Video: Ingen nye antisosialistlover! Forsvar SGP!

Christoph Vandreier, nestleder i Sozialistische Gleichheitspartei (SGP; Tysklands Socialist Equality Party), snakker om betydningen av partiets søksmål mot BfV, den tyske hemmelige etterretningstjenestens overvåking av SGP.

No new anti-socialist laws! Defend the SGP against the German secret service!
Loading