Perspective

Europas fascistiske politikk for masseinfeksjon: Folk vil enten være «vaksinerte, friskmeldte eller døde», sier den tyske helseministeren

Der det andre året av Covid-19-pandemien går mot slutten er det klart at regjeringer over hele Europa, og verden forøvrig, ikke har noen politikk for å stoppe masseinfeksjoner eller dødsfall. Til tross for omfattende vitenskapelig forskning på viruset, og fullvaksinering av to tredjedeler av befolkningen i Den europeiske union (EU) dør hver dag rundt 4 000 mennesker av Covid-19 i Europa, og virusinfeksjonene bare øker.

En koronaviruspasient puster med oksygenmaske på et teltsykehus for Covid-19-pasienter i Kakhovka, Ukraina, søndag 31. oktober 2021. [Foto: AP Photo/Evgeniy Maloletka]

Tysklands avtroppende kansler Angela Merkel innrømmet i går: «Vi har en situasjon som vil overgå alt vi har sett så langt».

I forrige uke var det over 2,4 millioner Covid-19-infeksjoner i Europa, det høyeste antallet for noen enkeltuke siden pandemien startet. Rekordnivåer av infeksjon forekommer i Tyskland, Østerrike, Nederland, Tsjekkia, Slovakia, og snart også Belgia. Likevel uttalte Tysklands avtroppende helseminister Jens Spahn rett ut den fascistiske likegyldigheten til massedød som råder i regjerende kretser, etter at Bundestag, den tyske Forbundsdagen, sist torsdag skrinla definisjonen om en «epidemisituasjon av nasjonalt omfang», og med dét avsluttet det juridiske grunnlaget for landsdekkende folkehelsetiltak nødvendige for å inneslutte og få kontroll med Covid-19.

«Ved slutten av vinteren vil stort sett alle i Tyskland, som det noen ganger har blitt sagt litt kynisk, være vaksinerte, friskmeldte eller døde,» sa Spahn, og la til: «Med den svært smittsomme Delta-varianten er det høyst sannsynlig at enhver som ikke er vaksinert vil bli smittet i løpet av de neste månedene, med mindre de er veldig, veldig forsiktige ...»

Etter nesten 1,4 millioner Covid-19-dødsfall i Europa har det europeiske borgerskapet fullt ut adoptert den britiske statsministeren Boris Johnsons antisosiale mantra: «Ingen flere f*cking nedstengninger, la likene hope seg opp i tusenvis.» I den grad vitenskapelig helsepolitikk for å eliminere overføring av viruset vil koste hundretalls milliarder av euro og bremse opp strømmen av profitter til de store selskapene og bankene, vil de ikke bli tolerert.

Det Spahn tok til orde for er uhemmet politisk kriminalitet av genocidalt omfang. Det er ingen offentlig kampanje for å opplære EUs 157 millioner uvaksinerte innbyggere om nødvendigheten av å vaksinere seg, og for å besørge tilgang til vaksiner. Flere titalls millioner venter på booster-stikk der gjennombruddsinfeksjoner hos vaksinerte personer øker. Ubegrenset sirkulering av viruset under disse betingelsene vil totalt overvelde sykehus med titalls millioner alvorlig syke pasienter. Det vil etterlate millioner flere som lider av Long Covid og andre svekkende kroniske lidelser.

Som Den internasjoanle komitéen av Den fjerde internasjonale – International Committee of the Fourth International (ICFI) – har insistert fra begynnelsen av pandemien, er det bare en internasjonal bevegelse i arbeiderklassen som kan få slutt på Covid-19. For dette må arbeiderklassen bli bevæpnet med en klar politisk og vitenskapelig analyse av pandemien, og de kapitalistiske regjeringenes og partienes morderiske respons.

Partiene i den påtroppende tyske regjeringen – Tysklands Sosialdemokratiske Partiet (SPD), det liberalistiske Fri-Demokratiske Partiet (FDP) og partiet De Grønne – skryter åpent av deres fiendtlighet mot sosial distansering. Marco Buschmann (FDP), vurdert som en sannsynlig justisminister, hoverte på Twitter: «Vi har fjernet fra loven tiltak som nedstengninger, heldekkende nedstengning av skoler og næringsvirksomheter, eller portforbud. Disse tiltakene kan ikke lenger anvendes.»

Med hans uttalelse oppsummerte Buschmann ikke bare den nye regjeringskoalisjonens synspunkter, men hele styringsklassens. Pushet for å få avsluttet «epidemisituasjonen» kom opprinnelig fra

Spahn. Beslutningen ble støttet av det høyreekstreme partiet Alternative für Deutschland (AfD) og av Die Linke (Venstrepartiet), som pålegger en profitt-før-liv-politikk i tyske Bundesländer, dvs. delstater, hvor det regjerer sammen med SPD og De Grønne.

Den delvise nedstengningen pålagt av den østerrikske regjeringen, for å forhindre en videre kollaps i sykehussystemet, som nå spiller seg ut i flere provinser, vil ikke forhindre død av en forferdelig skala. De fleste ikke-essensielle arbeidsplasser og skoler vil forbli åpne, slik at viruset kan sirkulere. Mens delvise nedstengninger legger drastiske restriksjoner på befolkningens bevegelser etter arbeids- eller skoletid, er fornemmelsen blant masser av arbeidere den at slike nedstengninger ikke vil få en slutt på pandemien.

Faktisk døde over 700 000 personer i Europa fra november 2020 til april 2021, med slike delvise nedstengninger på plass over store deler av kontinentet.

Gjeninnføringen av nedstengninger i Østerrike og oppfordringer til flere folkehelserestriksjoner andre steder, utløser ei bølge av ytrehøyreprotester mot vaksinesertifikater og tiltak for sosial distansering. Rundt 30 000 demonstranter marsjerte og støtte sammen med politiet i Brüssel på søndag, etter at nederlandsk politi hadde utvekslet ildgivning med antivaksinedemonstranter i Rotterdam, og voldelige antivaksineprotester rystet det franske oversjøiske territoriet Guadeloupe.

De skarpeste advarsler er nødvendige. Bortsett fra ICFI har ingen politisk bevegelse tatt til orde for elimineringen av viruset og forfektet et perspektiv for å få slutt på pandemien. EUs regjeringer løy i de uendelige – og hevdet at Covid-19 er en «liten influensa», at munnbind ikke hjelper til å beskytte mot infeksjon, at barn ikke pådrar seg eller overfører viruset, eller de hevdet at vaksinering var nok til å få stoppet pandemien. Partier som feilaktig promoteres som «venstreorienterte» av kapitalistmedia, som Tysklands Die Linke (Venstrepartiet) eller Spanias Podemos, påla den samme dødelige politikken som høyreorienterte partier, der de var i embetsposisjon lokalt og nasjonalt.

Under betingelser der millioner av mennesker ikke ser noe perspektiv eller håp om en slutt på pandemien utnytter nyfascistpartier over hele Europa den voksende folkelige frustrasjonen og harmen, og forlanger at nedstengninger, vaksinering og nødvendig folkehelsepolitikk må opphøre. Det vokser fram en farlig dødskult, drevet av styringselitens finansielle interesser, som truer med å samle rundt seg massebasen for en fascistbevegelse.

Så langt har det ytre høyre ikke støtte i flertallet av arbeiderklassen, som under hele pandemien igjen og igjen har slåss for å beskytte samfunnet mot viruset.

Ei bølge av spontanstreiker innen bilindustrien, i produksjonsanlegg og i kjøttprosesseringen, hovedsakelig i Sør-Europa og Nord-Amerika, tvang våren 2020 regjeringer til å innføre strenge nedstengninger. Disse regjeringene nektet imidlertid å iverksette politiske tiltak for track-and-trace, sporing og identifisering av potensielt eksponerte, som kunne ha forhindret de gjenværende infeksjonene fra å bli ei ny bølge av pandemien. Da den nye bølga vokste, brøyt det på nytt ut streiker og protester mot den, blant annet med skolestreiker i Hellas, Frankrike og Tyskland.

Det nåværende pandemioppsvinget kommer midt under et internasjonalt utbrudd av streiker, fra Deere, Volvo og Dana i USA, til tyske lokførere og helsetjenestearbeidere, spanske stålarbeidere og ansatte i offentlig sektor i Portugal.

Dette peker på den store betydningen av granskningen av pandemien – Global Workers’ Inquest – lansert av Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale – International Committee of the Fourth International (ICFI). Arbeiderklassen kan bekjempe pandemien. Men i løgntåka servert av statlige embetsfunksjonærer og media, omgitt av fiendtlige politiske krefter som kun har til hensikt å forsvare bankenes og store selskapers profitter, kunne den ikke spontant få innført den politiske orienteringen som trengs for å stoppe massedødsfall.

Ingen politisk tendens andre enn ICFI forklarte at kostnaden på billioner som ble lagt til milliardærenes nettoverdier over hele verden, var unnlatelsen av å få stoppet pandemien og reddet millioner av liv. Arbeidere ble nektet den vitenskapelige innsikten at en periode med streng nedstengning for å kutte smitteveiene, etterfulgt av stringente retningslinjer for track-and-trace og for massevaksinering, kan få stoppet viruset. Slike politiske orienteringer ble forøvrig ikke adoptert, fordi alle de etablerte partiene og fagforeningsbyråkratiene ikke fungerer som folkets tjenere, men som bankenes redskaper.

Arbeiderklassen kan imidlertid, bevæpnet med en klar politisk og vitenskapelig forståelse, få beseiret finansaristokratiet og den voksende fascistfaren, og få stoppet pandemien. Vi oppfordrer arbeidere og ungdom internasjonalt til å delta i Global Workers’ Inquest, til å bidra med sine erfaringer og til å gjøre innholdet og konklusjonene bredt kjent i arbeiderklassen.

(Oppropet for Global Workers’ Inquest kan forøvrig høres i audioformat her.)

Loading