Julian Assange tester positivt for Covid-19

Julian Assange har pådratt seg Covid-19. Han mottok testresultatet lørdag, samme dag som flere tusen mennesker dannet et menneskekjede rundt Parlamentet i London for å protestere mot hans forfølgelse.

Julian Assange i Belmarsh Prison i 2019 [Photo: Just Giving]

Assanges kone, Stella, sa til pressen: «Jeg er åpenbart bekymret for ham, og de neste dagene vil bli avgjørende for hans generelle helse. Han er nå innelåst på cella 24 timer i døgnet.» Hun sa Assange hadde følt seg syk hele uka og på fredag utviklet feber og hoste.

Assanges infeksjon bekrefter de gjentatte advarslene fra medisinsk fagpersonell og hans juridiske team om at hans liv og helse er satt i fare av hans urettmessige fengsling. Dette må nå besørge fornyet press på kravet om hans umiddelbare løslatelse.

Bare måneder før pandemien brøyt ut signerte over 100 leger et åpent brev til den britiske regjeringen der de advarte for at Assanges liv var i fare, der han ble holdt i fengslet HMP Belmarsh – Storbritannias toppsikkerhetsfengsel. Dr. Stephen Frost, en av de ledende underskriverne, sa til World Socialist Web Site da Covid-19 raskt begynte å spre seg over hele Storbritannia: «Gitt det vi vet om denne saken, har fru Assange rett i å være bekymret. Julian Assange, fordi han er immunitetskompromittert, etter år med vilkårlig internering, først i den ecuadorianske ambassaden og seinere i Belmarsh-fengselet, har nødvendigvis høyere risiko for å pådra seg virus- eller bakterieinfeksjoner, inkludert infeksjon av koronavirus.»

«Han burde umiddelbart løslates mot kausjon, slik at han kan få tilgang til den helsehjelpen som han snarest trenger. Den britiske regjeringen spiller effektivt sett russisk rulett med Julian Assanges liv.»

Lissa Johnson, en annen lege, forklarte: «Så lenge siden som i 2015 advarte medisinsk ekspertise og menneskerettighetseksperter at alt mer enn en triviell sykdom kunne vise seg å bli dødelig for Julian Assange. Helsen hans er enda mer skjør nå, og koronaviruset gjør bare disse advarslene desto mer presserende og alvorlige.»

Hun la til: «Skulle Julian Assange bukke under for koronavirus eller annen katastrofal sykdom i fengselet, da vil det ikke være en uheldig hendelse eller ei ulykke. Det vil være et forutsigbart resultat av langvarig psykologisk tortur og forsettlig medisinsk omsorgssvikt.»

WikiLeaks-gründeren søkte i mars 2020 om løslatelse mot kausjon, med advokater som refererte den «svært reelle» risikoen for hans skjøre helse, og at koronaviruspandemien potensielt kunne bli «fatal». Hans bekymring var slik at han var beredt til å akseptere strenge vilkår, inkludert husarrest og GPS-merking. Han ble nektet kausjon på det absurde grunnlaget, under en global nedstenging, at han utgjorde en «fluktrisiko».

Kort deretter ble han ekskludert fra et nasjonalt program for løslatelse av fanger, foranlediget av bevis for den alarmerende spredningen av Covid-19 blant fengselsansatte og innsatte. Den falske grunnen som ble gitt var at siden han var varetektsfengslet (uten siktelse) og ikke sonet noen dom, var han ikke kvalifisert for programmet.

Innen utgangen av oktober 2020 viste tall fra justisdepartementet at 1 529 innsatte var blitt smittet, 600 bare i den foregående måneden. Minst 32 fanger har blitt drept av viruset.

I november samme år rammet ei bølge av infeksjoner fengselet Belmarsh. Stella Assange avslørte: «Jeg har blitt fortalt at antallet personer som er smittet med Covid i Julians husblokk er 56, inkludert ansatte.» Dette var på ei blokk med færre enn 200 innsatte.

Assange og de andre innsatte ble satt under en total nedstenging på ubestemt tid, og holdt inne på deres celler 24 timer i døgnet. Hans advokat Edward Fitzgerald hadde i hans kausjonssøknad advart om «risikoen for hans mentale helse og hans menneskelige kontakt» som ble reist av nedstengingsprosedyrer. Under Assanges utleveringshøring den høsten presenterte hans forsvarsteam omfattende medisinske bevis på skaden påført hans mentale helse og risikoen for selvmord.

I samme måned som Belmarsh’ Covid-lockdown, begikk en av Assanges venner i fengselet selvmord etter å ha blitt utstedt en deportasjonsordre til Brasil. Stella tvitret: «Snakket med Julian. En venn av ham tok livet av seg i de tidlige morgentimene i dag. Kroppen hans er fortsatt i cella på Julians fløy. Julian er knust.»

Storbritannias nådeløse forfølgelse av den heroiske journalisten har siden da fortsatt å kreve sin pris i ytterligere halvannet år. I oktober 2021, under en ankehøring for High Court, som seinere gikk mot Assange, led han et minihjerneslag i Belmarsh. I følge Daily Mail ble han «etterlatt med et hengende høyre øyelokk, hukommelsesproblemer og tegn på nevrologisk skade».

Stella sa, da hun beskrev de forferdelige vilkårene der hjerneslaget fant sted: «Det må ha vært grusomt å høre en ankehøring for Høyesterett der du ikke kan delta, som diskuterer din mentale helse og risikoen for selvmord, og hvor USA argumenterer for at du finner på alt av det.»

Nils Melzer, FNs spesialrapportør om tortur, undersøkte Assange med et medisinsk team inne i Belmarsh-fengselet i mai 2019, og konkluderte med at han viste symptomer på psykisk tortur. Han kommenterte hans sykdom: «Assanges hjerneslag er ingen overraskelse. Som vi advarte etter å ha undersøkt ham, ville hans helsetilstand gå inn i en nedadgående spiral, som setter hans liv i fare, med mindre han blir løst fra det konstante presset av isolasjon, vilkårlighet og forfølgelse. Storbritannia torturerer ham bokstavelig talt til døde.»

Melzer la til: «Ettersom Assange åpenbart ikke var medisinsk skikket til å delta i hans egen rettssak via videolink, hvordan kan de engang diskutere om han er skikket til å bli utsatt for en skuerettssak i USA, et land som nekter å straffeforfølge sine torturister og krigsforbrytere men som forfølger varslere og journalister?»

Assanges Covid-infeksjon er det siste punkt på lista over forbrytelser som har blitt påført ham av hans britiske regjeringsfangere, som handler på vegne av Washington og Langley. World Socialist Web Site skrev i løpet av pandemiens første år: «Den uunngåelige konklusjonen er at Assanges forfølgere håper å se Covid-19-sykdommen gjøre deres skitne arbeid for dem, og drepe den mest betydningsfulle journalisten i det tjueførste århundre.»

En Yahoo News-etterforskning i september 2021 beviste at dette var en videreføring av planer som ble klekket ut i CIA flere år tilbake for å myrde ham, da Assange fortsatt krevde asyl i den ecuadorianske ambassaden i London. Den juridiske saken som søker hans utlevering forfølger det samme målet med forskjellige virkemidler, med det mål å gravlegge ham i et amerikansk supermax-anlegg.

Lørdagens protest var den største til nå organisert til Assanges forsvar, og tiltrakk seg et bredere spekter av aldersgrupper og sosiale bakgrunner. Det indikerte det potensialet som finnes for en global massekampanje for å sikre WikiLeaks-grunnleggerens frihet og sikkerhet. Med trusselen mot Assanges liv så framskreden og realiteten av imperialistkrig, som hans arbeid avslørte, så alvorlig, må denne kampanjen snarest bygges i den internasjonale arbeiderklassen.

Loading