Perspective

Hendene vekk fra Covid-19-varsleren Rebekah Jones!

Socialist Equality Party fordømmer det fascistiske politiraidet mot datateknologieksperten Rebekah Jones, som var en respons på hennes arbeid med eksponering av spredningen av Covid-19-pandemien i Florida, og på skoler over hele USA.

Rebekah Jones [Skjermbilde: CBS Local]

Statspolitiet i Florida tvang seg på mandag inn i Jones’ hjem med trukne våpen, rettet mot henne og hennes familie. De beslagla hennes telefon, datamaskiner og flere harddisker, og forhindret henne fra å fortsette publiseringen av data om Covid-19-utbrudd.

Jones meldte sist fredag på Twitter at hun hadde fått vite at dommeren [Circuit Judge] Joshua Hawkes i september ble utnevnt av Floridas Republikaner-guvernør Ron DeSantis, og at en av hans første handlinger i dommerstillingen var å undertegne gjennomsøkingsordren som førte til beslagleggingen av hennes teknologiutstyr. DeSantis er blant de mest fremtredende støttespillere for USAs president Donald Trump, som har ledet styringsklassens politikk for «flokkimmunitet» med gjenåpningen av ikke-essensielle næringsvirksomheter og skoler.

Jones fortalte CNN at hennes flash drives [datalagringsenheter] beslaglagt av politiet inneholdt beviser for at Florida-embetsrepresentanter «i januar løy om ting som interne rapporter og meldinger fra [den føderale folkehelseetaten] CDC», så vel som «bevis på delstatsmyndighetenes ulovlige aktiviteter».

Denne skamløse undertrykkingen av rettighetene for ytringsfrihet og tilgangen til informasjon må det opponeres mot! Arbeiderklassen i USA og internasjonalt må komme til forsvar for Jones og alle varslere, og slåss for full åpenhet og rapportering av alle data om Covid-19!

Jones, en tidligere ansatt i Floridas helsedepartement, er blant de mest prominente dataforskerne i USA. Ved hjelp av GIS-teknologi – avanserte geografiske informasjonssystemer – bidro hun til å etablere Floridas Covid-19-dashbord for en nitidig sporing av spredningen av pandemien i delstaten. Kort etterpå, i mai, ble hun sparket fordi hun nektet å manipulere data for å støtte DeSantis’ eskalerende kampanjer for tilbake-til-arbeid og tilbake-til-skolen.

Etter at hun ble sparket fra sin stilling gikk Jones videre med sine bidrag til å lage og følge opp datasystemene Florida COVID Action og COVID Monitor, som er de mest helhetlige databasene for sporing av Covid-19-infeksjoner og dødsfall i henholdsvis Florida og på K-12-skoler over hele USA. [O. anm.: K-12 dekker de tolv første skoletrinnene]

Jones ble målskive på grunn av hennes rolle i disse prosjektene, og for å være en åpenhjertig kritiker av DeSantis og Trump. Hun har konsekvent advart mot den hensynsløse politikken med gjenåpning av skolene midt under den rasende pandemien.

Den spesifikke beskyldningen fremsatt mot Jones som førte til mandagens politirazzia, var at hun skulle være ansvarlig for en e-post som ble sendt til ansatte i Floridas helsedepartement, der de ble oppfordret til å «snakke ut, før ytterligere 17 000 personer er døde», som Jones benekter å ha sendt. Hun hevder at de offisielle embetsrepresentantene til dels beslagla hennes teknologienheter for å få avklart hvilke kontakter hun har innen helsedepartementet, personer som nå sannsynligvis vil bli målrettet i nærmeste fremtid.

Raidet mot Jones’ hjem er ment å tilrettelegge for de morderiske politiske retningslinjene for å holde skoler og ikke-essensielle næringsvirksomheter åpne, mens pandemien raser ute av kontroll. Det er ment å intimidere kritiske eller frittalende forskere som advarer mot farene arbeidere og ungdommen står overfor.

Jones og to kolleger fra COVID Monitor publiserte den 2. desember en artikkel i US News, med tittelen «Bør skolene holdes åpne? Stopp en halv.» De bemerket det faktum at over 1 million barn har blitt smittet med Covid-19, og de konkluderte: «Våre data viser at skolene ikke er de sikre nødhavnene eller siloene noen trodde de ville være, og at de faktisk bidrar til spredningen av Covid-19 på flere måter. ... Det er vår oppfatning at datagrunnlaget antyder at skolene IKKE er trygge og at de bidrar til spredningen av viruset – både på skolene og i deres omkringliggende lokalsamfunn.»

COVID Monitor dokumenterer at minst 187 351 skoleelever og 80 689 lærere har blitt smittet i K-12 skoler på tvers av USA. Florida COVID Action rapporterer for Florida totalt 1 178 703 tilfeller og 19 716 dødsfall, derav 101 264 tilfeller og ni dødsfall blant barn.

Politiraidet fant sted samme dag som skolene på nytt ble gjenåpnet i New York City, det største skoledistriktet i USA. Denne hensynsløse gjenåpningen ble uopphørlig promotert av New York Times, og ble frontet av Demokrat-borgermesteren Bill de Blasio og fagforbundspresidenten Michael Mulgrew, for lærerforbundet United Federation of Teachers (UFT), som eksemplifiserte støtten for kampanjen tilbake-til-skolen fra begge partiene i samspill med fagorganisasjonen.

Som med den landsdekkende kampanjen for gjenåpning av skoler som Trump-administrasjonen har vært spydspiss for, er pådrivet for å gjenåpne New York City-skolene ikke basert på vitenskap, men heller på finansoligarkiets profittinteresser.

Det å åpne skolene er sentralt for styringsklassens strategi. For å få tvunget foreldre tilbake til usikre arbeidsplasser der de møter brutal utbytting må skolene åpnes som oppbevaringsinstitusjoner for deres barn. Demokratene, et parti av Wall Street og finanskapitalen, er like skyldige som Republikanerne for gjenåpningen av skoler.

Nyvalgte president Joe Biden har ikke meldt noen uttalelse til forsvar for Jones, eller for retten til tilgang til data om spredningen av pandemien. I stedet hevdet Biden i en tale på tirsdag: «Det burde være en nasjonal prioritering å få våre barn tilbake på skolen, og holde dem på skolen,» og han la til at han «vil arbeide for å se til at flertallet av våre skoler kan være åpne innen slutten av mine første 100 dager».

Anslagsvis halvparten av alle K-12-skoleelever i USA går for tiden på skoler som bare tilbyr online-undervisning, 32,5 prosent går på skoler med fullt og helt tilstedeværende undervisning, og nesten 17 prosent går på skoler med hybridundervisning. Dersom Biden lykkes med sitt mål vil titalls millioner flere skoleelever være tilbake i utrygg klasseromsundervisning innen utgangen av april, lenge før befolkningen er fullt vaksinert.

I sin tale promoterte Biden løgnen om at skolene trygt kan gjenåpnes de neste månedene, ganske enkelt ved å besørge litt ekstra midler til kosmetiske sikkerhetstiltak. Randi Weingarten, president for det føderale lærerfagforbundet American Federation of Teachers (AFT), og medlem av Den demokratiske nasjonalkomitéen (DNC) [Det demokratiske partiets sentralkomité] og et potensielt valg for utdanningsminister, ga sin fulle støtte til dette bedrageriet, der hun på Twitter meldte: «Hallelujah! I motsetning til Trump skaffer den nyvalgte president Biden det vi trenger for trygt å gjenåpne skolene.»

Beslagleggelsen av Jones’ datautstyr, og forsøkene på å sensurere hennes rapportering om Covid-19-infeksjoner og dødsfall, er det siste i det amerikanske politiske etablissementets tiår-lange-krig mot varslere.

COVID Monitor samler og sammenstiller data om K-12-skoleutbrudd gjennom anonyme innleveringer, i likhet med diplomatkablene som ble besørget til Wikileaks, som avslørte utallige forbrytelser begått av den amerikanske imperialismen og verdensimperialismen. Da Chelsea Manning ble avslørt som kilden for nesten 750 000 kabler om krigene i Afghanistan og Irak, ble hun fengslet i syv år der hun ble psykologisk torturert. WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange har vært nådeløst jaget det siste tiåret, og er for tiden innesperret i Londons Belmarsh-fengsel i påvente av en dom om hans utlevering til USA, hvor det er sannsynlig at han idømmes en fengselsstraff på 175 år.

Begge disse modige varslerne, sammen med Edward Snowden og mange andre, ble like mye forfulgt under Obama-Biden-administrasjonen som under Trump-administrasjonen, og den innkommende Biden-Harris-administrasjonen vil bare utdype angrepet på ytringsfriheten.

Styringsklassestrategien for utvikling av «flokkimmunitet» uten en vaksine har vært basert på undertrykkingen av data og forfalskningen av vitenskap, som bare kan implementeres gjennom politistatlige tiltak som razziaen på Jones’ hjem.

Den eneste sosiale kraften som er i stand til å forsvare grunnleggende demokratiske rettigheter, og som har objektive interesser i kravet om full åpenhet om Covid-19-tilfeller er den internasjonale arbeiderklassen.

SEP oppfordrer alle arbeidere og ungdommer til å opponere mot angrepet på Jones og alle varslere, og til å slåss for en helhetlig plan for å få begrenset og kontrollert pandemien!

Ikke-essensielle næringsvirksomheter og skoler må umiddelbart stenges. Alle arbeidere må besørges full inntektsbeskyttelse, bolig, medisinsk behandling og mat av høy kvalitet, inntil pandemien er begrenset og kontrollert og befolkningen er trygt inokulert, som fastsatt av troverdig og pålitelig medisinsk ekspertise. For å finansiere disse sosiale programmene kreves det ekspropriering av den enorme rikdommen som styringselitene har ansamlet seg, der de har hentet til seg $ 1 billion siden pandemien startet og ytterligere billioner over de siste tiårene.

Kampen til forsvar for demokratiske rettigheter og for å begrense og kontrollere pandemien krever en revolusjonær konfrontasjon med kapitalismen og kampen for sosialisme. Pandemien har avdekket behovet for en fullstendig omorganisering av samfunnet, for å imøtekomme det store flertallets behov, basert på prinsippet om sosial likhet. De som støtter dette programmet og erkjenner behovet for å slåss for at det skal realiseres, må treffe beslutningen i dag om å bli med og bidra til å bygge SEP.

Loading