Vitners svorne vitneprov for at CIA spionerte på Assange og hans advokater

Ytterligere detaljert bevismateriale er fremlagt for en spansk domstol om at CIA systematisk og illegalt tok opptak av samtaler mellom WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange og hans advokater, og av alle andre besøkende, der han ble holdt innesperret i Ecuadors London-ambassade, før han i april i fjor ble arrestert og slept ut for å konfrontere utlevering til USA.

Den spanske avisa El País rapporterte [engelsk versjon av artikkelen] på tirsdag at tre personer som jobbet for det spanske sikkerhetsselskapet UC Global S.L., som beskyttede vitner har avlagt vitneprov for Spanias høyesterett Audencia Nacional om at selskapets leder David Morales overrakte overvåkningsmaterialet til CIA.

WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange [Foto: Ap Photo/Matt Dunham]

Vitnesbyrdene er ytterligere ødeleggende eksponering av den tiårlange politiske sammensvergelsen utført mot Assange av den amerikanske, britiske og australske regjeringen, og deres samarbeidspartnere i Sverige og Ecuador. Amerikansk imperialisme og dens allierte er ute etter å få brakt Assange til taushet for alltid, for å ha publisert hundretusenvis av dokumenter som åpenbarer krigsforbrytelser og andre kriminelle aktiviteter utført av USA og landets allerte rundt om i verden. Like desperate er de etter å forhindre ytterligere fordømmende lekkasjer fra modige varslere og journalister, mens de forbereder nye kriger, attentater og kupp.

Vitneforklaringene bekrefter også i hvilken ekstraordinær grad disse regjeringene har tråkket på Assanges juridiske og demokratiske rettigheter, inkludert den grunnleggende og dyrebare beskyttelsen av advokat-klient konfidensialiteten. Dette bevismateriaet alene betinger at den amerikanske utleveringssaken må avvises av retten på grunnlag av illegalitet.

Ifølge bevismaterialet vitnene fremla – videoer, lydbånd og dusinvis av e-postmeldinger – var overvåkningsoperasjonen omfattende. Helt spesielt ble Assanges møter med hans juridiske team tatt opp på video og spilt inn på lydopptak, for å fremskaffe materiale i forsøk på å inkriminere ham, og for å identifisere det bevismateriale og de juridiske argumenter som ville fremlegges mot enhver tiltale etter den amerikanske spionasjeloven.

Under Morales’ uttrykkelige ordrer fotograferte sikkerhetsselskapet passene til alle Assanges besøkende, tok fra hverandre deres mobiltelefoner, lastet ned innhold fra deres iPad-er, tok notater og utarbeidet rapporter om hvert et møte. De ekvadorianske diplomatene som jobbet i London-ambassaden ble også spionert på.

Morales, en tidligere militæroffiser i den spanske marinen, står for retten i Spania, etter at han i oktober ble siktet for brudd på personvernloven, bestikkelser og hvitvasking av penger. Hans selskap var offisielt på kontrakt med den ekvadorianske regjeringen for å besørge sikkerheten ved ambassaden, men oppdraget gikk over til å bli et dekke for en avlyttingsoperasjon mot Assange.

Ifølge El País bekreftet to av vitnene at Morales i desember 2017 beordret arbeidere til å bytte overvåkningskameraer i ambassaden, for å erstatte dem med andre som kunne fange opp lyd. Fra da av monitorerte de samtaler mellom Assange og hans advokater, selv på kvinnetoalettet – dit Assange og hans juridiske team trakk seg tilbake for å unngå eventuell ulovlig avlytting.

Under disse møtene med hans advokater forberedte Assange sitt juridiske forsvar. Den australske statsborgeren står overfor oppblåse anklager i henhold til den amerikanske spionasjeloven, som etter tiltalepunktene kan medføre en samlet straff på 175 års fengsel. Der han avventer utleveringshøringen, med planlagt oppstart den siste uka av februar, har han også blitt bedøvet og vært nektet tilstrekkelig medisinsk behandling, som har satt hans liv i fare.

El País rapporterte at de tre vitneprovene alle beskrev formuleringene Morales anvendte overfor hans mest betrodde ansatte, som refererte til UC Globals kollaborering med den hemmelige amerikanske etterretningstjenesten. Disse utsagnene inkluderte: «Nå spiller vi i første divisjon», «Jeg har gått over til den mørke siden», «De som har kontrollen er de amerikanske vennene», «Den amerikanske klienten», «De amerikanske vennene ber meg bekrefte», «Nordamerikaneren vil skaffe oss mange kontrakter rundt om i verden», og «Amerikansk etterretning».

Opptakene fra kameraene installert i ambassaden ble hentet ut fra harddisken hver 15. dag – sammen med opptakene fra mikrofoner plassert i brannslukningsapparater – og personlig overlevert til Morales i UC Globals hovedkvarter, beliggende i Jerez de la Frontera, sør i Spania.

Morales reiste en til to ganger i måneden til USA, angivelig for å overlevere materialet til «amerikanerne». Morales fikk også installert fjernstyrte dataservere som samlet den ulovlig innhentede informasjonen, og som kunne aksesseres fra USA.

Vitnene bevitnet at materialet samlet inn om Assange ble overlevert til CIA av et medlem av sikkerhetsapparatet til Sheldon Adelson, eieren av kasino- og ferieforetaket Las Vegas Sands Corporation. Adelson er en venn av den amerikanske presidenten Donald Trump og en stor donor til Det republikanske partiet.

I fjor fremskaffet den italienske avisa La Repubblica filer som beviser UC Globals spioneringsoperasjon, deriblant mot leger, journalister, politikere og kjendiser som besøkte Assange. UC Global utarbeidet profiler på Assanges London-baserte advokat Jennifer Robinson og på Baltasar Garzón, sjef for hans juridiske team i Spania. Video- og lydopptakene viste en halvnaken Julian Assange under en medisinsk kontroll, og to av hans advokater, Gareth Peirce og Aitor Martinez på vei inn til kvinnetoalettet for en privat samtale med deres klient.

Utleveringen og rettsforfølgelsen av Assange er et historisk angrep på grunnleggende demokratiske prinsipper nedfelt gjennom århundrer i konstitusjonell og felles lov, også i USA og Storbritannia.

Assanges juridiske team har allerede innsendt bevismateriale som viser den åpenlyse politiske karakteren av Assanges forfølgelse, deriblant materiale knyttet til Chelsea Manning, den tidligere soldaten som er fengslet på ubestemt tid for å forsøke å tvinge henne til å vitne mot Assange. De har også sendt inn dokumentasjon på amerikanske politikeres offentlige uttalelser, der de fordømmer Assange og WikiLeaks, som setter alle utsikter til en rettferdig rettssak i fare, og bevismateriale relatert til misforvaltning av en behørig prosess, for hevnende fengselsbetingelser og for benektelsen av medisinsk behandling.

Under enhver kriminalstraffesak skulle bevis for at påtalemyndigheten ulovlig har besørget opptak av samtaler mellom tiltalte og vedkommendes advokater resultere i domstolens avvisning av saken, en dropping av anklager, tiltaltes løslatelse og inndraging av advokatbevillinger og en mulig rettsforfølgelse av alle de involverte.

I 1973 ble varsleren Daniel Ellsberg – i likhet med Assange – tiltalt etter spionasjeloven for å ha lekket dokumenter til New York Times og Washington Post. Pentagon Papers avslørte hvordan den amerikanske regjeringen i årevis hadde løyet for allmennheten for å kunne utvide Vietnamkrigen, som førte til tre millioner vietnameseres og 55 000 amerikanske soldaters død. Denne publiseringen utløste en eksplosjon av offentlig raseri og bygget opp under antikrigprotester.

Under rettssaken mot Ellsberg brøt president Richard Nixons «rørleggere» seg inn på kontoret til Ellsbergs psykiater der de monterte avlyttingsutstyr i hans telefon. I denne saken besluttet dommer William Matthew Byrne at overvåkningen hadde «uhelbredelig infisert påtalemyndigheten» og han avviste med den begrunnelse anklagene, og løslot Ellsberg.

Men enda mer står på spill i Assanges tilfelle, fordi WikiLeaks har bidratt til å avsløre de langt større forbrytelsene som blir begått av USA og landets partnere, deriblant Storbritannia og Australia. Dessuten har tråkkingen på juridiske og demokratiske rettigheter siden 1970-tallet blitt ført mye lengre, der den amerikanske styringsklassen i økende grad har henfalt til militær aggresjon i sine bestrebelser på å overvinne erosjonen og forfallet av det globale økonomiske hegemoniet den sikret seg etter andre verdenskrig.

Moralske appeller til politikere vil ikke få en slutt på denne perversjonen, enn si amerikansk imperialismes underliggende pådriv. Kampen for å forsvare demokratiske rettigheter og få stoppet det globale bykset i retning av diktatur og krig fordrer en massebevegelse. Det nye året har begynt med gjenopptakelsen av betydelige kamper fra arbeiderklassen over hele verden, mot myndigheters innstramminger, mot sosial ulikhet, miljøkatastrofe og krig. Dette er den kraftfaktoren som må mobiliseres, mot kapitalismen, for å få løslatt Assange og Manning.

Forfatteren anbefaler også:

Tiltalen av Julian Assange, ødeleggelsen av legalitet og fremveksten av den nasjonale sikkerhetsstaten

[18. januar 2020]

Loading