Tyskland: Etter mordet på politikeren Walter Lübcke – ropet på en sterk stat

Etter mordattentatet på Kassels distriktspresident Walter Lübcke (CDU, Den kristelig-demokratisk union) forøvet av en beryktet nynazist, oppforder representanter for alle parlamentspartiene til en sterkere stat. Selv om det blir stadig tydeligere at Stephan Ernst, den mistenkte som har vedgått mordet, ikke handlet alene men som del av et omfattende nynazistnettverk som strekker seg dypt inn i statsapparatet, krever de alle en massiv opptrapping av nettopp de samme sikkerhetsagenturene som er nært tilknyttet terroristnettverkene.

I et intervju med Passauer Neue Presse krevde innenriksminister Horst Seehofer (CSU, Den kristelig-sosiale union) at «styrkingen av våre sikkerhetsmyndigheter videreføres, med personell og utstyr. Den hemmelige tjenesten må ekspanderes.» Det handlet ikke bare om «å se på enkeltpersoner i de ekstremistiske og terroristiske områdene, men også om å eksponere forbindelsene til nettverk». For dette behøver man «mer personell», og at «sikkerhetsmyndighetenes analysekapasitet» må økes.

Fremfor alt ønsker Seehofer å trappe opp BfV – den tyske innenriksetterretningen – for overvåking og sensur av internett. «Utvekslingen av informasjon og forberedelsene til voldshandlinger ... skjer i dag ofte over internett. Vi trenger å få bedre overvåkingsverktøy for å oppdage gjerningsmennene digitalt, med den samme intensitet som i den analoge verden, som eksempelvis med telefonovervåkingen. Vi mangler tilstrekkelig personale og de nødvendige fullmakter for den hemmelig tjenesten.»

Det Seehofer har i tankene er en overvåkings- og politistat. Lovene som er under utarbeidelse av innenriksdepartementet vil eliminere «de resterende restriksjonene på de hemmelige tjenestenes aktiviteter, som ble forankret i grunnloven og i Forbundsrepublikkens lover etter Det tredje rikes terror», som vi skrev i en tidligere artikkel.

For eksempel opphever det foreliggende lovforslaget ikke bare elementære grunnleggende rettigheter, som post- og telekommunikasjonshemmelighet og hjemmet ukrenkelighet, men det tillater også den hemmelige tjenesten å spionere digitalt på journalister og medier. Blant andre ting skal den hemmelige tjenesten kunne hacke serverne, datamaskinene og smarttelefonene til utgivere, kringkastere og frilansjournalister.

Lübcke-mordet blir brukt av storkoalisjonen av kristelig-demokratene (søsterpartiene CDU/CSU) og sosialdemokratene (SPD) for å fremme deres reaksjonære planer og for å undertrykke enhver kritikk. I «spørretimen» kalt av CDU/CSU og SPD sist torsdag i Bundestag [det føderale parlamentet], sa Seehofer: «Vi må ikke igjen overfladisk si ... dersom vi ønsker å beskytte staten vår vil det bety en overvåkingsstat, at vi ønsker å begrense de sivile rettighetene, at vi ønsker å avlytte journalister.» I stedet «bør vi nå alle stå sammen og gi etterretningstjenesten fullmaktene som skal til for å bekjempe og forhindre kapitalforbrytelser, som bare blir stadig verre og mer komplekse.»

Som en siste utvei planlegger innenriksdepartement å frata ekstremister deres grunnleggende rettigheter. «Vi er det konstitusjonelle departementet. Vi skal seriøst vurdere mulighetene,» kommenterte Seehofer nylig på et lignende fremlegg fra tidligere CDU-generalsekretær Peter Tauber, som for tiden jobber som parlamentarisk statssekretær i forsvarsdepartementet. I en gjestekronikk i Die Welt krevde Tauber – med referanse til grunnlovens artikkel 18 – at alle som «bekjemper den frihetlig-demokratiske grunnorden», må benektes sine grunnleggende rettigheter.

Stilt overfor det faktum at mordet på Lübcke har forårsaket avsky blant arbeidere og ungdommer i Tyskland og internasjonalt, rettferdiggjør styringsklassen sine autoritære tiltak under dekke av «kampen mot høyre». Taubers kommentarartikkel hadde tittelen «Denne fienden står til høyre.»

Dette må imidlertid ingen la seg lure av. Akkurat som i Weimar-republikken blir opprustingen av statsapparatet gjennomført av høyrekrefter, og den vil i første rekke tjene til å intensivere deres tiltak mot «venstresiden» og til å skremme og undertrykke den utbredte motstanden mot tilbakevendingen til militarisme og fascisme.

Dette er demonstrert av storkoalisjonens nyeste BfV-rapport – Tysklands hemmelige innenriksetterretning, Bundesamt für Verfassungsschutz; Det føderale kontoret for beskyttelse av forfatningen – som ble offentliggjort sist torsdag av Seehofer og BfV-president Thomas Haldenwang. BfVs og innenriksdepartementets uttalte mål er kriminaliseringen og rettsforfølgelsen av sosialistiske partier.

Derfor beskriver BfV-rapporten nok en gang Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) [Sosialistisk Likhetsparti] som et «venstreekstremistisk parti» og som en «gjenstand for overvåking». Den hemmelige etterretningstjenestens begrunnelse for dette utlegges, som i deres forrige rapport, kort og godt som SGPs politiske opposisjon mot «den bestående staten og sosiale orden – svertet som ‘kapitalisme’ – opposisjon mot EU, mot påstått nasjonalisme, imperialisme og militarisme og mot sosialdemokrati, fagforeningene, og også mot partiet DIE LINKE.» [Venstrepartiet]

Samtidig blir ytrehøyrepartiet Alternative für Deutschland (AfD), som har en åpent fascistisk fløy og som har nære tilkoblinger til høyreterrorister og voldelige nynazister, på nytt portrettert som «offer» for angivelige «venstreorienterte ekstremister». Ordrett står det i BfV-rapporten: «I året 2018 sto, i tillegg til medlemmer av høyrekstremistiske partier også Alternative für Deutschland (AfD) – svertende erklært av venstreekstremister som et høyreekstremistisk parti – sammen med ‘Identitærbevegelsen Tyskland’ ... i fokus for venstreekstremistisk agitasjon.»

Den hemmelige etterretningstjenestens rapport blender også systematisk ut de omfattende høyreradikale terroristnettverkene i politiet og Bundeswehr (de væpnede styrkene). I rapporten søker man forgjeves etter referanser til Franco A., den høyreradikale offiseren i hæren, eller til NSU 2.0 (ei ytrehøyrecelle i Frankfurt-politiet, med navn som er en referanse til terroristgruppa NSU – Nationalsozialistischer Untergrund; Den nasjonalsosialistiske undergrunn). Terrorgruppa Revolusjon Chemnitz, som i tillegg til angrep på utlendinger og politiske dissentere hadde planlagt en væpnet «aksjon» og et høyreradikalt opprør på Tysklands Enhetsdag i 2018, blir av den hemmelige etterretningstjenesten trivialisert som «borgervern». I denne gruppa ser etterretningen bare «anlegg til høyreterrorisme».

Det høyreradikale terrornettverket «Combat 18», som hadde nære tilknytninger til NSU, og som den mistenkte Lübcke-morderen Stephan Ernst var i nær kontakt med, er ikke engang nevnt i den nye BfV-rapporten.

Alt dette kommer ikke som noen overraskelse. Det har lenge vært kjent at BfV er dypt forankret i den brune høyreradikale sumpen og er involvert i høyreorienterte ekstreme voldshandlinger. Eksempelvis opererte BfV og politiet flere dusin konfidensielle informanter som var aktive i den umiddelbare periferien av NSU, som over en perioide på flere år drepte ni innvandrere og ei politikvinne. En embetsrepresentant for LfV – Landesamt für Verfassungsschutz, Bundesland Hessens avdeling av den føderale etterretningstjenesten BfV – var til og med på åstedet under ett av mordene. Grupperingen Der Thüringer Heimatschutz, som NSU rekrutterte fra, ble bygget med midler fra den hemmelige etterretningstjenesten.

Siden den gang fortsetter den nyfascistiske konspirasjonen i statsapparatet å inkludere stadig bredere kretser. I de senere år har det blitt klart at det er omfattende terroristnett i Bundeswehr og i politiet, og at det ansamles våpen, lages dødslister og har vært forberedelser til en fascistisk omveltning for en «Dag X».

I tillegg er mange medlemmer av politiet, de hemmelig tjenestene og Bundeswehr AfD-supportere, og stemmer for partiet eller representerer det til og med i det føderale Bundestag og delstatenes Landtag-parlamenter. BfV var i mange år ledet av Hans-Georg Maaßen, en supporter av det høyreekstremistiske partiet. Siden hans påtvungne pensjonering i november i fjor av Seehofer, etter at han hadde benektet at det hadde funnet sted høyreorienterte opptøyer i Chemnitz, og hans svada om «venstreorienterte krefter innen SPD», fører den høyreorienterte CDU-mannen siden kampanje for regjeringskoalisjoner med AfD.

SPD, Venstrepartiet og De Grønne reagerer på den nyfascistiske konspirasjonen i statsapparatet med betingelsesløs støtte for sikkerhetsmyndighetene, og de forsvarer dem aggressivt mot kritikk. Eva Högl, stedfortredende parlamentarisk gruppeleder for SPD, applauderte Seehofers tale i Bundestag og erklærte: «Det er korrekt og bra hvordan sikkerhetsmyndighetene nå handler, og at den føderale statsadvokaten umiddelbart tok over etterforskningen, i motsetning til under NSU-drapsserien den gangen.» Det var nå «trukket mange konsekvenser» og det er «en helt annen tilnærming og et helt annet samarbeid».

Konstantin von Notz, stedfortredende fraksjonsleder for De Grønne, erklærte: «Mine damer og herrer, det er vel og bra at dere besøker felles etterretningssentre, men nå, og umiddelbart, trenger vi ei spesialoppdragsgruppe som analyserer og retter opp manglene, som samler sammen kompetansene og som yter støtte og bistand til de som er berørt av høyreorientert hat og terror.»

Notz fortsatte med å hevde at hva angår høyreekstreme tendenser i statsapparatet er dette «platte generaliseringer». Selvfølgelig finnes det «bekymringsfulle tilfeller av høyreekstremisme, også blant tyske sikkerhetsrepresentanter». Men alle som «generelt påstår at flertallet i politiet og Bundeswehr avviker fra den frihetlig-demokratiske grunnorden og som vender seg til et parti under overvåking av de hemmelig tjenestene handler kontraproduktivt.» Dette er «opprørende og saklig feilaktig».

André Hahn fra Venstrepartiet, som i likhet med Notz sitter i Bundestags-kontrollkomitéen og dermed har tette tilknytninger til etterretningstjenestene, sang fra det samme salmearket. Rett nok var det «stadig nye rapporter om høyretendenser innen sikkerhetsmyndighetene i Tyskland, og faktisk også blant de som har tilgang til skytevåpen». Men, samtidig er det «ingen tvil: Det store flertallet av politibetjenter og soldater, menn som kvinner, avtjener med engasjement sin plikt, og de er forpliktet til de demokratiske prinsipper.»

For å parafrasere Leo Trotskij: SPD, Venstrepartiet og De grønne frykter den voksende motstanden blant arbeidere og ungdom mer enn de frykter den fascistiske trusselen. Av den grunn solidariserer de seg med statsapparatet og sikkerhetsmyndighetene. Disse kreftene må styrkes for å undertrykke en uavhengig bevegelse av arbeiderklassen i opposisjon mot militarisme, sosiale nedskjæringer og fremveksten av høyre.

SGP er det eneste partiet som kaller høyresammensvergelse ved sitt rette navn, og som avviser den massive statsopprustingen og ikke lar seg skremme. Partiet har innledet rettslige skritt mot den hemmelige etterretningstjenesten (BfV) og appellerer til den eneste samfunnskraften som kan stoppe styringsklassens retur til fascisme, militarisme og krig – den tyske, europeiske og internasjonale arbeiderklassen.

Loading