Tysklands forsvarsminister signerer dekret for krig mot Russland

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på Twitter/X.

Osnabrück-dekretet, som forsvarsminister Boris Pistorius signerte tirsdag, og som trådte i kraft 1. mai, har ett sentralt mål: Å gjøre Tyskland skikket til krig igjen, til tross for landets forbrytelser i to verdenskriger, ved å forberede for krig mot Russland.

Loading Tweet ...
Tweet not loading? See it directly on Twitter

Pistorius uttalte allerede i flere intervjuer ved begynnelsen av året at Tyskland må bli beredt til å føre en direkte krig mot den atomvåpenbestykkede makten Russland i løpet av «de neste tre til fem årene». Dekretet er ment å legge fundamentene for dette.

«Med dette dekretet samordner vi ytterligere toppnivåstrukturen og lederskapsorganisasjonen til det føderale forsvarsdepartementet og Bundeswehr (de væpnede styrker) med et krigsklart Bundeswehr for den nye æra,» står det i dekretet signert av Pistorius.

Ett av de viktigste elementene i dekretet er opprettelsen av en sentral lederskapsstruktur («planlegging og operasjonell ledelse fra en enkelt kilde») og etablering av prosesser som «i vesentlig grad er basert på faktorene hastighet, informasjonsoverlegenhet og belastbarhet.»

Generalinspektøren vil blant annet sammenkalle et Militært lederskapsråd, einen Militärischen Führungsrat (MFR), for å «diskutere felles anliggender av grunnleggende betydning for de væpnede styrkene» og for å «sikre felles militær beslutningstaking i de væpnede styrkene».

Dette betyr intet mindre enn gjenkomsten av generalstaben, som ble forbudt etter den tyske militærledelsens kriminelle rolle i de to verdenskrigene. Nå gjenopprettes den, og sivil kontroll over hæren fjernes.

Dekretet etterlater ingen tvil om at styringsklassen har bestemt seg for å føre fullskala krig igjen, ved å bruke massevis av unge mennesker som kanonfôr for sine imperialistiske interesser.

På denne måten må «de væpnede styrkenes evne til å vokse opp» sikres. Dette inkluderer også «etablering av beredskap i tilfelle aktivering av tvungen militærtjeneste, enten ved at det erklæres en tilstand av forsvar eller som del av en politisk beslutning om grunnleggende operasjoner».

Hele dekretet understreker at «militær dyktighet» eksternt, som tidligere, går hånd i hånd med militariseringen av samfunnet internt. Dekretet åpner blant annet for opprettelse av et sivilt lederskapsråd, ein Zivilen Führungsrat (ZFR), som er tett koordinert med MFR.

Hva styringsklassen arbeider med er for tiden tydelig på krigsfrontene i Midtøsten og i Ukraina. I Gaza støtter Berlin Israels genocid mot palestinerne, som er en integrert del av den imperialistiske underkastelsen av hele regionen.

I Ukraina har det NATO-bevæpnede Zelenskyj-regimet allerede ofret hundretusenvis av mennesker ved fronten. Sosialistiske opponenter mot krig som Bogdan Syrotiuk blir brutalt forfulgt og fengslet ettersom deres opposisjon mot krig får voksende støtte.

Sozialistische Gleichheitspartei (SGP), Tysklands Socialist Equality Party, og Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale (ICFI) baserer seg på den enorme motstanden i den internasjonale arbeiderklassen og erklærer krig mot krigshisserne i Berlin, Brussel, Kiev og Washington. Imperialismen kan ikke reformeres; den må styrtes.

Dette krever byggingen av en sosialistisk bevegelse av den internasjonale arbeiderklassen mot krig og kapitalisme. Dette perspektivet er kjernen i Det internationale Maidag-nettstevnet lørdag den 4. mai, kl. 21:00 norsk tid. Legg planer for å delta!

Loading