«Pandemien er langt fra over» advarer Verdens helseorganisasjon, og Covid-19 bølger på tvers av Europa

Europa driver et nytt globalt oppsving av Covid-19. Totaltallet for globale infeksjonstilfeller har de to siste ukene steget til et gjennomsnitt på mer enn 430 000 registrerte infeksjoner per dag. Der tallene for infeksjonstilfeller faller, eller er stabile i alle andre regioner, skyldes totalveksten helt og holdent virusets massive spredning på det europeiske kontinentet.

Tilfellene skøyt i været fra midten av juni til slutten av juli, i overveldende grad drevet av Storbritannia. Etter å ha falt litt i perioden fram til midten av september, har tallene igjen skutt opp som del av en mer generalisert spredning av sykdommen, nå spesielt konsentrert i Øst-Europa så vel som i Storbritannia.

I uka fram til sist søndag økte syv-dager-gjennomsnittet av daglige nye infeksjonstilfeller i Europa med nesten 11 prosent. Mer enn 220 000 personer blir nå smittet hver dag. Europa registrerer, ifølge data fra Johns Hopkins University, mer enn dobbelt så mange daglige infeksjonstilfeller per million innbyggere (299) enn Nord-Amerika (139), regionen med det nest-høyeste tallet. Hver dag dør mer 3 000 mennesker i Europa av Covid-19 – 34 prosent flere enn på samme tidspunkt i fjor.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektør for Verdens helseorganisasjon (WHO), kommenterte i forrige uke: «Det globale antallet rapporterte infeksjonstilfeller og dødsfall av Covid-19 stiger nå for første gang på to måneder, drevet av den pågående økning i Europa som oppveier nedgangen i andre regioner. Dette er nok en påminnelse om at Covid-19-pandemien så langt fra er over.»

Dr. Hans Kluge, WHOs regiondirektør for Europa, ga imidlertid uttrykk for hele styringsklassens morderiske politiske orientering der han oppfordret kontinentets regjeringer til å holde skolene åpne denne vinteren, ledsaget av ei rekke (mangelfulle) skadebegrensende tiltak. Han hevdet: «Fjorårets omfattende skolenedstengninger, som forstyrret millioner av barns og ungdommers utdanning, gjorde mer skade enn nytte, spesielt for barns mentale og sosiale velvære. Vi kan ikke gjenta de samme feiltakene.»

Kostnadene ved å holde skoler og økonomiene åpne midt under en rasende pandemi – en politikk drevet av de ultra-rikes profittmotiver – spiller seg allerede ut på tvers av kontinentet, selv før vintermånedene begynner å bite.

Veksten i antall infeksjoner i mange sentral- og østeuropeiske land, og land på Balkan, er astronomisk. Offisielle daglige ratene av infeksjonstilfeller er de høyeste hittil i Estland (1 286 per million), Latvia (1 268), Slovenia (1 095), Slovakia (715), Bulgaria (685), Ukraina (526), Hellas (355) og Russland (259), og er raskt på vei til å nå de høyeste verdiene hittil i Litauen (1 090) og Kroatia (876).

Det har også vært kraftige stigninger for tallene for gjennomsnittlige daglige tilfeller i Ungarn (opp 82 prosent på ei uke), Tsjekkia (opp 63 prosent), Polen (57) og Østerrike (42 prosent). Over hele regionen vil de reelle infeksjonsratene med all sannsynlighet være langt høyere, da den utilstrekkelige infrastrukturen for testing er overveldet av sykdommens spredning. I uka som var viste testing foretatt i den kroatiske hovedstaden en positivitetsrate på 50 prosent.

I mange land forverres situasjonen av lave vaksineringsrater. Mindre enn halvparten (43 prosent) av Serbias befolkning er fullvaksinert, 33 prosent av Romanias og Russlands, 22 prosent av Bulgarias og 17 prosent av Ukrainas. Generell mistillit til regjeringene og helsevesenet, innvirkningen av regjeringspropaganda som erklærer at pandemien er over eller av liten grunn til bekymring, og høyreekstreme og religiøse krefters agitasjon har alle bidratt til dette fenomenet.

Uten engang vaksinenes beskyttelse blir infeksjonsbølga direkte oversatt til uforlignelige dødstall. Selv de offisielle gjennomsnittlige daglige Covid-19-dødsratene er på det høyeste nivået siden pandemiens utbrudd i Russland (1 104 daglige dødsfall), Romania (439), Ukraina (581) og Serbia (64), med Bulgaria (132) på samme kurs. Romanias gjennomsnittstall for daglige dødsfall er mer enn to-og-en-halv ganger den forrige toppen, Ukrainas er 44 prosent høyere, og med Russlands 28 prosent høyere.

Byrden av alvorlig sykdom anstrenger tragisk underfinansierte helseinfrastrukturer til bristepunktet. Intensivavdelinger på rumenske sykehus er over deres kapasiter. Polen og Danmark har sendt medisinske team for å gi landet støtte, og andre europeiske land har donert oksygenkonsentratorer og flasker med monoklonale antistoffer. En av Bulgarias hovedleverandører av medisinsk oksygen advarte i forrige uke: «Dersom antallet pasienter innlagt på sykehus fortsetter å stige vil det bli slutt på oksygen i neste uke.»

Selv de mer vaksinerte landene lider av seriøse tall på dødsfall. Latvia, med 54 prosent av befolkningen fullvaksinert, registrerer landets høyeste gjennomsnitt for daglige dødstall under pandemien. De tilsvarende vaksinerte baltiske statene Estland og Litauen er ikke langt bak.

Katastrofen som utspiller seg i Latvia har tvunget landets regjering til å erklære en måneds nedstengning, til å veksle noen skoler over til online-basert utdanning, og noen bransjer til fjernarbeid, med forbud mot samlinger innendørs og utendørs, stenging av de fleste butikker, og alle restauranter, salonger, kinoer, teatre, konsert- og idrettslokaliteter.

Dette er langt fra alt som er nødvendig for å stoppe bølga av infeksjoner og dødsfall. Andre regjeringer har imidlertid nektet å gå så langt engang, og har bare innført et lappeteppe av delvise tiltak som påbudt vaksinering og anvendelse av munnbind, Covid-pass, portforbud og begrensede restriksjoner på store ansamlinger.

I Vest- og Nord-Europa har antallet infeksjonstilfeller steget dramatisk i Belgia, Nederland, Danmark, Norge og Tyskland. Den siste uka steg gjennomsnittet av daglige nye tilfeller i Norge med 62 prosent i uka fram til søndag, i Belgia med 49 prosent, i Danmark med 48 prosent, i Nederland med 42 prosent, og i Tyskland med 40 prosent.

Belgia er på vei til å forbigå Storbritannia for antallet per capita, etter en liten nedgang i Storbritannias registrerte infeksjonstilfeller den siste uka. Bellgias regjeringen har reagert med å innføre de mest minimale tiltakene, med krav om munnbind på offentlige steder og for betjeningen på barer, restauranter og treningslokaler, og med krav om Covid-pass for innreise til landet. Det samme er planlagt for Nederland.

Den danske regjeringen skal vurdere landet tiltak på fredag, men har allerede nedgradert Covid-19’s farestatus, som dermed begrenser deres muligheter. Opposisjonspartiene Den rød-grønne alliansen, Dansk folkeparti og Det konservative partiet, har alle uttrykt motstand mot gjeninnføring av restriksjoner.

Bundestag, parlamentet i Tyskland, planlegger å oppheve erklæringen av en «epidemisituasjon av nasjonalt omfang» i november, og opprettholder bare anvendelsen av ansiktstildekning i offentlige rom og med forevist vaksineringsattest for adgang til visse arenaer, som beskyttende tiltak. Dirk Wiese, nestleder for sosialdemokratenes parlamentariske gruppe, uttalte: «Det vil ikke bli flere skolenedstengninger, andre nedstengninger, eller portforbud, på nytt.»

Det har også vært betydelige økninger av antallet infeksjonstilfeller i Frankrike og Italia. Tall på Covid-sykehusinnleggelser i Italia har steget med 7,5 prosent, og i Frankrike har innleggelsene på intensivavdelinger steget med 12 prosent.

Til tross for en liten nedgang i Storbritannia er tallene for daglige infeksjonstilfeller fortsatt ekstremt høye, og i gjennomsnitt dør nå mer enn 150 mennesker av viruset hver dag. De siste månedenes praktisk talt ukontrollerte spredning av viruset ser ut til å ha gitt opphav til en stor vekst av Delta-variantens underavgreining AY.4.2, som er antatt å være 10 til 15 prosent mer smittsom, en mutasjon som WHO den 26. oktober rapporterte har nådd 42 land.

Denne initielle gjenoppblomstringen av pandemien i Europa, der den nordlige halvkula går mot vinteren, er et presserende nødvendig varsel om farene med det å skulle «leve med» Covid-19. Enda flere bølger av lidelse og død vil oppsluke verdens befolkning om ikke arbeiderklassen tar grep for å få stoppet den morderiske politiske orienteringslinja for flokkimmunitet, og implementerer retningslinjer for å få eliminert viruset.

Loading