Titusenvis av Kaiser Permanente-helsetjenestearbeidere skal streike

Arbeidere organisert i mange fagforeninger har den siste måneden stemt overveldende for autorisering av en streik ved flere Kaiser Permanente-sykehus. Dette omfatter en mulig åpen ende-streik planlagt fra den 15. november, av nesten 32 000 Kaiser Permanente-arbeidere. Kunngjøringer om den forestående streiken ble utgitt av de involverte fagforeningene: United Nurses Associations of California/Union of Health Care Professionals (UNAC/UHCP), Oregon Federation of Nurses and Healthcare Professionals (OFNHP), og United Steelworkers (USW) Local 7600.

Kaiser-sykepleiere protesterer i Portland, Oregon [Kilde: OFNHP Facebook]

Fagforeningene har sendt inn deres 10-dagersvarsler til Kaiser, og streiken kan ramme 366 fasiliteter bare i det sørlige California. OFNHP Local 5017-medlemmer omfatter 3 400 sykepleiere og annet medisinsk personell. UNAC/UHCP har 24 000 medlemmer, deriblant sykepleiere, jordmødre, farmasøyter, legeassistenter, optometrister og ergoterapeuter.

Både OFNHP og UNAC/UHCP kunngjorde 4. november en streik satt til den 15. november. Mens hver fagforening er satt til å streike på samme dato, har imidlertid OFNHP vært tvetydige om deres planer, og sagt de streiker «med mindre forhandlingene blir bedre», for å holde mulighetene åpne for å utsette streiken til etter den potensielle UNAC/UHCP-streiken er over, eller kalle av streiken.

United Food and Commercial Workers (UFCW) Local 1996, med 2 450 medlemmer – som inkluderer sykepleiere, farmasøyter og andre helsetjenestearbeidere – stemte 1. november også med 96 prosent for autorisering av en streik hos Kaiser, men fagforeningen har enda ikke har sendt inn sitt 10-dagersstreikevarsel. UFCW-lokalavdelingen har imidlertid erklært at den ikke har til hensikt å streike, selv om de andre fagforeningene gjør det, og sa: «Dette streikevarselet gjelder bare visse lokale fagforeninger på vestkysten, og har ingen innvirkning for UFCW Local 1996 i Georgia.»

Kravene fra helsetjenestepersonell som arbeider for Kaiser inkluderer iverksettingen av trygge bemanningsrelasjoner, lønnsøkninger, så vel som forhindringen av det todelte lønns- og rettighetssystemet Kaiser kjemper for å få påtvunget dem. Helsetjenestegiganten foreslår en fornærmende årlig lønnsøkning på 1 prosent, godt under inflasjonsraten, til tross for å ha akkumulert $ 11,4 milliarder i profitter under pandemien.

I følge en JAMA-studie fra 2002 øker dødeligheten når en trygg ansatt-til-pasient relasjon overstiges, med 7 prosent for hver ekstra pasient som tillegges. Der sykepleiere krever trygge bemanningsrelasjoner og lønnsøkninger, forlanger de livreddende pasientpleie.

Helsetjenestearbeideres opprør peker på et helsevesen som har nådd et bristepunkt, først-og-fremst på grunn av bemanningsanliggender. Presset bemanningssituasjon resulterer i farlig substandard omsorg; sykepleiere går hele skift uten å få spist eller tatt toalettpauser. Sykepleiere på frontlinja har gjennom hele pandemien vært uten tilstrekkelige forsyninger av nødvendig og grunnleggende personlig verneutstyr (PPE; personal protective equipment).

Covid-19-pandemien har vært en straffende belastning på alle helsetjenestearbeidere. De har siden pandemiens begynnelse nesten daglig vært vitner til død. Sykepleiere lider rutinemessig av sykdommer som PTSD, en lidelse vanligvis assosiert med krigsveteraner, og de sier opp i hopetall. Helsetjenestepersonell, som i tragiske antall har mistet livet under pandemien, pålegges umulige pasientbelastninger, som gjør gode behandlingsresultater vanskelige, om ikke umulige.

I følge en spørreundersøkelse utført i september av forbundet for intensivsykepleiere, American Association of Critical-Care Nurses, har to tredjedeler av sykepleierne i virke på intensivavdelinger (ICU; intensive care unit) vurdert å forlate yrket helt. Et privat helsevesen drevet av profitt, med en spesielt skadelig innvirkning på bemanningsnivåene, forårsaker masse-eksodus av sykepleiere. Men dette har ikke forhindret Kaiser, eller noen annen arbeidsgiver, fra å forlange større innrømmelser, «lønnsforhøyelser» på 1 prosent, eller fra å innføre et straffende to-sjiktssystem, som ytterligere skyver sykepleiere ut av yrket.

Av de 15 amerikanske delstatene som har en eller annen form for lovfastsatt norm for trygg bemanning, er California den eneste delstaten med pålagte bemanningsrelasjoner, selv om disse daglig brytes på hvert eneste sykehus. Guvernør Gavin Newsom har under pandemien gitt grønt lys for åpne overtredelser av relasjonstallene, og arbeidere forlanger nå at lovene må håndheves.

Forferdelsene sykepleiere og andre helsearbeidere har stått overfor har funnet sted rett foran alle de offisielle fagforeningenes neser, som i løpet av de 50 siste årene har blitt selskapenes åpenlyse vedheng. I en avslørende fiendtlig handling oppfordret UNAC/UHCP deres medlemmer til å krysse streikevaktenes linjer da sykehusingeniører organisert i International Union of Operating Engineers (IUOE) i forrige måned streiket i det nordlige California.

Fagforeningene fungerer nå som ledelsens korporatistiske agenter. Etter at helsetjenestearbeidere streiket i 1997 grunnla Kaiser Permanente og en samling fagforeninger organisasjonen Labour Management Partnership (LMP), en kolaborasjonistisk klassesamarbeidsorganisasjon. Ifølge organisasjonens nettsted «oppsto LMP fra voksende splid mellom Kaiser Permanente og sykehuskjedens fagforeninger, som truet med å avspore hele organisasjonen. I stedet for å videreføre en tradisjonell tilnærming og lansere en kampanje mot KP, som til slutt kunne skade organisasjonen – og arbeiderne den sysselsatte – henvendte fagforeningssammenslutningen Coalition of Kaiser Permanente Unions (CKPU) seg til KP-ledere, med en idé om hvordan de kunne gjøre ting annerledes.»

I stedet for å forene deres medlemsmasser, har fagforeningene rettet en appell til Kaiser og forpliktet seg til å nå sykehuseiernes målsetninger, ved å opptre som et management på lavnivå. Deres ide for «hvordan de kunne gjøre ting annerledes» er oppsummert av en nylig uttalelse fra UFCW, om deres forhandlinger med Kaiser: «Forhandlerne fra Alliance og KP er nå tilbake ved forhandlingsbordet, hvor de i undergrupper takler spesifikke saksanliggender. Fagforeningslederne prøver å komme til enighet om dette uten en streik – såfremt det er mulig.» [Uthevelse tillagt]

Etter å ha båret hovedtyngden av lidelsene forårsaket av styringsklassens respons på pandemien har arbeiderklassen nå respondert med en streikebevegelse som har feid over hele landet. Lærere, bilarbeidere, gruvearbeidere, transport-, telekomm- og stålarbeidere, og mange andre, har mobilisert for å slåss mot lave lønninger, underbemanning og utrygge arbeidsbetingelser.

Uansett hvem deres arbeidsgiver er, eller hvilken bransje de jobber i, arbeidere har uvergelig støtt opp mot motstand og forræderi fra deres fagforeninger. Selv om arbeidere på tvers av bransjer møter de samme problemene og den samme klassefienden, har fagforeningene gjort alt hva som står i deres makt for å holde arbeidernes kamper adskilt, i et forsøk på å forhindre arbeidere fra å koble seg sammen og bygge en bredere bevegelse. Ingen av fagforeningene som er involvert i den potensielle streiken ved Kaiser har gjort noe utover en omtale i forbifarten av streikene hos John Deere, Warrior Met Coal, Kellogg’s eller andre kamper.

Fagforeningene har politisk innordnet seg på rekke med Det demokratiske partiet, Wall Street’s foretrukne parti. OFNHP Local 5017 er tilknyttet det føderale lærerfagforbundet American Federation of Teachers (AFT). AFT-president Randi Weingarten, en mangeårig representant for Det demokratiske partiet, ledet sabotasjen av bølga av lærerstreiker i 2018 og 2019. AFT, sammen med UNAC/UHCP og UFCW, bidrar årlig med titalls millioner dollar til Demokratene og forsvarer dem politisk.

Kaiser-arbeidernes forestående streik er del av en voksende bevegelse av helsetjenestearbeidere for å slåss imot. Helsetjenestepersonell ved tre separate Kaiser Permanente-lokaliseringer i den vestlige delen av delstaten Washington protesterte 3. november mot knapp bemanning, og for bedre lønninger. I Vallejo, California, har over 700 Kaiser Permanente-arbeidere, medlemmer av International Union of Operating Engineers (IUOE), streket siden 18. september mot en fornærmende lønnsøkning på 2 prosent, og en kronisk underbemanning. UNAC/UHCP opptrer i denne streiken åpenlyst som streikebrytere. 350 helsearbeidere ved sykehuset Sutter Delta Medical Center, i det tilgrensende Antiochia, California, gikk 3. oktober til en femdagersstreik mot utrygge bemanningsrelasjoner.

Arbeidere ved sykehuset Mercy Hospital i Buffalo, New York, har vært i streik i mer enn fem uker for trygge bemanningsrelasjoner, og i opposisjon mot et to-sjikts lønnssystem. Deres fagforening Communications Workers of America (CWA) avbrøyt 4. november streiken, og sa de har oppnådd en tentativ avtale, og kalte dermed tilbake streikevaktene.

Streiken til over 700 sykepleiere ved sykehuset Tenet Healths Saint Vincent Hospital i Worcester, Massachusetts er på vei inn i sin åttende måned. Sykepleierfagforeningen Massachusetts Nurses Association (MNA) har holdt sykepleierne isolerte fra andre MNA-medlemmer i delstaten, og fra sykepleiere nasjonalt, og har nektet å kalle på sitt medlemskap for å protestere mot den permanente erstatningen av sykepleierne ved sykehuset.

Fagforeningsammenslutningen ved KP, Coalition of Kaiser Permanente Unions, ei gruppe lokalfagforeninger ledet av fagforbundet Service Employees International Union (SEIU) med over 85 000 medlemmer, har ikke samlet til noen stevner, eller i det hele tatt nevnt noe om støtte for disse streikene i deres nyhetsbrev. De har bare utarbeidet en underskrftskampanje som ber Kaiser trekke det todelte lønns- og rettighetssystemet som rammer noen av deres allianses lokalavdelinger.

Kaiser-helsetjenestearbeidere er i en mektig posisjon, som en del av en voksende bevegelse av arbeidere som sier: Nok er nok. Men de konfronterer ikke bare deres fagforeninger og arbeidsgivere, men hele kapitalistsystemet som kontrollerer besørgningen av helsetjenester i USA. Kaiser-arbeidere må, i opposisjon til deres fagforeninger og Det demokratiske partiet, begynne å organisere deres egne uavhengige organisasjoner. Dette fordrer å bryte løs fra kvelertaket fagforeningsapparatet har hatt, og bygge grunnplankomitéer demokratisk drevet i arbeidernes interesser, ikke helsevesenets. Alle helsetjenestearbeidere, ved Kaiser og andre steder, som er interessert i å bygge en grunnplankomité på deres sykehus eller arbeidsplasser må kontakte World Socialist Web Site i dag.

Loading