«Arbeidere må slåss for å få løslatt Julian Assange!» – Will Lehman, kandidat for UAW-president

Denne uttalelsen blir sendt ut og distribuert til de nesten én million arbeiderne organisert i United Auto Workers (UAW) av UAW-presidentkandidaten Will Lehman. WSWS har støttet Lehmans valgkamp. For mer informasjon, besøk WillForUAWPresident.org.

Kjære brødre og søstre,

Om mindre enn ei uke vil dere begynne å motta stemmesedler i posten for UAW-valget. Jeg har inkludert informasjon om hvordan dere stemmer og hvordan dere får tak i en stemmeseddel dersom dere ikke får en tilsendt, på min nettside. Jeg oppfordrer dere alle til å stemme og til å stemme på meg, Will Lehman, for UAW-president. Jeg driver valgkamp for å bygge grunnplanets makt på fabrikkgulvet, i opposisjon til helheten av UAW-apparatet.

Jeg skriver imidlertid til dere i dag om en annen sak som er av avgjørende betydning for alle arbeideres interesser, i USA og over hele verden. Det er saken med Julian Assange, grunnleggeren av WikiLeaks. Assange er for tiden fengslet i Storbritannia og står overfor utlevering til USA, hvor han vil bli tiltalt i henhold til spionasjeloven. Han kan få en dom på 175 år, eller sågar bli henrettet.

Julian Assange [Foto: David G. Silvers, Cancillería del Ecuador / CC BY-SA 2.0] [Photo by David G. Silvers, Cancillería del Ecuador / CC BY-SA 2.0]

Assange blir forfulgt ene og aleine av én grunn: Han avslørte sannheten om den amerikanske regjeringens gjerninger i utlandet, den samme regjeringen som representerer selskapene som utbytter oss her i USA.

En av de mest signifikante, innledende avsløringene fra WikiLeaks var en video, utgitt i 2010, som viser den amerikanske hæren der den dreper ubevæpnede sivile og journalister i den irakiske hovedstaden Bagdad. Opptaket ble filmet tre år tidligere, i 2007, i de første årene av den amerikanske okkupasjonen av Irak. Jeg oppfordrer dere alle til å se denne videoen, som har tittelen «Collateral Murder».

«Collateral Murder»

Videoen ble etterfulgt av utgivelsen av [krigsloggene] Iraq og Afghan war logs, i 2010, og i 2011 av Guantanamo files. Disse dokumentene, som ble gjort tilgjengelig for allmennheten takket være de heroiske handlingene til varsleren Chelsea Manning, avslørte ei løgn som er sentral for amerikanske regjeringens propaganda, både av Demokrater og Republikanere: Det at krigene i utlandet handler om å forsvare demokratiet.

Av denne grunn har Assange vært utsatt for mer enn et tiår med ondsinnet og uavbrutt forfølgelse. Han sitter for tiden i Londons maksimalsikkerhetsfengsel Belmarsh Prison, hvor han nylig ble infisert med Covid-19. Høyesterett i Storbritannia [UK High Court] besluttet seint i fjor at han kan utleveres til USA, selv om rettssaken avslørte at CIA hadde planlagt å kidnappe og myrde ham.

Utover hans personlige skjebne er det to kritisk viktige anliggender for arbeidere i forsvaret av Assange.

For det første er forfølgelsen av Assange et angrep på grunnleggende demokratiske rettigheter, inkludert Det første endringstillegget [The First Amendment] som fastslår retten til ytringsfrihet og en fri presse. Assange er skyldig i å fortelle oss sannheten, i å avsløre løgner som regjeringen ikke vil ha avslørt.

Selskapene og de velstående i dette landet baserer seg på kjøpte og betalte medier, som etterplaprer hva enn regjeringen forteller dem. Dette opplever vi hver dag, der vi arbeidere blir fordømt i media for vår innsats for å sikre ei anstendig lønn og en framtid for oss selv og våre familier. Dersom en person kan bli fengslet og rettsforfulgt for å avsløre sann informasjon, da skaper det en farlig presedens som vil bli brukt mot enhver arbeider som uttaler seg og motsetter seg selskapenes forlangender, hjulpet og støttet av fagforeningsapparatet.

For det andre, Assange har bidratt til å avsløre amerikansk militarismes realitet. Hvor mye penger har ikke blitt brukt og hvor mange liv er ikke tapt, medregnet amerikanske soldater, for å føre endeløs krig i utlandet? Og for hva? De kaster rundt ord som «demokrati» og «frihet» for å overbevise arbeidere om at disse krigene er verdt prisen, men realiteten er at de handler om å sikre amerikanske selskapers dominans over hele kloden. Mer enn 1 million irakere og afghanere har dødd for å oppnå dette målet.

Konsekvensene av disse krigene merkes av oss alle. Mer enn 1 billion dollar brukes hvert år på det amerikanske militæret, mens de hevder at det ikke er penger tilgjengelig for å sørge for anstendige levekår for arbeidere. En krigsveteran dreper seg selv hvert 80. minutt i USA, konsekvensen av posttraumatisk stresslidelse fra det de så og opplevde i krig. Så snart kroppene deres ikke lenger er nyttige for styringsklassen, blir veteraner i all hovedsak bare dumpet av regjeringen.

Nå eskalerer Biden-administrasjonen en konflikt med Russland, som Biden selv i forrige uke sa kan føre til «Armageddon» – det vil si hele planetens utslettelse i atomkrig. Og hva handler dette om? Regjeringen til Vladimir Putin representerer oligarkene i Russland, og invasjonen av Ukraina må motarbeides av alle arbeidere. Denne invasjonen var imidlertid en respons på utvidelsen av den USA-ledede militæralliansen NATO helt opp til Russlands grenser, og på USAs massive bevæpning av Ukraina.

Alt hva media forteller oss om denne krigen er løgn. Dette er ikke en krig om «demokrati». Ukrainas regjering består av nynazister som hyller folk som bidro til å gjennomføre Holocaust under den andre verdenskrigen. Oligarkene som styrer Ukraina vedtok nylig en arbeidslov som eliminerer millioner av arbeideres rett til å forhandle kollektivt. Dere vil ikke få høre det på kveldsnyhetene.

Det samme militær-industrielle komplekset som provoserte fram krigen i Irak eskalerer i dag krigen mot Russland, men i en enda større og farligere skala. De amerikanske bankene og selskapene slåss for å kontrollere Øst-Europa på bekostning av deres russiske rivaler. Den amerikanske styringseliten er beredt til å få arbeiderklassen til å lide sterkt, og er til og med villig til å ofre millioner av liv, for å utvide amerikanske selskapers dominans.

Arbeidere i USA og over hele verden har ingen interesser i denne krigen. Vi har de samme interessene som arbeidere i Russland, Ukraina og i alle land. Vi blir utbyttet av de samme selskapene. Vi møter de samme problemene. Vi vil lide de samme konsekvensene dersom atomkrigens katastrofe ikke forhindres.

Arbeidere må vite at arbeiderbevegelsen har en lang og stolt tradisjon for å forsvare demokratiske rettigheter, siden disse rettighetene er kritisk viktige for alle arbeidere. Det må også huskes at UAW trakk seg ut fra AFL-CIO i 1968 i opposisjon til Vietnamkrigen. At fagforeningene ikke lenger tar opp disse kritisk viktige spørsmålene er del av den samme prosessen som har ført til at de domineres av et privilegert apparat som tjener selskapenes interesser.

Av disse grunnene er det av avgjørende betydning at alle arbeidere tar et standpunkt til forsvar for Julian Assange. Det vil ikke være gjennom appeller til styringseliten og deres politikere at hans frihet vil bli sikret, men bare gjennom vår intervensjon. Vi må koble kampen for å forsvare våre interesser med forsvaret av Assange, forsvaret av demokratiske rettigheter og motstanden mot krig.

Vennlig hilsen

Will Lehman

Loading