Washington Post oppfordrer til Covid-19-tildekning

Washington Post publiserte tirsdag en redaksjonell lederartikkel som støttet opprettelsen av et «nasjonalt panel etter mønster av 9/11-kommisjonen, som skal granske pandemien og bidra til å forberede framtiden». Det foreslåtte panelet, bestående av ledende representanter for det amerikanske statsapparatet, ville faktisk tjene til å dekke over de virkelige årsakene til, og ansvaret for en pandemi som har drept mer enn én million mennesker i USA, og 15 millioner globalt.

En lovproposisjon om å opprette panelet ble fremmet den 4. november av fire senatorer: Demokratene Dianne Feinstein og Kirsten Gillibrand og Republikanerne Roger Marshall og Joni Ernst. Kommisjonen skal bestå av 10 medlemmer, fem Demokrater og fem Republikanere.

Der Post forklarte kommisjonens temaer skrev avisa: «Et essensielt viktig granskningsområde er offentlige helsesystemer, som ble overveldet under pandemien. Kommisjonen skal undersøke ‘strukturen, koordineringen [og] ledelsen’ på alle regjeringsnivåer, og granske ytelsen på ei rekke områder.»

Inngangspartiet til Washington Post, på 15th street Northwest DC [Foto: Dion Hinchcliffe/Flickr]

En annen del av etterforskningen skal «fokusere på virusets opprinnelse», ifølge teksten i lovproposisjonen deriblant muligheten for «en laboratorie-assosiert hendelse som involverer eksperimentering, dyrehåndtering eller prøvetaking, utført av Wuhan Institutt for virologi».

Granskningen skal med andre ord ha to formål: Tildekkingen av amerikanske politikeres kriminelle handlinger, og å få klandret Kina for Covid-19-pandemien.

For Post er denne andre delen spesielt viktig. Den amerikanske styringsklassen, med blod på hendene og stilt overfor tiltakende sosial uro på hjemmebane, er desperat etter å få gjort syndebukk av Kina, på grunnlag av løgnaktige og motbeviste påstander at viruset har sin opprinnelse i Wuhan-laboratoriet. Post har tatt på seg oppgaven med å promotere disse løgnene så offensivt som mulig.

Avisa beklager at en «nylig rapport fra det amerikanske etterretningssamfunnet om virusets opprinnelse ikke konkluderte entydig». Etterretningsrapporten «konkluderte ikke entydig» bare i den grad den ikke kom fram til konklusjonene som var favorisert av Post, fordi bevis for den konklusjonen ikke kunne framlegges. Fire av fem amerikanske etterretningsbyråer konkluderte med at Covid-19 «ikke var utviklet som et biologisk våpen» og «ikke var genetisk konstruert».

Post fortsetter imidlertid: «En kommisjon med tid og ressurser kan komme nærmere sannheten.» Den vil med andre ord få mer tid til å fabrikkere et narrativ som samsvarer med den amerikanske styringsklassens interesser.

Hele rammeverket til kommisjonen er innrettet på å unngå enhver undersøkelse av de sosiale og politiske kreftene som faktisk er ansvarlige for massedød, da den ville peke på de kapitalistiske styringselitene i USA og deres politiske tjenere i både Det demokratiske og Det republikanske partiet.

For dette formålet er enhver henvisning til den politiske orienteringen for «flokkimmunitet» fraværende i lovproposisjonen og i Post’s redaksjonelle lederartikkel, den politikken der Trump-administrasjonens embetsrepresentanter bevisst promoterte masseinfiseringen av befolkningen, med det siktemål å få minimert pandemiens innvirkning på aksjemarkedet.

På tilsvarende måte er er enhver diskusjon utelukket om de økonomiske interessene som førte til at Det hvite hus, Kongressen og media forsøkte å «spille ned» Covid-19-pandemien i januar og februar, i håp om å unngå et nedsalg i aksjemarkedet. Lovproposisjonen og Post-redaksjonen unngår enhver omtale av aksjesalg utført av kongressmedlemmer som ble orientert om pandemiens farer. (Feinstein var selv et av kongressmedlemmene som solgte aksjer i forkant av krakket i mars 2020.)

Uansett pandemiens opprinnelse, det var den amerikanske styringsklassen og dens politiske representanter som besluttet å gjenåpne fabrikker og arbeidsplasser, og underbygge spredningen av pandemien. Det var dem som erklærte at «kuren ikke må bli verre enn sykdommen». Og det var dem som orkestrerte en massiv redningsaksjon for flere billioner dollar for Wall Street, som videreføres til den dag i dag.

Demokratenes medlemmer av Kongressen, ikke mindre enn deres kolleger Republikanerne, mislyktes i å advare allmennheten om den forestående katastrofen, og Demokratenes guvernører over hele landet opphevet innførte tiltak for sosial distansering enda raskere enn foreslått i retningslinjer fastlagt av Det hvite hus. Biden-administrasjonen har fullført gjenopptakelsen av amerikanske skolers tilstedeværende klasseromsundervisning, og har bestrebet seg på å sikre at arbeidere forblir i arbeid samtidig som Covid-19-pandemien spres ukontrollert.

En «granskning» som utelukker disse massive forbrytelsene er ikke noe annet enn en tildekning. Og denne «granskningsrapporten» ville bli levert omtrent to år fram i tid, og innen da vil dødstallet i stort monn overskride én million.

Demokratene og deres fascistiske «kolleger» i Det republikanske partiet forbereder denne tildekningen samtidig som de demonterer alle gjenværende begrensninger for spredningen av pandemien, mens titusenvis av amerikanere dør hver måned.

Kommisjonens modell er i seg selv avslørende. Post oppforet til at kommisjonen skal basere seg på arbeidet til «Covid Commission Planning Group», ledet av Philip David Zelikow, den tidligere administrerende direktøren for 9/11-kommisjonen. New York Times har likeledes publisert to artikler, 2. juni og 16. juni, som støtter dannelsen av en granskningskommisjon basert rundt Zelikows gruppe.

Zelikow, en tidligere assistent for Condoleezza Rice, Bush’ nasjonale sikkerhetsrådgiver, holdt hemmelige bak-kanal-diskusjoner med Bush-administrasjonens embetsrepresentanter under granskningen og baserte mange av konklusjonens funn på bevis hentet ut gjennom tortur. Granskningsrapportens konklusjoner har blitt overveldende motsagt av seinere utgitt materiale.

«Kommisjonen» foreslått av Post ville være en kommisjon bestående av, og ledet av de som faktisk er ansvarlige for katastrofen de angivelig skal etterforske.

En seriøs granskning av politikken som førte til massedød under Covid-19-pandemien, som er absolutt nødvendig, vil bare være mulig i den grad den ledes av den internasjonale arbeiderklassen og gjennomføres uavhengig av, og i opposisjon til Det demokratiske og Det republikanske partiet.

Loading