Roger Waters oppfordrer til løslatelse av den ukrainske trotskisten Bogdan Syrotiuk

Kampanjen for løslatelse av den ukrainske trotskisten Bogdan Syrotiuk, som 25. april ble arrestert av Ukrainas hemmelige tjeneste (SBU) for hans sosialistiske opposisjon mot den høyreekstreme Zelenskyj-regjeringen og den NATO-initierte krigen mellom Russland og Ukraina, har de siste dagene skutt fart. Syrotiuk, som bare er 25-år-gammel og ved dårlig helse, blir nå holdt fengslet i Ukraina av SBU, som er beryktet for dens infisering av fascistelementer. Dersom han blir funnet skyldig risikerer han fra 15 år til livsvarig fengsel, i dagens Ukraina tilsvarende en dødsdom.

Roger Waters, medgründer og vokalist i rock-bandet Pick Floyd, oppfordret onsdag til Syrotiuks løslatelse på X, tidligere Twitter, og delte videouttalelsen fra David North, styreleder av det internasjonale redaksjonsrådet til World Socialist Web Site, med hans over 600 000 følgere. Waters, som er breit kjent og respektert for hans prinsipielle motstand mot krig og forsvar av figurer som Julian Assange, skrev: «Løslat Bogdan Syrotiuk, takk David North for at du avslører Zelenskyj for hva han er.»

Loading Tweet ...
Tweet not loading? See it directly on Twitter

I skrivende stund har videouttalelsen, opprinnelig lagt ut på X/Twitter den 30. april, blitt sett av mer enn 80 000 personer. Oppropet som krever løslatelse av Bogdan Syrotiuk er undertegnet av mer enn 1 400 personer.

I Spania re-postet det venstreorienterte nettstedet Rebelión uttalelsen fra David North som oppfordrer til Syrotiuks løslatelse. Uttalelsen ble også re-postet på Twitter/X av Aaron Maté, journalist for nettstedet the Grayzone.

I Latin-Amerika har nyhetskanalen til Partido Obrero, til tross for deres betydelige og veldokumenterte meningsforskjeller med Den internasjonale komitéen, publisert en rapport om arrestasjonen av Bogdan Syrotiuk, som forklarer den som del av Zelenskyj-regimets tilslag mot venstreorienterte bevegelser. Artikkelen konkluderte med å skrive: «Kampen for Bogdans frihet er del av kampen mot imperialistkrig, genocid og fascisme. Umiddelbar frihet for Bogdan Syrotiuk!»

I Tyrkia har de siste dagene flere nyhetskanaler rapportert om saken. Dagsavisa til Arbeiderpartiet (EMEP), Evrensel Gazetesi, som har nesten 840 000 følgere på sin X/Twitter-konto, rapporterte om saken og WSWS’ kampanje til hans forsvar. Den tyrkiske journalisten Ceyda Karan refererte også onsdag til saken i hennes radioprogram på Sputnik Türkiye. De tyrkiske nettkanalene dokuz8HABER og Tüm Haberler informerte på tilsvarende måte deres lesere om arrestasjonen og om kampanjen til hans forsvar.

Loading Tweet ...
Tweet not loading? See it directly on Twitter

Kampanjen har også samlet voksende støtte blant arbeidere og ungdommer over hele verden. I Australia vedtok en pedagogers grunnplankomité en resolusjon til forsvar for Syrotiuk. Flere klubber av Internasjonal ungdom og studenter for sosial likhet (IYSSE) i Australia har på tilsvarende måte vedtatt resolusjoner, som krever løslatelse av Bogdan og lover «å føre kampanje blant studenter og ungdom som del av kampen for å bygge en global kamp for hans frihet».

I Tyskland vedtok en aksjonskomité av lokførere en kraftfull resolusjon som forlanger Syrotiuks løslatelse, og peker på de breiere politiske implikasjonene av saken samtidig med den utviklende NATO-krigen mot Russland og genocidet i Gaza.

Som en aksjonskomité har vi allerede protestert sterkt og klart i en tidligere appell mot den tyske regjeringens støtte for krigen i Ukraina og mot de pågående våpenleveransene.

På det tidspunktet understreket vi at påstanden fra den tyske regjeringen og media om at våpenleveransene og støtten til krigen tjener formålet av forsvar er ei ondsinnet løgn. Våpnene og ammunisjonen som produseres i Tyskland dreper på samme måte mennesker, soldater og sivile. Massemordet av kvinner og barn i Gaza er ikke selvforsvar. Den meningsløse slaktingen på den ukrainsk-russiske fronten tjener ikke forsvaret av Ukraina, men utmattelsen og splittelsen av Russland. Arrestasjonen av Bogdan Syrotiuk gjør det klart hvor viktig og presserende det er å ta til handling nå. Antikrigprotester blir brutalt undertrykt på universiteter. I morgen kan allerede kolleger som går til handling mot militærtransportene bli forfulgt. Dette må ikke få skje! Kampen mot arrestasjonen av Bogdan Syrotiuk er en viktig del av kampen mot krig og diktatur.

Lesere fra hele verden fortsetter også å sende inn kommentarer til WSWS, der de opponerer mot den politiske forfølgelsen av Syrotiuk, deriblant fra Hellas, USA og Russland. Vladimir Volkov, en WSWS-supporter i Russland, sa: «Jeg fordømmer på det sterkeste Ukrainas sikkerhetstjenestes arrestasjon av Bogdan Syrotiuk, som er en sosialistisk opponent av det fascistiske Zelenskyj-regimet og den NATO-initierte krigen mellom Ukraina og Russland. Løslat Bogdan Syrotiuk!»

Robert i USA skrev: «Fengslingen av Bogdan Syrotiuk er bare en av de utallige grusomhetene som er finansiert og muliggjort av milliardene Biden og kongressen sender over hele verden for å promotere ledere som Zelenskyj, i navnet av «frihet og demokrati». John skrev: «Jeg er en borgerrettighetsadvokat i California og spesialiserer meg på bekjempelse av politiundertrykking. Løslat Bogdan og alle fangene over hele verden som blir holdt på slike politiske anklager.» Frederick Smith, også fra USA, sendte inn følgende uttalelse til WSWS: «Jeg oppfordrer myndighetene i Ukraina til å revurdere arrestasjonen og fengslingen av Boydan for angivelig å tjene Russlands interesser. Bogdan er kjent over hele verden som en opponent av Putin og hans invasjon av Ukraina. Han og jeg støtter begge å bygge enhet av arbeiderklassens folk over hele verden. Vennligst løslat Bogdan med en gang.»

Den voksende støtten for løslatelsen av Bogdan Syrotiuk samtidig med en voksende protestmassebevegelse mot genocidet i Gaza har stor objektiv betydning. Som David North forklarte i uttalelsen som startet kampanjen for hans løslatelse,

Arbeiderklassen og ungdom over hele verden er med rette opprørt over den kriminelle krigen som føres av Israel, med støtte fra Biden-administrasjonen og NATO, mot Gazas befolkning. Men det må forstås at de samme regjeringene som kollaborerer i Gaza-genocidet også sponser stedfortrederkrigen i Ukraina. Volden i Gaza og Ukraina er sammenkoblede fronter i en global eskalering av militære konflikter som truer menneskeheten med en nukleær katastrofe. Kampen for Bogdans frihet og for en slutt på stedfortrederkrigen må anses som en essensiell komponent av kampen mot imperialisme, genocid og fascisme.

Vi oppfordrer alle våre lesere til å undertegne oppropet i dag, og gi et økonomisk bidrag til utviklingen av kampanjen, og til å sirkulere uttalelsen og oppropet så breit som mulig, og bli direkte involvert ved å skrive til WSWS.

Loading