Polske regjeringsrepresentanter marsjerte sammen med ytrehøyre

På søndag gjorde offisielle representanter for regjeringspartiet Lov og Rettferdighet (PiS) et poeng av å marsjere sammen med nyfascistiske krefter for å feire Polens 100. Uavhengighetsdag. «Uavhengighetsmarsjen» i Warszawa samlet rundt 250.000 mennesker, ifølge det polske politiet. Dette antallet ville gjøre det til den største demonstrasjonsmarsjen i Warszawas historie, en by på 2 millioner mennesker. Mindre demonstrasjoner fant sted over hele landet.

Den 11. november 1918 ble Polen offisielt innvilget uavhengighet fra det som da var Sovjet-Russland, Tyskland og Østerrike. Dette etterfulgte vel 123 år der landet var delt mellom Habsburg imperiet, Det tsar-russiske imperiet og Kongeriket Preussen, og før det igjen Det polsk-litauiske samveldet. I de påfølgende 21 årene fra 1918 og til nazi-invasjonen i 1939, var Polen et vesentlig bolverk for fransk og amerikansk imperialisme i deres konfrontasjon med Sovjetunionen.

I mange år har feiringen av denne datoen vært utnyttet av polske nasjonalister og fascister. Andre krefter i det politiske spekteret har imidlertid også gjort krav på Uavhengighetsdagen, ikke minst den liberale opposisjonen, som forlengst har sluttet seg til glorifiseringen av det autoritære Piłsudski-regimet som styrte Polen i mye av mellomkrigstiden.

I fjor var den 11. november anledning for en internasjonalt organisert samling av ytrehøyrekrefter. Med rundt 60.000 deltakere, inkludert hvitt-overherredømme-fantaster fra USA og Europa, var det den største oppmarsjen av ytrehøyre i Europa etter Den andre verdenskrigen. Bannere båret under demonstrasjonen inkluderte følgende slagord, som sendte sjokkbølger over hele verden: «Hvitt Europa av Broderfolk», «Europa forblir Hvitt, eller Avfolket», «Reint Polen, Hvitt Polen!», «Død over Fedrelandets Fiender», «Be for et Islamsk Holocaust» og «Flyktninger, Kom Dere Ut!» (Se: «Seksti tusen fascister marsjerte i Warszawa»)

Kunngjøringen om at offisielle regjeringsrepresentanter, deriblant president Andrzej Duda og statsminister Mateusz Morawiecki, ville delta i marsjen sammen med nasjonalistiske ytrehøyregrupper som Nasjonal Radikal Leir (ONR) kom først på fredag. ONR er en åpent nyfascistisk organisasjon. Den er oppkalt etter organisasjonen fra mellomkrigstiden som er nærmest knyttet til den fascistiske terroren mot både arbeiderorganisasjoner og jøder som feide over Polen på 1930-tallet. Før nazistene invaderte Polen utmerket ONR seg for sin fascinasjon og beundring for Adolf Hitler og nazi-Tyskland, spesielt deres antijødiske politikk, som inspirerte ONRs eget politiske program.

En annen medarrangør var ytrehøyreorganisasjonen All-polsk ungdom (Młodzież Wszechpolska), også oppkalt etter en ungdoms- og studentorganisasjon med samme navn fra mellomkrigsperioden, som var ansvarlig for antisemittiske overgrep og mord ved universiteter. På sin Twitter-feed postet organisasjonen et bilde av sin prosesjon med kommentaren «Liv og Død for Nasjonen».

Det er rapportert at regjeringsrepresentanter hadde forsøkt å danne en koalisjon av arrangører som skulle ha inkludert regjeringen, den liberale opposisjonen og det ytrehøyre. Det mislyktes imidlertid og de liberale opposisjonspartiene endte opp med å boikotte marsjen. Et forsøk i forrige uke fra Warszawas fratredende borgmester fra opposisjonspartiet Sivil Plattform (PO), på å forby marsjen ble forpurret av en rettsbeslutning.

Dudas og Morawieckis deltakelse i marsjen var også ment for å understreke det faktum at de holdt seg borte fra samme dagens Paris-feiring av slutten på Første verdenskrig.

Militærpoliti ble utplassert for å beskytte marsjererne og polske soldater sto side om side med medlemmer av ONR og det italienske nynazistpartiet Forza Nueva. Duda adresserte ytrehøyre-folkemengden ved begynnelsen av marsjen, der han sa: «Jeg vil at vi skal gå sammen under våre hvite og røde bannere [Polens flaggfarger] og med en gledens ånd. For å beære de som kjempet for Polen og for å være glade for at landet er fritt, suverent og uavhengig.» Han ledet så mengden i fellesrop om «Ære og ros til heltene», før de deretter sammen istemte nasjonalhymnen.

De fleste deltakere bar polske flagg, men noen viftet også med falanga, et symbol på europeisk fascisme fra 1930-tallet og ONRs hovedsymbol, samt hvitt-overherredømme-symboler som det keltiske korset. Det ble rapportert om rasistiske opprop. På et punkt ble et EU-flagg brent av høyreorienterte, som ropte: «Ned med Den europeiske union.»

Talspersoner for Duda og regjeringen prøvde å nedtone involveringen av ytrehøyrekrefter i marsjen, men det er klart at regjeringens åpne innordning med ytrehøyre var et kalkulert politisk trekk. Det var oppmuntret av hele den europeiske styringsklassens generelle dreiningen til høyre, og er innrettet på å skremme arbeidere og ungdom i Polen og Europa som er imot borgerskapets politikk for krig og innstramminger.

Et par dager før PiS annonserte at partiet ville marsjere med det ytrehøyre hyllet den franske presidenten Emmanuel Macron den fascistiske diktatoren Philippe Pétain fra det kollaborerende Vichy-regimet under Den andre verdenskrigen som en «stor soldat». I nabolandet Tyskland har ytrehøyrepartiet Alternative für Deutschland (AfD) nær tilknytning til ledende kretser i staten. Det har blitt fremmet av media og det politisk etablissementet og er plassert i den offisielle posisjonen som ledende opposisjonsparti i parlamentet. I USA har Trump-administrasjonen systematisk oppmuntret ytrehøyre-rasisme og antisemittisme, som resulterte i flere voldelige angrep før midtperiodevalget, inkludert massakren av 11 personer i en synagoge i Pittsburgh.

I Polen har PiS i årevis oppmuntret det ytrehøyre og har integrert dem inn i statsapparatet. Det er opprettet en stor paramilitær milits under tilsyn av forsvarsminister Antoni Macierewicz, som selv er en beryktet antisemitt. Denne militsstyrken er i vesentlig grad basert på det organiserte ytrehøyre.

Regjeringen har i årevis promotert antisemittisme og rasisme mot flyktninger. Tidligere i år vedtok den det en lov som sensurerer omtale om Holocaust [lenke til engelsk tekst] som nevner polske nasjonalisters involvering i mordet på jødene. Helt nylig ble det lekket et lydbåndopptak med statsminister Mateusz Morawieckis antisemittiske kommentarer datert fra 2014.

Utover en vesentlig overlapping av politiske synspunkter så støtter PiS-regjeringen seg til det ytrehøyre for sine forberedelser til krig mot Russland og for undertrykkingen av arbeiderklassen på hjemmefronten. Med støtte fra Trump-administrasjonen forfølger regjeringen en gjenoppliving av «Intermarium»-strategien fra mellomkrigstiden, da Piłsudski-regimet med støtte fra deler av franske og britiske eliter forsøkte å undergrave både Sovjetunionen og Tyskland gjennom en allianse av høyrenasjonalistiske regimer i Øst- og Sentral-Europa. Med støtte fra amerikansk imperialisme forsøker PiS-regjeringen på samme måte i dag å bygge en allianse av ytrehøyreregimer over hele Øst-Europa, for å motvirke trusselen om revolusjon, underminere Tysklands posisjon i Europa og forberede seg på krig mot Russland.

Det er et utbredt hat og avsky mot fascisme blant arbeidere og unge i hele Europa, inkludert i Polen, som ble omdannet til et sentrum for fascistisk terror og ødeleggelse under nazi-okkupasjonen under Den andre verdenskrigen. Polen var det geografiske sentrum for folkemordet på 6 millioner europeiske jøder, med mer enn 3 millioner av dem som hadde levd i Polen før krigen.

Innenfor rammen av det nåværende politiske systemet kommer imidlertid denne motstanden mot krig og fascisme nesten ikke til uttrykk. For å bekjempe borgerskapets forberedelser til krig og borgerkrig og dets promotering av det ytrehøyre, må arbeidere og ungdommer vende seg mot et internasjonalistisk og sosialistisk program.

Loading