet Italia og spredte seg raskt i New York, ble det umulig å opprettholde dette narrespillet. Så snart USA endelig begynte å teste personer som viste symptomer på Covid-19, ble det ubestridelig at det var utbredt samfunnsoverføring over hele landet.

Den 19. mars fortalte Trump journalisten Bob Woodward at han bevisst villedet den amerikanske offentligheten om faren. Trump sa: «Jeg ville alltid spille det ned. Jeg liker fortsatt å spille det ned, fordi jeg ikke vil skape panikk.»

Den 14. mars publiserte Socialist Equality Party (SEP) en uttalelse [engelsk tekst], med tittelen: «Shut down the auto industry to halt the spread of coronavirus!» Uttalelsen ble bredt sirkulert inne på bilfabrikkene i det amerikanske Midtvesten.

I løpet av uka som fulgte tvang ei rekke spontansreiker nedstengningen av hele den amerikanske bilindustrien, der Fiat Chrysler 18. mars kunngjorde deres suspendering av produksjonen. Trump’s intervju med Woodward fant sted dagen etter, da finansmarkedene var nært deres laveste nivå for året, etter at børsindeksen Dow Jones Industrial Average hadde falt nesten 10 000 poeng.

Den første prosedyreavstemmingen om lovproposisjonen som skulle bli [redningspakka] CARES Act fant sted den 22. mars. Etter at avstemmingen mislyktes, traff Dow-futures deres nedre grenseverdi. Nok en prosedyreavstemming mislyktes den 23. mars, hvorpå markedene falt til deres laveste nivåer for året.

Den 25. mars kunngjorde Senatets majoritetsleder Mitch McConnell en enighet om CARES Act. Senatet vedtok samme kvelden lovproposisjonen enstemmig, og Huset fulgte med en muntlig stemmegivning som ikke ble bokført. Lovproposisjonen ble signert av Trump innen bare fem dager etter den første prosedyreavstemmingen.

Noe i nærheten av $ 6 billioner [NOK 52,11 billioner; dvs. 52 110 milliarder] hadde blitt tryllet fram over natta for å redde finansmarkedene, i tillegg til anslagsvis $ 4 billioner [NOK 34,74 billioner; dvs. 34 740 milliarder] fra Federal Reserve.

Samme dag som den første prosedyreavstemmingen for CARES Act, og i løpet av bare ei uke etter begynnelsen av utbredte nedstengninger, publiserte New York Times-spaltisten Thomas Friedman artikkelen «En plan for å få Amerika tilbake i arbeid», der han argumenterte for å la viruset løpe fritt gjennom befolkningen, og for ei politisk retningslinje for «flokkimmunitet».

I løpet av bare få dager begynte Trump å ta til orde for å oppheve grunnleggende inneslutningstiltak under slagordet, laget av Friedman: «Kuren må ikke bli verre enn sykdommen.» Denne kampanjen førte til at Det hvite hus ga ut et sett med retningslinjer, med tittelen «Åpning av Amerika igjen».

Selv om disse retningslinjene nominelt fastsatte et sett med kriterier for delstater til å gjenåpne ikke-essensielle næringsvirksomheter, sendte de faktisk et politisk signal om at alle tiltak for å inneslutte sykdommen skulle forlates. Guvernører i hver delstat gikk hen til å gjenåpne i strid med Trump-administrasjonenes egne retningslinjer, også delstater med Demokrat-guvernører der antallet infeksjonstilfeller fortsatte å øke.

Deborah Birx, Trump’s koordinator for respons på koronavirus i Det hvite hus, erkjente nylig at delstatenes respons var «helt å ignorere åpningskriteriene». Hun la til: «Jeg så det ikke for meg, det at ingen egentlig ville følge åpningskriteriene ... så da Memorial Day kom, var det – det var sjokkerende.»

Men delstatenes handlinger kom ikke som en overraskelse på World Socialist Web Site. Bare dager etter publiseringen av retningslinjene skrev WSWS:

Trump-administrasjonens kyniske kunngjøring av et sett med uredelige «retningslinjer» som vil tjene til å legitimere en rask gjenåpning av næringsvirksomheter og en tvungen gjenopptakelse av arbeid, under utrygge forhold, bringer til opphør enhver offentlig pretensjon om en systematisk og koordinert innsats innen USA for å prioritere helse og beskytte menneskeliv i kampen mot spredningen av Covid-19-pandemien.

Ett år seinere trenger ikke et ord av denne analysen endres. Med kunngjøringen om gjenåpningskriteriene ble Birx og Fauci i all vesentlig grad skjøvet til side, og gikk uker uten å snakke med Trump, nå erstattet av Scott Atlas, en høyreorienterte ideolog og forfekter av flokkimmunitet.

Som Brett P. Giroir, Trump’s «test tsar», sa til CNN: «Dr. Atlas’ holdning er at vi egentlig bare skal la det gå fritt i den friske befolkningen, for å skape flokkimmunitet.» Giroir la til at Atlas og hans likesinnede mente at ethvert tiltak for å inneslutte sykdommen ville «kompromitterte den amerikanske økonomien, den amerikanske livsstilen. I deres tanker oppveide alle disse tingene antallet dødsofre.»

Eller, som en ansatt i staben i Det hvite hus sa: «Vi vil ha dem smittet.»

I et intervju med CNN innrømmet Birx at nesten en halv million dødsfall i USA kunne vært forhindret. Som hun sa det: «Første gangen, vi har en unnskyldning, det var rundt 100 000 dødsfall som kom fra det opprinnelige søket; alle resten av dem, i mitt oppfatning, kunne ha vært forhindret eller betraktelig redusert.»

Biden og pandemien

I månedsvis har Biden brukt påstanden at vaksinerte personer er fullt beskyttet mot Covid-19 for å berettige opphevingen av krav om ansiktstildekning og sosial distansering, til tross for at [den føderale folkehelseetaten] Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hadde tilgang til data som definitivt beviser det motsatte. «Ta av dere munnbindene, det er rettmessig fortjent,» sa Biden i juni.

Den 13. mai reverserte CDC etatens veiledning om bruk av munnbind, og formante vaksinerte personer til å slutte å bruke munnbind og til å opprettholde sosial distanse i tett fylte områder. «Alle som er fullvaksinert kan delta i innendørs og utendørs aktiviteter, store eller små, uten å bruke munnbind eller fysisk distansering,» erklærte CDC-direktør Rochelle Walensky.

CDC’s uttalelser førte til nesten-total slutt på bruk av munnbind i USA. I løpet av få dager droppet næringsvirksomheter deres forlangender om kunders bruk av munnbind, mens den vaksinerte delen av befolkningen, feilinformert av CDC, gikk foruten munnbind og reduserte deres sosiale distansering.

Samtidig sluttet CDC med å monitorere gjennombruddsinfeksjoner blant vaksinerte personer, i en handling som epidemiologen Eric Feigl-Ding kalte «forsømmelse & forsakelse av deres plikt».

Amerikanske helsemyndigheters bevisste promotering av falske råd bidro til å drive fram en massiv gjenoppblomstring av pandemien, med infeksjonstilfeller som nå stiger med 50 prosent per uke.

Evaluering av USA’s respons på pandemien

I februar inneværende år publiserte tidsskriftet BMJ (tidligere British Medical Journal) en lederartikkel som beskylte verdens regjeringer for «sosialt mord» i deres kollektive respons på pandemien.

Lederen innledes med: «Mord er et følelsesladet ord. Etter loven kreves det at drap må ha vært overlagt. Døden må kunne anses å ha vært illegal. Hvordan kan ‘mord’ gjelde for svikt i responsen på en pandemi?» BMJ går deretter videre til å argumentere for at begrepet i sin helhet er passende:

Når politikere og eksperter sier at de er villige til å tillate titalls tusener av premature dødsfall av hensyn til befolkningens immunitet, eller i håp om å støtte opp om økonomien, er ikke det overlagt og hensynsløs likegyldighet overfor menneskeliv? Dersom politiske retningslinjer mislykkes og fører til tilbakevendende og feilaktig tidsbestemte nedstenginger, hvem er da ansvarlig for de resulterende overtallige dødsfallene, som ikke er Covid relaterte? Når politikere forsettelig forsømmer vitenskapelig rådgivning, internasjonalt og historisk erfaringsmateriale, og deres egne alarmerende statistikker og modelleringer, fordi det å handle er i strid med deres politiske strategi, er det da lovlig? Er passivitet handling?

BMJ skriver: «I det aller minste kan Covid-19 klassifiseres som ‘sosialt mord’,» og peker på sosialistlederen Friedrich Engels’ anvendelse av begrepet for «å beskrive den politiske og sosiale makten holdt av styringseliten over arbeiderklassene i England på 1800-tallet».

Dette er pandemiens realitet, som medfører den uunngåelige konklusjonen at styringsklassen er skyldig i en enorm forbrytelse mot befolkningen. Det er denne skyldfølelsen som tvinger fram forfalskningen av pandemiens historie.

Opphavet for Wuhan lab-løgna

Konspirasjonsteorien «Wuhan Lab» ble først nevnt i januar 2020 av fascisten Steve Bannon –administrerende direktør for Trump’s 2016-valgkampanje og tidligere sjefstrateg i Det hvite hus – og Bannon’s allierte blant høyreorienterte kinesere bosatt i utlandet som Miles Guo, som hevdet, med Trump-rådgiver Peter Navarro’s formulering, at Covid-19 var et «våpen-manipulert» virus.

Den USA-baserte kinesiske «dissidenten» Wang Dinggang, som kringkaster på mandarin, med kallenavnet Lude, synes ved midten av januar 2020 å ha vært først ute med påstanden at Covid-19 «bevisst hadde blitt sluppet løs av Det kinesiske kommunistpartiet», ifølge New York Times. Wang Dinggang er en assosiert av Steve Bannon, Miles Guo og tidligere New York-borgmester Rudy Giuliani.

25. januar 2020 publiserte «G News», nyhetsnettstedet som drives av Miles Guo, forretningspartneren til Bannon, en artikkel som hevdet at «den faktiske kilden til koronaviruset er fra ‘et laboratorium i Wuhan’ knyttet til dets skjulte biologiske våpenprogrammer.» Etter alle indikasjoner er denne publiseringen den første kategoriske hevding av denne påstanden som er tilgjengelig på engelsk.

25. januar 2020 lanserte Bannon pandemipodcasten «War Room», som skulle bli en hjørnestein for fascistbevegelsen rundt Trump.

I den første episoden av podcasten, innspilt den 25. januar, inviterte Bannon Washington Times-spaltisten Bill Gertz til å snakke om «Wuhan lab»-teorien. Bannon spør ham: «Bill, kan du kort oppsummere artikkelen du lagde i går,» som antyder at Bannon hadde forhåndskunnskap om Gertz’ artikkel to dager før den ble publisert.

26. januar 2020 publiserte Gertz rapporten han hadde beskrevet for Bannon i Washington Times, med henvisning til oberstløytnant Dany Shoham, en israelsk etterretningsoffiser.

31. januar 2020 publiserte ytrehøyre avisa Epoch Times, assosiert med den religiøse bevegelsen Falun Gong, en artikkel med tittelen «Slo Kina’s plan om å ødelegge USA tilbake på dem?» Artikkelen erklærte at Det kinesiske kommunistpartiet anså biologiske våpen for å være de viktigste våpen for å nå målet om å «rydde opp i Amerika». Den konkluderte som følgende: «Det er høyst sannsynlig at 2019-nCoV-organismen er en våpen-manipulert versjon av NCoV som ble oppdaget av saudi-leger i 2012.»

3. mai 2020 erklærte utenriksminister Mike Pompeo at det var «enorme bevis» for at viruset stammet fra et laboratorium i Wuhan, og han la til: «Husk, Kina har en historie for infisering av verden.»

I et eget intervju samme dag erklærte Det hvite hus’ rådgiver Navarro at Kina «sådde frøet i verden for det som ble pandemien». Navarro kalte Covid-19 et «våpen-manipulert virus».

14. april 2020, publiserte Washington Post-spaltisten Josh Rogin en ytringskronikk som ga avisas imprimatur til Trump-administrasjonens falske påstander at Covid-19 stammet fra et laboratorium. Wuhan-lab-løgna, som fram til det tidspunktet ble avvist som en høyreorientert konspirasjonsteori, ble av Rogin’s artikkel etablert som del av den offisielle politiske diskursen i USA.

Under overskriften «Utenriksdepartementets kabler advarte om sikkerhetsanliggender ved Wuhan-laboratoriet som studerer flaggermus-koronaviruser,» skrev Rogin: «Én høytstående embetsfunksjonær fortalte meg at kablene besørger ytterligere ett stykke bevis som støtter muligheten for at pandemien er resultat av ei laboratorieulykke i Wuhan.»

Verdt å merke seg er at da hele diplomatkabelen som Rogin refererte til ble utgitt i juli konkluderte Post selv: «Hele kabelen styrker ikke påstanden om at ei ulykke ved laboratoriet forårsaket at viruset unnslapp.» Enhver lesning av kabelen gjør det klart at den ikke sier noe i nærheten av Rogin’s tolkning.

5. mai 2021 ble teorien foredlet og gitt en pseudo-vitenskapelig presentasjon av Nicholas Wade, som i en artikkel publisert i Bulletin of the Atomic Scientists presenterte et narrativ der amerikanske og kinesiske forskere skapte SARS-CoV-2 gjennom «gain of function»-eksperimenter ved Wuhan Institutt for virologi.

Wades narrativ ble omfavnet av New York Times, Washington Post og Wall Street Journal, som alle publiserte redaksjonelle lederartikler eller vesentlige ytringskronikker som refererte Wade uten å forklare hans bakgrunn. Ifølge Wade samarbeidet ledende amerikanske, kinesiske og andre internasjonale forskere i all hemmelighet om forskning på «funksjonsøkning» [‘gain of function’], frigjorde viruset, og dekket så over hendelsen så effektivt at det ikke kan finnes bevis på konspirasjonen den dag i dag.

23. mai 2021 publiserte Wall Street Journal deretter en artikkel med tittelen «Etterretning om syke ansatte ved Wuhan laboratoriet underbygger debatt om Covid-19-opprinnelse». Med henvisning til ikke-navngitte «nåværende og tidligere embetsfunksjonærer», hevdet den at forskere ved Wuhan Institutt for virologi «dro på sykehus i november 2019, kort før bekreftet utbrudd» av Covid-19.

25. mai 2021 publiserte Washington Post en «faktasjekker»-tekst av Glenn Kessler med overskriften: «Hvordan Wuhan lab-lekkasje-teorien plutselig ble troverdig». Artikkelen forsøkte å presentere amerikanske mediers omfavnelse av en høyreorientert konspirasjonsteori som rimelig og logisk.

Bare kort etter, den 26. mai, oppfordret president Joe Biden etterretningssamfunnet til å undersøke om Covid-19 oppsto «fra ei laboratorieulykke» og «rapporter tilbake til meg innen 90 dager».

Antiasiatisk rasisme og Wuhan-lab-løgna

Nicholas Wade, den ledende ideologen for Wuhan-lab-«teorien», er en rasistisk ideolog, som har hevdet at «jødene er tilpasset kapitalismen». Wade’s tidligere skriverier har blitt omfavnet av nyfascisten Nick Fuentes og av David Duke, tidligere KKK Grand Wizzard.

Det er en dypt rasistisk understrøm tilknyttet hele narrativet.

Kevin Kumashiro, PhD, tidligere dekan for University of San Francisco School of Education, bemerker:

Det å knytte sykdom til et bestemt land eller ei bestemt menneskegruppe har alvorlige konsekvenser. Fra begynnelsen av 1800-tallet til begynnelsen av 1900-tallet ble kinesiske – og til tider japanske – immigranter til USA beskyldt for å ha brakt med seg og spredt byllepest [‘bubonic plague’], kolera, kopper, syfilis, [den smittsomme] øyesykdommen trakom, og til-og-med seksuelle avvik. Resultatene av slike oppfatninger var skolesegregering, systematiske ødeleggelser av hjem og eiendom, og immigrasjonsrestriksjoner.

Nå har frykten for Den gule fare innfunnet seg i form av påstander at Kina er involvert i bakteriologisk krigføring, ved bevisst å spre Covid-19 for å svekke andre nasjoners økonomier, og da spesielt USA’s.

Det å angripe Kina og folk av asiatisk avstamning ved å trylle fram de lange historiene om rase-baserte sykdommer, tjener effektivt sett til å trekke oppmerksomheten vekk fra Trump-administrasjonens fallering i håndteringen av denne nåværende pandemien.

Nå har Kina-demoniseringen begått av media og Trump, over landets påståtte ansvar for Covid-19-pandemien, ført til ei bølge av vold mot asiater-amerikanere.

11. mars holdt Husets justiskomité en høring om «Diskriminering og vold mot asiater-amerikanere.»

Høringen bemerket at 80 prosent av asiater-amerikanere sa vold mot dem tiltar. En tredjedel fryktet at noen kunne true eller fysisk angripe dem, en fjerdedel ble utsatt for rasistiske bemerkninger eller vitser, og en sjettedel ble fortalt de måtte dra tilbake til deres hjemland, eller at de kunne klandres for pandemien.

Chip Roy, Texas-representant og den rangerte Republikaner i komitéen, holdt høringens åpningserklæring, som var en rasistisk tirade og en åpen ansporing til vold. Med henvisning til kinesere som «Chi-Coms», en rasistisk sverting, erklærte Roy: «Jeg tror de er skurkene.»

Han la til: «Det er virkeligheten av det jeg pleier å referere til som Chi-Coms. Og jeg vil ikke å skamme meg over å si at jeg motsetter meg Chi-Coms.» Han påkalte fordelaktig arven av lynsjlov i Amerika, og erklærte: «Det er gamle ordtak i Texas om å finne alt av tau i Texas, og få tak i et høyt eiketre.»

Fascistkongresskvinna Marjorie Taylor Greene oppfordret i forrige måned åpent til etnisk rensing, der hun erklærte: «Jeg ville sparke ut hver eneste kineser som er lojal mot KKP i dette landet. De ville bli vekk. Jeg bryr meg ikke om hvem de er.»

Denne typen rasisme er ikke begrenset til Republikanerne. En redaksjonell lederartikkel i Washington Post fra september 2019 støttet åpent en rapport fra Hoover Institution som agiterte for utestengingen av etnisk kinesiske studenter og professorer. Hoover Institution skrev: «Embetsrepresentanter fra Beijing har tydelig uttalt at de ikke ser på utenlandskinesere som ganske enkelt statsborgere av fremmede land» men snarere som «oversjøiske landsmenn», som har både historiske forbindelser og ansvar, som «sønner og døtre av Den gule keiser».

Forskere tilbakeviser løgna

Wuhan Lab-løgna motsies av alt som er kjent om opprinnelsen til Covid-19. Dan Samorodnitsky, en biokjemiker som er seniorredaktør for Massive Science, sammenlignet den naturlige opprinnelsen versus lab-lekkasje-«teorien» som følgende:

Én hypotese krever en kolossal tildekking og den tause, standhaftige, lekkasjesikre etterlevelsen av et stort nettverk av forskere, sivile og embetsrepresentanter i mer enn et år. Den andre krever bare at biologien skal oppføre seg som den alltid har gjort, at en familie av virus som har gjort dette før, gjøre det samme igjen. Den zoonotiske spillover-hypotesen [o. anm.: spranget fra dyr til menneske som vertsorganisme] er enkel og forklarer alt. Det er vitenskapelig malpractice [dvs. uvitenskapelig] å late som om den ene ideen er like verdig som den andre. Laboratorielekkasje-hypotesen er en vitenskapelig deus ex machina, en narrativ snarvei som peker en finger mot et bestemt sett av slette aktører.

Til dags dato er den mest kortfattede og rett-på-sak responsen på narrativet promotert av Nicholas Wade et dokument utgitt av Edward Holmes fra University of Sydney og professor Andrew Rambaut fra University of Edinburgh. Blant medforfatterne er dr. Angela Rasmussen, virolog ved Georgetown University, og Kristian G. Andersen, direktør for Infectious Disease Genomics ved Scripps Research Translational Institute.

Dokumentet begynner med å bemerke at overføringen av dyresykdommer til mennesker definitivt har vist seg å ha forårsaket nesten alle tidligere pandemier:

SARS-CoV-2 er det niende dokumenterte koronaviruset som infiserer mennesker, og det syvende identifisert de siste 20 årene. Alle tidligere menneske-koronavirus har zoonotisk opprinnelse, det samme har de aller fleste menneske-virusene.

Framveksten av SARS-CoV-2 bærer flere signaturer av disse tidligere zoonotiske hendelsene. Den viser klare likheter med SARS-CoV som i november 2002 hoppet over til mennesker i Foshan, Guangdong-provinsen i Kina, og igjen i 2003, i Guangzhou, Guangdong-provinsen.

Holmes sa: «Vår nitidige og kritiske analyse av de tilgjengelige dataene ga ingen bevis for ideen at SARS-CoV-2 stammer fra et laboratorium.». Han og hans medforfattere hevder snarere at «det er et betydelig vitenskapelig bevismateriale som støtter en zoonotisk opprinnelse for SARS-CoV-2.»

Dokumentet fastslår også:

Det er ingen bevis for at noen tidlige tilfeller hadde noen tilknytning til Wuhan Institutt for virologi (WIV) i motsetning til de klare epidemiologiske tilknytningene til dyremarkeder i Wuhan, eller bevis for at WIV var i besittelse av, eller jobbet på et virus som var forløper for SARS-CoV-2 i perioden før pandemien.

Forfatterne bemerker videre at SARS-CoV-2-viruset ikke ligner noe virus som teoretisk sett kan brukes som en «ryggrad» for å skape et nytt virus.

Dokumentet deres forklarer: «Under ethvert scenario for laboratorielekkasje måtte SARS-CoV-2 ha vært tilstede i et laboratorium før pandemien, men det finnes ingen bevis for å støtte en slik oppfatning, og det er ikke identifisert noen sekvens som kunne ha tjent som en forløper.»

Forskerne bemerker videre at mens det vanligvis utføres undersøkelser av «funksjonsøkning» [‘gain of function’] ved hjelp av laboratoriemus, så er viruset ikke godt tilpasset gnagere, hvilket indikerer at «det er svært liten sannsynlighet for at laboratoriearbeidere har pådratt seg SARS-CoV-2 i forbindelse med viral patogenese, eller gain of function-eksperimenter.»

Dokumentet deres legger til at «siden det oppsto har SARS-CoV-2 erfart gjentatte raske mutasjoner som har økt dets virale egnethet,» som avviser påstanden at Covid-19 på en eller annen måte opprinnelig var optimalisert for å kunne infisere mennesker. «Kombinert viser disse funnene at det ikke var nødvendig med noen spesifikk menneskelig ‘pre’-tilpasning for framveksten eller den tidlig spredning av SARS-CoV-2, og påstanden at viruset allerede var sterkt tilpasset den menneskelige vertsorganismen ... er uten gyldighet.»

30. mars 2021 publiserte Verdens helseorganisasjon (WHO) sin foreløpige rapport om Covid-19’s opprinnelse. Rapporten avviste kategorisk påstanden at Covid-19 ble utviklet som et biologisk våpen, og konkluderte med at dette «har blitt utelukket av andre forskere etter analyser av genomet».

WHO vurderte muligheten for en laboratorielekkasje. Men organisasjonen avviste denne muligheten som «ekstremt usannsynlig», og erklærte: «Det er ingen registrering av viruser som er nært beslektet med SARS-CoV-2 i noe laboratorium før desember 2019, eller genomer som i kombinasjon kunne besørge et SARS-CoV-2-genom.»

WSWS avslører Wuhan Lab-løgna

Mens den førende rollen i avsløringen av pseudo-vitenskapen utløst av Wade ble spilt av WHO-teamet som etterforsket Covid-19-opprinnelsen, deriblant Peter Dazak og Ralph Barack, og forskere som Kristian G. Andersen og Angela Rasmussen, spilte World Socialist Web Site en kritisk rolle i å avsløre løgnene presentert i de vesentlige amerikanske mediene for å promotere det.

WSWS var den eneste publikasjonen som avslørte rollene til Steve Bannon og Miles Guo etter Washington Post’s erklæring om at lab-lekkasje-teorien var «troverdig». Peter Dazak, den ledende målskiva for Wuhan-lab-konspirasjonsteorien, takket WSWS for dekningen av dette anliggendet. Da Dazak ble angrepet for hans uttalelser, erklærte han: «Forrige gang jeg sjekket, hadde vi her i USA forflyttet oss forbi McCarthy!»

Mens presentasjonen av Wuhan-lab-teorien i selskapsmediene var helt ukritiske overfor Nicholas Wade, avslørte WSWS rollen til Wade som en seriell forfalsker, og en rasistisk ideolog. Siden publiseringen av vår artikkel har ikke Wade blitt referert én eneste gang av New York Times, Washington Post eller Wall Street Journal.

WSWS avslørte det faktum at Michael Gordon, forfatteren av den ovenfor nevnte Wall Street Journal-artikkelen i mai 2021, som hevdet at forskere ved Wuhan Institutt for virologi hadde blitt innlagt på sykehus kort før utbruddet av Covid-19, var medforfatter sammen med Judith Miller av New York Times-artikkelen i september 2002 som feilaktig hevdet at Saddam Hussein prøvde å anskaffe aluminiumsrør for å lage atomvåpen. Artikkelen vår ble delt av Dazak, så vel som av journalister for Nature News, Forbes, Sydney Morning Herald, Wire (India), og over et dusin andre nyhetskanaler.

Den ble tweetet av Kina’s viseminister for propaganda, visedirektøren for det kinesiske utenriksdepartementets informasjonsavdeling (tre ganger), og av den tidligere lederen av utenrikskomitéen i den russiske statsdumaen.

Vår tilbakevisning av Wuhan-lab-løgna ble ekstensivt referert av nyhetsbyrået Xinhua, som siterte WSWS for å si: «Mer enn ett år inn i pandemien blir disse grunnløse teoriene utbredt gjennom hele selskapspressen som del av en koordinert internasjonal kampanje for å avlede skylden for pandemien fra styringselitenes katastrofale respons mot smitten og kastet den på hodene til den kinesiske regjeringen og kinesiske forskere.»

Sensureringen av WSWS

WSWS’ tilbakevising av Wuhan Lab-løgna førte til en av de mest tunghendte sensurhandlingene mot vår bevegelse.

25. februar 2021 blokkerte Facebook deres brukere fra å dele perspektivartikkelen publisert på World Socialist Web Site, «Washington Posts’ ‘Wuhan Lab’-konspirasjonsteori står avslørt.»

Facebook blokkerte enhver bruker fra å dele WSWS-artikkelen og hevdet at den «strider mot våre standarder for brukersamfunn», og erklærte at artikkelen inneholdt «falsk informasjon som har blitt motbevist flere ganger».

Flere WSWS-forfattere og lesere mottok enten advarsler, eller de fikk deres brukerkontoer suspendert.

1. mai 2021 varslet Facebook brukere om at den samme WSWS-artikkelen, «Washington Posts’ ‘Wuhan Lab’-konspirasjonsteori står avslørt» hadde blitt irrelevant sensurert, uten å besørge noen seriøs forklaring.

Vi forblir fortsatt sensurert på Reddit’s forum coronavirus, så vel som Reddit’s seksjoner for world news og politics. Og Google opprettholder deres intervensjon for å begrave WSWS og andre venstreorienterte publikasjoner i søkeresultatene.

Rollen til pseudo-venstre

Helheten av middelklassens «venstre» var tause om den sensurering WSWS ble utsatt for av Facebook over tilbakevisningen av Wuhan lab-løgna. Men med publiseringen av Michael Gordon’s Wall Street Journal-artikkel i mai 2021, forflyttet betydelige deler av middelklassens «venstreside» seg over til åpenlyst å omfavne løgna.

Den mest prominente forfekteren for denne konspirasjonsteorien blant figurer tidligere assosierte med «venstresiden» var Glenn Greenwald, som jobbet for å tilsløre parallellene mellom Wuhan Lab-løgna og Bush-administrasjonens løgner om «masseødeleggelsesvåpen».

Han skrev: «Det ser ut til å være en frykt, spesielt på venstresiden, for at lab-lekkasje-teorien er militaristisk eller antiKina. Ikke sant, av flere grunner: USA finansierte felles forskning i Wuhan. … Sannhet er sannhet.»

Jacobin-skribenten Branko Marcetic forlangte at denne konspirasjonsteorien måtte behandles som legitim. «Avvisningen av oppfordringer om å ta lab-lekkasje-teorien seriøst, på grunnlag av at det er en US Gov konspirasjon for å undergrave Kina, gir ikke mye mening,» skrev Marcetic. «Heller ikke overbevist om skulle teorien være sant, ville det være som irakiske WMD-er».

Greenwald hyllet Jon Stewart, engang en motstander av Irak-krigen, da han på live-fjernsyn erklærte at Covid-19-pandemien var «forårsaket av vitenskap». Han raljerte: «Det er et nytt respiratorisk koronavirus som overvelder Wuhan, Kina. Hva skal vi gjøre? Vet dere hvem vi kan spørre? Wuhans nye respiratoriske koronavirus-laboratorium. Sykdommen er det samme navnet som laboratoriet.»

Stewart og Greenwald uttrykker en bredere sosial trend. Som kritiske mot visse aspekter av imperialistpolitikk var deres opprør over Irak-krigen aldri forankret i en orientering til arbeiderklassen og til kampen mot kapitalistsystemet. Deres perspektiv var, fundamentalt sett, et uttrykk for middelklassens raseri.

Som vi skrev etter Jon Stewart’s raljering:

Marxister har lenge pekt på fenomenet «de rasende småborgerne», som i visse historiske perioder kan svinge skarpt og voldsomt til høyre.

Nå har Stewart, [Bill] Maher og Greenwald, og det sosiale sjiktet de taler for, blitt feid opp av kraftige høyreorienterte strømmer i samtidspolitikken, fått brutt deres fortøyninger av en enorm sosial krise rundt dem, som de ikke forstår og som de er politisk uforberedt på.

Den sosiale hensikten med løgna

Promoteringen av denne ubelagte teorien i amerikanske medier kan bare forklares på grunnlag av de sosioøkonomiske interessene som driver den. Som World Socialist Web Site’s internasjonale redaksjonsråd skrev i sin uttalelse 28. mai 2021, Konspirasjonsteorien om Wuhan laboratoriet: Amerikansk kapitalismes «store løgn»:

For det første, den tar sikte på å avlede oppmerksomhet fra den amerikanske og andre lands regjeringers handlinger for implementering av politiske orienteringer som har ført til død av en massiv skala. Der allmennheten begynner å komme seg etter det overveldende sjokket av pandemien vil det komme forlangender om forklaringer på hvorfor så mange mennesker døde, i tillegg til at de ansvarlige må stilles til ansvar ...

Kampanjen er innrettet på å true, mobbe og intimidere forskere til å holde kjeft mens USA dropper alle de tiltak som er nødvendige for å inneslutte pandemien, selv om infeksjonstilfellene svinger opp til rekordnivåer.

I den grad Anthony Fauci og andre forskere har kritisert fjerningen av restriksjoner og har kommet med advarsler om pandemiens ekstreme farer, har de blitt et sentralt mål for den fascistiske høyresiden.

Uttalelsen fra WSWS’ internasjonale redaksjonsråd fortsatte:

For det andre, Wuhan laboratorium-løgna søker å få trommet opp nasjonalistisk hat for å støtte Biden-administrasjonens sentrale strategiske mål: Forberedelsene til økonomisk og potensielt militær konflikt med Kina.

I november kom Bloomberg med følgende advarsel:

Det er en annen faktor som folk avskyr å diskutere (med ett unntak). Ja, USA har fallert i sin respons på Covid-19. Samtidig viser erfaringen at Amerika som nasjon faktisk kan tolerere menneskelige tap, for mange faktisk. Det hadde lenge vært en standard kinesisk doktrine at amerikanerne er «myke» og uvillige til å ta på seg mye risiko. Dersom du var en kinesisk krigsspill-planlegger, kunne du nå kanskje revurdere den antagelsen?

Konklusjon

Dette er et portrett av en syk sosial orden. Bevisst og med viten og vilje har de politiske representantene for det amerikanske finansoligarkiet iverksatt handlinger som har ført til at mer enn 600 000 mennesker døde i Amerika. En styringsklasse som er i stand til slike handlinger er i stand til enhver forbrytelse.

Vi må kalle tingene med deres rette navn. Biden-administrasjonen, i likhet med Trump-administrasjonen, forfølger en politikk for flokkimmunitet gjennom masseinfeksjon. Dette er en politikk som BMJ helt korrekt har kalt «sosialt mord».

De ordspråklig «problematiske spørsmålene» i russisk historie og litteratur er «Hvem skal klandres?» – tittelen på Herzen’s roman – og «Hva må gjøres» – tittelen på verkene til Tsjernysjevskyj og Lenin.

I pandemien, som i alle store historiske spørsmål, er de to spørsmålene tett sammenflettet. Den som sier at Kina er skyld i pandemien, fritar amerikansk kapitalisme for dens synder, både de fortidige og de framtidige. Forfekterne av Wuhan lab-løgna er forfekterne av «flokkimmunitet» og det «å lære å leve med viruset».

Halvannet år inn i en pandemi som bare går fra ille til verre, er det mulig å trekke visse definitive og konkrete konklusjoner.

«Hvem skal klandres?» Kapitalismen.

«Hva må gjøres?» Kapitalismen må avskaffes.

Konklusjonene er de vi trakk i vår første Internasjonale komité-uttalelse om pandemien, for halvannet år siden:

Den nåværende krisen viser igjen at kapitalisme er et utdatert økonomisk system og at den er en barriere for menneskelig framskritt. Faren reist av denne pandemien og de katastrofale implikasjonene av det globale varselet, er belegg for at kapitalistsystemet må vike for verdenssosialisme.

Loading