Perspective

Konspirasjonsteorien om Wuhan laboratoriet: Amerikansk kapitalismes «store løgn»

I løpet av den siste uka har amerikanske trykte medier og kringkastingsmediene, Biden-administrasjonen og de amerikanske etterretningsbyråene, lansert en heftig propagandakampanje med sikte på å gjenopplive narrativet om at Covid-19s opphav var et kinesisk laboratorium.

Et laboratorium ved Wuhan Institute of Virology [Foto: Chinatopix via AP]

Denne løgna trosser overveldende vitenskapelig bevismateriale, og funnene fra en etterforskning Verdens helseorganisasjon – World Health Organization (WHO) – publisert ved slutten av mars. Den vil gå inn i historiens annaler som en av de største forfalskningene i menneskehetens historie – en kolossal usannhet som til-og-med overgår Bush-administrasjonens motbeviste påstander om Iraks «masseødeleggelsesvåpen».

Det er ikke noe faktisk eller vitenskapelig grunnlag for påstanden om at viruset stammer fra et kinesisk laboratorium. Til dags dato er det eneste beviset som er presentert av Det hvite hus, de amerikanske etterretningsbyråene, og mediene som støtter påstanden, at noen ansatte ved Wuhan Institute of Virology ble syke mot slutten av 2020, med symptomer som en rapport fra utenriksdepartementet erkjente var «i samsvar med ... vanlige sesongmessige sykdommer».

Sykdommene ved Wuhan-instituttet ble tidligere referert av Trump-administrasjonen for å hevde at Kina var ansvarlig for bevisst å ha spredd pandemien – ved bruk av et «våpen-gjort virus» for å påføre verdens befolkninger massedød. Dette har nå blitt plukket opp av vesentlige medier, og er legitimert av Biden-administrasjonen.

USAs Direktør for nasjonal etterretning (DNI) skrev på torsdag at Amerikas «etterretningssamfunn» har «samlet seg om to sannsynlige scenarioer: Enten oppsto det naturlig fra menneskelig kontakt med infiserte dyr, eller det var ei laboratorieulykke.» Dersom Covid-19 ikke hadde «oppstått naturlig» da hadde sykdommen, slik Trumps utenriksdepartement hevdet i januar, blitt skapt gjennom biologisk manipulering.

Som WHO-granskningen av Covid-19s opprinnelse klargjorde har det blitt identifisert utallige virus som ligner på Covid-19 i flaggermus, deriblant ett kalt RaTG13, som er 96,2 prosent likt viruset Sars-COV-2, som forårsaker sykdommen Covid-19. Sars-COV-1 var et flaggermus-avledet koronavirus som forårsaket SARS-utbruddet i 2003 og 2004.

For noen som helst troverdighet for påstanden at Covid-19 er biologisk manipulert og konstruert, måtte det være noe med sykdommen eller dens opprinnelse som er uforenlig med andre naturlig forekommende virus. Men dét er det ingenting som tyder på. Som WHO-rapporten om sykdommens opprinnelse fastslo er «bevisst bioteknologisk manipulering» av Covid-19 «utelukket ... etter analyser av genomet».

Promoteringen av teorien om en laboratorie-opprinnelse er drevet av politiske betingelser og sosiale interesser, motivert av to gjensidig avhengige formål.

For det første, den tar sikte på å avlede oppmerksomhet fra den amerikanske og andre lands regjeringers handlinger for implementering av politiske orienteringer som har ført til død av en massiv skala. Der allmennheten begynner å komme seg etter det overveldende sjokket av pandemien vil det komme forlangender om forklaringer på hvorfor så mange mennesker døde, i tillegg til at de ansvarlige må stilles til ansvar.

Helt fra begynnelsen av underordnet alle de vesentlige kapitalistmaktenes regjeringer responsen på pandemien til storselskapenes profittinteresser, kapitalistoligarkenes grådighet og imperialismens geo-politiske mål. Tiltakene alle forskere og epidemiologer var skjønt enige om var presserende nødvendige – deriblant nedstengningen av ikke-essensiell produksjon, med finansiell bistand til alle rammede – ble avvist fordi de truet å undergrave finansmarkedene og de rikes interesser.

Som en direkte konsekvens har mer enn tre millioner mennesker dødd på tvers av verden, ifølge offisielle tall, derav mer enn 600 000 bare i USA.

Denne ukas vitnesbyrd fra Dominic Cummings, den tidligere rådgiveren for den britiske regjeringen til Boris Johnson, gjorde det klart at regjeringen gjennomførte en «flokkimmunitet»-strategi, med rådgivere som forfektet å holde «vannkopperfester» for å spre sykdommen gjennom befolkningen. Regjeringen beregnet at denne politiske orienteringen ville føre til 800 000 menneskers død.

I Brasil har senat-granskninger om pandemien videre vist at regjeringen til Jair Bolsonaro bevisst førte en politikk for å la viruset spre seg uten forhindringer, i forventning om at dødstall kunne nå så høyt som til 1,4 millioner (for øyeblikket er det 450 000).

I USA, etter de initielle delvise restriksjonene i mars 2020, som ble iverksatt etter et oppsving av sosial uro, frontet Trump-administrasjonen kampanjen for å få arbeidere tilbake i arbeid under slagordet «kuren må ikke bli verre enn sykdommen». Mens denne morderiske politikken ble tydeligst formulert av Trump, fikk den støtte fra mediene og ble implementert av delstatsregjeringer ledet av både Republikanere og Demokrater.

Kapitalistregjeringenes ledere har blod på deres hender, og de ser etter en syndebukk: Kina.

For det andre, Wuhan laboratorium-løgna søker å få trommet opp nasjonalistisk hat for å støtte Biden-administrasjonens sentrale strategiske mål: Forberedelsene til økonomisk og potensielt militær konflikt med Kina.

Etter at Biden-regjeringen kom til embetet har den erklært at USA befinner seg på et «skjæringspunkt», og at den må gjennomføre en kamp for å «vinne det 21. århundre» mot Kina. Amerikanske medier har forsøkt, uten hell, å få allmennheten interessert i påstanden, underbygget av etterretningsbyråene, om at Kina utfører folkemord mot landets egne uigur-muslimske befolkning. Men kampanjen har så langt ikke hatt den tiltenkte effekten.

Det er derfor nødvendig å fabrikkere en langt mer internalisert, følelsesbasert og farlig løgn, den at Kina er ansvarlig for en dødelig pandemi som har drept noen nesten alle amerikanere kjenner.

Den mest direkte presedens for promoteringen av løgna om Wuhan-laboratoriet er Bush-administrasjonens fabrikkerte påstander om at Irak skjulte «masseødeleggelsesvåpen», som fungerte som påskudd for invasjonen av Irak. Metoden var nøyaktig den samme. Tvetydig formulerte funn fra amerikanske etterretningsbyråer, sluset gjennom «anonyme kilder» til mediene, sammen med åpent forfalskede uttalelser fra offisielle administrasjonsfunksjonærer – besørget påskuddet for en krig som har drept over én million mennesker.

Strukturen og metodene til grunn for «Wuhan lab»-konspirasjonsteorien er veldig lik andre konspirasjonsteorier promotert for politiske formål, som propagandistene i Washington og andre av verdens hovedsteder er godt inneforstått med. I desember 2017 publiserte New York Times en artikkel, med headingen «Fingeravtrykk av russisk desinformasjon: Fra AIDS til Fake News», som hevdet at sovjetiske og østtyske etterretningsbyråer produserte en konspirasjonsteori om opprinnelsen for HIV.

Times skrev: «1980-tallets desinformasjonskampanje, benevnt Operation Infektion av de østtyske utenlandsetterretningstjenestene, sådde en konspirasjonsteori om at viruset som forårsaker AIDS var produkt av eksperimenter med biologiske våpen utført av USA.»

I 1985 bemerket et internt KGB-dokument at det sovjetiske etterretningsbyrået forsøkte å spre synspunktet «at denne sykdommen er resultat av hemmelige eksperimenter utført av USAs hemmelige tjenester og Pentagon, med nye typer biologiske våpen, som har spunnet ut av kontroll». KGB fikk plasserte en artikkel i ei indisk avis, under tittelen «AIDS kan invadere India: Mystisk sykdom skapt av amerikanske ekperimenter», som hevdet at sykdommen stammet fra et amerikansk militærlaboratorium i Fort Detrick, Maryland.

Som resultat av denne desinformasjonskampanjen åpenbarte en 2005-studie utført av RAND Corporation og Oregon State University at nesten 50 prosent av afrikaner-amerikanere trodde AIDS var menneskeskapt. Utbredelsen av denne konspirasjonsteorien rundt om i verden gjorde det vanskeligere å få lansert en vitenskapelig respons på AIDS-epidemien – også i Sovjetunionen selv.

Times siterer historikeren Thomas Boghardt, for å forklare teknikken med desinformasjon: «Kast nok skitt, og noe vil feste seg.»

Times, Washington Post og de andre vesentlige mediene, i samspill med Biden-administrasjonen, anvender denne teknikken for å spre løgna om Wuhan laboratoriet. Mens Times-artikkelen var ment å promotere «falske nyheter»-narrativet om «russisk innblanding», er faktum det at den amerikanske styringsklassen nå er den største sprederen av «falske nyheter».

Legitimeringen av Wuhan Lab-løgna vil ha uberegnelige politiske konsekvenser i USA. Om påstanden om «våpen-gjort virus» promotert av det ekstreme høyre nå er legitim, hva med de andre løgnene og konspirasjonene promotert av Trump-administrasjonen: Trumps «birther»-påstand om at Obama ikke var en amerikansk statsborger, «pizzagate»-konspirasjonsteorien om Demokrater på toppnivå i partiet som var involvert i en barneprostitusjonsring, og fremfor alt påstanden om at 2020-valget ble stjålet, som lå til grunn for den fascistiske oppstanden den 6. januar.

Det er verdt å merke seg at mediene nå hyller den «sofistikerte» fascisten Tom Cotton, senator fra Arkansas, som en viktig stemme i «debatten» om koronavirusets opprinnelse. «Historiebøkene vil hylle» Cotton for promotering av teorien om Wuhan laboratoriet, erklærte Washington Post’s ledende faktasjekker Glenn Kessler.

Cotton publiserte så beryktet en kronikkartikkel i juli 2020, som oppfordret Trump til å «sende inn troppene» for å undertrykke masseprotester mot politivold. Han er en ledende forfekter for løgna om at Donald Trump vant 2020-presidentvalget, og han motsatte seg sertifiseringen av valgdelegatstemmene den 6. januar, i samordning med pøbel-mobben som stormet Capitol.

Innenlands vil denne løgna ha den konsekvens at den av-legitimerer folkelig opposisjon og forbereder grunnen for massesensur, der alle de som kritiserer regjeringspolitikken blir malt som agenter for Kina. En artikkel fra World Socialist Web Site, som avslørte Washington Post’s promotering av Wuhan Lab-konspirasjonsteorien, ble allerede sensurert på Facebook i to måneder, og førte til suspendering av de brukerkontoene som prøvde å dele den. Facebook har i mellomtiden kunngjort at selskapet ikke lenger vil begrense innlegg som promoterer konspirasjonsteorien om at viruset ble produsert i et kinesisk laboratorium.

Så snart denne løgna kommer inn i Amerikas politiske blodomløp vil den ha giftige og ukontrollerbare effekter. Den vil utløse heksejakt, trusler og voldelige skremsler mot forskere og alle de som fordrer en vitenskapelig respons på den rasende pandemien. Forekomster av antiasiatisk vold er allerede økende.

Den kinesiske regjeringen, på dens side, kan ikke annet enn tolke promoteringen av denne løgna som forberedelse for krig, og respondere på en måte som vil gjøre opptrapping mer sannsynlig, og med det skape en dødelig spiral av militarisering. En militær konflikt mellom USA og Kina – de største økonomiene og militærene i verden – ville ha katastrofale konsekvenser for hele menneskeheten.

World Socialist Web Site oppfordrer alle arbeidere, forskere og intellektuelle til å motsette seg den kolossale løgna som blir forplantet av den amerikanske regjeringen og mediene. Forskere har en forpliktelse til å utdanne allmennheten og motsette seg xenofobisk pervertering av vitenskapen. Journalister må seriøst undersøke og avsløre bestrebelsene for å promotere og spre denne løgna.

Arbeidende mennesker må kontre kapitalistoligarkenes løgn med kravet om sann ansvarlighet. De som er ansvarlige for politikken for «flokkimmunitet», sammen med selskapsdirektører som har profittert på den, må stilles til ansvar.

Vi oppfordrer arbeiderne til å avvise styringsklassenes bestrebelser på å legge skylden for den amerikanske kapitalismens forbrytelser for Kinas føtter. Dersom arbeidere skal få stoppet pandemien som har drept så mange må de avvise kapitalistenes bestrebelser for å få ansporet til nasjonalistisk hat, uvitenhet og vold, gjennom kampen for å forene verdens arbeiderklasse på grunnlag av et sosialistisk perspektiv.

Loading