Med infeksjoner som går til værs erklærer den tyske regjeringen at pandemien er over

Til tross for et eksploderende antall infeksjonstilfeller i Tyskland og over hele Europa, erklærer den tyske regjeringen at pandemien effektivt sett er over. Tidlig i forrige uke gjentok helseminister Jens Spahn (CDU, Den kristelig-demokratiske union) hans oppfordring om at den nå gjeldende «epidemisituasjon av et nasjonalt omfang» skal utløpe den 24. november. Det ville innebære elimineringen av de fleste gjenværende beskyttelsestiltak.

Medisinsk personell, i blått, og ansatte i et begravelsesbyrået, lukker ei kiste med et Covid-19-offer fra universitetssykehuset i Bucuresti, Romania, fredag 28. oktober 2021. [Foto: AP Photo/Alexandru Dobre]

Forbundsdagen har jevnlig siden pandemiens første bølge i mars 2020 forlenget denne proklamerte «epidemisituasjonen». I henhold til smittevernloven danner dette hjemmel for landsdekkende forskrifter som f.eks. påbudt anvendelse av munnbind og distanserings- og kontaktrestriksjoner.

Spahns oppfordring, som i all hovedsak følger linja til ytrehøyrepartiet Alternative für Deutschland (AfD), støttes av alle partiene i Bundestag – det tyske parlamentet Forbundsdagen. Representanter for Venstrepartiet (Die Linke) ønsket den like velkomment som sosialdemokratene fra SPD, liberalerne fra Fri-demokratenes FDP, og De Grønne, som for tiden forhandler om etableringen av den neste føderale regjeringen. Et dokument disse tre partiene publiserte sist onsdag om «avslutningen av epidemisituasjonen» gjør det klart at de planlegger å videreføre «profitt over liv»-politikken uforminsket når de tiltrer.

«Den epidemiske situasjonen av et nasjonalt omfang... slutter når 24. november 2021 er over. Den vil ikke bli forlenget. Fordi dens forutsetninger ikke lenger eksisterer,» sier dokumentet, og tillegger: «Den intervensjonsintensive katalogen av tiltak ... vil ikke lenger være relevant for anvendelse etter at epidemisituasjonen i det føderale territoriet er opphørt. Vi vil også fjerne muligheten, som er hjemlet i henhold til loven... for delstaters parlamenter å erklære denne katalogen gjeldende på delstatsnivå, i samsvar med epidemisituasjonen i individuelle delstater.»

Der står det svart på hvitt. Selv om pandemien nok en gang sprer seg bredt, har SPD, FDP og De Grønne i deres koalisjonssamtaler, som foregår i det skjulte, blitt enige om at det for framtiden praktisk talt ikke skal være noen tiltak for å begrense viruset. Med dét framprovoserer de en situasjon tilsvarende sist vinter, da helsevesenet nærmest kollapset på grunn av raskt stigende antall infeksjonstilfeller, og titusener døde under forferdelige betingelser bare i Tyskland.

Situasjonen er allerede nå katastrofal. Den landsdekkende syv-dagers forekomsten av nye Covid-19-infeksjoner øker skarpt hver dag. Ifølge folkehelseetaten Robert Koch Instituttet (RKI) økte dette tallet fredag til 139,2 per 100 000 innbyggere. Dagen før hadde det vært på 130,2 og uka før på 95,1. Tallet for dødsfall skyter også opp igjen. I løpet av de fire siste dagene av siste uke omkom 489 personer. Det brakte det offisielle tallet på Covid-19-dødsfall i Tyskland til 95 606.

Sykehusene nærmer seg terskelen for overbelastning. «Vi er i en kritisk pandemisituasjon,» sa Gerald Gass, adm. dir. for den tyske sykehusforeningen, til Redaktionsnetzwerk Deutschland. Han fortalte at antallet sykehusinnlagte pasienter med Covid-19-infeksjoner hadde økt kraftig i løpet av ei uke. «Dersom denne trenden fortsetter vil vi ha 3 000 pasienter på intensivavdelinger igjen bare i løpet av to uker,» advarte han. For tiden er mer enn 1 800 personer til behandling på intensivavdelinger, og nesten 4 300 Covid-19-pasienter er under normal behandling, ifølge intensivregistrene fra DIVI.

Den offisielle berettigelsen for å oppheve tiltakene er vaksineringsraten. Faktisk er bare rundt to tredjedeler av den tyske befolkningen fullvaksinert. Nesten 30 millioner personer, derav alle barn under 12 år, er fullstendig forsvarsløse mot viruset. I tillegg er det fare for at koronavirusinfeksjoner bryter gjennom immuniteten besørget av vaksinering. Fra februar til slutten av forrige uke hadde RKI registrert 117 763 sannsynlige vaksinegjennombrudd. Likevel har, ifølge RKI, bare 1,9 millioner personer fått en tredje booster-vaksinering i Tyskland.

Til tross for vaksineringene er situasjonen i Europa verre enn den var på samme tid i fjor, som følge av den hensynsløse gjenåpningspolitikken. På tvers av Europa ble det i forrige uke registrert 1,4 millioner Covid-19-tilfeller, 18 prosent flere enn uka før. I løpet av samme perioden ble det registrert 20 503 dødsfall, en økning på 17 prosent. Dette betyr at offisielt har nesten 1,3 millioner personer omkommet av Covid-19 i Europa. Og dessuten er, som også for både USA og India, det faktiske tallet døde så godt som helt sikkert langt høyere.

Situasjonen er for tiden mest dramatisk i Øst-Europa. Russland og Ukraina setter nesten daglig nye rekordnivåer av smitte og død. I Russland døde 1 163 personer av Covid-19 på fredag, og i Ukraina 648. De tre baltiske statene er blant landene med den høyeste forekomsten på verdensbasis. Antallet nye infeksjoner per 100 000 innbyggere i løpet av ei uke var fredag 934,5 i Latvia, 847,8 i Estland og 747 i Litauen.

Situasjonen er også ute av kontroll både i Romania og Bulgaria, med forekomster per 100 000 på rundt 500. I Romania, med en befolkning på rundt 19 millioner, ble det lørdag registrert over 15 000 nye infeksjoner. Rundt 30 pasienter måtte overføres til nabolandet Ungarn på grunn av overbelastningen av Romanias helsevesen. Situasjonen er så dramatisk at regjeringen i Bucuresti har måttet gå til noen begrensede tiltak. Fra og med mandag vil ansiktstildekning være obligatorisk i hele Romania, og større arrangementer som bryllup og konferanser vil være forbudt i november.

Det faktum at SPD-FDP-Grønne-koalisjonen i Tyskland forbereder seg på å oppheve all Covid-19-beskyttelse i en slik situasjon avslører den innkommende føderale regjeringens klassekarakter. Den er i ferd med å implementere «profitt over liv»-politikken enda mer aggressivt enn storkoalisjonen av SPD og CDU som den erstatter. Allerede i sitt sonderingsdokument [engelsk tekst] lovet SPD, FDP og De Grønne å respektere den konstitusjonelle tilleggsendringen om et balansert budsjett, og å øke «Tysklands konkurranseevne som business-lokalisering».

Budskapet er klart: Den nye regjeringen ser det som sin oppgave å få presset de gigantiske summene som under fjor-vårs Covid-19-nødredninger strømmet til storbankene og konserner ut av arbeiderklassen. Vitenskapelig nødvendige tiltak for å inneslutte og kontrollere pandemien – først og fremst med nedstengninger av skoler og ikke-essensielle næringsvirksomheter – er uforenlig med denne agendaen.

Bak denne hensynsløse politikken for masseinfeksjon står tysk imperialismes geostrategiske og økonomiske interesser, der den posisjonerer seg mot sine internasjonale rivaler, og ruster opp massivt. I sonderingsdokumentet heter det at målet er å «sikre at Europa kommer økonomisk sterkt ut av pandemien, på grunnlag av sunne og bærekraftige offentlige finanser». For dette formålet er «økt samarbeid mellom de nasjonale europeiske hærene» erklært å være viktig, i likhet med forbedringen av den tyske hærens utstyr.

World Socialist Web Site og Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale (ICFI) har helt fra begynnelsen av understreket at kampen mot pandemien ikke bare er et medisinsk anliggende. I likhet med kampen mot sosial ulikhet, krig og diktatur, krever pandemibekjempelsen en uavhengig politisk intervensjon fra arbeiderklassen, på grunnlag av et sosialistisk program.

Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) [Tysklands Socialist Equality Party] uttalte i sin appell under valgkampen for Bundestag-valget:

«Kampen for å begrense pandemien utvikler seg til en klassekamp, som stadig tydeligere viser at de to store klassene i samfunnet, kapitalistklassen og arbeiderklassen, har uforsonlige interesser. Den offisielle pandemipolitikken setter profitter over menneskeliv. Vi forlanger:

Den umiddelbare nedstengningen av alle ikke-essensielle næringsvirksomheter inntil pandemien er under kontroll! Full utbetaling av alle berørte arbeideres lønninger, så vel som reell bistand til selvstendig næringsdrivende og omfattende støtte til fattige husholdninger! En globalt koordinert vaksinekampanje i stedet for vaksinenasjonalisme og profittering!»

Styringsklassens morderiske politiske orienteringer i Tyskland og rundt om i verden, som setter ytterligere titalls millioners liv i fare, understreker hvor presserende nødvendig en kamp basert på dette programmet er.

Loading