Tysk domstol avslutter rettssaken mot den høyreekstreme professoren Jörg Baberowski, i bytte mot en betaling på € 4 000

To dager før den planlagte starten på rettssaken mot den høyreekstremistiske professoren Jörg Baberowski, den 27. april, for fysisk angrep og eiendomsbeskadigelse, som i flere måneder hadde vært berammet, kunngjorde tingretten i Berlin at den ville nedlegge en videre saksgang. Avgjørelsen inkluderte Baberowskis enighet om å foreta en betaling på € 4 000 til den ideelle organisasjonen KINDerLEBEN. Selv om Baberowskis betaling utgjør en skyldsinnrømmelse er den umiddelbare konsekvensen et ødeleggende politisk signal, som erklærer en høyreekstremistisk professors voldsutøvelse mot meningsavvikende studenter for å være en triviell forbrytelse.

Baberowski, som foreleser i østeuropeisk historie ved Humboldt Universitetet i Berlin, ødela den 30. januar 2020 store mengder av IYSSE-studentenes valgkampmateriale, der han fysisk angrep studenten Sven Wurm, og truet ham: «Skal jeg slå deg i ansiktet?» Hærverket, trusselen og voldshandlingen er dokumentert på video, og anklagen har det aldri blitt reist spørsmål ved.

Jörg Baberowski på bokmessa Frankfurter Buchmesse, i 2014 [Foto: Ordercrazy/Wikipedia] [Photo by Ordercrazy/Wikipedia / CC BY 1.0]

Påtalemyndigheten hadde allerede i juni i fjor utstedt et forelegg for fysisk personangrep og materielle skader på bakgrunn av sakens klare fakta, men Baberowski bestred dette, som resulterte i at høringen ble berammet for den 27. april. Statsadvokatembetet nektet gjentatte ganger å stenge ned saken, seinest i februar i år, fordi det var en klar sak og et seriøst angrep på studentorganisasjonen IYSSEs demokratiske rettigheter.

Baberowski er en sentral figur innenfor det høyreekstreme miljøet. Han sprer xenofobiske hatytringer, trivialiserer vold mot flyktninger og relativerer nazistenes forbrytelser. I februar 2014 hevdet han i Der Spiegel at Hitler ikke var grusom, og at Holocaust var sammenlignbart med skytinger under Den russiske borgerkrigen.

Baberowski har to ganger tidligere i retten forsøkt å få hans kritikere til å tie, men hver gang har han mislyktes. Regionaldomstolen i Köln fant at hans uttalelser besørget et tilstrekkelig grunnlag for å beskrive ham som en «høyreekstremist», en «rasist», og en som «forherliger vold». Tingretten i Hamburg besluttet at det var berettiget å beskrive Baberowskis uttalelser om Hitler som «historieforfalskning».

Etter hans juridiske fiaskoer ble Baberowski stadig mer aggressiv mot dissidenter. To studenter og medlemmer av studentparlamentet fordømte ham i 2020 [tysk tekst] for offentlig å ærekrenke dem som «venstreradikale fanatikere» og «utrolig dumme», etter at de hadde fremsatt saklig kritikk av hans foreslåtte «Senter for forskning på diktatur».

Da professorer ved Humboldt Universitet kritiserte sjefen for forlaget Lit, for hans støtte til antiflyktning-proklameringen «2018-erklæringen», forbannet Baberowski dem som «tystere» og sammenlignet deres opptreden med nazistenes boikott av jøder, og sa han ble påminnet «mørke tider». Baberowski skrev at hans kritikere sa: «Ikke kjøp fra de utstøtte!» Til slutt truet han dem med ordene: «De ydmykede og ekskluderte vil huske hvem som satte dem i gapestokken.»

Baberowski støtte også gjentatte ganger sammen med studenter fra IYSSE-universitetsgruppa. Han fornærmet dem blant annet som «skitne bakstrevere», «fascister» og «mentalt syke mennesker». Hans angrep kulminerte med den saksaktuelle voldshandlingen. Dette var ikke en spontan og uttilsiktet handling, men et systematisk angrep på hans kritikere.

Baberowski reiv ned flere IYSSE-plakater oppsatt på studenttavlene i anledning valget til studentparlamentet. Videoen viser at han blir tatt på fersk gjerning, og slår mobiltelefonen ut av hånda på studentparlamentsrepresentanten Sven Wurm, som studerer på Baberowskis historieinstitutt, og han truer ham. Denne voldshandlingen var innrettet på å intimidere studenter og forhindre dem fra å utøve deres demokratiske rett til å forfekte deres politiske synspunkter.

At dette angrepet nå ikke vil resultere i ytterligere straff er ikke bare et slag i ansiktet for det utsatte offeret, men også et angrep på alle studentkritikere som med objektive fakta kritiserer de høyreradikale standpunktene til deres professorer. Vold mot meningsavvikende studenter fra høyreorienterte professorer blir i realiteten erklært som en triviell forbrytelse som ikke er verdig straffeforfølgelse.

Det faktum at dette er en politisk og ikke en juridisk beslutning framgår allerede av vedtaket i februar fra statsadvokatembetet om å avvise en stans av rettsprosedyren. 180-gradersvendingen kom bare få dager før den planlagte datoen for rettsforhandlingene, og etter at Wurm hadde engasjert en advokat og 28. mars i år ba om å bli inkludert som medsaksøker.

Det er åpenbart at påtalemyndigheten ønsket å unngå en prosess der politiske spørsmål kom opp til behandling. Som respons på en forespørsel fra WSWS har statsadvokatembetet i Berlin enda ikke vært i stand til å gi noen som helst annen grunn for deres beslutning.

Det er ingen tvil om at denne helomvendingen skyldtes politisk påvirkning. Delstatsregjeringen i Berlin, sammensatt av Sosialdemokratene/Venstrepartiet/De grønne, i likhet med universitetsadministrasjonen, har gjentatte ganger støttet den høyreekstreme professoren.

Sabine Kunst (SPD), den mangeårige presidenten for Humboldt Universitetet, beskrev til-og-med Baberowskis voldelige utbrudd mot Wurm som «forståelig i en menneskelig forstand». En offisiell klage mot Baberowski, som Wurm allerede meldte inn den 5. februar 2020, ble av Kunst rett og slett ignorert.

Wurm meldte deretter inn en klage mot Kunst til Berlins daværende borgermester/byrådsleder Michael Müller, og til delstatsministeren for utdanning. I hans begrunnelsen viste han ikke bare til støtten til Baberowskis voldshandling, men også til ei lang rekke tidligere hendelser der Baberowski hadde truet studenter og universitetskolleger, og hvor Kunst hadde støttet den høyreekstreme professoren.

Wurm nevnte også at han hadde gjort HU-presidenten oppmerksom på at en nær samarbeidspartner av Baberowski var en nynazist i hans ungdom, kjent i Hannover, som sammen med høyreorienterte terrorister deltok i en demonstrasjon mot en Wehrmacht-utstilling. «Kunst gjorde ikke noe for å beskytte oss studenter mot slike forelesere,» skrev Wurm, der han oppsummerte:

«Det er ingen harmløs forklaring på denne åpenbare kronologien. Kunst dekket systematisk over for Baberowskis gjentatte verbale og fysiske vold mot studenter, og hun undertrykte en nødvendig kritikk av den høyreekstreme professoren. Hun er dermed ansvarlig for et skremselsklima, der studenter forhindres fra å kritisere deres professorers høyreorienterte synspunkter. Dette er uforenlig med et demokratisk universitet.»

Delstatsregjeringen i Berlin nektet også å kommentere den administrative klagen, og videresendte den til Edelgard Bulmahn (Det tyske sosialdemokratiske parti, SPD), styreleder for Humboldt Universitetets tilsynsråd. Bulmahn feide alle beskyldningene til side og erklærte overfladisk at «det er ingen offisiell uredelighet fra HU-presidentens side». Hva angår den ubesvarte tilsynsklagen, viste hun til at straffesaken mot Baberowski fortsatt pågikk, og at det derfor ville være ubehørig for universitetet å behandle en tilsynsklage mot Baberowski.

Til tross for Baberowskis fullt dokumenterte kriminalitet støttet delstatsregjeringen av SPD/Venstrepartiet/De grønne, sammen med universitetsledelsen, den høyreekstreme professoren. Denne skandaløse bagatelliseringen av høyreorientert vold gjenspeiles nå også av tingrettens nedleggelse av saksbehandling. Påtalemyndighetens omvurdering må forstås på denne bakgrunnen.

Wurm forklarte: «Vi oppfordrer derfor alle studenter til å protestere mot denne avgjørelsen, og støtte IYSSEs arbeid. Spørsmålet er om universitetene skal forbli steder for akademisk studium og demokratisk utveksling, eller om de skal forvandles til høyreorienterte sentre og smier for et militaristisk kader. Dersom høyreorientert vold tildekkes og støttes, da kan det ikke lenger være snakk om et demokratisk universitet.»

Loading