Facebook reverserer sensur av WSWS-artikkelen som avslører konspirasjonsteorien om «Wuhan Lab»

Facebook varslet på fredag brukere om at World Socialist Web Site-artikkelen «Washington Posts ‘Wuhan Lab’-konspirasjonsteori står avslørt» feilaktig hadde blitt sensurert.

WSWS-artikkelen rapporterte om underhånden innrømmelsen fra Washington Post at den amerikanske regjeringen ikke hadde presentert noe bevismateriale for at Covid-19 ble skapt av et biologisk våpen, til tross for at Post selv promoterte denne avslørte konspirasjonsteorien.

Fra og med den 25. februar blokkerte Facebook enhver fra å dele WSWS-artikkelen, med påstanden at den «strider mot våre fellesskapsstandarder», og erklærte at artikkelen inneholdt «falsk informasjon som gjentatte ganger har blitt avslørt».

Utsikt over til P4-laboratoriet inne på området for Wuhan Institute of Virology, slik det ses etter besøket av et team fra Verdens helseorganisasjon (WHO) til Wuhan i Hubei-provinsen i Kina, onsdag 3. februar 2021. [Foto: AP Photo/Ng Han Guan]

Ethvert individ eller gruppe på Facebook som forsøkte å dele artikkelen mottok en advarsel, og noen individer, deriblant WSWS-journalister selv, ble utsatt for midlertidige suspenderinger for å ha lagt ut artikkelen.

Men etter to måneder med munnkurv for dem som prøvde å dele artikkelen sendte Facebook meldinger til brukere der de erklærer «vi beklager at vi gjorde dette galt. Vi gjennomgikk innlegget ditt igjen, og det følger faktisk våre fellesskapsstandarder.»

Trump-administrasjonens påstand om at Covid-19 var et «virus gjort til våpen» var sentralt i dens rasistiske ansporinger mot asiater og asiat-amerikanere, legemliggjort i Trumps erklæring at Covid-19 var et «kinesisk virus» og «Kung-flu».

Den 29. mars, bare få dager etter at Facebook sensurerte WSWS-artikkelen, publiserte Verdens helseorganisasjon (WHO) en rapport som rev i filler den amerikanske regjeringens påstander om et «våpen-gjort»-virus, og erklærte påstandene om Covid-19 skapt som et våpen ikke engang verdt å diskutere, og en utilsiktet laboratorielekkasje som «ekstremt usannsynlig» og ikke verdt å etterforske videre.

Facebooks innrømmelse reiser brennende spørsmål. Hvem traff i første instans beslutningen om å undertrykke WSWS-artikkelen, og på hvilke grunnlag? Krevde Washington Post eller eieren Jeff Bezos at artikkelen skulle fjernes? Og hvorfor tok det to hele måneder før Facebook reverserte deres feilaktige beslutning?

Artikkelen tiltaler Washington Post for bevisst å promotere en falsk, diskreditert og farlig konspirasjonsteori. Skulle Washington Post-artikkelen bli sirkulert på Facebook ville den klart bryte med selskapets politikk for villedende informasjon om Covid-19, og ha den innvirkning at den promoterte rasistisk hat mot asiater og asiat-amerikanere.

Etter det som tilsynelatende var en grundig to-måneder-lang gjennomgang fant Facebooks faktasjekkere ingenting galt med WSWS’ påstander.

Forøvrig, hvorfor ble WSWS sensurert, som ville publisere WHOs stillingstaken til Wuhan Lab-konspirasjonsteorien, mens det ikke ble gjort noe tiltak mot Washington Post, som promoterte en diskreditert og rasistisk konspirasjonsteori pushet av Trump-administrasjonen?

For bare å nevne ett eksempel, Washington Post publiserte den 14. april 2020 en tekst av Josh Rogin, med tittelen «Utenriksdepartementets kabler advarte om sikkerhetsanliggender ved Wuhan-laboratoriet som studerer flaggermus-koronavirus», som siterte en ikke-navngitt offisiell representant for Trump-administrasjon, som sa: «Akkurat nå, regnskapsbalansen på siden at det var lekket fra laboratoriet er fullpakket med kulepunkter, og på den andre siden er det nesten ingen.»

Rogins artikkel erklærer: «En offisiell seniorrepresentant for administrasjonen fortalte meg at kablene [dvs. ambassademeldingene] besørger enda et bevis til støtte for muligheten at pandemien er resultat av ei laboratorieulykke i Wuhan.»

Men da diplomatkabelen det ble referert til av Rogin i juli ble utgitt i sin helhet, konkluderte Post selv: «Hele kabelen styrker ikke påstanden at ei ulykke ved laboratoriet forårsaket at viruset unnslapp.» I motsetning til Rogins påstander indikerte ikke diplomatkablene noen brudd på sikkerhetsprotokoller ved laboratoriet: Snarere bemerket de at bemanningsmangel forhindret laboratoriet fra å fungere på full kapasitet.

Konklusjonen er at enten fungerte Rogin og Washington Post som en kanal for Trump-administrasjonens rasistiske konspirasjonsteori, uten å ha lest dokumentene de refererer til som bevismateriale, eller hva verre er, de hadde tilgang til dokumentene, men løy om deres innhold. Til i dag har ikke Post meldt noe dementi av Rogins tekst.

Washington Post’s promotering av «Wuhan Lab»-løgnen var ikke bare fra Rogin. Den 5. februar publiserte Post en lederartikkel som omfavnet Trump-utenriksdepartements stillingstaken at «ei laboratorieulykke, eller en lekkasje» representerte en «plausibel» forklaring på pandemien.

Men bare få uker seinere kom Post med en fordømmende innrømmelse. Post erklærte, i en lederartikkel: «Full åpenhet fra Kinas side er nødvendig, men også fra USA. Etterretningen bak Pompeos uttalelser burde avgraderes, med skikkelig beskyttelse for kilder og metoder. Sannheten er viktig, og USA burde ikke skjule relevante bevis.»

WSWS-artikkelen som ble sensurert av Facebook bemerket: «Denne tilsynelatende likeverdige presentasjonen skjuler en fordømmende innrømmelse. Det er en stilltiende erkjennelse av at Post ikke har et fnugg av bevis for underbygging av avisas tidligere påstander om et virus sluppet løs, som et ‘plausibelt’ scenario.»

WHOs rapport om opprinnelsen av Covid-19 presenterte et fordømmende tilbakeslag for den amerikanske regjeringens bestrebelser på å demonisere den kinesiske regjeringen – og derved det kinesiske folk og kinesisk-amerikanere – ved å hevde at de bærer ansvar for tre millioner menneskers død.

Men disse løgnene har allerede hatt deres effekt. Som høringen for Representantenes hus’ justiskomité i mars gjorde det klart, vitnesbyrd om «Diskriminering og vold mot asiat-amerikanere», var påstanden at Kina er ansvarlig for Covid-19 direkte involvert i utallige voldelige angrep på asiat-amerikanere, derav noen som har vært dødelige.

Facebooks undertrykking av WSWS-artikkelen som avslører hendelsen med «Wuhan Lab»-konspirasjonsteorien, gjør én grunnleggende realitet åpenbar: Den sentrale målskiva for sensur-slepenota opprettet av sosialmedieselskaper er ikke høyreekstreme forfektere av rasistiske konspirasjonsteorier, men venstreorienterte motstandere av krig og militarisme.

Dette punktet ble fastslått i november i fjor, da Googles administrerende direktør Sundar Pichai under en høring for Kongressen ble bedt om å navngi en «høyt profilert person eller enhet fra en liberal ideologi, som dere har sensurert». Google-sjefen svarte ved å referere til WSWS.

Googles sensur av WSWS videreføres. Et søk etter «1619 project», New York Times’ verk av historieforfalskning, som Amerikas ledende historikere først avkreftet på sidene til World Socialist Web Site, linker ikke til WSWS før på den sjette siden av søkeresultater.

Loading