Leger sender åpent brev til britiske og amerikanske myndigheter og forlanger Assanges frihet

Doctors for Assange, ei gruppe av mer enn 300 medisinske eksperter fra hele verden, utstedte mandag et åpent brev til den britiske innenriksministeren Suella Braveman og til den amerikanske justisministeren Merrick Garland, der de insisterer på at de umiddelbart stanser statsforfølgelsen av WikiLeaks-utgiveren Julian Assange, og betingelsesløst setter ham fri.

Legeorganisasjonen, som har ført kampanje for å forsvare Assange siden slutten av 2019, forklarer at den nå er sammensatt av psykiatere, psykologer og annet respektert og høyt kvalifisert helsetjenestepersonell fra mer enn 35 land. De skriver at de er «dypt bekymret» for at den pågående utleveringen av Assange fra Storbritannia til USA, og hans tilhørende fengsling i London, som «truer ikke bare helsen til Julian Assange, men også helsen til vårt demokrati».

WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange blir ført fra retten i London, onsdag 1. mai 2019. [AP Photo/Matt Dunham]

Brevet ble sendt i etterdønningene av nyhetene den 8. oktober at Assange hadde testet positivt for Covid-19.

Legene bemerker: «Gitt hans kroniske lungesykdom kan Mr. Assange ha økt risiko for alvorlig sykdom som følge av Covid-infeksjon. I tillegg settes Assanges mentale helse ytterligere i fare på grunn av isolasjonen han har blitt tvunget til å utholde siden hans positive Covid-test.»

Assanges kone Stella, som rapporterte det positive Covid-resultatet, forklarte på Twitter at responsen fra myndighetene for Belmarsh Prison i London, var å isolere Assange i hans celle for 24 timer av døgnet.

For flere dager siden nå rapporterte Stella at Assange fortsatt testet positivt for viruset og holdt ut hans 10. dag i full ensomhet. I går, tirsdag, tvitret hun velkomstnyheten at Assange hadde testet negativt, som betyr at hans fulltidsisolasjon ville bli avsluttet, og at han igjen ville kunne motta besøkende, deriblant hans familie.

Som WSWS bemerket da vi først rapporterte om Assanges Covid-infeksjon var WikiLeaks-utgiverens eksponering for det potensielt dødelige viruset det bevisste og forutsigbare resultatet av de britiske myndighetenes handlinger.

De hadde avvist advarslene fra Doctors For Assange om at WikiLeaks-grunnleggeren ville ha en økt risiko for å bukke under for Covid, og de medfølgende oppfordringene om løslatelse fra fengselet i de tidligste stadiene av pandemien.

Der gjentatte Covid-bølger feide gjennom Belmarsh og det britiske fengselssystemet som helhet, og krevde dusinvis av liv, ble Assange ekskludert fra et fengselsløslatelsesprogram for sårbare, ikke-voldelige «forbrytere». Han har blitt holdt i Belmarsh uten siktelse, utelukkende for å lette USAs utleveringsbestrebelser. Tingretten, District Court, avslo en kausjonssøknad, selv om samme rettsinstans tidlig i fjor i utgangspunktet blokkerte for utlevering på grunnlag av snevre helsemessige begrunnelser.

Mens Assange har testet negativt er det stadig flere bevis som knytter Covid-infeksjon til langsiktige helserisikoer, inkludert den økte faren for hjerteinfarkt og slag. En studie publisert i fjor i tidsskriftet til American Medical Association, sa at personer som hadde opplevd en infeksjon av koronaviruset hadde dobbelt så stor sannsynlighet som ei sammenlignbar gruppe for å lide et hjerneslag.

Assange hadde i november i fjor, allerede før han ble smittet, fått et mindre hjerneslag under prosesseringen av utleveringssaken. Covid-infeksjon kan i tillegg skade lungene, under betingelser der Assange allerede har en langvarig lungesykdom. Long Covid, som studier indikerer kan påvirke alt fra 5 til 40 prosent av dem som har blitt smittet, omfatter ei rekke svekkende tilstander som kan involvere nesten alle av kroppens organer.

Assanges helse, og rett og slett hans liv, forblir i en overhengende fare, uansett utfallet av hans Covid-infeksjon, så lenge han er fengslet og USA forfølger hans utlevering, som legene også bemerker.

Bemerkelsesverdig er at legene ikke bare presenterer en medisinsk påtale, men også en sterk politisk fordømmelse av behandling Assange er utsatt for, der de to elementene i hans situasjon er uløselig forbundet.

De skriver at «truslene mot Assanges helse er det kumulative resultatet av de usedvanlig grusomme, uvanlige, nedverdigende og umenneskelige betingelsene han er pålagt.»

Disse inkluderer «mer enn ti år med vilkårlig internering», inkludert hans nåværende innesperring i Belmarsh, noen ganger beskrevet som Storbritannias Guantanamo Bay; «medias karakterattentat-kampanjer»; «en uopphørlig og nådeløs forfølgelse, som systematisk har krenket rettsstaten og en behørig rettsprosess»; «ulovlig overvåking i den ecuadorianske ambassaden,» og det å bli «målrettet i CIAs planer om å kidnappe og myrde ham».

Brevet inneholder en skarp presisering av den lovløse amerikanske kampanjen mot Assange som har involvert «ildkraften til minst tre regjeringsinstanser ... deriblant justisdepartementet, som fører tilsyn med påtalebestrebelsen, CIA som utarbeidet planer for kidnapping og attentat, og FBI som fører tilsyn med og ga grønt lys for datakriminalitet på Island, begått av en hacker i et opplegg for falskt å implisere Assange, som det er bekreftet av Islands regjering.»

Det sistnevnte er en referanse til Sigurdur Thordarson, en dømt islandsk hacker og barnemishandler, som også fungerte som et nøkkelvitne for tiltalen som ligger til grunn for USAs utleveringsbegjæring. Thordarson innrømmet i fjor at informasjonen han besørget stort sett bestod av løgner, gitt i bytte mot immunitet fra amerikanske påtalemyndigheter.

Legene bemerker at Assanges lidelser har blitt forverret av vissheten om at han aldri ville få en rettferdig rettssak i USA.

Brevet refererer vurderingen fra Nils Melzer, FNs tidligere spesialrapportør om tortur, at denne behandlingen utgjør «psykologisk tortur». Melzers funn, først gjort i 2020, var basert på stringente medisinske undersøkelser av Assange.

Legene hevder at de som medisinske eksperter har et ansvar for å snakke ut imot og motsette seg statstortur. De konkluderer med å oppfordre brevets mottakere, den britiske innenriksministeren og den amerikanske justisministeren, om å «snarest å gripe inn for å avslutte utleveringsprosessen og sikre at Julian Assange umiddelbart blir løslatt».

Brevet er det siste i en serie som Doctors for Assange har utstedt til regjeringene og myndighetene som er ansvarlige for Assanges forfølgelse i USA, Storbritannia og Australia, der WikiLeaks-grunnleggeren ble født og har statsborgerskap.

Alle tidligere brev, til tross for deres forfatteres fagtyngder og vekten av deres påtale, har enten overfladisk blitt avvist eller rett og slett ignorert, i likhet med Melzers funn av psykologisk tortur. Denne responsen i seg selv understreker den knapt tilslørte lovløsheten for den USA-ledede kampanjen for å ødelegge Assange, for hans avsløring av USAs og dets alliertes krigsforbrytelser i Irak og Afghanistan.

Loading