Perspective

Biden-administrasjonen til Amerika: Forbered dere på å dø av Covid-19

Verdens regjeringer har siden Verdens helseorganisasjon (WHO) fredag erklærte Covid-19- varianten (B.1.1.529) Omicron som en «bekymringsvariant» reagert med praktisk talt ingen tiltak for å stoppe dens globale spredning, annet enn begrensede reiserestriksjoner. Per søndag kveld var 159 tilfeller av Omicron sekvensert på alle beboelige kontinenter, bortsett fra Sør-Amerika.

Mye er fortsatt ukjent om varianten, men de initielle data fra Sør-Afrika indikerer at den sannsynligvis er mer smittsom enn Delta-varianten, som i seg selv er langt mer smittsom enn den opprinnelige typen av SARS-CoV-2, viruset som forårsaker sykdommen Covid-19. I provinsen Gauteng i Sør-Afrika, hvor de fleste Omicron-tilfellene er oppdaget, har tallet for nye sykehusinnleggelser blitt mer enn tredoblet bare de to siste ukene. Gitt at Omicron-varianten har over 50 mutasjoner, med 32 på virusets piggprotein, har mange forskere advart for at den kan være den mest vaksineresistente varianten hittil.

Dr. Anthony Fauci, direktør for Nasjonalinstituttet for allergi og smittsomme sykdommer (NIAID), tar en pause under hans vitnesbyrd for en høring i Senatets helse-, utdannings-, arbeidslivs- og pensjonskomité, torsdag 4. november 2021, på Capitol Hill, Washington. [Foto: AP Photo/Alex Brandon]

På grunn av utilstrekkelige genomiske sekvenseringsprogrammer i USA er det stor sannsynlighet for at Omicron-varianten allerede sprer seg uoppdaget i landet. Dette sammenfaller med et tiltakende oppsving av Delta-varianten, som de fire siste månedene har krevd over 165 000 amerikaneres liv, og infisert millioner.

Den raske spredningen av den farlige nye varianten har blitt møtt med forskeres forlangender om hastetiltak for å stoppe spredningen av sykdommen.

Men dr. Anthony Fauci, president Bidens medisinske sjefrådgiver, avviste alle nedstengningstiltak der han opptrådte på talkshowene søndag morgen, sågar også påbud om anvendelse av munnbind eller vaksineringer, for å få stoppet spredningen av Omicron-varianten og pandemien bredere sett.

Under betingelser der mer enn 414 000 amerikanere offisielt den siste uka ble infisert med Delta-varianten, sa Fauci til ABC News at det var «for tidlig å si» om slike tiltak ville bli nødvendige. Fauci gjorde det klart at Det hvite hus’ holdning er at ingenting vil gjøres før Omicron-varianten har feid over hele landet.

Som med Trump-administrasjonen gjennom hele 2020 er Biden-administrasjonens kategoriske opposisjon mot implementeringen av disse tiltakene utelukkende motivert av økonomiske hensyn. Da nyheten om farene ved Omicron-varianten spredte seg fredag led aksjemarkedene årets største tap. I Det hvite hus handler ikke diskusjonene om å redde liv, men snarere om hva som vil skje på Wall Street i løpet av dagen i dag, og hvordan de best kan få utsatt enhver handling inntil sesongens julehandel er over.

På NBCs Meet the Press uttalte Fauci i de mest kategoriske formuleringer at Biden-administrasjonen motsetter seg ethvert forsøk på å eliminere eller utrydde Covid-19. Spurt av programverten Chuck Todd: «Er det ganske klart at dette nå er en endemi? Jeg mener, hvordan kan dette ende på noen annen måte?», svarte Fauci: «Du vet, vi kommer absolutt ikke til å utrydde det. Vi har bare utryddet ett virus, og det er kopper. Eliminering betyr at det ikke er noe av det igjen i landet, slik vi har nå har det med polio og meslinger. Jeg tror ikke vi kommer oss dit med dette.»

Fauci sa seg enig med Todd i at viruset ville bli «endemisk», og gjentok Biden-administrasjonens uvitenskapelige mantra om at vaksineringer ene og aleine vil senke antallet infeksjoner og dødsfall til et «akseptabelt» nivå. Han sa: «Det kommer ikke til å forsvinne. ... Jo lavere vi får det, jo bedre har vi det. Og du får det ned til et så lavt nivå når du får det overveldende flertallet av befolkningen vaksinert og boosted [o. anm.: dvs. inokulerte med en ekstra vaksinedose]. Så, som jeg har sagt flere ganger, Chuck, det er inn med vårt eget grep på hvordan vi må kunne leve med viruset.»

Disse uttalelsene og Biden-administrasjonens generelle respons på Omicron-varianten, ble kraftig fordømt av ledende forskere. Dr. Jorge Caballero, tidligere ved Stanford University, postet et klipp av intervjuet på Twitter, hvor han kommenterte: «Jeg har sett nok. Vi trenger dristige strategiske endringer, og det nåværende [Hvite hus-] teamet WH COVID Response er ikke opp til oppgaven.»

Fauci har siden 1984 fungert som direktør for Nasjonalinstituttet for allergi og smittsomme sykdommer (NIAID), og er en pålitelig representant for den amerikanske styringsklassen. Hans eksplisitte opposisjon mot eliminering og utryddelse er bevisst rettet mot den voksende støtten for denne strategien i arbeiderklassen, og blant de mest framsynte vitenskapsrepresentantene.

Elimineringsstrategien, som World Socialist Web Site kontinuerlig har tatt til orde for, innebærer den universelle anvendelsen av alle relevante folkehelsetiltak, medregnet massetesting, kontaktsporing, trygg isolering av infiserte pasienter, anvendelse av ansiktsmasker av høy kvalitet, forbedret ventilasjon, reiserestriksjoner, rask vaksinering av verdensbefolkningen, og midlertidig nedstenging av alle skoler og ikke-essensielle arbeidsplasser, med full inntektsbeskyttelse for alle berørte arbeidere. Det største landet som har lyktes med å anvende denne strategien er Kina, som kontinuerlig har slått ned mindre utbrudd i en befolkning på over 1,4 milliarder mennesker, siden landet effektivt eliminerte viruset i mars 2020.

Biden-administrasjonens uttalte motstand mot denne strategien er basert på bestemte klasseinteresser. Den amerikanske styringsklassen har åpent omfavnet den morderiske politiske orienteringen som de vet vil føre til vedvarende massedød. De har akseptert at en helt forebyggbar ny dødsårsak har oppstått, SARS-CoV-2 og dens varianter, som vil fortsette å utvikle seg og bli enda farligere, med mindre viruset blir eliminert.

Betydelige deler av styringseliten anser eldre og pensjonerte arbeideres død av Covid-19 som et positivt gode. I årevis før pandemien var det voksende krav om å få redusert kostnadene til pensjoner, sosiale tjenester og medisinsk behandling, ved en senkning av forventet levealder. Den mest eksplisitte formuleringen av disse målene var en artikkel i 2014, skrevet av Ezekiel Emanuel og publisert i The Atlantic, med tittelen «Hvorfor jeg håper å dø ved 75.» Artikkelen hadde underheadingen «Et argument for at samfunnet og familiene – og dere – vil komme bedre ut dersom naturen får gå sin gang, raskt og prompte.»

Emanuel, som en kort periode tjente i Bidens rådgivende styre for Covid-19, får nå hans ønske oppfylt. Bare i løpet av det første året av pandemien falt forventet levealder for voksne menn i USA med 2,2 år, den verste nedgangen siden offisielle registreringer begynte å oppføres i 1933.

I alt det vesentlige har Biden-administrasjonen videreført Trump-administrasjonens politiske retningslinjer for pandemien. Etter vårens gjennomgående kampanje for å tvinge skolene til å åpne i store Demokrat-styrte byer, frarådet Biden anvendelsen av munnbind og sosial distansering og førte tilsyn med avslutningen av det føderale moratoriet for utkastelser, mens han baserte seg på vaksiner som et magisk trylleformular for å stoppe nye infeksjoner. Delta-bølga beviste i juli at denne strategien totalt mangler bærekraft, men Det hvite hus har fortsatt med den samme tilnærmingen som er at bare vaksiner skulle gjøre jobben, og satte med det scenen for den nåværende katastrofen.

Biden-administrasjonens uttalte opposisjon mot eliminering av Covid-19 i møte med ei dødelig ny bølge av pandemien demonstrerer hvor ugjennomtrengelige kapitalistregjeringer rundt om i verden er for vitenskapens og offentlighetens forlangender om bevaringen av menneskeliv. Framveksten av Omicron-varianten demonstrerer at makthaverne vil fortsette å la viruset infisere massevis av mennesker, og få fortsette å mutere til hele det greske alfabetet er oppbrukt, der hver en ny variant kan få katastrofale konsekvenser.

Finansoligarkiet er framfor alt skrekkslagent for at det skal utvikle seg en bevegelse i arbeiderklassen som forlanger nedstengninger, i likhet med bølga av spontanstreiker som i mars 2020 forårsaket de første nedstengningene. Stengningen av skoler og ikke-essensielle arbeidsplasser, som kan redde millioner av liv dersom tiltakene blir gjennomført som del av en helhetlig global strategi for eliminering, ville begrense utvinningen av merverdi som ligger ved kjernen av den kapitalistiske produksjonsprosessen. Ingen inngripen mot milliardærenes personlige formuer kan tolereres, de som siden starten av pandemien har ansamlet ytterligere over $ 2 billioner [NOK 18 billioner; dvs. 18 000 milliarder].

WSWS, som har fulgt verdens ledende forskere, har kontinuerlig advart for at den eneste måten å forhindre utviklingen av farligere varianter, som nå Omicron, er gjennom en strategi som tar sikte på gradvis å få eliminert viruset i land etter land, inntil all overføring fra menneske til menneske er brakt til opphør. Utgangspunktet for denne strategien er en folkelig avvisning av de politiske orienteringene som har blitt implementert hittil, medregnet forestillingen om «flokkimmunitet» og ideen om politiske retningslinjer for «skadebegrensning» – som det å basere seg ene og aleine på vaksineringer – vil få slutt på pandemien.

Det er per definisjon ingen nasjonal løsning på pandemien. Kampen for å eliminere Covid-19 må koordineres globalt, ved at arbeidere tar saken over i egne hender. Det ledende prinsippet for denne massebevegelsen, en bevegelse som må omfatte millioner av arbeidere, ungdommer og progressive deler av middelklassen, er at menneskelivet må ha ubetinget forrang over selskapsprofitter.

Kampen for å få eliminert Covid-19 globalt fordrer den mest omfattende og helhetlige avsløringen av de finansielle interessene som har bestemt de politiske retningslinjene gjennom hele pandemien. Av denne grunnen er Globale Arbeideres Granskning av Covid-19-pandemien – Global Workers’ Inquest – som World Socialist Web Site har tatt initiativ for, desto mer kritisk viktig, og den må systematisk utvikles i alle land. De samme kriminelle som er ansvarlige for den politiske orienteringen som har krevd anslagsvis mer enn 12 millioner menneskers liv globalt, truer nå med å utløse ei ny bølge av massedød over hele verden. Dette må det bli satt en stopper for, og de ansvarlige må stilles til ansvar.

Loading