University of California begjærer rettsforføyning mot akademiske arbeideres streik mot politiangrep på Gaza-protestene

Antigenociddemonstranter på UC-Irvine-teltleiren, 15. mai 2024.

University of California-systemet har begjært en rettsforføyning om å forby en streik av akademiske arbeidere som opponerer mot politiraid på campusprotester mot genocidet i Gaza. 2 000 arbeidere fra University of California Santa Cruz la mandag ned arbeidet, men deres fagforening United Auto Workers har latt 46 000 av deres medlemmer fortsette å arbeide på systemets ni andre campuser.

En pressemelding fra UC anvender et vidtrekkende autoritært språk, som erklærer at streiken er illegal fordi dens «mål er å presse universitetet til å gi etter for ei liste av politisk motiverte krav som er nært knyttet til protestene som finner sted på tvers av California og nasjonen.»

Pressemeldingen slutter med å legge fornærmelse til skade: «Universitetet har tillatt – og vil fortsette å tillate – lovlige protestaktiviteter rundt konflikten i Midtøsten.» Studenter har faktisk blitt banket og arrestert over hele California og USA. Seinest i forrige uke reiv politiet opp en teltleir på UC Irvine mens de akademiske arbeidernes avstemmingsprosess om å autorisere en streik tok slutt.

Dette er en vesentlig opptrapping av angrepet på retten til ytringsfrihet, inkludert retten til å protestere mot et genocid. Denne har allerede de facto blitt revet i stykker gjennom uker med politiraid som har ført til over 3 000 arrestasjoner over hele landet. Men rettsbegjæringen utgjør et krav om at all streikeaktivitet av en politisk karakter skal forbys i USA.

Styringsklassen vedtok faktisk for lenge siden et forbud mot politiske streiker i loven Taft Hartley Act av 1947, breit fordømt som «slavearbeidsloven». Påstanden at UC-streiken er illegal er imidlertid faktisk absurd.

En klage om Urettferdig arbeidspraksis som ble innmeldt til delstatens Styre for ansatte-relasjoner på fredag anvendte lignende språk. «Spesielt i dagens klima, dersom UAW kan se bort fra klausuler om streikeforbud, vil universitetet – og alle andre offentlige etater i California – møte vedvarende streiker som fremmer politiske og/eller sosiale synspunkter,» advarte klagen.

Det må med andre ord skapes en presedens for at arbeidere og ungdom ikke bare kan hindres i å utøve deres rett til ytringsfrihet, men bli forbudt fra aktiv opposisjon når rettighetene deres krenkes. Den eneste formen for politisk aktivitet som er akseptabel for styringsklassen er å stemme i valg på ett av de to offisielle pro-krig-partiene – og selv det er truet, som vist av 6. januar-kuppforsøket.

Selve kreftene som søker å få opposisjon erklært «illegal» er selv kriminelle. Samtidig som UC begjærer rettsforføyning søker påtalemyndighetene ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC) arrestordrer mot Israels statsminister Benjamin Netanyahu og andre tjenestemenn for genocid.

Dette ville gjøre Biden-administrasjonen, så vel som hele det amerikanske politiske etablissementet og campusadministratorer, til ikke-tiltalte medsammensvorne. Den ugjendrivelige juridiske saken mot den israelske regjeringen avslører også den absurde svertingen at protestene er motivert av antisemittisme.

Responsen fra det amerikanske politiske etablissementet på de truende ICC-arrestordrene har vært hysteriske fordømmelser. I tillegg har USA lenge nektet å anerkjenne domstolens autoritet, og Kongressen vedtok i 2002 til og med en lov som tillater presidenten å redde amerikanske krigsforbrytere fra Haag. Samtidig som den avviser all tilbakeholdenhet for sin egen kriminelle aktivitet, krever amerikansk imperialisme at arbeidere aksepterer kapitalistiske domstolers autoritet til å forby streiker som ukrenkelig.

Fagforeningsbyråkrater som politimenn

UAW-byråkratiets isolering av streiken skaper gunstige betingelser for styringsklassen til å forby arbeidsnedleggelsen. Dette er et resultat som byråkratiet ønsker velkommen, som støtter Biden og i år utviste demonstranter fra deres egen politiske aksjonskonferanse.

Den begrensede streiken på UC er modellert etter den såkalte «standup-streiken» som i fjor ble brukt til å pålegge bilarbeidere en utsalgskontrakt, som siden har blitt brukt til å si opp tusener. UAW stengte i forrige uke også ned en streik fra akademiske arbeidere på University of Washington etter bare noen få timer. De ønsket åpenbart ikke både WWU- og UW-arbeidere sammen på streikevaktene mens byråkratene streber etter å forhindre at den politiske streiken på UC sprer seg.

UAW Local 4811, som dekker UC-arbeiderne, responderte på rettsforføyningen med en uttalelse som hevdet: «Flere campuser forbereder seg på streik.» Men i stedet for å kunngjøre en utvidelse av streiken til flere campuser bønnfaller uttalelsen UC-administrasjonen om å forhandle «i god tro». Local 4811-president Rafael Jaime sa: «Vi er åpne for å sette oss ned med UC for å løse disse Urettferdige arbeidspraksisene ... Vi er skuffet over at UC har nektet å delta i [California Public Employment Relations Board’s] resolusjonsprosess.»

Uttalelsen avsluttes med å erklære at dersom universitetet ikke aksepterer deres «åpenhet til å sette seg ned og løse denne situasjonen», da «vil fagforeningens hovedstyre kunngjøre neste campus for å Stå Opp seinest fredag». Men innen da kan en domstol allerede ha erklært streiken illegal.

Men enhver avtale om å avslutte streiken med en slags avtale med UC-administratorer vil utgjøre en forføyning i alt unntatt navnet, håndhevet gjennom et byråkrati som fungerer som en forlengelse av regjeringen og politiet. Det har ikke engang vært en offisiell oppfordring om å fjerne politiet fra campusene som del av avtalen deres. Med andre ord, ikke bare genocidet, men til og med politiets okkupasjon av universiteter ville fortsette.

Det haster nå at arbeiderklassen, både på tvers av USA og i verden forøvrig, mobiliserer for å forsvare streiken. Streiken må umiddelbart utvides til hele UC-systemet, så vel som til hele UAW-medlemskapet.

Transportarbeidere og andre sentrale industriarbeidere må også forberede aksjoner til støtte for streiken. Den potensielle rettsforføyningen mot UC-streiken følger Kongressens streikeforbud mot jernbanearbeiderne i 2022, etter at de trosset en utsalgskontrakt som ble utarbeidet mellom Det hvite hus og jernbanefagforeningene.

Men akademiske arbeidere kan ikke vente på «godkjenning» for massivt å utvide streiken, som de allerede i forrige uke stemte overveldende for å godkjenne, som aldri vil komme fra byråkratene. De må handle nå, og etablere streikekomitéer på grunnplanet for å håndheve deres demokratiske vilje.

Loading