Polske lærere lanserer landsdekkende streik

Som del av et internasjonalt læreropprør gikk over 80 prosent av Polens 400 000 lærere til en åpen-ende landsdekkende arbeidsnedleggelse på mandag den 8. april. Dette er den første nasjonale lærerstreiken i landet på 25 år, og en av de største streikene i Polen de siste tiårene.

Streiken ble erklært av fagforbundet ZNP (Związek Nauczycielstwa Polskiego; Forbundet av polske lærere) etter at månedslange forhandlinger med regjeringen fra det ekstremt høyreorienterte Lov og Rettferdighetspartiet (PiS) brøt sammen på søndag. Solidaritet, den andre lærerfagforening, hadde akseptert et regjeringstilbud på søndag, for en gradvis lønnsøkning på 15 prosent, og hadde oppfordret sine medlemmer til ikke å bli med i den nasjonale arbeidsnedleggelsen. Fagforbundet undertegnet avtalen med regjeringen uten noen konsultasjon med sine medlemmer, og har fortsatt ikke avslørt avtalens nøyaktige innhold.

Forferdet over sin fagforenings avtale med regjeringen gikk lærere organisert i Solidaritet med i arbeidsnedleggelsen over hele landet. Mange ikke-organiserte lærere ble også med i streiken.

Ifølge ZNP deltok over 86 prosent av Polens lærere. Polske medier rapporterer at selv disse tallene kan være en underdrivelse. Som en avis bemerket: «Stillhet i klasserommene» regjerte i de fleste av landets skoler.

Streiken har allerede sterkt skaket PiS-regjeringen foran Europavalget i mai, og foran det polske parlamentsvalget til høsten. For første gang siden 2015, da PiS fikk flest stemmer i parlamentsvalget, er det en reell mulighet for at partiet vil miste sitt flertallet i landets parlament og lide store tap i valget til Europaparlamentet.

Bak streiken ligger et enormt sosialt og politisk raseri. Tretti år etter restaureringen av kapitalismen i Polen er lærere og deres familier tvunget til å leve på fattigdomslønn. Startlønna for en lærer i Polen er 2 538 Zloty (NOK 5 680), og maksimallønna er rundt 5 603 Zloty (NOK 12 547). Samtidig er prisene i Polen for grunnleggende matvarer og klær på samme nivå som i de vesteuropeiske landene.

De siste årene har også sett en massiv reduksjon av lærerarbeidstokken. For bare noen få år siden var det ca. 670 000 lærere i Polen, nå teller de anslagsvis 400 000.

Det er også et utbredt sinne over PiS’ utdanningspolitikk og reformer. Lærerne er under et enormt press for å tilpasse seg regjeringens nasjonalistiske og historiske revisjonsagenda, som inkluderer hvitvaskingen av polske nasjonalistiske forbrytelser mot landets jødiske befolkning. En eventuell omtale av sistnevnte ble forbudt ved lov i fjor (se: «Antisemittisk propaganda distribuert ved det polsk parlament, og regjeringen driver heksjakt Holocaust-historikere»).

I de siste månedene har det vært mange tegn på at raseriet blant lærerne når kokepunktet: I desember sendte anslagsvis 10 000 lærere inn sykemeldinger for å protestere mot lave lønninger. I mars okkuperte lærere i Krakow skolerådets bygning og gikk til en sultestreik i flere uker.

Selv om den nasjonale arbeidsnedleggelsen kommer bare dager før videregåendeeksamen, har den bred støtte i befolkningen. I byer som Lublin øst i Polen, har videregående studenter annonsert protester til støtte for sine lærere. Protester og møter holdes også på institusjoner for høyere utdanning, inkludert ved Warszawa Universitet.

Studenter og arbeidere på tvers av hele Polen, og i verden forøvrig, har erklært sin solidaritet med lærerne på sosialmedier. En Twitter-bruker skrev: «Jeg er stolt av min mamma – i dag protesterer hun sammen med andre polske lærere over lav betaling og budsjetteringsspørsmål i utdanningssektoren. Lærere er ryggraden av samfunnet, og de fortjener vår respekt og bedre lønn.» En bosatt i Warszawa tvitret: «Jeg har sett for mange lærere blant venner og familie ta andre jobber, bli utbrente, si opp, eller alle tre. Undervisningen er for viktig, og lærerne fortjener ikke fattigdomslønninger. Så det er godt å høre rapporter om 80 prosent skoler stengt i Warszawa, 90 prosent i noen andre deler.»

En lærer fra Connecticut skrev på Twitter: «Jesteśmy z wami! [Vi er med dere!] Dere har alltid hatt vår støtte, tross alt! :) Solidaritet fra en lærer i CT, USA. Ned med innstramminger, opp med arbeidere!!»

Den polske lærerstreiken er del av et globalt oppsving av klassekampen, som har funnet spesielt skarp uttrykk blant lærere og utdanningspersonell. I løpet av det siste året har hundretusenvis av amerikanske lærere og skolepersonell gått ut i streik i flere stater; lærere har streiket i Storbritannia, Mexico, Brasil og mange land i Europa, Afrika og Latin-Amerika. De fleste av disse streikene ble organisert i opposisjon til fagforeningene. Når fagforeningene har gjenvunnet kontroll over arbeidernes bevegelse, har de forrådt de streikende og lagt ned streikene så snart som mulig.

De polske fagforeningene er ikke annerledes, og polske lærere må ikke sette sin lit til ZNP. I samtaler med regjeringen har ZNP allerede gjort mange innrømmelser, og redusert det opprinnelige kravet om en lønnsøkning på 1 000 Zloty tvers over hele linja, til en lønnsøkning på 30 prosent. Gjennom samtalene har ZNP forfulgt den reaksjonære strategien om å kreve uthuling av andre sosialprogrammer for å finansiere lønnsøkninger for lærerne. Ved skrivende stund har ZNP ikke erklært om den vil eller ikke, akseptere regjeringens tilbud om å gå inn i forhandlinger igjen og straks avslutte streiken.

I samtaler med ZNP har regjeringen vært uforsonlig og hevdet at det er «ingen penger» og har tilbudt en fornærmende maksimal lønnsøkning på 15 prosent. Hovedmotivasjonen for denne «null kompromiss»-linja har vært regjeringens frykt for at enhver ettergivelse overfor lærerne ville utløse uro blant større deler av arbeiderklassen.

Argumentet om at «det er ingen penger» er en blatant løgn. Der den jobber i nært samarbeid med de imperialistiske krigsplanleggerne i Washington og NATO har PiS-regjeringen forfulgt en massiv militæroppbygging mot Russland. I mars annonserte regjeringen at den ville bruke $ 48 milliarder [NOK 409 milliarder] innen 2026 for å utvide og utruste sine væpnede styrker. Innen 2030 planlegger regjeringen å øke militærutgiftene til 2,5 prosent av BNP. For noen uker siden bestilte Polen 20 mobile missiler fra USA, verdt $ 411 millioner [NOK 3,5 milliarder]. I mars 2018 bestilte regjeringen et amerikansk patriot-missilforsvarssystem verdt $ 4,7 milliarder [NOK 40 milliarder].

Samtidig som partiet PO pleier taktiske forskjeller med PiS over utenrikspolitiske allianser, har det borgerlige opposisjonspartiet «Sivil Platform» (PO) også fulgt en nedskjæringspolitikk når den har vært ved makten. Tvers igjennom de siste tiårene har PO støttet den USA-ledede militæroppbyggingen mot Russland, og har bidratt til å forvandle Polen til en potensiell oppmarsjeringsrampe for en tredje verdenskrig.

De streikende lærerne står overfor viktige politiske saksanliggender. Kampen for å forsvare offentlig utdanning, og å slåss for anstendige lønninger er uadskillelige fra kampen mot den voksende krigsfaren, og mot angrepene på demokratiske rettigheter. For å gjennomføre denne kampen må lærerne bryte med nasjonalistiske og pro-kapitalistiske fagforeninger, danne grunnplankomitéer og appellere for en bredest mulig støtte i arbeiderklassen, i Polen og internasjonalt. Denne strategien krever et sosialistisk og internasjonalistisk program, og byggingen av et revolusjonært lederskap i arbeiderklassen. Vi oppfordrer lærere i Polen som er beredt til å diskutere disse problemene om å kontakte WSWS Teachers’ Newsletter i dag.

Forfatteren anbefaler også:

Lærernes globale kamp

[27. februar 2019]

Loading