Perspective

Krisa i amerikanske barnesykehus og nødvendigheten av sosialistisk folkehelse

Barnesykehus over hele USA har i løpet av den siste måneden gått inn i ei krise uten sidestykke. De blir oversvømmet av ei bølge av spedbarn og småbarn som blir sykehusinnlagt med ei rekke luftveissykdommer, lenge før den normalt forventede nivåtoppen i desember. Den vanligste kilden til sykehusinnleggelser for tiden er respiratorisk syncytialvirus (RSV), men rhinovirus, enterovirus, adenovirus, influensa og Covid-19 er også involvert, og det er rapporter om barn som er smittet med flere av disse virusene samtidig.

Fra kyst til kyst har pediatriske sykehus nådd eller overskredet deres kapasitet, med tre fjerdedeler av alle sengeposter på pediatriske sykehus i USA nå belagt. Hele delstater er nært deres kapasitet, deriblant Rhode Island (99 prosent av alle pediatriske sykehussenger fylt), Texas (91 prosent), Missouri (89 prosent), og andre.

Seattle Children’s Hospital rapporterer at deres akuttmottak, emergency room (ER), nå er på 200 prosent av kapasiteten. Rady Children’s Hospital i San Diego, det største pediatriske sykehuset i California, har de siste dagene sett en dobling av besøk til deres ER, med ventetider som også er doblet, og kan være opptil seks timer. Andre større byer med mangler på tilgjengelige pediatriske sengeposter og bemanning inkluderer Chicago, New York City, New Orleans, Detroit, Washington D.C., Philadelphia, Baltimore, Austin og flere. Mange familier har måttet kjøre i timevis, eller ta fly til andre delstater når barnesykehuset i deres region har nådd sin kapasitetsgrense.

Ved Connecticut Children’s Medical Center i Hartford, Connecticut, vurderer funksjonærer om de skal be Nasjonalgarden og Nødhjelpsetaten FEMA, Federal Emergency Management Association, om å sette opp et felttelt på plena foran sykehuset for å ivareta den store tilstrømmingen av barn med RSV. Catherine Morgan, ei mor fra nærliggende Meriden, med den to-måneder-gammel sønnen Grant som nettopp ble innlagt på Connecticut Children’s Hospital med RSV, fortalte lokale nyheter: «Så snart vi kom inn dørene, det er bårer i ganger og korridorer, med familier som venter på tilgang til et rom og ei seng.»

Morgan snakket om den skremmende utviklingen av sønnens sykdom, og sa: «Det er veldig skremmende. Åndenød er svært bekymringsfullt. Han har så små lunger og får ikke pustet skikkelig. … Innen fire timer måtte han bruke hele kroppen for å puste. Det får meg på gråten bare å tenke på det.»

Over hele landet gjennomgår tusenvis av barn traumene av sykehusinnleggelse, som studier har vist kan ha langsiktige konsekvenser. Foreldrene og barnas omsorgspersoner sitter nervøse ved siden av dem, holder i dem, eller blir vendt vekk fra sykehus som mangler tilstrekkelig personale.

Den eneste sammenlignbare masseinnleggelsen av barn på sykehus, av denne dimensjonen, fant sted sist januar, da den angivelig «milde» omikron-varianten forårsaket sykehusinnleggelser av et gjennomsnitt på 914 barn daglig, og som bare den måneden drepte over 200 barn.

Eksperter advarer om at i løpet av de kommende ukene vil forventede oppsving av infeksjonstilfeller av influensa og Covid-19 – som de fleste barn forblir uvaksinerte for – forårsake en «trippel trussel» som vil belaste pediatriske sykehus forbi deres bristepunkt.

RSV er et sesongbasert virus som kan forårsake lungebetennelse og bronkitt hos små barn, som seriøst påvirke deres evne til å puste, og kan bli livstruende. Viruset har historisk sett forårsaket et gjennomsnitt på 58 000 sykehusinnleggelser og opptil 500 dødsfall per år blant barn under 5 år, i tillegg til 177 000 sykehusinnleggelser og 14 000 årlige dødsfall blant voksne, 65 år og eldre. Respiratoriske patogener i sin helhet er blant verdens verste mordere, og Verdens helseorganisasjon (WHO) finner at de forårsaker den høyeste globale sykdomsbyrden målt i år tapt ved død eller funksjonshemming.

Nesten all mediedekning har forsøkt å klandre den nåværende krisa på avbøtende tiltak iverksatt i 2020 for å begrense spredningen av Covid-19, inkludert nedstengninger, bruk av munnbind, fjern-læring og sosial distansering, som bygde opp en såkalt «immunitetsgjeld» blant spedbarn som ikke ble utsatt for RSV og andre virus. Dette uvitenskapelige begrepet er et skalkeskjul for å avlede ansvaret for den nåværende katastrofen fra dem med den politiske beslutningsmakten.

I virkeligheten er disse luftveisvirusenes økning den direkte konsekvensen av «Covid for alltid»-politikken som nå følges av Biden-administrasjonen og hver eneste delstatsregjering, som i løpet av det siste året systematisk har demontert alle antiCovid-reduserende tiltak. I motsetning til i 2020 og 2021 begynte dette skoleåret med opphevelsen av munnbindmandater i alle større skoledistrikter over hele USA, slik at alle luftveispatogener kunne spre seg ukontrollert blant mer enn 50 millioner skolebarn, hvorav de fleste var immunologisk naive overfor mange luftveisvirus pga. tidligere begrenset anvendelse av munnbind og sosial distansering. Til tross for tallrike advarsler ble ingenting gjort i forberedelse for den nåværende bølga.

Immunologen dr. Anthony Leonardi, som konsekvent har uttalt seg mot «flokkimmunitet»- politikken relatert Covid-19, som har ført til masseinfeksjon av barn, skrev nylig om konseptet «immunitetsgjeld,» og konkluderte: «Vi må ikke lure oss selv til å tro at infeksjoner faktisk tilbyr en fordel, eller er ei gjeld som må betales. De er mer å anse som en skatt vi får barna til å betale for at vår sivilisasjon ikke er nok utviklet til å forhindre virussykdommer som hvert år legger inn tusenvis av barn på sykehus.»

Dr. Leonardi rettet også oppmerksomhet på en voksende mengde forskning som viser at Covid-19 kan forårsake betydelig skade på ens immunsystem.

Ifølge CDCs nyligste estimater har 86,3 prosent av den amerikanske barnebefolkningen med stor sannsynlighet vært smittet minst én gang med Covid-19. Selv om bare en liten prosentandel av disse 62 millioner barna nå har skadet immunsystem, er det høyst sannsynlig en medvirkende årsak til det nåværende oppsvinget av barns sykehusinnleggelser. Fagekspertisen har bemerket at friske barn som normalt ikke lider av alvorlig sykdom nå blir sykehusinnlagt med RSV og andre virus.

Kart som viser den estimerte prosentandelen av barnebefolkningen som er infisert i hver delstat i USA. [Foto: CDC] [Photo: CDC]

Vinteren 2020/2021 ble RSV, influensa og de fleste andre luftveispatogener nesten eliminert i ei rekke land, et bemerkelsesverdig, men utilsiktet biprodukt av den begrensede anvendelsen av munnbind og den sosiale distanseringen som da var på plass. I løpet av den vinteren døde bare ett barn av influensa i USA, og denne uka i 2020 så kun 10 bekreftede RSV-infeksjoner, sammenlignet med over 7 000 i forrige uke.

Plansje som viser antallet bekreftede ukentlige RSV-infeksjoner i USA, fra oktober 2020 fram til i dag. [Foto: WSWS]

Et av de største vitenskapelige gjennombruddene under pandemien var den tidlige erkjennelsen at SARS-CoV-2, viruset som forårsaker Covid-19, nesten utelukkende overføres gjennom bittesmå aerosoler, som infiserte personer avgir ved å snakke, synge og til og med bare puste, som så blir værende i lufta i minutter eller til og med opp til timer av gangen. Da det ble bevist at SARS-CoV-2 er luftbårent førte det til ytterligere undersøkelser om andre patogener, inkludert RSV, som det allerede i 2016 ble påvist var luftbårent.

I et rasjonelt samfunn ville denne vitenskapelige kunnskapen ha utløst historiens største renovering av global infrastruktur, med modernisering av bygninger med høykvalitets luftfiltrerings- og ventilasjonssystemer. I stedet ble vitenskapen undertrykt og forvrengt av nesten alle av verdens regjeringer og folkehelseetater, framfor alt av Verdens helseorganisasjon (WHO) og US Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Vitenskapen om den luftbårne overføringen flytter fundamentalt sett ansvaret for viral overføring fra enkeltindividet over til det sosiale nivå, og pålegger myndighetene ansvar for å rense lufta i alle offentlige rom. Men under kapitalismen er selv dette minimale inngrepet inn i privat profittakkumulering utenfor aktuell rekkevidde.

Under en bemerkelsesverdig pressekonferanse på onsdag uttalte dr. Ashish Jha, Det hvite hus’ Covid Response Coordinator, at Covid-19 «er reint luftbårent», den mest åpne erkjennelsen av luftbåren overføring fra noen offisiell embetsrepresentant i Det hvite hus. Deretter satte han falskt Covid-19 opp mot RSV, som han antydet kunne begrenses ved vasking av hender og å «holde barna hjemme når de er syke,» som er umulig for de fleste arbeiderklassefamilier. På spørsmål fra en reporter om foreldre burde utruste deres barn med munnbind for å beskytte dem mot RSV og andre luftveissykdommer, nektet dr. Jha å ta stilling.

De samme prosessene utspiller seg globalt. I Ontario, Canada, der alle antiCovid-tiltak har blitt droppet, blir også pediatrisykehus overveldet av barn infisert av RSV og andre respiratoriske patogener, mens skolelærere ikke lenger engang har lov til å rapportere sannsynlige Covid-19-infeksjoner i deres klasserom.

Covid-19-pandemien har vist at kapitalismen er fullstendig fiendtlig innstilt mot prinsippene for folkehelse, som beviser at SARS-CoV-2, RSV, influensa og ei rekke andre patogener kan elimineres globalt gjennom en massiv utvidelse av systemer for testing, modernisert kontaktsporing, tilgang til helsetjenester, renovering av infrastruktur, midlertidige betalte nedstengninger, og mer.

«Infeksjonsskatten» på barn og hele samfunnet blir pålagt av kapitalistklassen, som ikke anser arbeiderklassen som annet enn fôr for utbytting, der deres «ikke-produktive» liv bør kuttes så korte som mulig.

Kapitalistene har gjennom deres politikk så godt som ødelagt helsevesener over hele verden. Bare i USA forlot anslagsvis 333 942 helsetjenestepersonell arbeidsstyrken i 2021, mens en nylig undersøkelse fant at mer enn en tredjedel av sykepleierne planlegger å forlate deres nåværende yrkesroller innen slutten av året. Den samme prosessen har utspilt seg i de offentlige skolene, nøkkelsentrene for viral overføring gjennom hele pandemien, med en stor mangel på lærere over hele USA, og internasjonalt.

Som respons på inflasjonskrisa utløst av den endeløse pandemien og utbruddet av krigen i Ukraina, trer arbeiderklassen inn i kamp over hele verden. Denne utviklende internasjonale klassekampen må bli grunnlaget for kampen for å stoppe pandemien, avslutte krigen og massivt utvide det offentlige helsevesenet, og alle andre sosiale tjenester. Bare gjennom den sosialistiske omveltingen av de eksisterende eiendomsrelasjonene kan menneskeheten gjenoppbygge samfunnet, og garantere den universelle retten til et anstendig, langt liv fritt for fattigdom og sykdom.

Loading