Kinesisk oversettelse av «Et opprop til ungdom over hele verden: Bygg en massebevegelse for å stoppe Ukraina-krigen!»

World Socialist Web Site publiserte 14. november en kinesisk oversettelse av uttalelsen den 3. november utstedt av International Youth and Students for Social Equality (IYSSE) – student- og ungdomsbevegelsen til Socialist Equality Partier, de nasjonale seksjonene av Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale – International Committee of the Fourth International (ICFI) – som oppfordrer til byggingen av en global massebevegelse av unge mennesker for å kreve en umiddelbar slutt på USA-NATO-proxykrigen i Ukraina og den hensynsløse eskaleringen i retning av en tredje verdenskrig.

Som uttalelsen advarer provoserte imperialistmaktene bevisst fram Ukraina-krigen gjennom flere tiår med NATO-ekspansjon mot Russlands grenser, og med den massive bevæpningen av dets korrupte satellittregime i Kiev. Nå er USA og landets allierte fast bestemt på å utnytte responsen fra det oligarkiske kapitalistregimet i Kreml – dets feilberegnede, politisk reaksjonære og katastrofale invasjon av Ukraina – til siste trevl.

Uttalelsen avslører videre den underliggende agendaen. Med USA-NATO-krigen mot Russland har imperialismen gitt melding om at en enda større brannstorm er under forberedelse. I dokumenter publisert i oktober 2022, som skisserer amerikansk imperialismes strategiske mål, erkjente Biden-administrasjonen åpent at konflikten i Ukraina bare er et forspill til en konfrontasjon med Kina, rettet mot å ødelegge Kinas evne til å utfordre amerikansk imperialismes globale hegemoni.

I erkjennelsen av arbeideres fellesinteresser globalt, mot kapitalistisk utbytting, giftig nasjonalisme og faren for en katastrofal nukleær krig, slåss organisasjonen Internasjonale ungdom og studenter for sosial likhet – International Youth and Students for Social Equality (IYSSE) – for å forene unge mennesker og studenter over hele verden i en samlet kamp for å vende seg til arbeiderklassen og bygge en bevegelse for å avskaffe kapitalisme.

Uttalelsen skisserer et revolusjonært sosialistisk og internasjonalistisk perspektiv: «Akkurat som det var Den russiske revolusjonen, arbeiderklassens største intervensjon i verdenshistorien, som brakte en slutt på den første verdenskrigs første globale blodbad, vil det bli den internasjonale arbeiderklassens intervensjon som i dag vil stoppe opptrappingen i retning av en tredje verdenskrig.»

Denne uttalelsen er av kritisk viktig relevans for arbeidere og unge mennesker over hele Kina, så vel som for de millioner rundt om i verden som også leser kinesisk. Vi oppfordrer våre lesere til å dele oversettelsen for å forsikre at den får størst mulig sirkulering.

Basert på denne uttalelsen arrangerer International Youth and Students for Social Equality et internasjonalt offentlig online-møte lørdag den 10. desember, for å bygge en bevegelse mot pådriveren til krig. Registrer deg for deltakelse i dag.

Loading