WHO advarer om 500 000 nye Covid-19-dødsfall i Europa innen februar

Dr. Hans Kluge, Verdens helseorganisasjons (WHO) Europa-direktør, kom på en pressekonferanse i går med en presserende advarsel: Europa og republikkene i den tidligere Sovjetunionen er nå episenteret for pandemien. Kluge advarte for at det kan bli ytterligere 500 000 koronavirusdødsfall i Europa bare i løpet av de tre neste månedene, utover de 1,4 millioner som allerede har dødd.

Folk som venter på å bli vaksinert mot Covid-19 i Zagreb, Kroatia, torsdag 4. november 2021. Land på tvers av hele Sentral- og Øst-Europa rapportert torsdag om skarpe stigninger i antall infeksjonstilfeller av koronavirus, der flere satte nye daglige rekorder i regioner som har lavere vaksineringsrater enn på resten av kontinentet. |Foto: AP Photo/Darko Bandic]

«I dag står hvert eneste land i Europa og Sentral-Asia overfor en reell trussel om en gjenoppblomstring av Covid-19, eller de er allerede i kamp med den,» sa han. «Den nåværende overføringsraten på tvers av de 53 landene i EU-regionen er av stor bekymring. Antallet Covid-19-tilfeller nærmer seg nok en gang rekordnivåer, med den mer overførbare Delta-varianten som fortsetter å dominere overføringer på tvers av hele Europa og Sentral-Asia.»

Han fortsatte: «Siste uke – med mer enn 1,9 millioner nye tilfeller og 24 000 dødsfall rapportert – så henholdsvis Europa og Sentral-Asia økninger på mer enn 6 prosent og 12 prosent i antallet tilfeller, sammenlignet med uka før. I løpet av de fem siste ukene har Europa sett en økning i antallet infeksjonsttilfeller av Covid-19 på mer enn 55 prosent. Europa og Sentral-Asia sto i forrige uke for 59 prosent av alle globale tilfeller, og for 48 prosent av rapporterte dødsfall.»

«Ifølge én pålitelig prognose vil vi kunne se mer enn en halv million dødsfall av Covid-19 i Europa og Sentral-Asia innen første februar neste år,» sa Kluge, og la til: «Og 43 land i vår region vil stå overfor høyt til ekstremt stress på tilgjengelige sykehussenger på et eller annet tidspunkt i løpet av den samme perioden.»

Dødsratene i Øst-Europa, en region med spesielt lave vaksinasjonsrater, er svimlende. I løpet av de syv siste dagene døde 8 000 personer i Russland, 3 800 i Ukraina og 3 000 i Romania, et land med færre enn 20 millioner innbyggere. Latvia, med en befolkning på under to millioner, registrerer rundt 250 ukentlige dødsfall – tilsvarende rundt 43 000 dødsfall ukentlig i et land på størrelse med USA. Litauen, med en befolkning på 2,7 millioner, registrerte den siste uka mer enn 250 dødsfall.

I Storbritannia var det over 1 000 dødsfall den siste uka, og over 600 i Tyskland og Polen. Mer enn 200 ukentlige dødsfall blir fortsatt registrert i Frankrike, Italia, Hellas, Ungarn og Serbia.

WHOs siste 14-dagers kumulative varslingsrate for Covid-19-tilfeller, utgitt på torsdag, viser at store deler av Øst- og Nord-Europa er klassifisert med enten rød eller mørkerød farge på kartet, som betyr antall tilfeller på henholdsvis over 200 og 500 tilfeller per 100 000 personer, i de respektive landene. Mørkerødt er den høyeste indikatoren for alvorlighet.

WHO Europas 14-dagers varslingsrate for Covid-19-tilfeller, oppdatert 4. november. Mørkerødt indikerer høyeste varselsrate, med 500+ tilfeller per 100 000 personer.

Kluge sa at sykehusinnleggelsene over hele Europa er mer enn doblet i løpet av den siste uka, og han tilføyde: «Av aller største bekymring er den raske økningen blant eldre aldersgrupper, siden uke 38 [for fire uker siden]. Dette oversettes til flere mennesker med alvorlig sykdom, og av død.»

Selv før den nordlige halvkula går inn i vintermånedene, typisk den dødeligste sesongen for Covid-19, ser Europa over 250 000 bekreftede infeksjonstilfeller og fra 3 000 til 4 000 dødsfall daglig. Disse tallene stiger raskt ettersom kaldere vær fører til at folk samles innendørs og i lukkede rom, hvor viruset lettere overføres. Dessuten er oppsvinget i Europa med all sannsynlighet bare begynnelsen av ei bølge som vil bre seg på tvers av den nordlige halvkula denne vinteren.

Kluge formante helsemyndighetene til å handle umiddelbart for å stoppe spredningen av viruset, og forhindre en ny dødelig vinter. Fra november 2020 til april 2021 steg Europas antall Covid-19-dødsfall fra under 300 000 til over 1 000 000. Kluge sa: «Europa er tilbake i episenteret for pandemien, der vi var for ett år siden. Forskjellen i dag er at vi vet mer og kan gjøre mer.»

«Vi må endre våre taktikker fra å reagere på bølger av Covid-19, over til å forhindre dem i å finne sted i utgangspunktet,» konkluderte Kluge. «Med denne utbredte gjenoppblomstringen av Covid-19, ber jeg alle helsemyndigheter om nøye å revurdere lempingen eller opphevingen av tiltak akkurat på nåværende tidspunkt ... I siste instans kommer vi oss bare ut av denne pandemien såframt politikere, forskere og offentligheten arbeider sammen.»

Tiltakene som kan sette en stopper for pandemien – en kombinasjon av nedstengninger, kontaktsporing, vaksineringer og andre folkehelsetiltak for å eliminere virusspredning – er velkjente. Ei rekke land i regionen Asia-Stillehavet, deriblant Kina, New Zealand og Vietnam har med suksess eliminert viruset på deres territorier i måneder eller år, under pandemien. Dersom slike retningslinjer anvendes på en global skala, kan disse tiltakene stoppe overføringen av viruset.

Kluges appeller faller imidlertid på døve ører. Da pandemien i fjor vår rammet Europa ble kapitalistregjeringer tvunget til å implementere strenge nedstengninger over store deler av kontinentet: Ei bølge av streiker bredte seg ved store industrianlegg fra Italia og ut over til store deler av Europa, der arbeidere i ikke-essensielle industrier krevde retten til å søke ly hjemme. Mens de stringente nedstengningene brakte antallet tilfeller ned til lave nivåer, ble disse nedstengningene imidlertid prematurt opphevet, mens viruset fortsatt sirkulerte og kontaktsporingsprosedyrer ikke var iverksatt.

Ved å holde arbeidere i arbeid og barn og ungdom på skolene, for å sikre en jevn profittstrøm til bankene, har europeiske regjeringer siden overvåket en politisk-kriminell orientering for virusets fortsatte sirkulering. Det som nå utspiller seg i Europa er resultatet av denne politiske orienteringen for sosialt mord. Mens vaksineringer og varmere vær førte til langsommere infeksjonsrater våren og sommeren 2021, er nå ei ny, enda større bølge under veis.

Antallet Covid-19-dødsfall og -infeksjoner stiger nå raskere enn for et år siden, til tross for vaksineringen av hundrevis av millioner mennesker i Europa. Mens Europas antall Covid-19-dødsfall i fjor høst steg med 50 000 i perioden fra 18. oktober til 11. november 2020, fra 250 000 til 300 000, er Europa på vei til å registrere ytterligere titusenvis av dødsfall for samme periode i år.

Offisielle europeiske embetsrepresentanter fortsetter å hevde at vaksinering er det eneste redskapet for å få stoppet pandemien, selv der de sender ikke-vaksinerte barn tilbake til skolene, arbeidere tilbake i arbeid og tallet på infeksjoner og dødsfall skyter i været. I Frankrike, hvor antallet daglige tilfeller nettopp har nådd 10 000, sa helseminister Olivier Véran nylig til avisa Libération at på grunn av vaksineringer er han mindre bekymret for økningen av Covid-19-tilfeller.

Han sa: «Vi følger dette veldig nøye, selvfølgelig. Denne stigningen finner sted over hele Europa, som ikke er overraskende ettersom vi vet at klimabetingelsene nå favoriserer spredningen av luftveisviruser. Vi vet imidlertid at vaksineringer sterkt har begrenset korrelasjonen mellom antall infeksjoner og antallet alvorlige sykdomstilfeller med sykehusinnleggelser og påfølgende dødsfall. Så i dag, det jeg ser nøye på, utover spredningen av viruset og forekomsten, er hovedsakelig presset på sykehusene, som er den fundamentale indikatoren.»

I Storbritannia, hvor statsminister Boris Johnson så beryktet erklærte: «Ingen flere f***ing nedstengninger, la kroppene hopes opp i tusenvis,» hevdet regjeringen at den ikke ville iverksette ytterligere tiltak før antallet Covid-19-dødsfall oversteg 1 000 per uke, eller 52 000 pr. år. Dette tallet er nådd, men regjeringen foreslår fortsatt ingen nye folkehelsetiltak av betydning.

I Tyskland, hvor antallet daglige infeksjoner har steget til over 35 000, kunngjorde helseminister Jens Spahn nylig at regjeringen kansellerer den juridiske defineringen av en «epidemisituasjon av nasjonalt omfang», som dermed opphever det juridiske grunnlaget for antiCovid-19-folkehelsetiltak. I Spania har rettsvesenet gjentatte ganger besluttet at nedstengningene som ble pålagt i fjor for å stoppe pandemien var illegale.

Elimineringen av koronaviruset er en realistisk og gjennomførbar politisk orientering, som forskere har gjort det klart i webinarer arrangert av Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale – International Committee of the Fourth International (ICFI). Det å få avverget virkelig monumentale tap av liv fordrer mobiliseringen av en bevisst, internasjonal bevegelse av den europeiske arbeiderklassen, i opposisjon til Europas kapitalistregjeringer, en bevegelse som slåss bevisst for elimineringen av viruset og for sosialisme.

Loading