කම්කරු අරගල

ගුරුවරුන්ගේ වැටුප් අරගලය ජය ගන්නේ කෙසේද?

සෑම පාසලක් ආශ්‍රිතව ම ක්‍රියාකාරී කමිටු ගොඩනගන ලෙසත්, ඒවා වටා දෙමාපියන්, සිසුන් සහ අවශේෂ රැලිකර ගැනීමට ලෙස සහ කම්කරුපන්තියේ ඒකාබද්ධ අරගලයකට සටන් කරන ලෙසත් අපි සියලුම ගුරුවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

ගුරු-සිසු-දෙමාපිය සුරක්ෂිතතා කමිටුව

දහස්ගනන් ගුරුවරු කොලඹදී විරෝධතා දක්වද්දී ගුරු සංගම් ආන්ඩුව සමඟ සාකච්ඡාවලට කන්නලවු කරති

“ගුරු සංගම් කියන කියන විදියට වැඩ කරන්නේ නැතුව ගුරුවරුන් තීරනය කල යුතුයි තමන් අරගල කල යුත්තේ කොහොමද කියලා” යැයි ගුරුවරියක් සඳහන් කලා ය.

අපේ වාර්තාකරුවන්

වැඩි වැටුප් ඇතුලු ඉල්ලිම් මාලාවක් මත සංවර්ධන නිලධාරීන් දීපව්‍යාප්ත උද්ඝෝෂනයක

සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ උද්ඝෝෂනය රාජපක්ෂ ආන්ඩුවේ ප්‍රහාර වලට සහ ජීවන තත්වයන් ඛාදනය වීමට එරෙහි ව වර්ධනය වන කම්කරු පන්තියේ පුලුල් අරගලවල කොටසකි.

අපේ වාර්තාකරුවන්

ගොවිජන අරගලයට සමාජවාදී ක්‍රියාමාර්ගයක්

පොහොර හිඟයට එරෙහිව දහස් ගනනක් ගොවීන් අරගලයට පිවිසීම, ගොවිතැනට අවශ්‍ය පහසුකම් නොමැතිකම හා ජීවන තත්වයන් පිරිහීම කෙරෙහි රාජපක්ෂ ආන්ඩුවට හා ධනපති පන්ති පාලනයට විරුද්ධව ගොවිජනයා තුල වර්ධනය වන පුලුල් විරෝධයක පිලිබිඹුවකි.

සමාජවාදී සමානතා පක්ෂය
මෑත කාලීන ලිපි