Perspective

Vitenskapstoppmøtet advarer mot eskalerende pandemikatastrofe

World Health Network (WHN) arrangerte onsdag og torsdag sitt andre online-toppmøte under headingen «Globalt toppmøte for å få slutt på pandemier» [‘Global Summit to End Pandemics’], som presenterte over 20 prominente forskere som har tatt til orde for global eliminering av Covid-19. Toppmøtet besørget ytterligere belegg for saken for global eliminering, som den ble presentert på 24. oktober-webinaret «Hvordan få en slutt på pandemien» [‘How to End the Pandemic’], som ble arrangert av World Socialist Web Site og Den Internasjonale Arbeideralliansen av Grunnplankomitéer – International Workers Alliance of Rank-and-File Committees (IWA- RFC).

WHN-toppmøtet omfattet 22 forskjellige sesjoner, og strakk seg over anslagsvis 25 timer, der det dekket de viktigste av Covid-19-pandemiens vitenskapelige aspekter. Dr. Michael Baker fra University of Otago på New Zealand og dr. Malgorzata Gasperowicz fra University of Calgary i Canada holdt begge tilsvarende presentasjoner som dem levert på WSWS-webinaret, der de skisserte de nødvendige tiltakene for å stoppe pandemien.

Dr. Baker, som med stort hell bidro til rådgivningen av New Zealands regjeringen om hvordan få eliminert Covid-19 tidlig under pandemien, gjorde det klart at regjeringens nylige endring av politiske retningslinjer ble besluttet mot innvendingene fra forskere, deriblant hans egne. Han slo fast: «På et visst tidspunkt bestemte [New Zealand-] regjeringen at vi grunnleggende sett måtte slutte oss til resten av verden, og vekslet derfor til det vi kaller en tilnærming med ‘stringent undertrykking’. Mange forskere på New Zealand protesterte mot denne endringen, men regjeringen mente, av ulike grunner, at den ikke hadde noe valg.»

Andre forskere presenterte omfattende rapporter om virusets luftbårne overføring, viktigheten av å anvende ansiktstildekninger av høy kvalitet, ulikheter i global vaksinedistribusjon, innvirkningene av Long Covid, utviklingen av nye varianter av SARS-CoV-2, og andre emner. Det var også rapporter om erfaringene med pandemien fra spesifikke land og regioner i verden, deriblant Norge, Sverige, Tyskland, Brasil, Canada, USA, Taiwan, Qatar, Australia og andre.

Toppmøtet ble avholdt på et kritisk tidspunkt. Daglige nye Covid-19-tilfeller øker igjen globalt, med nesten én million mennesker offisielt smittet i løpet av de to dagene toppmøtet varte.

Ambulansesjåfør Izhaar Hussain Shaikh, til venstre, som jobber for HelpNow, der han sammen med andre henter en Covid-19-pasient fra vedkommendes hjem i Mumbai, India, 28. mai 2020 [Foto: AP Photo/Rafiq Maqbool]

I forrige uke passerte det offisielle Covid-19-dødstallet fem millioner, mens estimater for overtallige dødsfall angir det reelle tallet til anslagsvis 17 millioner. Tidsskriftet BMJ [tidligere British Medical Journal] publisert fredag en studie som fant at forventet levealder har gått drastisk ned i land som har forkastet elimineringsstrategien, der amerikanske menn i 2020 i gjennomsnitt tapte 2,27 leveår, mens «i 2020 mer enn 28 millioner overskytende leveår gikk tapt, i 31 land». Til tross for den katastrofale situasjonen globalt hever regjeringer over hele verden påbud om anvendelsen av munnbind, og alle skadebegrensende tiltak.

Dr. Anthony Leonardi, en T-celle-immunolog ved Johns Hopkins University i USA, talte om den nyligste forskningen på Long Covid, en tilstand der symptomene vedvarer i uker eller måneder etter den initielle infeksjonen. Han refererte flere studier på Long Covid og understreket virusets unikt skadelige karakter, der han bemerket at Long Covid omfatter mer enn 50 rapporterte symptomer som «kan strekke seg på tvers av fysiologiske systemer», bl.a. den mest alarmerende forskningen som viser at Covid-19 kan forårsake hjernehinnebetennelse [‘encephalitis’], langvarig nevrologisk skade og utviklingen av autoimmune forstyrrelser.

Dr. Leonardi har motsatt seg utrygge gjenåpninger av skoler og forfattet et bredt sirkulert brev som skisserer de nevrologiske farene Covid-19 utgjør for barn. På spørsmål om potensielle langsiktige implikasjoner av gjenåpningen av utrygge skoler, svarte dr. Leonardi: «Det er en publikasjon som viser en redusert produktivt levetid for barn, og at det er mer en svekkelse for barn enn for voksne. Så det er en dårlig idé, vi setter opp barn til å ha kronisk sykdom.»

Da han ble bedt om å kommentere behovet for å slåss for en global elimineringsstrategi, refererte dr. Leonardi en studie utført på rhesus-aper som viste at hvert eneste testobjekt infisert med Covid-19 dannet Lewy-legemer i hjernen. Lewy-legemer er assosiert med sykdommen Parkinsons og demens.

Dr. Leonardi trakk fram implikasjonene av dette funnet, og der han presenterte et forferdelig scenario spurte han: «Dersom dét skjer med mennesker, dersom vi begynner å få nevrodegenerering lengre framover, hvem skal da ta seg av alle de menneskene som lider av det? Ønsker vi virkelig å utsette nesten alle i befolkningen for risiko, og bare ha en veldig liten mengde personer som kan ta vare på alle disse andre menneskene?»

«Jeg tror det er en risiko for at vi kan få se en institusjonalisert livsslutt, der folk ikke blir tatt vare på, de blir bare gitt et medikament og dør.» Han la til: «Jeg tror vi øper en stor risiko for noe slikt, en massiv mengde mennesker med nevrodegenerering og problemer. Så derfor, det ville være veldig klokt å ha en strategi for eliminering.»

Mange sesjoner på toppmøtet framhevet vitenskapen om den luftbårne overføringen av SARS-CoV-2, med foredragsholdere som understreket behovet for å utdanne befolkningen om denne vitenskapen, om nødvendigheten for universell bruk av en ansiktstildekning av høy kvalitet, forbedringen av ventilasjon på alle skoler og arbeidsplasser, og iverksettingen av andre tiltak.

Dr. Chia Wang, fra National Sun Yat-sen University på Taiwan, kommenterte under én sesjon om aerosoler: «Det er virkelig på høy tid at vi oppgradere det nåværende paradigmet for sykdomskontroll ved at vi inkluderer aerosol-forholdsregler, og at vi blir mer oppmerksomme på lufta vi puster.»

Under en annen sesjon adresserte Julia Raifman, ScD og SM fra Instituttet for folkehelse ved Boston University, innvirkningen av endringene av retningslinjene for ansiktstildekning som ble innført den 13. mai 2021 av folkehelseetaten US Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Hun omtalte CDC-beslutningen som «et historisk feiltak for politisk orientering, som med all sannsynlighet vil ha konsekvenser i flere tiår framover.»

Hun bemerket at det i 2020 var 43 delstater med politiske retningslinjer for ansiktstildekning, men at bare Hawaii opprettholdt dem etter mai 2021, mens bare syv delstater og District of Columbia siden har gjeninnført retningslinjer for ansiktstildekning under den pågående Delta-bølga.

Forskeren Nicolas Smit bemerket under samme sesjon at CDCs endring av anbefalinger om munnbind «kom seks dager etter CDCs endelige innrømmelse at luftbåren overføring fant sted.»

Dr. Anthony Staines, fra Dublin City University i Irland, fordømte under en sesjon med tittelen «Big Pharma and 'Vaccine Apartheid'» [Farmakologigigantene og ‘Vaksine-apartheid’], de profittbaserte farmasøytiske monopolene, for å ha skapt globale vaksineulikheter. Han kommenterte: «Vi har endt opp med en uhyrlig ineffektiv, veldig dyr, og veldig urettferdig måte å distribuere ressurser rundt i verden på, og en måte som utsetter oss for en ukvantifiserbar risiko. Ingen vet om det kommer en ny variant, og ingen vet om den nye varianten kan bli verre enn de vi for øyeblikket har.»

Rapportene på toppmøtet besørger samlet sett en klar forståelse av Covid-19, den dystre karakteren i den nåværende situasjonen, og hvilke tiltak som må treffes for å eliminere viruset over hele verden. Eventet burde hatt bred deltakelse og vært sett av millioner. Det har imidlertid vært utsatt for en medieblackout, og har blitt ignorert av hovedstrømsmediene, uten rapporter om det verken i New York Times, Wall Street Journal eller noen av de andre selskapsnyhetskanalene, som nok en gang understreker deres rolle i det å tillate pandemien å fortsette.

Bortsett fra denne WSWS-artikkelen har det ikke vært noen rapportering om eventet overhodet.

Der man lyttet til toppmøtet kunne man ikke unngå å bli slått av den urovekkende kløfta mellom den enorme betydningen av innholdet som ble framlagt og det totale fraværet av publisitet i media, som førte til lav deltakelse for hver av sesjonene. På det høyeste var det bare 80 personer som deltok, under åpningssesjonen, og hver av breakout-sesjonene hadde bare fra 10 til 30 deltakere.

Fra et reint vitenskapelig ståsted skal deltakerne gratuleres, og deres arbeid fortjener bred anerkjennelse og takknemlighet. De var tydelig motiverte av et ønske om handling, og hadde dedikert mye tid til å utarbeide deres rapporter.

Det var imidlertid en skarp kontrast mellom det vitenskapelige innholdet og det politiske perspektivet som ble fremmet under toppmøtet. Fratatt et massepublikum av media, som fôrer offentligheten med svada [‘pablum’] og løgner om pandemien, innrammet forskerne selv mange av deres konklusjoner som appeller til de rådende makter, om å lytte og endre regjeringspolitikk.

Argumentet ble fremmet at man kan få overbevist regjeringer om å eliminere Covid-19 om man får dem til å forstå at det ville spare dem penger. Fra et humanitært ståsted burde dette være irrelevant, og det er noe fundamentalt galt med et samfunn der redning av menneskeliv må vises å være kostnadseffektivt.

Men selv dette argumentet er meningsløst for de hensynsløse finanselitene som har samlet seg billioner av dollar under pandemien, gjennom overføringen av statlige midler til aksjemarkedet. I USA økte milliardærene deres formuer med $ 1,8 billioner, eller 62 prosent, bare i løpet av de første 18 månedene av pandemien. Mens den internasjonale arbeiderklassen har lidd ufattelige tap, fortsetter aksjemarkedene globalt å nå rekordhøyder.

Forskere er ikke politiske strateger. Der de er uvitende om hvordan de skal nå ut til brede masser av mennesker og er avskåret av media, forblir de noe av et innestengt fellesskap. I denne konteksten får WSWS’ 24. oktober-webinar desto større betydning. Dét eventet, som har blitt sett av mer enn 10 000 mennesker fra over 100 land, etablerte en levende forbindelse mellom vitenskapen og arbeiderklassen. Det presenterte tre-og-en-halv-timer med vitenskapelige rapporter, så vel som et klart politisk perspektiv, og understreket at arbeiderklassen er den eneste sosiale kraften som er i stand til å få en slutt på pandemien.

Én av de sentrale lærdommene fra 24. oktober-webinaret er at kampen for å få en slutt på pandemien fordrer tett samarbeid mellom den internasjonale arbeiderklassen og det vitenskapelige samfunnet. Mange arbeidere som deltok på webinaret har fortalt WSWS hvor fundamentalt utdannet de ble av å lytte til forskerne, og sa de nå har en klar fornemmelse av hvilke tiltak som må til for å redde liv.

Sett under ett besørger rapportene fra World Health Network-toppmøtet et overveldende bevismateriale for at den eneste riktige politiske orienteringen relatert pandemien er en entydig orientering innrettet på global eliminering av SARS-CoV-2. For at dette skal bli implementert fordres det utviklingen av en massebevegelse fra den internasjonale arbeiderklassens side, bevæpnet med en vitenskapelig forståelse av pandemien. Som Karl Marx så klart uttrykte det: «Teori blir en materiell kraft så snart den har grepet massene.»

WSWS vil fortsette kampen for å smi en kampallianse mellom forskere og arbeiderklassen, og bidra til å koordinere den globale kampen som er nødvendig for å få en slutt på pandemien og redde millioner av liv over hele verden.

Loading