Perspective

Barneinfeksjoner driver oppsving av Covid-19 over hele USA

amerikanske pediatrilegers landsforbund, American Academy of Pediatrics (AAP), ga mandag ut deres siste ukentlige rapport om Covid-19-infeksjoner, sykehusinnleggelser og dødsfall av barn i USA. Dataene er hemmet av delstatlige og føderale myndigheters bevisste bestrebelser for å dekke over spredningen av pandemien, men de presenterer likevel fordømmende bevis på konsekvensene av den fulle gjenåpningen av skoler i høst.

AAP-rapporten fant at ytterligere 141 905 barn ble ifølge offisielle kilder smittet med Covid-19 i uka som endte 18. november, den 15. uka på rad med over 100 000 offisielle nye infeksjonstilfeller. Etter å ha nådd en bølgedal med 100 630 nye tilfeller for uka som endte 28. oktober, steg dette tallet på bare tre uker med 41 prosent. Regionen med størst stigning i antall barneinfeksjoner var Midtvesten, hvor nesten 60 000 barn i forrige uke ble smittet, en stigning på anslagsvis 40 prosent fra uka før.

Dette skjermbildet fra nettstedet til American Association of Pediatrics viser at antallet infeksjonstilfeller av Covid-19 blant barn den siste måneden har økt med 40 prosent.

Barn utgjorde 25,1 prosent av alle Covid-19-infeksjoner i forrige uke, hvilket gjorde det klart at gjenåpningen av skoler fortsetter å gi næring til den bredere bølga av pandemien over hele landet. Spredningen av Delta-varianten siden slutten av sommeren har sammenfalt med gjenåpningen av skolene, med rundt regnet 13,5 millioner amerikanere som offisielt har blitt infisert med Covid-19 og 164 291 som er drept av viruset siden skolene begynte å åpne igjen for fire måneder siden.

I tillegg til økningen av infeksjoner stiger igjen også antallet innleggelser på barnesykehus i USA, med i underkant av 1 250 barn som nå er under sykehusbehandling for Covid-19. Gjennomsnittlig blir 152 barn under 18 år hver dag innlagt på sykehus med Covid-19.

AAP-rapporten bemerker at 636 barn så langt offisielt er døde av Covid-19, med 12 barn som døde i forrige uke, i henholdsvis Arizona (4), Ohio (2), California (1), Indiana (1), Kansas (1), Minnesota (1), Nord-Dakota (1) og Texas (1). Ingen informasjon om noen av disse dødsfallene har blitt offentliggjort, med bare én artikkel hver i lokalpressen i Kansas og North Dakota, som engang vedgår dem.

Den utdypende bølga av infeksjoner, sykehusinnleggelser og dødsfall blant barn er desto mer tragisk gitt at en vaksine endelig er godkjent for alle barn over fire år. På mandag la Pfizer og BioNTech ut foreløpige data som fant at deres vaksine fortsatt er 100 prosent effektiv mot symptomatisk infeksjon for barn i alder fra 12 til 15 år fire måneder etter den andre dosen. Omtrent to tredjedeler av alle barn i alder fra 5 til 17 år er fortsatt uvaksinerte i USA, og millioner ble eksponert for viruset bare uker før godkjenningen av vaksinene.

Dataene i AAP-rapporten gir bare et glimt inn i ødeleggelsene forårsaket av den amerikanske styringsklassens politiske orienteringer under pandemien. Texas, Alabama, Nebraska og New York (unntatt New York City) rapporterer ikke lenger om barneinfeksjoner. Bare 24 delstater rapporterer data om sykehusinnleggelser av barn. Michigan, Montana, New York (unntatt New York City), Rhode Island, Utah og West Virginia rapporterer ikke tall over barnedødsfall av Covid-19.

Forøvrig er nivået av testing utført i USA for alle aldersgrupper, inkludert barn, totalt utilstrekkelig. Mens det offisielle kumulative totaltallet for barneinfeksjoner dokumentert av AAP er rundt 6,8 millioner, viser reelle estimater basert på seroprevalensstudier utført av den føderale folkehelseetaten CDC, Centers for Disease Control and Prevention, at rundt 25,8 millioner barn under 18 år med all sannsynlighet har blitt smittet med Covid-19, fra starten av pandemien til-og-med september 2021, dvs. over en tredjedel av alle barn i USA.

De langsiktige sosiale konsekvensene av pandemien er ikke kvantifiserbare. Studier av Long Covid blant barn indikerer at millioner fortsetter å lide av svekkende symptomer i mange uker etter deres første infeksjon, og det er fortsatt ukjent hvor lenge disse symptomene vil vedvare.

En studie publisert i tidsskriftet Pediatrics tidlig i oktober fant at pr. 30. juni 2021 hadde i USA over 140 000 barn opplevd en forelders eller besteforelders død på grunn av Covid-19. Dette tallet har sannsynligvis passert 200 000 midt under det pågående oppsvinget av Delta-varianten.

Pandemiens katastrofale konsekvenser har radikalisert millioner av arbeidere og unge mennesker, som i økende grad erkjenner at deres liv og deres familier og lokalsamfunn har blitt ofret i finanselitens interesser. Det er en voksende forståelse for at den eneste grunnen til at skoler ble gjenåpnet var å få sendt foreldre tilbake i arbeid for å produsere selskapsprofitter.

Rundt 200 elever ledet i forrige uke deres lærere i en 20-minutter-lang walkout-demonstrasjon ved Martin Luther King, Jr. High School i Detroit, Michigan, som respons på utbredte infeksjoner ved skolen og i skoledistriktet. Offisielle data fra delstaten viste at 44 elever ble smittet i forrige uke ved Renaissance High School, mens 38 elever og skoleansatte ble smittet ved Cass Technical High School i Detroit. Totalt var det 140 nye utbrudd på skoler i Michigan i forrige uke, en økning på 61 prosent fra uka før, mens antallet positive infeksjonstilfeller tilknyttet disse nye utbruddene steg med 71 prosent til 891.

I frykt for at forrige ukes walkout skulle spre seg over hele skoledistriktet og stimulere til bredere opposisjon annonserte byens skolemyndigheter, Detroit Public Schools (DPS), raskt en utvidelse av Thanksgiving-ferien til hele denne uka. Nesten tre dusin andre skoledistrikter i hele Michigan har denne uka på lignende måte stengt skoler, både som respons på Covid-19-utbrudd og på forverret bemanningssituasjon av skolepersonell.

Hele det amerikanske politiske etablissementet, støttet av selskapsmediene, lærernes fagforeninger og CDC, har kontinuerlig løyet for allmennheten om konsekvensene av Covid-19 for barn, og om innvirkningen av gjenåpninger av skoler for viral overføring.

Kampanjen for gjenåpningen av skoler før elimineringen av Covid-19, begynte den 8. juli 2020 [engelsk tekst] da daværende president Donald Trump tvitret: «SKOLER MÅ ÅPNE TIL HØSTEN!!!» Til tross for at flere vitenskapelige studier allerede har bevist at barn pådrar seg og overfører Covid-19 like lett som voksne, endret daværende CDC-direktør Robert Redfield retningslinjene for gjenåpningen av skoler med den løgnaktige påstanden: «Vi har virkelig ikke bevis for at barn driver smittesyklusen av dette.»

Etter hans valg lovet president Joe Biden fullt ut å gjenåpne skolene i de Demokrat-ledede skoledistriktene som fortsatt opprettholdt fjernundervisning. For oppfyllingen av dette løftet baserte han seg på at den nye CDC-direktøren Rochelle Walensky for gjentatte ganger å få endret retningslinjene for gjenåpning [engelsk tekst] av skoler, i februar og mars. De oppdaterte retningslinjene bagatelliserte betydningen av bygningsventilering og reduserte avstandsanbefalinger [engelsk tekst] mellom elevene fra seks til tre fot for å få fullpakket hvert klasserom.

Biden selv ljugde direkte til en andreklassing [engelsk tekst] på nasjonalt kringkastet fjernsyn, der han sa til henne: «Det er liten sannsynlighet for at du kan bli utsatt for noe, og spre det til mamma eller pappa.» Han la til: «Barn får ikke ... Covid veldig ofte. Det er uvanlig at det skjer.»

Den mest kritiske rollen ble spilt av Randi Weingarten, president for det føderale lærerfagorbundet American Federation of Teachers (AFT), som i februar 2021 fortalte New York Times at hun brukte mer enn 15 timer hver dag på telefoner med Det hvite hus, CDC, lokale politikere og fagforeningsrepresentanter, for å få orkestrert skolegjenåpningene i Chicago, Philadelphia, Los Angeles og andre større byer.

Weingarten og AFT kjøpte seg på søndag annonseplass i Times for å promotere fagforeningene til avisas lesere i den øvre middelklassen. I annonsen skriver Weingarten: «Våre tilknyttede avdelinger over hele landet forhandlet fram helse- og sikkerhetsprotokoller for å få gjenåpnet skoler og få holdt dem åpne for tilstedeværende undervisning under pandemien.» Annonsen utelater selvfølgelig det faktum at siden 22. juli har mer enn 2,6 millioner barn offisielt blitt smittet med Covid-19.

Alle disse tallene viser det primære ansvaret de morderiske politiske retningslinjene for gjenåpningen av skoler har hatt, slik de har blitt implementert i USA. De har bevisst tillatt masser av barn og deres familier å bli smittet, mange som vil lide av langvarige svekkelser og død.

Etterforskningen av denne sosiale forbrytelsen vil bli en kritisk viktig komponent i Granskningen av Covid-19-pandemien – Global Workers’ Inquest – som har blitt initiert av World Socialist Web Site. De samme retningslinjene for gjenåpningen av skoler har blitt implementert i land over hele verden, og har vært sentrale elementer for den bredere spredningen av pandemien de to siste årene.

Samtidig som etterforskningen av de to siste årenes forbrytelser er på gang, er det essensielt viktig nå å utdype kampen for å få en slutt på pandemien. For å stoppe bølga av infeksjoner og dødsfall, som nå øker globalt, må det bygges en massebevegelse som bevisst slåss for å implementere en strategi for å få eliminert Covid-19 i alle land. Dette krever umiddelbar nedstengning av alle skoler og ikke-essensielle arbeidsplasser, med full inntektsbeskyttelse for berørte arbeidere, og iverksettingen av alle relevante folkehelsetiltak for å få stoppet spredningen av viruset, kombinert med et program for trygt å få vaksinert hele verdens befolkning.

Utviklingen av nettverk av grunnplankomitéer, uavhengig av korporatistiske fagforeninger og de politiske kapitalistpartiene, vil besørge grunnlaget for å forene arbeidere og ungdom på tvers av bransjer og landegrenser, for å koordinere deres kamper for å stoppe pandemien og redde liv.

Loading